بیماری های قابل پیشگیری و درمان با نمک طبیعی

کاربر ۲۰کاربر ۲۰
1,830 بازدید
درمان با نمک طبیعی

در این مقاله به تشریح بیماری های قابل پیشگیری و درمان با نمک طبیعی می پردازیم ولی به شرح بیماری های دیگر نخواهیم پرداخت و صرفا به ذکر نام بیماری ها اکتفا خواهیم کرد.

پیش از آن در اینجا حديث دیگری را از پیامبر اکرم (ص) از “طب النبی” می آوریم که می فرمایند:

«کسانی که قبل از غذا اندکی نمک می چشند از ابتلا به ۳۳۰ بیماری پیشگیری می کنند. »

از کشفیات علوم پزشکی برمی آید بیش از ۲۱۷ بیماری از کتب استخراج شده که تعدادی از این بیماری ها فوق العاده مهم، خطرناک و مهلک هستند و شماری دیگر از آنها اهمیت کمتری دارند.

و اما فهرست بیماری هایی که نمک از آن پیشگیری می کند به شرح زیر است:

درمان با نمک طبیعی
 •  کرم خوردگی دندان
 • تغییر رنگ دندان
 • «آبسه دور ریشه» دندان
 • استئومیلیت فک
 • سلولیت
 • بیماری نسوج دور دندان و پیوره
 • عفونت ونسان
 • آبسه کناری دندان
 • بوی بد دهان
 • . احتمالا استوماتیت آفتوز
 • استوماتیت (دهان درد) هرپسی
 • برفک دهانی
 • ورم غدد بزاقی
 •  تورم زبان یا گلوسیت
 •  فارنژیت (ورم حلق) ساده حاد
 • فارنژیت مزمن
 • اتیت حاد میانی
 • رینیت
 • سینوزیت حاد
 • آبسه اطراف لوزه
 • آبسه نسوج عمقی گردن
 •  نفریت و گلومرولونفریت حاد
 •  چرکی شدن غدد لنفاوی گردن
 • استئومیلیت حاد چرکی
 • پنومونی یا ذات الریه
 •  ادنوئیدیت مزمن
 • آنژین لودویگ یا سلولیت کف دهان
 • آبسه پشت حلق
 • آبسه کنار حلق
 • انسداد حنجره و مجرای تنفس
 • کری انتقالی
 • اتیت مزمن گوش میانی
 • ماستوئیدیت حاد
 •  لابیرنتیت
 • مننژیت که ممکن است به دنبال عفونت گوش میانی (اتیت حاد میانی) و سینوزیت فرونتال پدید آید.
 • اتيت سرو
 • فلج عصب فاسیال یا صورتی
 • آبسه اپیدورال
 • . آبسه مغزی، ترومبوز سینوس سیگموئید و آبسه سوبدورال یا آبسه زیر سخت شامه مغز
 • سندرم منیر
 •  پاره ای از موارد سرماخوردگی و عوارض آن
 •  سلولیت انساج کاسه چشم و آبسه این ناحیه
 • خون دماغ به علت ابتلا به تب رماتیسمی و یا عفونت های بینی
 • شوک عروقی
 • فولیکولیت لب بالا
 • زمانی که علائم بیماری دریچه میترال قلب یا عفونت گوش (اتیت) و یا عفونت های دهان و حلق، سرفه است.
 • آسم

حدود ۵۰ درصد بیماران مبتلا به آسم به نوع غیر اتوپیک یا داخلی آسم گرفتارند که در این حالت از بیماری عوامل مصونیتی دخالتی ندارند و محرک های مخاط برونش، عفونت ها، مواد استنشاقی محرک، هوای سرد، ورزش و کار بدنی و حالات هیجانی هستند.بیماری آسم با حمله های تکراری تنگی نفس، سرفه و خلط موکویید غلیظ و چسبنده، مشخص می شود.این حملات معمولا با خس خس کردن در هنگام بازدم همراه است که گاه بدون گوشی هم شنیده می شود.

سرفه، گاه شدید و متوالی است. اما معمولا از علایم اصلی و برجسته به شمار نمی رود. این علایم ممکن است شدتی متوسط یا خفیف داشته باشد و تنها هنگام بروز عفونت های تنفسی ظاهر شود و برعکس گاه ممکن است به قدری شدید باشد که حیات بیمار را دچار مخاطره کند.

درمان با نمک طبیعی ،مکانیسم عمل نمک در مقابل عفونت های ریه:

عفونت های ریه

از مطالب بالا واضح است که عفونت ها در بیماری آسم و حملات این بیماری دخالت دارند و ما در بخش های بعدی توضیح خواهیم داد که نمک چگونه و با چه مکانیسمی از عفونت های ریه و سایر اعضا بدن که دور از ناحیه دهان و حلق هستند جلوگیری می کند و خواهیم گفت که به احتمال زیاد از تعداد دیگری از عوامل مولد آسم نیز جلوگیری می کند.

 • برونشیت و برونکوپنومونی افرا مبتلا به سیلیکوز
 • پلورزی فیبرینی که عارضه پنومونی یا ذات الریه است و مردم در اصطلاح به آن آب آوردن ریه می گویند و اشکال مختلف درد
 • آمپیم (عارضه پنومونی) آندوکاردیت و پریکاردیت از عوارض ذات الریه
 • آرتریت پنوموکوکی
 • فیبروز ریه
 • پنومونی ناشی از کلبسیلا در جریان درمان پنومونی ها با آنتی بیوتیک
 • آبسه ریه
 • برونشکتازی یا اتساع برونش ها
 •  مدیاستینیت حاد
 • نارسایی قلب در کوارکتاسيون آئورت در اطفال به علت(آندوکاردیت عفونی و یا در تعقیب گلومرولونفریت حاد ورم حاد کلیه) که خود در عده ای از افراد و به خصوص کودکان مبتلا به آنژین استرپتوکوکی پیدا می شود.
 • نارسایی احتقانی قلب به علت ابتلا به تب رماتیسمی
 • آریتمی های قلبی (بی نظمی ضربان قلب) به دنبال تب رماتیسمی
 • پریکاردیت با ترشح زیاد مایع در تب رماتیسمی ، ۶۵ پنومونی رماتیسمی
 • آمبولی و انفارکتوس ریه
 • تنگی دریچه میترال
 •  ادم حاد ریه متعاقب تنگی میترال
 • واریس های مخاطی ریز برونش و هموپتيزی یا خلط خونی متعاقب تنگی میترال
 • فیبریلاسیون دهلیزی به دنبال تنگی میترال، ۷۱. آمبولی های بزرگ مغز و احشاء و شرائین محیطی متعاقب تنگی میترال. آمبولی به معنای حرکت لخته خون در شرائین است و موجب سکته های مختلف و نابینایی و… می شود.
 •  نارسایی بطن راست قلب به علت تنگی میترال
 • نارسایی دریچه میترال، ۷۴. نارسایی بطن چپ قلب به دنبال نارسایی میترال در تعقیب تنگی آئورت
 •  نارسایی بطن راست در تعقیب نارسایی میترال
 • نارسایی کامل قلب به دنبال نارسایی میترال و نارسایی مهلک قلب
 • کالسیفیکاسیون دریچه میترال در تعقیب نارسایی و تنگی میترال
 • تنگی دریچه آئورت و متعاقب آن آنژین صدری (درد های قلبی)، سنکوپ، سکته قلبی (انفارکتوس میوکارد) و مرگ ناگهانی
 • عوارض تعویض دریچه قلب که عبارت اند از: اختلالات دژنراتیو، آندوکاردیت جا به جا شدن دریچه، آمبولی، نشت کردن دریچه، آنمی همولیتیک و به ندرت مرگ ناگهانی

نتیجه: بدیهی است زمانی که آنژين با نمک پیشگیری می شود دیگر نه ابتلا به بیماری های متعدد رماتیسمی قلب خواهد بود و نه در تعویض دریچه قلب عوارض آن را خواهیم داشت و هم هزینه چند میلیونی برای تعویض دریچه قلب بر مردم تحمیل نخواهد شد.

رماتیسم قلب
 • نارسایی آئورت
 • نارسایی حاد دریچه آئورت در دیسکسیون آئورت یا سوراخ شدن لت ها در جریان آندوکاردیت عفونی
 • تنگی دریچه سه لتی
 • آسیت یا آب آوردن شکم
 • سیروز قلبی (سیروز کبدی ناشی از نارسایی قلب )
 • نارسایی دریچه سه لتی
 • پنومونی عود کننده در ضایعات دریچه تری کوسپید
 •  نفریت (ورم کلیه) ایمون کمپلکس،آندوکاردیت تحت حاد
 • نارسایی کلیه در آندوکاردیت تحت حاد. آئوریسم های قارچی و انفارکتوس های عفونی در آندوکاردیت تحت حاد
 • اختلال بینایی به طور ناگهانی در آندوکاردیت حاد

یادآوری: اختلال بینایی در اینجا آندوکاردیت حاد با کوری ناگهانی در تنگی دریچه میترال متفاوت است. آفازی (لال شدن)، درد و شکم (آمبولی طحال، مزانتر)، درد کلیه ها (آمبولی کلیه)، همي پلژی یا فلج نیمه بدن، اورمی (ازدیاد اوره خون)، آنمی یا کم خونی که این ها در تعقیب آندوکاردیت حاد پدید می آیند.

 •  آندوکاردیت قارچی متعاقب نصب دریچه مصنوعی
 • میوکاردیت حاد و شدید تورم عضله قلب متعاقب تب رماتیسمی و دیفتری
 • میوکاردیت ویروسی ۱۰۱. سندرم استوکس آدرمس متعاقب میوکاردیت
 • آمبولی و مرگ ناگهانی متعاب میوکاردیت

تعدادی دیگر از بیماری های قابل پیشگیری و درمان با نمک طبیعی :

اینک تعداد دیگری از بیماری های قابل پیشگیری و درمان با نمک طبیعی با استفاده از تحقیقات در زمینه طب داخلی و بیماری های عفونی و باکتری ها توسط پژوهشگران متخصص باکتریولوژی دانشگاه تهران درج می شود:

 •  مخملک
 • یرقان
 • آبسه کبدی
 • عفونت استرپتوکوکی مقعد و واژن
 • باد سرخ
 • کنژنکتیویت یا ورم ملتحمه چشم
 • لاگوفتالموس
 • کراتیت یا عفونت قرنیه چشم
 • اولسراسیون قرنیه
 • کوری

توجه: تا کنون چهار نوع کوری را ذکر کردیم که منشأ آنها متفاوت بوده است.

نمک طبیعی
 • فلج دست
 • آمیلوئیدوز
 • سل ، نمک با چند مکانیسم مختلف از بیماری سل پیشگیری می کند که در مباحث آینده خواهد آمد.
 • مننگوکوکسمی و سندرم واترهوس فریدریشن
 • مننژیت مننگوكوكی
 • که از عوارض بیماری اخیر است و عبارت اند از: هرپس لابیالیس، هیدروسفالوس، ناپایداری احساسی، بی خوابی، پشت درد، از بین رفتن حافظه و دشواری در تمرکز فکری
 • آنمی همولیتیک حاد و اتوایمون اکتسابی در اثر سپتی سمی استرپتوکوک همولیتیک
 • لنفادنیت مزانتریک حاد
 • در بعضی انواع سل
 • اکتینومیکوز
 • کوری و نارسایی بینایی که در اینجا در جذام و مواردی از آن در اثر عفونت ها و سوء تغذیه پدید می آیند و نمک با پیشگیری جذام و تا حدود زیادی با پیشگیری از سایر موارد از کوری و اختلالات نابینایی جلوگیری می کند و همان طور که ملاحظه میفرمایید نمک از بسیاری از علل نابینایی پیشگیری می کند.

طبق آمار منتشره توسط سازمان جهانی بهداشت در تمام دنیا حدود بیست میلیون نفر دچار کوری کامل و میلیون ها نفر بیشتر از این دچار نابینایی نسبی شدیدی هستند که در زندگی مشکلات شدید بینایی دارند در ایالات متحده آمریکا حدود پانصد هزار کور قانونی وجود دارد که سن نیمی از آنها متجاوز از ۶۵ سال است.

 • کولیت موکوما برانوز که علت شایع آن مصرف آنتی بیوتیک ها است
 • نفریت های کانونی در تعقیب آنژین، التهاب حلق، پنومونی(ذات الریه) و سپتی سمی
 • آرتریت چرکی در اثر عفونت با استافیلوکوک به علت مصرف آنتی بیوتیک
 • ایجاد عفونت قارچی در اثر آنتی بیوتیک تراپی طولانی و درمان با گلوکوکورتیکوئیدها
 • برونشیت در تعقیب سینوزیت
 • آبسه مغزی در اثر بیماری های عفونی عمومی یا برونشکتازی – سینوزیت واتيت
 • میوکاردیت عفونی در اثر مخملک، آنژین ، پنومونی ویروسی
 • سیاه سرفه
 • سرخک
 • برص (پیسی): از شش بیماری که در مقدمه این نوشتار در ضمن درج حديث آمده است، برای پنج مورد آن دلایل کافی با مراجعه به کتب پزشکی برای نویسنده یقین حاصل شد که نمک از آن ها جلوگیری می کند.

اما چون هنوز علت ابتلا به پیسی در طب جدید معلوم نشده است. ما با اتکا به حدیث موثق از رسول اکرم(ص) معتقدیم نمک از پیسی نیز جلوگیری می کند: نکته قابل ذکر دیگر این که باز حدیثی از آن بزرگوار داریم که می فرماید: «غذا خوردن با وجود سیر بودن، موجب ابتلا به پیسی می شود.»

پیسی
 •  جذام (هاریسون، بیماری های عفونی) عامل بیماری جذام یا باسیل هانسن نیز از دهان یک فرد مبتلا به فرد دیگری منتقل میشود و در احادیث نیز آمده است که هنگام صحبت با یک نفر جذامی فاصله کمتر از دو ذراع نباشد.
 •  بیماری های روانی: در اتیولوژی و علت پاره ای از بیماری های روانی عفونت ها را دخیل دانسته اند
 • عفونت جوانه های ادنوئیدی
 • سرطان تیرویید که در اثر در آوردن لوزه ها پیدا می شود.

بدیهی است هرگاه از نمک، قبل و بعد از غذا استفاده شود هرگز احتیاج به در آوردن لوزه ها نخواهد بود.

 •  استئومیلیت چرکی مزمن
 • آبسه نسوج نرم عارضه استئومیلیت حاد چرکی
 • شکستگی مرضی استخوان (شکستگی خودبخودی استخوان)
 • ارتریت چرکی از عوارض استئومیلیت حاد چرکی
 •  کارسینوم سلول های اپی تلیال یا فیبروسارکوم
 • قطع عضو مبتلا در استئومیلیت
 • احتمالا گاستریت آتروفیک

در زنان باردار نمک قبل و بعد از غذا از دوازده مورد از بیماری ها که اضافه بر سایر مواردی است که عمومیت دارند جلوگیری می کند، مطالب ذیل از کتاب پزشک بانوان، تالیف پروفسور محمد حسین حاجبی آمده است.

 •  سرماخوردگی و عفونت های مجاری فوقانی تنفسی در زنان باردار که دوره این بیماری ها در حاملگی طولانی است
 • پنومونی در زنان باردار که موجب مرگ مادر و جنین می شود.
 • آنفلوآنزا در زن باردار که موجب مرگ و میر مادر و جنین می شود.
 • بیماری های مادرزادی قلب در اثر ابتلای مادر باردار به سرخچه
 • سقط جنین در اثر ابتلای مادر به مخملک
 • نقایص مادرزادی چشمی در ابتلا زن باردار به سرخچه
 • نارسایی قلب در زنان باردار در اثر عفونت های تنفسی
 • جلوگیری از کاهش ترشح شیره معده و نتایج سو مترتب بر آن در زن باردار
 • سوزش معده
 •  سقط خود به خودی و سقط درمانی به علت ابتلا زن باردار به گلومرولونفریت حاد
 • کره بارداری
 • تلخی دهان در اثر بیماری های عفونی دهان و دندان و ناراحتی های دستگاه گوارش
 • هیپوکلریدری پولیپ معده
 •  گاستریت حاد چرکی، عفونت جدار معده در اثر میکروب هایی مانند استرپتوکوک، کلی باسیل، پنوموکوک یا باسیلوس سوبتیلیس
 •  گاستریت حاد ساده با منشا خارجی از جمله میکروب ها و سموم آنها
 • گاستریت مزمن
 • اریون
سنگ نمک طبیعی

یادآوری: اریون، سرخچه، سرخک، آبله، آبله مرغان، دیفتری، سیاه سرفه، آنفولانزا و بسیاری از بیماری های ویروسی و باکتریایی و همچنین بیماری سل همانطور که قبلا نیز گفته ایم از دهان و گلو و بینی یک فرد بیمار به وسیله صحبت کردن، عطسه و سرفه وقتی فاصله آنها نزدیک باشد (کمتر از یک متر) یک فرد سالم منتقل شده، او را مبتلا می کند. در ضمن یادآور می شویم همان طور که با نمک قبل و بعد از غذا موفق شده ایم میکروب های دهان و گلو را از بین ببریم مسلما باید میکروب های بینی را نیز از بین ببریم که شرح و چگونگی آن بعدا خواهد آمد.

بیماری آنفلوانزا در سال ۱۹۱۸ میلادی بیست میلیون کشته از خود به جای گذاشت.

 •  پولیومیلیت
 •  دیفتری حنجره
 •  عوارض سیاه سرفه از جمله پنومونی منجر به مرگ و فلج های مختلف و تشنج
 •  بلوک دستگاه هدایت دهلیزی بطنی قلب یا بلوک دسته هیس و شاخه های آن
 • بلوک سینوسی دهلیزی
 • مدياستينيت حاد
 • هموتراکس
 • پلوزری ترشحی
 • آنسفالوپاتی هیپرتانسیون عارضه گلومرولونفریت حاد
 •  نارسایی مزمن کلیه ، استوپور و اغما
 • سرگیجه
 • کمردرد در نتیجه استئومیلیت فقرات به دنبال عفونت دستگاه تنفسی
 • پلی نوریت یا تورم چندین عصب
 • سندرم لندری گلین باره
 • اختلالات روانی عضوی یا سندرم مغزی عضوی
 • نارسایی حاد غده فوق کلیوی
 • هیپر آلدوسترونیسم ثانویه در تعقیب نارسایی قلب
 • جلوگیری از پیدایش عفونت های بیمارستانی که در اثر استعمال آنتی بیوتیک ها پیدا می شوند.
 • جلوگیری از ابتلا به بیماری های عفونی در افرادی که دچار نقص مصونیتی هستند.
 •  کم خونی (آنمی)
 • کوریوگلوبولینمی
 •  برخی اقسام کهیر
 • پورپورا و پورپوراترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک خونریزی های کشنده مغزی، خونریزی بینی، دستگاه گوارش و مجاری ادرار که ممکن است شدید و خطرناک باشد.
 • فلج عضلانی
 • مواردی از تهوع و استفراغ
 •  پارگی مری و معده در تعقیب استفراغ، سنگ کلیه اصولا در تشکیل هسته اولیه سنگ های کلیه، کیسه صفرا و… میکروب ها را دخیل دانسته اند و غالبا میکروب ها از گلو و دهان وارد جریان خون شده و به سایر اعضا می روند.
 •  فقدان ادرار (آنوری) در اثر مخملک
 • جلوگیری از پوسیدگی دندان در حاملگی
 • آبله مرغان
 • بیماری انکلوزيون سیتومگالیک
 • طاعون (به طور نسبی) که نمک از پنومونی ثانویه بیماری که با ترشح بزاق از فردی به فرد دیگر منتقل می شود پیشگیری می کند.
 • اپی گلوتیت حاد
 • عفونت فضای ماستیکاتور
 • عفونت فضای فارنگوماگزیلر یا حلقی فکی
 • اپولیس با سلول های ژانت و اپولیس مربوط به حاملگی
 •  آبسه فرونتال یا آبسه قسمت پیشانی مغز، عارضه سینوزیت فرونتال
 • آبسه اپی دورال یا فوق سخت شامه مغز، عارضه سینوزیت فرونتال
 • پولیپ های مخاط بینی
 • استئومیلیت عفونت چرکی فک فوقانی، عارضه سینوزیت فکی
 • تار شدن دید، دوبینی یا درد پشت چشمی که از عوارض سینوزیت است
 • سلولیت آربیت یا عفونت کاسه چشم
 • اگزوفتالمی شدید و کموزیس، عارضه سینوزیت اتموئید
 • آبسه پری اربیتال
 • آبسه زیر دورمری یا زیر نرم شامه مغز
 • استئومیلت جمجمه
 • سپتی سمی

سپتی سمی که ورود میکروب ها به خون بوده و بیماری خطرناکی است. عارضه لوزه های چرکی واتيت چرکی و… نیز است که معمولا به علت میکروب های دهان و گلو به وجود می آیند.

 • موکوسل و پیوسل
 • بیماری های ناشی از آلودگی هوا، تشدید بیماری برونشیت مزمن، بیماری های انسدادی ریوی، آمفیزم و آسم برونشیک و بیماری های مواد سرطان زا موجود در هوا .

توجه: در بیماری های بالا نمک به علت افزودن ترشحات ریه و در نتیجه خارج شدن مواد بیماری زا به طور نسبی از بیماری های بالا پیشگیری می کند و همین طور است بیماری های ریوی ناشی از شغل مانند: آسیابان ها، سنگتراش ها و…

آیا نمک از شکستگی استخوان نیز جلوگیری می کند؟!

شکستگی استخوان

همان طور که گفته شد نمک قبل و بعد غذا از بسیاری بیماری هایی که از آن ها نام بردیم جلوگیری می کند که این امر ممکن است موجب تعجب و شگفتی خوانندگان عزیز شود.

ما به پاره ای از نمونه های آن اشاره کرده و متوجه شدیم که تعدادی از کوری ها و کری های مادرزادی و غیر مادرزادی در اثر میکروب های دهان و گلو پیدا می شوند که شرح پیشگیری از آنها با نمک امکان پذیر است.

اکنون نمونه دیگر، یعنی شکستگی استخوان را مورد بررسی قرار می دهیم تا ببینیم آیا نمک می تواند از شکستگی استخوان هم جلوگیری کند یا خیر؟؟

شکستگی استخوان معمولا در اثر ضربه و تصادف پیدا می شود. بدیهی است ما نمی گوییم نمک از این نوع شکستگی پیشگیری می کند.

اما یک شکستگی دیگرداریم که به آن شکستگی پاتولوژیک (مرضی) گفته می شود. در این نوع شکستگی بدون آن که ضربه و یا تصادف در کار باشد در یک حرکت عادی و نشست وبرخاست شکستگی استخوان به وجود می آید.

اما چگونه؟ علاقه مندان برای اطلاع کامل می تو انند به ترجمه کارنت و سایر کتب پزشکی مراجعه نمایند. اما مختصر آن که: میکروب ها در یک فرصت مناسب شخص را مبتلا به آنژین استرپتوکوکی می کنند.

در عده ای از مبتلایان، میکروب از محل لوزه و گلو وارد خون شده، جریان خون، میکروب را وارد استخوان می کند و استرپتوکوک روی استخوان قرار گرفته، ایجاد عفونت چرکی استخوان می نماید و موجب استئومیلیت می شود. معمولا طی سالها، بیماری شخص مبتلا به استئومیلیت ادامه پیدا کرده و هر چند وقت یک بار بیماری شدت پیدا می کند.

در این صورت اقدام به عمل جراحی روی استخوان می کنند. توان و کارآیی بیمار بسیار کم می شود و در مواردی نیز با گذشت زمان بیمار مبتلا به شکستگی خودبخودی (پاتولوژیک) می شود. در مواردی نیز استئومیلیت منجر به مرگ بیمار می شود.

در اثر استئومیلیت، خوردگی استخوان پیدا شده و مستعد شکستگی می شود.

اگر بخواهیم مطالب گذشته را در یک جمله خلاصه کنیم می گوییم:

نمک پیش از غذا هرگز اجازه نمی دهد میکروبی در دهان و گلو دوام بیاورد و از این رهگذر از تعداد کثیری از بیماری های مهم و خطرناک پیشگیری می کند.

تا اینجا سر و کار نمک با میکروب بود که تمام اعضای بدن ما از جمله مغز، اعصاب و قلب که شریف ترین و مهم ترین اعضای بدن ما هستند را از ابتلا به بیماری هایی که قبلا ذکر شد، حفظ می کند. اینک به شرح اثر دوم نمک پیش از غذا می پردازیم.

به احتمال بسیار زیاد اثر دوم نمک پیش از غذا با تحریک حس ذایقه ، از اثر اول آن بیشتر است.

نمک قبل از غذا با تحریک حس ذایقه تقریبا بر روی تمام اعضا و جوارح ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم اثر گذاشته و در از بین بردن میکروب ها چه در دهان و گلو و چه در اعضای دوردست شرکت دارد.

نمک با تحریک حس ذایقه روی مغز، اعصاب، قلب و دستگاه تنفس، بر روی دستگاه گوارش و امعاء و احشاء و بر روی غدد با اثرات خاصی که دارد تمام اعضا بدن ما را در انجام وظایف مهم حیاتی آنها یاری می دهد.

تنها کسی می تواند به طور کامل به عمق مطلب و این اثرات پی ببرد که از ساختمان و تشریح (آناتومی) و فیزیولوژی و طرز کار اعضای بدن اطلاع کامل داشته باشد.

آیا نمک از کری و اختلالات شنوایی هم پیشگیری می کند؟

کری و اختلالات شنوایی

با توجه به معجزات درمان با نمک طبیعی و دریا جواب مثبت است. یکی از بیماری هایی که از عوارض آنژین شمرده شده، اتیت (عفونت گوش) می باشد که در مواردی منجر به کری می شود.

در بیماری سرخچه که ویروس آن از دهان یک فرد به فرد دیگر منتقل می شود چنانچه زن باردار، مبتلا به این بیماری شود از عوارض آن بیماری های مادرزادی قلب و کری مادرزادی ذکر شده است.

بنابراین نمک می تواند از ابتلا به بیماری های مادرزادی قلب – کری مادرزادی و غیر مادرزادی نیز جلوگیری کند.

نمک قبل و بعد از غذا نمی گذارد ویروس سرخک و سرخچه نیز در دهان به وجود آید و نتایج، مرتب بر آن معلوم است.

آیا نمک می تواند از بیماری سل پیشگیری کند؟

بیماری سل به وسیله باسيل دوكخ (میکوباکتریوم توبرکولوزیس) به وجود می آید.

ابتلا به این بیماری مانند بسیاری از بیماری های عفونی و میکروبی از دهان و گلوی یک فرد مبتلا به افراد دیگر منتقل می شود.

شایع ترین منشا عفونت، افرادی هستند که به خصوص از مجاری تنفسی خود تعداد زیادی «باسيل سل» دفع می کنند.

در موارد تماس نزدیک به عنوان مثال در افراد خانواده و برخورد زیاد با عوامل عفونی (به عنوان مثال در پرسنل پزشکی) شایع ترین مسیر انتقال عفونت، قطرات ترشحات در تنفسی است.

وقتی یک فرد سالم با یک بیمار مسلول با فاصله نزدیک با هم صحبت کنند، میکروب سل که معمولا در ریه شخص مبتلا وجود دارد به وسیله حركات مژک های سلولی داخل ریه به دهان و گلوی شخص مسلول می آید.

هنگام صحبت کردن، میکروب سل همراه قطرات ریز بزاق وارد دهان شخص سالم می شود.

پرستاران که بیشتر با بیماران سر و کار دارند احتمال ابتلا بیشتری دارند و از این جهت بیماری سل را بیماری پرستاران نیز گفته اند.

در طول زندگی، میکروب سل وارد بدن بسیاری از افراد می شود، در حالی که تعداد کمی مبتلا به بیماری می شوند. غالبا سیستم دفاعی بدن، بیماری را مهار کرده از ابتلا شخص پیشگیری می کند.

در کلاس های باز آموزی که اخیرا برای پزشکان تشکیل شده بود، آخرین نظرات متخصصان تشریح شد که به نکاتی شایان توجه، اشاره می کنیم:

بنا به نقل دانشمندان و متخصصان در این کنفرانس، گفته شد؛ در مبارزه با بیماری سل به صد سال پیش برگشته ایم.

داروهای شیمیایی موجود به اضافه شرایط حاکم بر جامعه قادر به کنترل بیماری سل نیستند. واکسن سل (ب.ث.ژ) فقط در موارد معدود و نادر بیماری سل مانند سل پرده های مغز (مننژیت سلی) و سل لاری می تواند، مؤثر باشد و در پیشگیری سایر موارد سل و از جمله سل ریه که شایع ترین فرم بیماری سل است، تاثیری ندارد.

در ایالات متحده آمریکا استفاده از واکسن ب.ث.ژ تنها برای افراد دارای تست توبرکولین منفی که تا حد زیادی در معرض عفونت قرار دارند (اعضای خانواده بیماران دچار سل و پرسنل پزشکی) توصیه می شود.

شواهد آماری حاکی از آن است که به دنبال واکسیناسیون ب.ث.ژ برای مدت زمان محدودی مقاومت فرد نسبت به این بیماری افزایش می یابد.

بنابراین وقتی طب جدید در درمان و پیشگیری سل با داروهای شیمیایی و تزریق واکسن ب.ث.ژ با شکست مواجه شده باشد، ناگزیر باید در جست وجوی راه‌های دیگری باشیم.

تغذیه صحیح و کافی، نور و روشنایی محل سکونت و رعایت سایر آموزه های اصولی بهداشت، بدون شک در پیشگیری بیماری سل تاثير قطعی دارند.

درمان با نمک طبیعی و بیماری سل، بحث ما این است که نمک قبل و بعد از غذا چه اثری می تواند داشته باشد؟

بیماری سل

همان طور که در پیشگیری سرطان ها گفته شد، نمک ویروس ها را در گلو و دهان از بین می برد و از طرف دیگر با افزایش ترشحات غدد و بهتر کردن هضم و جذب غذاها از ابتلا به سرطان ها به طور نسبی یا کامل پیشگیری می کند.

درباره سل نیز با همان مکانیسم به شرح ذیل عمل می کند:

 1. وقتی فرد مسلول با تناول نمک، میکروب سل (باسیل دوكخ) را در گلو و دهان خود از بین برده باشد و با صحبت کردن با اطرافیان خود باسیل سل را به دیگران منتقل نخواهد کرد.
 2. اگر به هر تقدیر میکروب سل وارد دهان و گلوی یک فرد سالم شود چنانچه آن شخص از نمک پیش از غذا استفاده کند (به طور مستمر و هر روز) مسلما نمک که قادر به از بین بردن تمام باکتری ها و انواع و اقسام میکروارگانیسم ها است عامل بیماری سل را از بین خواهد برد.
 3.  ممکن است میکروب سل از دهان و گلو گذشته و به ریه یا معده رسیده باشد. در این صورت همان طور که گفته شد دفاع بدن در غالب موارد، بیماری را مهار کرده و انسان مبتلا به سل نمی شود.

نمک پیش از غذا قدرت دفاعی و ایمنی بدن را بالا می برد و با تحریک اعصاب پاراسمپاتیک به ویژه عصب پاتریک (ریوی – معدی) که به تنهایی ۸۵ درصد اعصاب پاراسمپاتیک مه بدن را تشکیل می دهد (فیزیولوژی گایتون) بر ترشحات داخل ریه ها و امکانات جای آن می افزاید.

از مجموعه اطلاعاتی که ما از فیزیولوژی و مسائل ایمنی و دفاعی بدن داریم و از طرف دیگر اثرات نمک، مسلما نمک پیش از غذا، بهبودی بیماران مبتلا به سل را نیز تسریع خواهد کرد.

صرف نظر از آن که در احادیث، همواره از پیشگیری و از درمان با نمک طبیعی قبل و بعد از غذا سخن گفته اند. نکته جالب توجه اینکه در طب سنتی قدیم، سل را با شیر و نمک و عسل درمان می کرده اند.

به هر حال آنچه مسلم است، این است که هرگاه تمام افراد مسلول و غیر مسلول از نمک پیش از غذا استفاده کنند نتایج درخشانی برایشان در پی خواهد داشت.

درمان با نمک طبیعی و اثر آن بر بیماری صرع، آسم و تومورها

 بیماری صرع، آسم

تمام ما به ویژه وقتی بیمار میشویم خواهان حال خوب و یا بهتر هستیم. بعدها ضمن مطالعه و پژوهش درباره درمان با نمک طبیعی در کتاب فیزیولوژی گایتون آمده است:

هنگام هضم غذا قلیایی بودن خون بالا می رود. از طرفی با بالا رفتن قلیایی خون، افراد مستعد مانند مبتلایان به صرع را به آستانه تشنج نزدیک می کند.

از طرف دیگر قبل از غذا با اثراتی که قبلا شرح آن گذشت مدت هضم و جذب غذا را کوتاه می کند و احتمالا احساس بهتر شدن حال بیمار صرع به همین علت است و شاید راه های دیگر و علل ناشناخته نیز این نتیجه عاید شود. مسلما بیمار باید داروهای ضد صرع را همچنان ادامه دهد.

فردی که مبتلا به صرع است پیوسته از زخم دهان رنج می برد و این به علت مصرف قرص ضد صرع کاربامازپین و عوارض آن استوماتیت (دهان درد) است.

زخم های دهان بیمار پس از تناول نمک قبل و بعد از غذا بهبودی کامل می یابد. همان طور که قبلا گفته ایم مجددا تکرار می کنیم که این دستور هر روز باید انجام شود.

اثر نمکها بر روی تومورها (غده ها)

سیستم ایمنی بدن قادر است حتی سرطان ها را مهار کرده و از بین ببرد و گفتیم که نمک پیش از غذا قدرت دفاعی بدن را بالا می برد.

دکتر آزادی می گوید: «یک روز مادر من، یک تومور (غده) را که به اندازه نصف کف یک دست و در گودال ترقوه بین گردن و شانه واقع شده بود به من نشان داده و گفتند:

خوب است از درمان با نمک طبیعی که این همه می گویی استفاده کنم، ببینم اثر آن روی این غده چیست؟ خواستم به مادر چیزی بگویم و ایشان را به عمل جراحی توصیه کنم اما نیروی مرموزی گویا زبان مرا بست و چیزی نگفتم.

مادر با آن که مبتلا به فشار خون و دیابت بودند به دستور عمل کردند و پس از مدتی با کمال تعجب دیدم اثری از آن تومور دیده نمی شود.

آیا آن تومور سرطانی (بدخیم) یا غیر سرطانی (خوش خیم) بود؟ نمیدانیم، هرچه بود ما بهبودی آن را با تناول نمک پیش از غذا تجربه کردیم.

درمان برفک دهانی شیرخواران با نمک

درمان برفک دهانی شیرخواران با نمک

غرغره با آب نمک هر دو تا سه ساعت یک بار موجب بهبودی و تسکین علایم برفک، گلودرد و آنژین می شود؛ چون شیرخواران نمی توانند آب نمک را غرغره کنند بهتر است مادران انگشت خود را تر کرده به نمک بزنند و آن را در دهان شیرخوار بمالند و این کار را روزی سه یا چهار بار تکرار کنند تا اثربخشی درمان با نمک طبیعی را مشاهده کنند.

بسیار اتفاق افتاده، درمان با داروهای شیمیایی (قطره نیستاتین) نتیجه نداشته اما درمان با نمک همیشه اثر قطعی داشته است.

دو سه روز کافی است از نمک استفاده شود تا نتیجه کامل بگیریم. برای تمام نوزادان و شیرخواران می توان از بدو تولد روزی دو سه بار از نمک پیش از شیر دادن به طریقی که ذکر شد استفاده کرد.

دکتر آزادی می گوید: «ما این کار را عملا انجام داده ایم و نوجوانی که آخرین فرزند خانواده ما و پا به هیجده سالگی زندگی خود گذاشته هرگز مبتلا به آنژین و درد دندان نشده و بسیار کم اتفاق افتاده که بیمار شود و هرگز احتیاج به داروهای شیمیایی پیدا نکرده است و هرگاه و به ندرت مریض بوده با مختصر داروی گیاهی به سرعت بهبود یافته است.»

راه مبارزه با میکروب های بینی

همان طور که هر روز میکروب های گوناگون وارد دهان و گلو می شوند تعدادی از آنها نیز وارد بینی می شوند. در بینی مانند سایر مواضعی که امکان ورود میکروب به بدن است وسایل دفاعی وجود دارد. در بینی و ترشحات آن، لیزوزیم وجود دارد به علاوه ترشح اشک از سوراخ ریزی که روی لبه پلک تحتانی و در قسمت داخلی آن قرار دارد وارد حفره بینی می شود. اشک در حفره بینی تبخیر شده هوای تنفسی را مرطوب می کند.

از طرف دیگر چون در اشک نمک هم وجود دارد، محلول غلیظی از نمک در حفره بینی به وجود می آید و به طور کلی میکروب ها، تاب مقاومت نیاورده و از بین می روند.

با این وصف در اینجا نیز همچنان که درباره دهان و گلو گفته شد ممکن است دفاع بدن کافی نبوده و میکروب ها به شیوه پی آمده بیماری ایجاد کنند.

میکروب، وقتی وارد حفره بینی می شود در بدو امر همچون ذرات گرد و غبار روی مخاط داخل بینی می نشیند و چنانچه ترشحات بینی، کافی نبوده و دفاع ضد میکروبی ناقص باشد میکروب ها به سطح سلولهای مخاط میچسبند و در مرحله بعد، اگر عامل بیماریزا از ویروس ها باشد به داخل سلول نفوذ کرده و داخل سلولها تكثير شده و ایجاد بیماری می کنند.

چنانچه عامل بیماریزا از دسته باکتری ها باشد پس از چسبندگی به سطح سلول در لابه لای سلول ها نفوذ می کند و به جلو میرود و موجب بسیاری از بیماری ها می شود. بر طبق یک سنت اسلامی، دستور داده اند پیش از هر وضو باید سه بار آب سرد را استنشاق کنیم.

چند نوع گلودرد نادر و کمیاب و راه پیشگیری و درمان با نمک طبیعی

انواعی از گلودرد در لیست پاتولوژی و آسیب شناسی وجود دارد که در کلینیک کمتر دیده می شود و چنانچه پزشک توجه کافی به آن نکند آنتی بیوتیک و درمان های معمولی درباره بیمار انجام خواهد داد.

این نوع گلودرد و انواع دیگر کمیاب گلودرد که در ذیل خواهد آمد هر کدام پیشگیری و درمان خاص خودش را خواهد داشت. 

گلودرد به علت ابتلا به تب مالت یا عیب ستون فقرات گردنی و گلودرد از نوع آلرژی (حساسیت)، از موارد دیگر کمیاب گلودرد هستند.

از چهار سال قبل، در اصفهان به یک نوع گلودرد بی سابقه برخورد کردیم که معلوم شد به علت کلر بیش از اندازه ای است که به آب های آشامیدنی می زنند و موجب این نوع آنژین می شود که چند تفاوت با گلودردهای شایع که در اثر میکروارگانیسم ها (باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها) به وجود می آیند، دارد.

اگر گلودرد در اثر میکروب ها باشد با تب و لرز، درد اندام ها و تورم لوزه ها یا چرکی شدن آن ها همراه است و حداکثر یک هفته بیشتر طول نمی کشد. خوانندگان عزیز اکنون به خوبی می دانند این نوع گلودرد از طریق درمان با نمک طبیعی پیش از غذا، کاملا قابل پیشگیری است.

آنژین هرگاه به علت کلر زیاد آب آشامیدنی باشد، علایم بالا در بیمار دیده نمی شود و مدت ابتلا به آن غالبا یک ماه تا چهل روز طول می کشد و هنگام بلع بزاق، بیمار احساس می کند گلویش زخم است در صورتی که در گلودردهای شایع (میکروبی) بلع بزاق، دردناک است.»

دسته بندی نمک
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+926 محصولات
+1647 سفارشات تکمیل شده
+2187 کاربران
+4751 مطالب وبلاگ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت