گندم ها (Triticum)

کاربر 21کاربر 21
2,102 بازدید
گندم ها

گندم ها مهم ترین گیاهان تیره گندم را تشکیل می دهند زیرا از میوه آن ها، غذای میلیون ها انسان کره زمین تامین می گردد. گندم ها گیاهانی یک ساله و دارای سنبلک های عاری از پایه بر روی محور گل آذین سنبله ای هستند. از هر گره آن معمولا یک سنبلچه متشکل از دو گلوم و سه گلچه به وجود می آید. گاهی تعداد گلچه ها به هم می رسد. دانه آن بین دو پوشش قاشق مانند به نامهای پوشک بیرونی (لما) و پوشک درونی (پائولا) قرار گرفته است. برگهای گندم مانند برگ های سایر غلات (به جز ذرت و ارزن)، نازک و کم عرض بوده و زبانه های کوچکی دارند.

بر اثر پرورش انواع آن ها در نواحی مختلف کره زمین، واریته ها و نژادهای متنوع از آن ها به دست آمده است مانند آن که گونه .T. sativum L دارای ۲۰۰۰ نژاد و واریته، در نواحی مختلف است به علاوه چون در کشاورزی همواره کوشش به عمل می آید تا از انواع مفید این گیاهان، نمونه هایی با محصول فراوان تر و مرغوب تر به دست آید، از این جهت بررسی انواع این گیاهان به علت تنوعی که پیوسته پیدا می کنند، روز به روز مشکل تر می شود.

تا سال ۱۹۰۹ میلادی، گیاه اولیه ای که منشا اصلی انواع فعلی، واریته ها و نژادهای آن هاست غیر مشخص بود ولی با کوشش های فراوان علمای گیاه شناسی، تفکیک انواع مختلف این گیاهان از یک دیگر و تشخیص انواع اصلی و اولیه، تا حدی میسر گردید.

گیاه گندم از تیره گندم

مطالعات ارزنده یک مهندس کشاورزی فلسطینی به نام Aaronhson درباره انواع مختلف گندم، که بر روی غلات نواحی جنوبی سوریه صورت گرفت و ادامه این بررسی، نشان داد که منشا گندم های زراعتی، گونه ای به نام .Triticum vulgare Vill می باشد که قبلا مورد شناسایی گیاه شناسان تحت نام T. dioicum discoides بوده است. برخی از Triticum هایی که توسط این محقق مورد بررسی قرار گرفت، شباهت زیادی با T. polonicum دارند که با انواع T. monococcum و T. sativum، سر دسته گندم های زراعتی را تشکیل می دهند.

Vavilov در سال ۱۹۲۶، مطالعات دامنه داری بر روی انواع گندم ها به عمل آورده آن ها را با در نظر گرفتن منشا جغرافیایی، مشخصات ظاهری و سیتولوژیکی و هم چنین ارزش آرد آن ها از نظر طبخ نان و بالاخره درجه مقاومت این گیاهان در مقابل آفات انگلی، به سه دسته زیر تقسیم کرد:

 1. دسته .Triticum sativum Lamk که در جنوب غربی آسیا وجود دارد. گیاهان این دسته بسیار متنوع و حساسیت آن ها در مقابل انواع آفات انگلی زیاد است
 2. دسته .T. dicoccum Schreb که در جنوب غربی آسیا وجود دارد و فرم های آن در حبشه و مصر پرورش می یابد. مقاومت گیاهان این دسته در مقابل آفات زیاد است و دارای انواع مهمی هستند مانند: .T. turgidum L. , T. polonicum L
 3. دسته T. monococcum که بیشتر اختصاص به آسیای صغیر داشته و مقاومت آن ها در مقابل آفات نسبتا زیاد است. از این دسته، نژادهای دو رگه به وجود نمی آید در صورتی که از دسته های اول و دوم، انواع دو رگه زایا حاصل می شود.

تقسیم گندم ها از نظر صفات فیزیکی و مشخصات آرد حاصل

تقسیم گندم ها از نظر صفات فیزیکی و مشخصات آرد حاصل
 • گندم های سخت (Blé sdurs)، سنگینی این نوع گندم بیشتر از انواع دیگر است. به طوری که هر هکتولیتر آن ۸۰ تا ۸۲ کیلوگرم وزن دارد. بازده تهیه آرد از آن ها به ۸۲ تا ۸۳ درصد می رسد. رنگ آن ها زرد یا زرد مایل به خاکستری است و چون گلوتن زیاد دارند در قنادی به مصارف تهیه انواع نان های شیرینی می رسند. گندم های سخت در افریقای شمالی، سیسیل، آرژانتین و نقاط حاره و گرم آسیا پرورش می یابند.
 • گندم های نیمه سخت (Blé ssemi – durs )، هر هکتولیتر این گندم ها، ۷۸ تا ۸۰ کیلوگرم وزن دارد. بازده تهیه آرد از آن ها نیز ۷۷ تا ۷۸ درصد است. چون قسمت خارجی آلبومن این گندم ها، به رنگ خاکستری ولی قسمت داخلی آن ها سفید است، از این دو قسمت، ۲ نوع آرد یکی به رنگ مایل به خاکستری و دارای گلوتن زیاد (آرد قسمت خارجی) و دیگری به رنگ سفید (آرد قسمت داخلی) تهیه می شود. از آرد نوع اول که رنگ خاکستری دارد، در تهیه ورمیشل و انواع خمیرهای غذایی استفاده می گردد از آرد نوع دوم، نان های بسیار مرغوب ساخته می شود.
 • گندم های ترد یا گندم های سفید (Blé stendres، Ble sblancs)، هر هکتولیتر این گندم ها در حدود ۷۵ کیلوگرم وزن دارد. بازده عمل نیز در تهیه آرد از آن ها، ۷۲ تا ۱۳ درصد است. این نوع گندم ها، سبک وزن تر از انواع مذکور و دارای آرد سفید رنگ می باشند. مقدار گلوتن آن ها کم ولی از نظر تهیه نشاسته گندم، مورد توجه اند. در شمال فرانسه و روسیه نیز پرورش می یابند.

برای تهیه آرد مرغوب از گندم ها، پس از آسیاب کردن و گذراندن از الک ها که به نحو مکانیکی صورت می گیرد، پوشش ها، ژرم ها (germes) و حتی گلوتن را جدا می سازند ولی نباید دانه های گندم ها را زیاده از حد به صورت گرد درآورد زیرا مقدار درصد مواد غير نشاسته ای آن ها به طور محسوس زیاد می گردد و چون نان هایی که تمام عناصر موجود در دانه گندم را داشته باشند، نان مرغوبی نخواهند بود و این گونه نان ها منحصرا برای مواقع قحطی و کمبود آرد، مناسب تر می باشند و به علاوه چنین نان هایی که همه عناصر دانه گندم را داشته باشند، زود تر تخمیر و گندیدگی حاصل می کنند، حتی المقدور باید عناصر پوسته دانه گندم که شامل قشر ضخیمی از مواد سلولزی است، از آرد جدا گردد.

ترکیبات شیمیایی گندم ها

ترکیبات شیمیایی گندم ها

مواد متشکله گندم بر حسب انواع و نژادهای آن، تفاوت می نماید ولی به طور متوسط ، مقادیر زیر برای صد قسمت گندم تعیین شده است. آب به مقدار ۱۳.۶۵ درصد، سلولز ۲.۵۳، آمیدون و دکسترین ۶۶.۱۷، مواد قندی ۱.۴۵، مواد معدنی ۱.۵، مواد ازته (گلوتن) ۱۲.۸۵ و مواد چرب ۱.۷۵ درصد.

مصارف درمانی گندم ها

گندم ها و آرد آن ها علاوه بر آن که به مصارف تغذیه می رسد، دارای استفاده درمانی به شرح زیر هستند:

در طب عوام مقداری گندم، معادل یک مشت از آن را بر روی صفحه فلزی داغ می گسترانند سپس مایعی را که تدریج از آن ها خارج می شود با انگشت جهت رفع بیماری های جلدی اطفال مانند سوداء، بر روی پوست بدن می مالند و از این کار نتیجه درمانی قاطع به دست می آورند. جوشانده گندم، مخلوط با غلاتی نظیر جو و جو دوسر، اثر سازندگی داشته، در تقویت اطفال مخصوصا در دوران نقاهت، اثر بسیار مفید ظاهر می کند و چون نمی توان آن را برای مدتی نگه داری کرد، باید در مواقع احتياج، تهیه گردد.

آرد گندم

آرد گندم

اگر بر روی پوست بدن مالش داده شود، تحریکات جلدی را مخصوصا در مواردی که التهاب و ورم در پوست بدن به وجود آمده باشد، کاهش می دهد. آرد گندم از زمان های گذشته در طب عوام مورد استفاده قرار می گرفته است مانند آن که در بیماری باد سرخ، از آرد گندم به منظور کاهش دادن التهاب و ورم و به طور کلی ناراحتی های مربوط به آن استفاده به عمل می آمده است. بدیهی است که با این عمل، میکروب مولد بیماری از بین نمی رود و بیماری مداوا نمی گردد ولی ناراحتی ها و ورم ناشی از فعالیت میکروب، کاهش حاصل می کند.

استفاده از آرد گندم به منظور فوق بیشتر در رفع ناراحتی های باد سرخ ناحیه صورت که به کار بردن کمپرس مشکل است، معمول می باشد. با وارد کردن آرد گندم در آب یا شیر، ضمادی تهیه شود که آن را بر روی خراش های پوست و ناحیه ملتهب در باد سرخ، آبسه ها و سوختگی ها جهت رفع ناراحتی ها اثر می دهند. فقط از معایب این ضماد آن است که به سرعت تخمیر استیک پیدا می کنند و اثر نرم کنندگی خود را از دست می دهد. با وارد کردن ۱ تا ۲ کیلو آرد در مقدار کافی آب، می توان حمام شست شوی عمومی بدن تهیه کرد و در موارد ناراحتی های پوستی مزمن از آن استفاده نمود.

در صنعت از آرد گندم، نشاسته تهیه می شود. نشاسته یا آمیدون، پلی ساکاریدی است که در اعضای مختلف گیاهان به صورت اندوخته جمع می شود و می تواند در موارد ضروری، تحت اثر دیاستازها، به صورت قندهای مختلف تغییر حالت دهد. آمیدون اگر تحت اثر گرمای ۱۵۰ تا ۱۶۰ درجه بو داده شود، به صورت دکسترین تغییر شکل می یابد که گرد زرد مایل به قهوه ای یا اصولا مایل به زرد می باشد. در آب حل می گردد و در صنعت به مصارف تهیه چسب می رسد.

آمیدون را با عبور دادن آب از آرد گندم که بر روی آبکش مخصوص قرار گرفته باشد، به دست می آورند زیرا با این عمل، آب ضمن عبور از آبکش، آمیدون را با خود عبور می دهد. آمیدون به صورت گرد سفید رنگ و غیر محلول در آب سرد است ولی در آب گرم و در گرمای ۷۰ درجه، تورم حاصل کرده به صورت توده ژلاتینی (Empois) در می آید.

مصارف درمانی آمیدون

مصارف درمانی آمیدون از آرد گندم

آمیدون، غذای سبک و نرم کننده است و مانند فكول ها و تاپیوکا، که آن ها نیز آمیدون هستند، برای کسانی که معده قوی برای هضم غذاهای سنگین ندارند و هم چنین برای مبتلایان به تحریک مجاري دستگاه هضم و التهاب و ورم روده، اسهال ساده و برای کسانی که دوره نقاهت را پس از پایان یک بیماری می گذرانند، می تواند تجویز گردد و نتیجه خوب از آن حاصل شود. آمیدون را می توان به صورت جوشانده ۸ تا ۱۵ گرم در یک لیتر آب یا به صورت تنقیه (جوشانده ۱۵ تا ۳۰ گرم در لیتر)، در مواردي که تغذیه از راه تنقیه مورد پیدا نماید، به کار برد.

نشاسته در مسمومیت های ناشی از جذب ید، یکی از بهترین ضد سم ها به شمار می آید. در استعمال خارج، گرد یا پماد آن در اگزما و رفع تحریکات جلدی به کار می رود. آمیدون پخته شده در گلیسرین، منشا تهیه کرم های (Cremes) زیبایي است.

گلوتن (Glutene)

گلوتن حاصل از خمیر آرد گندم

ماده ای است داندان و ازته که آن را از مالش دادن خمیر آرد گندم در جریان باریک آب به دست می آورند. با این عمل، آمیدون، آلبومین، دکسترین و املاح مختلف، همراه آب رد می شوند و آن چه باقی می ماند، گلوتن است. گلوتنی که به طریق فوق به دست می آید، ماده ای خمیری شکل، نرم، چسبنده و به رنگ خاکستری است. بر اثر خشک شدن نیز به صورت فلس های زرد رنگ در می آید. در آب تقریبا غیر محلول است و قابلیت تجزیه شدن به مواد مختلف مانند گلوتن – کازئین، گلوتن – فیبرین، گلیادین و موسیدین (Mucidine) را دارد.

گلوتن دارای ۱۵ تا ۱۹ درصد ازت است. وجود گلوتن در آرد باعث تغییر شکل و بازشدن آرد بر اثر تخمیر و تهیه نان های سبک و زود هضم (به نسبت زیاد بودن آن در خمیر) می شود. نان گلوتن، رنگ تقریبا خاکستری دارد و برای مبتلایان به چاقی مفرط و بیماری قند، تجویز می گردد. اگر نان مذکور دارای مقدار زیادی آمیدون باشد، دیر هضم و نامطبوع خواهد شد.

گلوتن را با کره و زرده تخم مرغ (به نسبت یک کیلو آرد آن مخلوط با ۱۲۵ گرم کره و ۴ زرده تخم مرغ) مخلوط کرده نوعی نان قندی تهیه می کنند که می تواند مورد استفاده بیمارانی قرار گیرد که ممنوعیت مصرف مواد گلوسیدی دارند. در دوره نقاهت بیماری های سخت و در مواردی که به علت ضعف مفرط معده، هیچ گونه غذایی برای بیمار قابل تحمل نیست، می توان جوشانده ۳۰ تا ۶۰ گرم گلوتن در یک لیتر آب را تجویز کرد.

آندوسپرم

آندوسپرم - مواد نشاسته ای دانه گندم

حاوی مواد نشاسته ای دانه گندم است و تقریبا ۸۳ تا ۸۷ درصد از کل دانه را شامل می شود. آندوسپرم دارای دانه های نشاسته ای و مواد پروتئینی می باشد که دانه های نشاسته آن به وسیله گلوتن که یکی از پروتئین های موجود در دانه است، به هم چسبیده اند. میزان گلوتن موجود در دانه بر حسب نوع و نژاد این گیاه تفاوت می کند. همین میزان گلوتن گندم است که مرغوبیت آن را تعیین می نماید.

گندم های قرمز سخت بهاره و پاییزه گلوتن بیشتری دارند و به همین دلیل، ارزش تهیه نان از آن ها بیشتر است. چون خمیر حاصل از آردی که از لحاظ گلوتن غنی است، به دلیل داشتن حالت کش دار، قادر است که گازهای ناشی از تخمیر را بیشتر در خود نگه دارد و برای همین، خمیر بهتر درآمده و حجمش بیشتر می گردد. گندم پاییزه این نوع در نیم کره شمالی، در فصل پاییز زمانی که دمای خاک از ۱۳ درجه سانتی گراد کم تر باشد کشت می شود.

ابتدا بذر گندم پاییزه جوانه می زند. سپس در فصل زمستان، گیاه به صورت گیاه جوان کوچکی باقی می ماند و با آغاز فصل بهار، مجددا رشد و نمو خود را آغاز می کند. معمولا در یکی از ماه های خرداد، تیر یا نهایتا مرداد، دانه می رسد و آماده برداشت می شود. گندم‌های پاییزه به نسبت گندم‌های بهاره ریشه های عمیق تر و پر پشت تری دارند که تا۲۰۰ سانتی متر در خاک نفوذ می کنند. این امر ناشی از آن است که گندم‌های پاییزه فصل رشد طولانی تری دارند.

سبوس

سبوس گندم

سبوس، از الک گردن گندم خرد شده به دست می آید و شامل پوشش میوه و قسمت خارجی دانه، همراه با لایه پروتیدی (آلورون) و کمی نشاسته است. به طور متوسط ۲۷ درصد سلولز در بر دارد. همان پوسته دانه است و تقریبا ۱۴درصد از وزن دانه را تشکیل میدهد. سبوس را هم چون گیاهک در مرحله آرد سازی از دانه جداکرده و معمولا برای خوراک دام مورد استفاده قرار می گیرد.

سبوس، اثر نرم و خشک کننده دارد و به صورت جوشانده یک مشت از آن در یک لیتر آب، جهت رفع سرفه، زکام های سرکش و پایین آوردن درجه گرما در مواقع تب، به کار می رود. مصرف جوشانده و یا مخلوط یک قاشق سبوس در کمی آب و عسل (در هر غذا) اثر قطعی در رفع یبوست های عادی ناشی از نارسایی اعمال کبد، دفع سنگ های صفراوی، درمان تحریک روده و رفع کولیت ظاهر می نماید. نان سبوس را نیز می توان برای منظورهای فوق به کار برد ولی باید دانست که نانی است سنگین و موجبات زیاد شدن ترشی معده را فراهم می آورد.

از سبوس نباید در تمام موارد وجود زخم یا حالت سرطانی در دستگاه هضم و در آپاندیسیت، خون روی های روده و برای بیماران مبتلا به ترشی معده، استفاده به عمل آورد. جوشانده سبوس به صورت تنقيه، اثر بسیار قاطع در رفع اسهال های سرکش و احساس حالت پیچش و درد در موارد اسهال دارد. برای این کار نصف مشت سبوس را در ۲ لیتر آب می جوشانند، به حدی که محلول به نصف مقدار اول تقلیل یابد، سپس به آن ۳ یا ۴ زرده تخم مرغ تازه اضافه می نمایند و محلول را به ۴ قسمت تقسیم می کنند و هر یک را به فاصله ۴ یا ۵ ساعت تنقیه می نمایند.

در استعمال خارج، سبوس گرم را در داخل کیسه هایی قرار داده بر روی محل دردناک در رماتیسم، درد مفاصل، درد معده، درد پهلو و غیره قرار می دهند و سبوس داخل کیسه را نیز هنگامی که گرما کاهش می یابد، تعویض می کنند.

رویان گندم

رویان گندم

رویان گندم، رنگ مایل به زرد دارد. به بزرگی سر سنجاق و به وزن در حدود یک میلی گرم می رسد. که تقریبا ۲.۵ درصد وزن دانه را تشکیل می دهد و سرشار از پروتئین و چربی است که این بخش را معمولا در تهیه آرد گندم جدا می کنند.جای آن در قاعده گندم به حالت فشرده است. رویان گندم دارای مواد غذایی فراوان، ویتامین ها و عناصر معدنی مختلف است.

در ترکیب آن، ۴۰.۷۵ درصد از مواد پروتیدی، ۱۳ درصد آمیدون، ۱۲ درصد مواد چرب، ۱۱.۵ درصد از پنتوزان ها، ۴.۰۷ درصد قند احیا کننده و ۲.۵۰ درصد سلولز یافت می گردد. مواد چرب آن دارای فسفر، لسیتین و فیتوسترین است که در روغن حاصل از رویان، مشاهده می شود.

جوانه گندم

جوانه گندم

جوانه گندم، دارای مقادیری ترکیبات پروتئینی و چربی و هم چنین اسیدهای آمینه اساسی است که بدن انسان قادر به تولید آن ها نیست. جوانه گندم، سرشار از آلبومین های گیاهی، چربی ها، ویتامین ها و املاح معدنی است.

پودر جوانه گندم یک مکمل غذایی پر ارزش و سرشار از ویتامین E و ویتامین های گروه B است. سلنيوم و منیزیم موجود در جوانه گندم، در پیشگیری از ابتلا به انواع سرطان موثر شناخته شده است. ویتامین A موجود در جوانه گندم، باعث افزایش قوه بینایی، سرعت رشد کودکان، شادابی پوست و سلامت ریه و گلو می شود. هم چنین خستگی مفرط، ضعف و بی حالی را کاهش می دهد. ویتامین B1 موجود در جوانه گندم نیز، برای تعادل سیستم عصبی ضروری است.

جوانه گندم در رفع بی خوابی، بروز یائسگی زودرس، اختلالات قلبی و دیابت هم می تواند مفید و موثر باشد. جوانه گندم، منبع «اسید گلوتامیک» است که این ماده می تواند در معالجه عقب ماندگی ذهنی و عدم رشد قوای دماغی موثر باشد. جوانه گندم، در درمان ریزش مو، رفع شوره سر و رفع انواع جوش صورت و ناراحتی پوستی موثر است و بدین منظور می توانید از ماسک جوانه گندم استفاده پوست صورت بگذارید. به این صورت که پودر جوانه گندم را با ماست تازه خمیر کرده و روی صورت بگذارید.

کسانی که از یبوست، خستگی و بی حالی، کلسترول بالا و دردهای عضلانی رنج می برند، باید از این ماده غذایی کمک بگیرند. اگر می خواهید لاغر شوید، پودر جوانه گندم را همراه با ماست پاسالاد بعد از غذا میل کنید. کاهو ۱۰ دقیقه قبل از صرف غذا و اگر میخواهید چاق شوید، آن را ۱۰ دقیقه قبل از غذا میل کنید. ویتامین های C و E، بتا کاروتن و سلنیوم می تواند از اکسیداسیون چربی ها در بدن جلوگیری کند. منیزیم می تواند فشار خون را کنترل نماید.

کاشت جوانه

کاشت جوانه گندم

شاید برای شما هم جالب باشد که ما ایرانیان اولین کسانی بودیم که در طول تاریخ از جوانه ها استفاده کرد. نیاکان ما در هزاران سال پیش با روشی که خود مبتکر آن بود به جوانه‌ انواع غلات دست پیدا کردند. شاید این سوال در ذهن شما پیش آمده باشد که روش ابتکاری آن ها چه بوده؟؟

روشی که آن ها در هزاران سال پیش استفاده کردند امروزه به روش کاشت هیدروپونیک یا کاشت بدون نیاز به خاک معروف است. می شود گفت که تمامی ما ایرانیان با این نوع کاشت آشنایی داریم زیرا هر ساله قبل از عید نوروز از آن استفاده می کنیم. بله درست است روش کاشت هیدروپونیک یا بدون نیاز به خاک همان روشی است که ما با آن هر سال سبزه‌های عید را عمل می آوریم.

جالب اینجاست که  کشورهای اروپایی از این روش کاشت نیاکان ما الگو گرفته و بخش اعظمی از کشاورزی خود را به سمت کاشت هیدروپونیک سوق دادند زیرا در این روش از خاک استفاده نشده و استفاده از آب بسیار بسیار کاهش یافته است. با توجه به کمبود آب در سرتاسر جهان این روش بسیار مورد توجه کشورهای خارجی قرار گرفته است.

جوانه گندم رژیم غذایی

جوانه گندم به عنوان رژیم غذایی

به طور کلی جوانه یک پروتئین کامل محسوب می شود زیرا دارای تمام آمینه اسیدهای ضروری مورد نیاز بدن می باشد. و این اصلی ترین دلیل وجود جوانه ها در رژیم های گیاه‌ خواری است چون این رژیم به خوبی می تواند جای خالی پروتئین داخل گوشت را پر کند. علاوه بر رژیم گیاه‌ خواران، رژیم غذایی ورزشکاران نیز یک جزو جدا نشدنی به نام جوانه غلات دارد. که اصلی ترین آن ها جوانه گندم و جوانه جو می باشد.

 • جوانه ها را می توان به صورت خام و بدون چاشنی میل کرد اما اغلب در رژیم های غذایی جوانه گندم و جوانه جو به صورت سالاد مورد استفاده قرار میگیرند.
 • تهیه سالاد با جوانه دستور مشخصی ندارد. بلکه با توجه به هضم راحت جوانه ها می‌توان آن ها را با اغلب گیاهان مورد استفاده در سالادهای دیگر از جمله: قارچ، کاهو، خیار و گوجه، میوه های تازه، گوشت و مرغ مخلوط کرده و میل کرد.

طرز تهیه جوانه گندم

مواد لازم برای تهیه جوانه گندم
گندمبه مقدار مورد نیاز
پارچه نخی تمیزیک عدد (کوچک)

گندم شسته و تمیز را در آب بریزید (به مدت دو روز) و هر ۲۴ ساعت آب آن را تعویض کنید. زمانی که گندم ها شروع به جوانه و ریشه زدن کرد آنها را در پارچه‌ی نخی بریزید (ترجیحا رنگ پارچه سفید باشد) و آن را از جایی آویزان کنید و یا بهتر است که در یک آبکش قرار دهید. پس از بلند شدن جوانه ها (در حد یک سانتی متر) آن ها را در آبکش بریزید.

روی آن ها همین پارچه نخی را قرار داده و هر روز آن را نم بزنید و خود جوانه ها را نیز خیس کنید چند مرتبه پس از رسیدن اندازه جوانه ها به حدود ۵ سانتی متر می توانید آن ها را استفاده کنید. در ماه‌های گرم سال می توانید برای جلوگیری از فساد جوانه ها زمانی که در حدود ۳ سانتی متر رشد کرده بودند آنه ا را در یخچال بگذارید. اگر ریشه های گره خورده جوانه ها را از هم به آرامی باز کنید ماندگاری بیشتری دارند.

جوانه گندم در طب نوین

جوانه گندم در طب نوین

تمامی مواد مغذی که در زیر گفته شده به همراه یک منبع کامل پروتئین فقط در یک دانه جوانه گندم نهفته است:

درچه مواردی نباید جوانه گندم را استفاده کرد

درچه مواردی نباید جوانه گندم را استفاده کرد
 •  افرادی که به گلوتن حساسیت دارند یا بدن آن ها با مشکل عدم تحمل گلوتن است بهتر است از خوردن جوانه گندم بپرهیزند.
 •  همین طور کسانی که با مصرف کربوهیدرات مشکل دارند و یا در رژیم غذایی خود از آن صرف نظر کرده اند بهتر است در خوردن جوانه گندم هم کمی ملاحظه به خرج دهند، چون این گیاه کربوهیدرات زیادی را داراست.
 • اشخاصی که مشکلات قلبی دارند بهتر است به هیچ وجه سمت روغن جوانه گندم نروند زیرا این روغن مقادیر زیادی تری گلیسیرید دارد که برای آن ها مضر است.

پس توصیه می شود قبل از تصمیم برای اضافه کردن جوانه ها به رژیم غذایی خودتان با پزشک مشورت کرده و یا حداقل تحقیق کوتاهی در مورد باید ها و نباید های مصرف جوانه مورد نظر داشته باشید.

روغن جوانه گندم

روغن جوانه گندم

از جوانه گندم، روغنی تحت اثر فشار هیدرولیک و یا به کمک حلال، استخراج می شود که روغن جوانه گندم نام دارد. روغن جوانه گندم، دارای اسید لینولئیک به مقدار ۴۴.۱ درصد، اسید اولئیک ۳۰ درصد، اسید لینولنیک به مقدار ۱۰.۸ درصد و اسیدهای چرب اشباع شده جمعا ۱۵.۱ درصد است. مواد صابونی نشدنی آن، ۴.۷ درصد می باشد که شامل ویتامین های E، سیتوسترول ها (sitosterols) مانند بتا-سیتوسترول (α۱-sitosterol)، فسفولیپیدها و غیره است.

روغن جوانه گندم، حالت مایع، رنگ زرد و ظاهری شبیه روغن ذرت دارد. وزن مخصوص آن در گرمای ۲۵ درجه، بین ۰.۹۲۵ و ۰.۹۳۳ است. اندیس صابونی آن بین ۱۷۹ و ۱۹۰ و اندیس ید آن بین ۱۱۵ و ۱۲۹ می باشد. روغن جوانه گندم از روغن مغذی و سرشار از ویتامین E و اسیدهای چرب اشباع نشده (ویتامین F) است از این جهت برای مصارف درمانی و غذایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

α۱-sitosterol، به فرمول C۳۰H۵۰O و به وزن ملکولی ۴۲۶.۷۰ است. در اعضای مختلف گیاهان وجود دارد. استخراج آن از روغن جوانه گندم توسط Anderson و همکارانش، هم چنین محققین دیگر مانند Wallis و Fernholz و تعیین فرمول منبسط آن توسط Wallis ،Bernstein و محققین دیگر صورت گرفته است.

آلفا – سیتوسترول، به صورت بلوری های سوزنی شکل در الكل به دست می آید و در گرمای ۱۶۴ – ۱۶۶ درجه ذوب می شود با دیژیتونین، رسوب حاصل می کند.

بتا – سیتوسترول، به طوری که قبلا ذکر شد از نظر درمانی اثر ضد کلسترول و کاهش آن را در خون دارد.

وجود اسیدهای چرب اشباع نشده در روغن جوانه گندم

روغن جوانه گندم به علت دارا بودن مقدار زیاد اسیدهای چرب اشباع نشده، از نوع لينولئیک و لینولنیک (عامل های ویتامین F)، ویتامین E و مواد مفید دیگر مانند فسفولیپیدها، بتاسیتوسترول و غیره، از روغن های ارزنده ای است که نه تنها در ترکیب فراورده های بهداشتی و کرم های پوست با اثر رفع چین و چروک صورت و غیره وارد می شود بلکه در تهیه فراورده های متعدد درمانی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

در این جا از بین کرم های بهداشتی و آرایشی، ۳ نوع زیر که در کتب علمی، در ردیف انواع موثر جای دارند شرح داده می شود:

١- کرم ضد چین و چروک پوست صورت

موم سفید ( یا لانولین ایندر)۳۰ گرم
عسل صاف شده و بدون موم۱۵ گرم
گل همیشه بهار۳۰ گرم
روغن آووکادو۹۰ میلی لیتر
تنطور میر Myrrh۶ قطره
اسانس گل پیچ امین الدوله۳ قطره

ابتدا لانولین و عسل را در بن ماری ذوب کرده به خوبی به هم می زنند تا به حالت یک نواخت درآید (درجه گرما از ۸۰ تجاوز ننماید) سپس روغن آووکادو را به مقادیر کم و تدریجا می افزایند و با یک قاشق چوبی مرتب به هم می زنند. بعدا ظرف محتوی آن ها را از گرما دور کرده، دم کرده یا جوشانده گل همیشه بهار را کم کم وارد کرده، مرتبا به هم می زنند تا حالت کرم مانند پیدا نماید (این دم کرده یا جوشانده باید قبلا از گل همیشه بهار در ۲ فنجان آب تهیه شده باشد).

تهیه کرم بهداشتی و آرایشی با ترکیبات گندم

در پایان، موقعی که حرارت کرم، کاهش یافت و گرمایی در حدود حرارت بدن پیدا کرد، اسانس را می افزایند و مرتبا به هم می زنند تا به خوبی مخلوط شود و کرم یک نواخت و معطر به دست آید. با این ترتیب ۱۸۰ گرم کرم به دست خواهد آمد که باید آن را در یک ظرف دهانه دار تمیز و استریل شده وارد کرد و دهانه ظرف را به خوبی مسدود نمود. ظرف محتوی کرم به دست آمده را باید دقیقا در محلی با درجه گرمای کم و مناسب نگه داری کرد.

۲- کرم ضد چین های پوست صورت و اطراف چشم

زرده خام تخم مرغ درشتیک عدد
سرکه سیب (طبیعی)۴ قاشق غذاخوری
روغن ذرتنصف فنجان
روغن جوانه گندم۳ قاشق غذاخوری
جوشانده غليظ ریشه ختمی۴ قاشق غذاخوری
عسل صاف و بدون مومیک قاشق چای خوری

ابتدا زرده تخم مرغ را با نصف مقدار سرکه سیب (۲ قاشق غذاخوری)، در دستگاه مخلوط کن، به صورت مخلوط یک نواخت در می آورند سپس به مقادیر کم و فاصله دار، نصف مقدار روغن ذرت را وارد مخلوط حاصل می کنند و وقتی که از مجموع آن ها، مخلوط يك نواخت به دست آمد، بقیه سرکه، جوشانده ریشه ختمی و عسل را می افزایند و به خوبی به هم می زنند. در این موقع پس از آن که حالت یک نواخت حاصل شد، تدریجا بقیه روغن ذرت وروغن جوانه گندم را می افزایند و باز هم مخلوط را به خوبی به هم می زنند و در داخل ظرف دهانه داری در یخچال نگه داری می کنند.

کرم ضد چین های پوست صورت و اطراف چشم - روغن جوانه گندم

این کرم، بهترین مقوی و مغذی پوست صورت است و می توان آن را هنگام شب، به مقدار کم به کار برد یعنی به ملایمت به پوست صورت و اطراف چشم مالید و همواره توجه داشت که روغن اضافی را با پارچه تمیز از پوست صورت پاک نمود. از محاسن این کرم آن است که در رفع چین های اطراف چشم نیز موثر واقع می شود. برای پوست های خشک بهتر است مدتی قبل از حمام کردن، مقدار کمی از آن به پوست صورت مالیده شود. در این حالت روغن کرم را، آب گرم از بین می برد و پوست صورت، صاف، نرم و لطیف باقی ماند.

۳- برای رفع چین های اطراف دهان و چشم

روغن جوانه گندم۳۰ میلی لیتر
روغن هسته زردآلو۳۰ میلی لیتر
روغن بادام۳۰ میلی لیتر

روغن های مذکور را در یک بطری کوچک ریخته، دهانه آن را به خوبی ببندید و به شدت تکان دهید تا کاملا مخلوط شوند. مخلوط روغن های مذکور را می توان هر روز به پلک های اطراف چشم و دهان و پوست ناحیه گردن مالید و به ملایمت کمی مالش داد. ضمنا در هر نقطه از پوست صورت که چین های کوچک یا خط های باریک در شرف ایجاد شدن است می توان آن را مالید. این عمل بهتر است همواره در هنگام شب، قبل از خوابیدن انجام گیرد.

مصرف مواد پروتئینی کافی و اغذیه ویتامین دار به بهبود پوست و جوان کردن آن کمک می نماید (Herbal cosmetics).

مطالعات درباره انواع مختلف گندم نسخه های دارویی با گندم

۴- برای جلوگیری و درمان خراش و شکاف لب

برای رفع شکاف لب می توان کرم زیر را که تهیه آن به سهولت انجام می گیرد در منازل ساخت و از تاثیر سرما، باد و گرمای خورشید به پوست لب جلوگیری به عمل آورد.

موم سفید۱۵ گرم
بوردوکاکائو۱۵ گرم
لانولین۱۵ گرم
روغن هسته زردآلو۱۵ میلی لیتر
روغن جوانه گندم۱۵ میلی لیتر

موم و روغن ها را در یک ظرف کوچک ریخته و آن را در داخل ظرف بزرگ تر و محتوی آب جوش قرار می دهند. گرمای آب جوش ظرف اخیر، باعث ذوب شدن موم و روغن ها می شود که در این هنگام مخلوط را باید با یک قاشق چینی یا میله شیشه ای به هم زد تا مواد مذکور ضمن حرارت دیدن، به خوبی مخلوط شوند. پس از انجام این کار، ظرف را از گرما دور می نمایند تا مخلوط محتوی ظرف کوچک تر، تدريجا ضمن به هم زدن مداوم سرد شود.

پس از سرد شدن، موقعی که گرمای مخلوط به حداقل رسید، اسانس نعناع یا اسانس لیموترش به مقدار چند قطره می افزایند و مخلوط را به خوبی به هم می زنند تا اسانس به طور یک نواخت در همه قسمت ها، نفوذ کند. مخلوط حاصل را که حالت کرم مانند دارد بعدا در یک ظرف دهانه دار شیشه ای یا چینی وارد کرده و دهانه ظرف را می بندند و در محلی مناسب با گرمای کم نگه داری می کنند.

برای جلوگیری و درمان خراش و شکاف لب - روغن جوانه گندم

باید توجه داشت که پوست لب ها در مقابل گرمای خورشید، سرما و باد، آسیب می بیند و ترک و شکاف پیدا می کند. استفاده از کرم مذکور، ممانعت از پیدایش این ناراحتی ها می کند به علاوه لب ها را همیشه نرم نگه می دارد.

سینه، شکم و ران، به سهولت به علت ازدیاد وزن، اتساع پیدا کرده از حالت طبیعی خارج می گردند به طوری که حالت آویخته به خود می گیرند. از مخلوط روغن بادام (به مقدار ۶۰ میلی لیتر)، روغن جوانه گندم (۶۰ میلی لیتر)، اسانس .Alchemilla vugaris L (۲۰ قطره) و چند قطره اسانس مطبوع بی ضرر (لاواند، ژرانیوم یا گل عطری) محلولی به دست می آید که می توان از مقادیر کم آن برای بهبود و تامین بهداشت سینه به صورت ماساژ دادن ملایم، هنگام شب استفاده نمود.

ویتامین های رویان گندم عبارت از ویتامین های Pp ، E ، B و A می باشند و از همین نظر است که مصرف دانه گندم خام را که حامل رویان است و در آب سرد قرار گرفته باشد، برای حفظ سلامتی و ایجاد مقاومت در مقابل بیماری ها توصیه کرده اند.

برای این کار مصرف یک قاشق قهوه خوری از آن (منحصرا با غذای ظهر) که به خوبی جویده شده باشد، مفید ذکر شده است. تنها عیب گندم خیس شده مذکور آن است که طعم آن به علت ماندن در آب، کمی نامطبوع می گردد و حتی اگر آب را نیز مرتبا تجدید کنند، این عیب مرتفع نمی شود. راه دیگر استفاده از گندم خام آن است که به صورت آسیاب شده مصرف گردد ولی چون آن هم دارای سبوس است، دیر هضم می شود.

زراعت گندم در اغلب نواحی ایران معمول است.

نان گندم

نان گندم

نان کامل که با آرد دارای سبوس تهیه می شود اثر ملین دارد ولی دیرهضم است. نانی که عاری از سبوس است ولی در هر حال مقدار کمی از آن را همراه دارد، علاوه بر ملین بودن، خوش طعم و مغذی است. ضماد حاصل از قسمت خمیری وسط نان، مخلوط با آب یا شیر و یا یک جوشانده لعاب دار نظیر پنیرک، ختمی و یا دانه کتان، بهترین نرم کننده است و می توان از آن، جهت درمان آبسه ها، حالات التهابی ناشی از وارد آمدن ضربه و هم چنین رفع جراحات، استفاده به عمل آورد.

کرم نان (Cre mede pain)، که از جوشاندن ۱۲۵ گرم نان خوب به مدت یک ساعت در یک لیتر آب و له کردن، صاف کردن و مجددا تحت اثر گرما قرار دادن (بطوری که غلظت حاصل کند) و سپس افزودن ۳۰ گرم قند و ۱۰گرم آب بهار نارنج حاصل می شود، از اغذیه بسیار خوب به حساب آمده برای دوران نقاهت بیماران توصیه گردیده است.

نان، نوعی فراورده غذایی است که از پختن خمیر حاصل از آرد گندم (جو …)، مخلوط با آب آشامیدنی و نمک که کمی خمیر مایه (به مقدار مناسب) و یا مخمر بدان افزوده باشند حاصل می شود.

نان - نوعی فراورده غذایی از آرد گندم

ترکیب شیمیایی نان گندم به طور متوسط

آب۳۵ تا ۴۰ درصد
املاح معدنی۱.۵ درصد
مواد لیپیدی۰.۸ درصد
گلوسیدها ( آمیدون)۵۰ تا ۵۵ درصد
ازت توتال۱.۱ تا ۷.۵ درصد
پروتئین ها۶.۵ تا ۷.۵ درصد

افزودن مواد شیمیایی و یا مواد مرغوب کننده آرد و غیره، در تهیه این ماده غذایی اصولا ممنوع ذکر شده است. همه نان ها حتی انواع مرغوب آن ها به سهولت هضم نمی شوند مگر اولا به خوبی و ملایمت جویده شوند و ثانيا به آب دهان کاملا آغشته گردند تا عمل آمیلاز آب دهان (پتيالين ptyaline)، موجبات تسهیل هضم آن ها را فراهم آورد. در غیر این صورت، پس از مصرف، احساس سنگینی در معده و ایجاد سوء هضم می شود. مخصوصا اگر نان کاملا پخته نشده باشد و یا بر روی خمیر آماده برای پخت، اعمال لازم انجام نگرفته باشد و یا آن که نان مورد مصرف دارای مقدار زیادی آب باشد.

بعضی از نان های خیلی برشته (bis) که آب کم تری در خود دارند چون به سهولت جویده می شوند و به آب دهان آغشته می گردند، سهل الهضم تر می باشند. ضمنا باید دانست که اصولا قشر خارجی نان، به این علت که گرمای زیاد تر به طور مستقیم به آن می رسد، برشته تر و سهل الهضم تر از قسمت داخلی آن است.

بعضی نان ها، مقادیر زیادی از پوشش های سلولزی دانه گندم را در خود دارند و به علاوه مواد پروتئینی، لیپیدی و املاح آن ها کمی بیشتر ولی مقدار درصد آب آن ها، از نان معمولی کم تر (یعنی ۳۰ تا ۳۱ درصد به جای ۳۵ درصد) است. ارزش انرژی زایی نان مصرفی روزانه به تفاوت ۳۵۰ تا ۸۷۵ کالری یعنی در حدود و نیاز متوسط یک انسان جوان که معادل ۲۵۰۰ کالری است می باشد.

نان های رژیم

نان های رژیم با گندم

نان های رژیم، نخستین بار در سال ۱۸۵۱ توسط Bouchardat، برای مبتلایان به بیماری قند تهیه گردید. از مشخصات این نوع نان آن بود که مواد نشاسته ای کم تر ولی مواد پروتئینی (گلوتن) زیادتر از نان معمولی در تهیه آن به کار می رفته است. چون نگه داری این نوع نان به علت مقدار آب زیادی که در خود داشت، به اشکال صورت می گرفت از این جهت چنین تصور می شد که باید آن را به قطعات نازک تقسیم نموده مجددا تحت اثر گرما و پختن قرار داد تا زیادی آب آن گرفته شود.

با به کار بردن آرد گندم به مقدار ۲۵ قسمت و گلوتن مرطوب ۷۵ قسمت، نوعی نان بر اثر پختن به دست می آید که دارای ۴۰ درصد آمیدون و ۹ درصد آب است. در این جا اگر به جای قسمتی از آرد گندم که در تهیه نان به کار رفته، از آرد باقلا (feverolles) استفاده شود، نانی به دست می آید که دارای مخلوط گلوتن و لگومین (legumine) است.

Henry Labbe درسال ۱۹۲۵ و بعد از آن Thomas در سال ۱۹۲۹، نان های رژیم را به ۹ گروه طبقه بندی نمودند که از بین آن ها نان های hyperazotes (دارای ازت زیاد)، نان های کم ازت (hypoazotes)، انواع دارای مواد چربی، نان های کم نمک، انواع دارای سلولز زیاد و غیره را می توان نام برد. در نان های کم ازت، مقدار درصد مواد گلوسیدی و لیپیدی زیاد است. این گونه نان ها برای مبتلایان به بیماری Bright و ناراحتی های کلیه مناسب می باشد. در نان هایی که ازت زیاد دارند، مقدار گلوتن، لگومین و آلورون زیاد است و با آرد سوژا و مغز بادام درست می شوند.

نان های رژیم با گندم و بادام

طبق مصوبات کنگره ۱۹۰۹، نان های گلوتن دار باید حداکثر دارای ۲۵ قسمت مواد قابل تبدیل به قند و حداقل معادل ۶۰ قسمت درصد از گلوتن و مواد خشک باشند. اصولا نانی که دارای بیشتر از ۱۰ و کم تر از ۶۰ درصد گلوتن باشد، نان گلوتن دار به حساب می آید. در این گروه از نان ها، نان های کازئین دار نیز ساخته می شود که طعم خوب ندارند. از آرد لوبیا نیز می توان نوعی نان رژیم تهیه کرد که پروتئین آن ۲ برابر گندم است. به منظور تامین آلبومین در نان، می توان از مائیزین (mai sine)، طبق توصیه Donard و H. Labbe نیز استفاده کرد.

نان رژیم بادام دارای له شده مغز بادام است که به تفاوت ممکن است تا حد ۲۵ درصد مواد لیپیدی داشته باشد ولی تهیه نان از آن به نحو مطلوب، به اشکال صورت می گیرد. به نان ها، می توان چربی های گیاهی مانند وژتالين (végétalin) و یا روغن های جامد هیدروژنه اضافه کرد. در بعضی موارد مقداری مالت به آردی که جهت تهیه نان رژیم به کار می رود می افزایند قبل از آن که آرد را به حالت خمیری درآورند. با این ترتیب نانی که به دست می آید سهل الهضم تر خواهد بود زیرا قسمتی از مواد گلوسیدی نان قبلا به دکسترین و مالتوز تبدیل یافته است.

نان های کم نمک (hypochlorures) یا بی نمک (achlorures)، با افزودن نمک به مقدار کم یا بدون افزودن آن، به آبی که جهت خمیر نان به کار می رود تهیه می شوند. این گونه نان ها، برای مبتلایان به آلبومینوری (وجود آلبومین در ادرار) تهیه می شود و حتی در تهیه اینگونه نان ها می توان، ازت نان را نیز کم نمود.

دیگر از بین انواع نان ها، بیسکوت (Biscotte) را می توان نام برد که در واقع نوعی نان شیرینی و شیرمال است و امروزه تهیه آن، روش های صنعتی پیدا کرده است. نوع معمولی این بیسکوت ها (B. ordinaires)، نانی است که عموم مردم از آن استفاده می کنند ولی نوع رژیمی آن به دو صورت عاری از نمک و یا دارای گلوتن زیاد، ساخته می شود.

نان های کم نمک - گندم

طرز تهیه بیسکوت ها، مشابه نان معمولی است با این تفاوت که به آن ها، شکر، عصاره مالت، مواد چربی و یا شیر می افزایند و سپس به کمک هم زن های مکانیکی و انجام عمل تخمیر، در قالب های مخصوص مکعب شکل می پزند و پس از پختن نیز آن ها را خارج کرده به طور مکانیکی به صورت لایه های نازک در می آورند و در کوره خشک می کنند.

جدول نمایش مقادیر مواد اصلی نان و مصارف درمانی آن ها

انواع نانپروتیدهاگلوسیدھالیپیدهاموارد مصرف
بیسکوت ها، نان های کامل۱۲.۸۷۲.۶۵.۹تامین کننده تعادل مواد معدنی و ویتامین های بدن، در يبوست و چاقی.
بیسکوت های بی نمک۱۱.۱۸۰۳برای مبتلایان به آلبومین و کلیه مواردی که رژیم بدون نمک لازم است.
نانهای کم ازت و بدون نمک۸.۶۷۵.۶۷.۵برای مبتلایان به ناراحتیهای قلبی – کلیوی یا کبدی، آرتریتیک (رژیم سخت) و رژیم بدون نمک.
بیسکوتهای گلوتن دار۱۷۶۹.۲۶.۶رژیم سبک برای مبتلایان به دیابت و چاقی.
نان گلوتن دار۷۳۱۲.۸۵.۳دیابت ( رژیم خیلی سخت).
نان های لاغر کننده۱۹۶۷.۸۴.۴رفع چاقی و فربهی.

نان هایی که سلولز زیاد دارند، به نان کامل، نان گراهام (Graham) و نان Kniepp نیز نامیده می شوند. در این نان ها مقدار سبوس به ۱ تا ۳ درصد می رسد و مصرف آن ها بیشتر از این – نظر است که حرکات دودی شکل روده ها در مبتلايان به يبوست تقویت یابد. به بعضی نان ها نیز مقداری مواد درمانی مجاز مانند فسفات کلسیم، املاح ، آهن و غیره می افزایند.

آزمایش های مختلف نان معمولا به منظور آن است که مشاهده نمایند صفات ظاهری نان، بو، طعم، ساختمان، درجه پخت، نسبت قشر برشته خارجی نان با قسمت داخلی آن و غیره از نظر کیفیت در چه مرحله ای قرار دارد. تعیین رطوبت نان با استفاده از حلال های فرار، اسیدیته آن ها به کمک فنل فتالئین، تعیین خاکستر نان، مقدار کلرور سدیم و اندازه گیری چربی، شیر و غیره در نان های مختلف از آزمایش هایی است که مورد توجه قرار دارد. بیسکوت های بدون نمک و نان های کم ازت، دارای کلرور سدیم به مقدار کم تر از ۱۰ میلی گرم در هر ۱۰۰ گرم نان هستند.

تاریخچه‌ استفاده از گندم

تاریخچه استفاده از گندم

تاریخچه استفاده از گندم ها به حدود ۶ تا ۷ هزار سال قبل بر می گردد. باستان شناسان منشا آن را فلسطین و سوریه می دانند. برخی دیگر هم اولین کشاورزان گندم و جو را ایرانیان می‌دانند. همین طور بر طبق شواهد تاریخی زمین های بسیار بزرگی در مصر باستان نیز در زیر کشت گندم بوده اند. گندم نان اولین بار در ایران کشت شد و از کشور ما به کشورهای نزدیک از جمله روسیه، ترکمنستان و… برده شد.

در مورد موطن اصلی گیاه جو هنوز اطلاعات دقیقی در دست نیست ولی این گیاه را هم مثل گیاه گندم بیشتر به آسیا و ایران  نسبت می دهند و همین طور ایران را به عنوان اولین منطقه‌ای که در آن کشف شد می‌شناسند.

خواص دارویی گندم

خواص دارویی گندم

گندم ها پر از املاح معدنی هستند. اگر خواهان کسب ویتامین های گوناگون هستید، به سراغ گندم بروید.

 •  گندم، جلوی سرطان روده را می گیرد.
 • اگر آرد آن را بر روی پوست مالش دهید، التهاب و ورم آن را از بین می برد و به همین منظور، از قدیم گندم را در تسکین التهاب، باد سرخ به کار می بردند برای این منظور با مقداری مواد ضدعفونی کننده همراه می نمودند تا میکرب آن را نیز از بین ببرد.
 • در صنعت از آرد گندم، نشاسته می گیرند.
 • پماد سوخته این گیاه با موم و روغن جهت جلای رخسار بی نظیر است.
 •  گندم، چاق کننده و مقوی غرایز جنسی است.
 • بین غذاهایی که با این گیاه ساخته می شود، سمنو از همه قوی تر است، پخته گندم با شکر و بادام به صورت حریره، چنان که کم کم خورده شود، درمان خون ریزی سینه است.
 • پماد پخته گندم با روغن زیتون جهت فرو بردن ورم های گرم و آب پیاز جهت ورم های سرد مفید است، و با آب گشنیز جهت تحلیل ورم های گرم و خنازیر وغدد، مجرب است.
 • پخته گندم با سکنجبین جهت بثورات آبکی سودمند می باشد. و روغن آن که از جوشاندن و پختن گندم در روغن زیتون به دست می آید.
 • جهت رفع زخم های جلدی که منشا عصبی دارد هم چنین پاک شدن کک و مک و معالجه کچلی و ریزش طبقات شاخی پوست مفید است و جوشانده سبوس گندم درمان سرفه و زکام های سخت است.
 • جوشانده سبوس گندم که با عسل شیرین شده باشد، بعد از غذا یبوست هایی را که منشا آن ها تنبلی کبد و تحریکات روده باشد درمان می کند. و به زنان حامله توصیه کنید که از سوپ گندم که دارای املاح کلسیم، فلوئور و سیلیس و ویتامین های PB می باشد حتما استفاده کنند.

مضرات گندم

مبتلایان به زخم معده – سرطان دستگاه هاضمه و آپاندیس بایستی از سبوس گندم پرهیز نمایند. از سبوس گندم می توان نان سیاه هم تهیه کرد، ولی سنگین بوده ترشی معده را زیاد می کند.

دسته بندی گیاهان دارویی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+926 محصولات
+1647 سفارشات تکمیل شده
+2187 کاربران
+4751 مطالب وبلاگ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت