درمان بیماری های عقل، مغز و هوش (پارت اول)

343
درمان بیماری های عقل، مغز و هوش

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش ، زوال یا ضعف یا قویت یا کمی یا کوچکی یا استحکام یا پریشانی یا عقب ماندگی عقل، هوش، مغز، فهم، حافظه و شعور و درمان با روایات معصومین ع و طب سنتی و اسلامی.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: عقب ماندگی ذهنی (میکروسفالی) و استحکام عقل

(به انگلیسی: mental Retardation) عقب ماندگی ذهنی اختلالی است که با عملکرد هوشی زیر حد طبیعی و اختلال در مهارت های انطباقی مشخص می گردد. عقب ماندگی ذهنی از لحاظ آماری به این صورت تعریف می شود عملکرد شناختی که بر اساس آزمون استاندارد هوش، معادل دو انحراف معیار زیر میانگین جمعیت عمومی باشد.

سن شروع عقب ماندگی ذهنی زیر ۱۸ سال است و منظور از مهارت های انطباقی انجام کارهایی است که در هر سن خاص به طور معمول از فرد انتظار می رود. با اقدامات آموزشی و اجتماعی می توان یک زندگی طبیعی در خارج از بیمارستان را برای این افراد فراهم کرد که شامل مدارس ویژه، انجام کارهای خانه داری و صنایع دستی و حمایت از این افراد و خانواده آنان می باشد.

اثر عقب ماندگی ذهنی بر خانواده

به محض تشخیص عقب ماندگی ذهنی در نوزاد والدین پریشان میشوند. برخی کودک را نمی پذیرند. گرچه این طرد کردن مدت طولانی دوام ندارد معمولا تشخیص پس از سال اول گذاشته می شود. والدین مجبورند امیدها و انتظارات خود را تغییر دهند که گاهی باعث افسردگی طولانی والدین همراه با احساس گناه و شرم و خشم میشود.

تعداد کمی کودک را نمیپذیرند. در حالی که بقیه مشخصات سایر فرزندان شدیدا احساس می شوند. سرانجام اکثر والدین تطابق میکنند. این والدین نیازمند حمایت طولانی مدت هستند.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: پیشگیری در طب جدید

پیشگیری اولیه: جلوگیری از ظهور عوامل ایجاد کننده عقب ماندگی ذهنی بخصوص عوامل قبل از تولد، اهمیت ویژه ای دارند. آموزش خانواده، ممانعت از ازدواج های فامیلی، رعایت بهداشت حاملگی (پرهیز از اشعه، دارو، ضربه به شکم، تغذیه مناسب مادر، جلوگیری و کنترل نمودن عفونت های مادرزادی و …) در پیشگیری اولیه بسیار موثر هستند.

محافظت کودک پس از تولد بخصوص در دوره نوزادی و مداخله درمانی به موقع در موارد بیماری، مثل کم کاری تیروئیدی (هیپوتیروئیدی) نیز در جلوگیری از بروز عقب ماندگی ذهنی اهمیت دارد.

درمان بیماری های عقل، مغز، هوش در روایات

تكبر و رذایل اخلاقی و گناه

امام على ع فرموده اند: هر کس تکبر کند به همان اندازه عقل او زایل می شود. در روایات داریم که با هر گناه مقداری از عقل انسان کم می شود. یا روایت داریم هر کس از عقلش استفاده کند به مقدار کفاف قانع می شود و هر کس قانع شود راضی میشود.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: ملاقات با برادران ایمانی

امام جواد ع: ملاقات کردن با برادران مومن موجب انبساط نفس و بارور شدن عقل است هر چند کوتاه باشد.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: اصلاح قلب = عقل و روح و..

امام صادق علی ع: عقل از قلب است، اندوه از جگر، نفس از ریه. پس قلب را نیز باید اصلاح کرد.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: هرگز از غذا سیر نشوید و تا میل ندارید نخورید.

امام علی ع: هر کس در خوردن به کم بسنده کند سلامتش بیشتر می شود و اندیشه اش بسامان میرسد.

امام علی ع: هر کس خوراکش کم باشد اندیشه اش صفا می یابد.

امام على ع: هر کس سیری اش افزون شود، شکم سیری، او را سنگین می سازد و هر کس شکم سیری، او را سنگین سازد، میان او و تیز هوشی پرده می افتد.

امام على ع: پرخوری، حجاب تیز هوشی می شود.

پیامبر خدا ص: هر کس خوراکش اندک باشد، تنش سلامت و فکر و دلش صفا می یابد؛ و هر کس خوراکش فراوان باشد، تنش بیمار و دلش سخت میگردد.

پیامبر خدا ص: خداوند (عزوجل) می فرماید: پنج چیز را در پنج چیز نهادم؛ اما مردم آن ها را در پنج چیز دیگر می جویند و نمی یابند: دانش را در گرسنگی و رنج و تلاش قرار دادم، در حالی که مردم آن را در سیری و آسایش می جویند. در نتیجه آن را نمی یابند.

امام علی ع: گرسنگی کشیدن، سودمندترین درمان است.

خداوند تبارک و تعالی: ای احمد! به عزت و جلالم سوگند، هیچ بنده ای برایم چهار چیز را تضمین نمی کند، مگر این که او را به بهشت در می آورم: زبان فرو بندد و آن را بدانچه به وی مربوط است، نگشاید؛ دل خویش را از وسواس حفظ کند؛ آگاهی من از او و این را که او در زیر نگاه من است، پاس بدارد؛ و نور دیده اش، در گرسنگی باشد.

ای احمد! کاش، شیرینی گرسنگی، سکوت، خلوت و آنچه را از آن به ارث برده اند، چشیده بودی! پرسید: پروردگارا! ارث گرسنگی چیست؟ فرمود: حکمت، حفظ دل، تقرب به خداوند، اندوه دایم، کم هزینگی برای مردم، حقگویی، و اهمیت ندادن به اینکه در گشایش و آسانی است یا در سختی و دشواری.

ای احمد! آیا میدانی با کدام حالت و وقت، بنده به من تقرب می جوید؟ فرمود: نه، ای پروردگار! فرمود: آن هنگام که گرسنه یا در حالت سجده باشد. 

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش بسیار نوشیدن و خوردن

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: بسیار نوشیدن و خوردن

امام صادق ع: بسیار خفتن، از نوشیدن بسیار است، و بسیار نوشیدن، از سیری زاده می شود و این دو، انسان را نسبت به فرمانبرداری از خداوند سنگین می کنند و دل را سخت از آن باز میدارند که تفکر و خضوع داشته باشد.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: فرمان امام صادق ع

امام صادق ع: در سفارش هایی به عنوان بصری تو را به نه چیز سفارش می کنم و این، سفارش من به همه کسانی است که جویای راهی به سوی خداوند متعال هستند، و از خداوند می خواهم که تو را در به کار بستن این سفارش ها توفیق دهد.

سه تا از این توصیه ها در تربیت نفس است…

اما آن ها که در تربیت نفس است: از این حذر کن که آنچه را اشتها نداری، بخوری؛ چرا که این کار، کودنی و نابخردی می آورد. جز به گاه گرسنگی مخور، و چون خواستی بخوری، حلال بخور و نام خدا را به زبان بیاور.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: سرکه

امام صادق ع: ما با سرکه آغاز می کنیم، چنان که شما بانمک آغاز می کنید؛ چرا که سرکه، عقل را استحکام می بخشد.

امام صادق ع می فرمایند: سرکه خمر لثه را تقویت می کند و انگل شکم را می کشد و عقل را تقویت می کند.

سرکه خمری را بخورید که خود فاسد شده نه آنکه خودتان فاسد کرده اید. طبق این حدیث سرکه ای که خودش بصورت طبیعی تبدیل به سرکه می شود بهتر است. پس روشی که سرکه روی انگور و میوه میریزند تا زودتر تبدیل به سرکه شود توصیه نمی شود.

حافظه محل نگهداری اطلاعات است و یا قدرت و مدت نگهداری اطلاعات حافظه است، اما قدرت و سرعت یادگیری اطلاعات عقل است و قدرت و سرعت انتقال اطلاعات و پاسخ گویی به هوش و ذهن ربط دارد. البته تا حدی هم پوشانی نیز دارند. اما مجموع اینها تا حدودی شبیه یک دستگاه مانند کامپیوتر عمل می کنند. در روایات همه اینها هم درمان مشترک دارند مانند سرکه و طیب خوری و… و هم درمان اختصاصی دارند.

 درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: تجارت

تجارت عقل را زیاد می کند. رها کردن تجارت عقل را کم می کند. آیا همه مشاغل باید تجارت کنند؟ شاید مراد از این حدیث این باشد که حداقل آنچه برای خانه با اداره زندگی لازم است خودتان بخرید و بین مردم باشید و مانند بعضی افراد همه چیز را به خادم نسپارید.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: لبان (کندر و..)

امام رضا ع فرمودند: کندر کوهی و کدو خورشتی عقل را محکم می کنند.

پیامبر خدا ص: برشما باد کندر؛ چراکه عقل را افزون می کند و ذهن را ذکاوت می دهد.

پیامبر خدا ص: بر شما باد کندر؛ زیرا آن سان که انگشتان عرق را از پیشانی پاک می کنند، پشت را محکم می کند، عقل را افزون می کنند، ذهن را ذکاوت میدهد، چشم را جلا می بخشد و فراموشی را از میان می برد.

البان در لغت شیر و کندر و درخت صنوبر معنا شده است. کندر و شیر طبیعی گاو روستایی بیابان چر موجب تقویت عقل می شود. اما کندر خیلی گرم است و نباید زیاد مصرف شود و هر روز به اندازه سه نخود مخصوصا صبح ناشتا مصرف شود. اما اثر درخت صنوبر و اینکه کجای صنوبر مصرف شود و معلوم نیست.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: کدو (دباء)

کدو عقل و مغز را پاک و زیاد می کند. امام کاظم ع فرموده اند: در زمره سفارش های پیامبر ص به امام علی ع این بود که: ای علی! کدو را فراموش نکن و آن را بخور که مایه فزونی مغز و عقل آدمی است. کدو بخورید که توان مغز را افزون می کند، مغز را زیاد می کند و عقل را زیاد می کند.

پیامبر ص حرص می کردند (علاقه زیادی داشتند) به کدوتنبل و مقدار ریز آن که بر سفره می ریخت را جمع می کردند و می خوردند و می فرمودند: ای علی بر تو باد کدو تنبل، آن را بخور، زیرا عقل و مغز را زیاد می کند.

کنز العمال: به نقل از انس: پیامبر خدا ص ، فراوان کدو می خورد. گفتم: ای پیامبر خدا! گویا خیلی کدو دوست دارید؟؟ فرمود: کدو، مغز را زیاد می کند و بر عقل ما می افزاید.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: عطر خوش بوی طبیعی

هر که در اول روز از عطر استفاده کند تا شب عقلش باقی می ماند.

امام صادق ع: بوی خوش، عقل را استوار می کند بر توان جنسی می افزاید.

پیامبر ص می فرمایند: عطر لباس انسان خشک نمی شود مگر اینکه عقلش زیاد می شود.

امام صادق ع می فرمایند: بوی عطر عقل را تقویت می کند و هم بستر شدن را زیاد می کند.


خطری بزرگ و خواب غفلت مسولین آموزشی کشور و خانواده ها خطری بزرگ و خواب غفلت مسولین آموزشی کشور و خانواده ها

در مدارس اسرائیل کدو دادن به دانش آموزان اجباری است ولی در ایران صبح پنیر میخورند و در مدارس شیر میدهند و نهار برنج با ماست میخورند و شام هم ماکارونی یا تن ماهی یا سرخ کردنی و… و بعد هم میگویند چرا ثروتمندترین های جهان یهودی ها هستند.

و چرا مصرف دارو در ایران چند برابر میانگین دنیاست و چرا طوفان بحران جنسی در ایران شروع شده و… قسم به هر چیزی که به آن اعتقاد دارید این نسخه و این شیوه تغذیه ایران = شیوه تغذیه غربی = نسخه مرگ بر جسم و روح و خانواده و معنویت است.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: سنا

امام صادق ع فرموده اند: اگر فایده سنا را می دانستند، قیمت هر مثقال آن به دو مثقال طلا میرسید. سنا مایه ایمنی از پوست و پیسی و جذام و جنون و فلج و كج شدن فک است. همراه با آن کشمش سرخ بی دم و هلیله کابلی زرد و سیاه از کدام به یک اندازه تهیه و سه درهم از آن را ناشتا و سه درهم دیگر را پیش از خواب بخور. سنا آقای داروها است. کودنی یعنی بی عقلی، و بی عقلی یعنی غلبه شهوت و وهم و غضب و..

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: ترک خوردن گوشت گاو و حیوانات وحشی

امام رضا ع فرموده اند: آمیزش دوباره پیش از غسل مایه دیوانگی فرزند می شود… و زیاده روی در خوردن گوشت حیوانات وحشی و گاو مایه دگرگونی عقل و به حیرت افتادن فهم و کند شدن ذهن وافزایش فراموشی می شود. و آمیزش با زن حائض مایه دچار شدن فرزند به جذام میشود… هر کس می خواهد عقل او زیاد شود باید هر روز سه هلیله با شکر صاف تناول کند.

امام رضا ع: فراوان خوردن گوشت حیوان وحشی و گاو، خشکی عقل، سرگشتگی فهم، کندی ذهن و فراوانی فراموشی می آورد.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: گوشت طبیعی (غیر پرورشی) گرم

امام صادق ع: گوشت، گوشت میرویاند و عقل را افزون می سازد. هر کس آن را چند واگذارد، عقلش تباه می شود. 

نکته: پس گوشت بر مغز و عقل مفید است ولی گوشت گاو و حرام گوشت ها مضر است. در روایتی دیگر گوشت بز نیز نهی شده است چون همه چیز میخورد و گوشتش سودازا است. طبیعی بودن و تازه بودن، نمک سود و یخ زده نبودن، مکروه نبودن گوشت مانند خر و اسب و زیاده روی نکردن، خوب پختن وخام نبودن و… نیز لازم است رعایت شود.

امام صادق ع فرمود: کسی که چهل روز گوشت نخورد اخلاقش بد می شود و عقلش کم می شود. ولی از گوشت گاو نهی شده است. گاو سرد و سودا زاست. بر شما باد شیر گاو، زیرا از تمام گیاهان می خورد و برای تمام بیماری ها درمان است.

سپس از تمام ثمرات (و شیره گل ها) بخور و راه هایی را که پروردگارت برای تو تعیین کرده است، به راحتی بپیما، از درون شکم آن ها، نوشیدنی با رنگهای مختلف خارج می شود که در آن، شفا برای مردم است.

نکته: طبق حديث شیر و حديث عسل و تجربیات موفق، مصرف گیاهان مختلف و خام خواری از درمان های مشترک است. اما روش و اصول و دوره مشخص دارد.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: کرفس

درباره کرفس آورده اند که مایه تقویت حافظه و هوشمندی عقل بوده و جنون و جذام و پیسی را می زداید. کرفس سبب تقویت حافظه می شود و قلب را تیز می کند (انسان را تیزهوش می کند).

پیامبر ص می فرمایند: (بر شما باد کرفس، اگر چیزی عقل را زیاد می کند آن کرفس است). تخم و ساقه و برگ کرفس برای تقویت عقل قابل استفاده است البته کرفس وحشی قوی تر است.

پیامبر ص می فرمایند: بر شما باد کرفس، زیرا آن غذای حضرت الیاس و يسع  و يوشع  بود، و نیز روایت شده حافظه را تقویت می کند و قلب را تیز می کند.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: سداب

از امام باقر ع یا امام کاظم ع نقل شده که از سداب یاد کرده و فرموده است: در آن فوایدی چند نهفته است: مایه فزونی عقل و فراوانی مغز است ولی آب کمر را کاهش می دهد.

سداب برای گوش درد نیز مناسب است.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: کوتاه کردن ناخن و مو 

امام باقر ع فرموده اند: کوتاه کردن ناخن به خاطر آن است که شیطان را می زداید و منشا نسیان است.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش سوره ناس و فلق

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: سوره ناس و فلق

امام کاظم ع فرموده اند: هر کودکی که مصمم باشد هرشب سه بار سوره فلق و ناس، و صد بار (و اگر نتوانست پنجاه بار) سوره اخلاص را بخواند تا هنگامی که بر این پایبند باشد خداوند هر گونه کم خردی و بیماری های کودکی و تشنگی و بیماری معده را از وی بگرداند تا اینکه جوان شود. و اگر در دوران جوانی نیز بر این تصمیم پایدار بماند تا هنگام مرگ در امان باشد.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: ترک ادرار در آب راکد

و از رسول خدا ص نقل شده که ایشان مردم را از ادرار کردن در آب راکد نهی کرده اند زیرا مایه زوال عقل است.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: اذکار

امام صادق ع فرمود اند: حضرت آدم از اشتغال فکری زیاد خود به خداوند شکایت کرد و خداوند به وی فرمود: ذکر (لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ الَّا بِاللَّهِ) را بسیار بخوان.

پس در این میان به نعمتی که خدا به انسان داده به دقت بنگر و ببین که فقط یکی از آن ها چه جایگاهی دارد و این در حالی است که نعمت فراموشی، بزرگتر از نعمت یادآوری است. اگر نعمت فراموشی نمی بود، هیچ کس از هیچ مصیبتی خارج نمی شد و هیچ حسرتی پایان نمی یافت و هیچ کینه ای تمام نمی گشت و با یادآوری آفات دنیا، از هیچ پدیده دنیایی لذت نمی برد و به فراموشی هیچ پادشاهی و به رهایی از کمند حسادت هیچ حسودی دل نمی بست.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: مسواک و خلال و مضمضه و استنشاق

پیامبر خدا ص : هر کس در هر روز، دو بار مسواک بزند، سنت پیامبران را استمرار بخشیده است، در برابر هر نمازی که بخواند، خداوند، برایش پاداش صد رکعت مینویسد، از فقر به غنا (و بی نیازی) در می آید، دهانش خوش بو می شود، حافظه اش فزونی می یابد، فهمش استوار می گردد، غذایش گوارش می یابد، درد دندان هایش از میان می رود، بیماری از او دور می گردد، و فرشتگان، به واسطه نوری که بر او می بینند، با او دست می دهند.

امام باقر ع می فرمایند: مسواک زدن بلغم را برطرف می کند و عقل را زیاد می کند

طبق این حديث و تجربه غلبه بلغم ولو اندک از علل اصلی ضعف حافظه و عقل است.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: سویق

به نقل از بکیر بن محمد: نزد امام صادق ع بودم. مردی به او گفت: ای پسر پیامبر خدا، فرزند، زاده می شود؛ اما در او کم عقلی و سستی است. پرسیدند: چه چیزی تو را از سویق، باز داشته است؟ آن را بخور و همسرت را نیز بدان فرمان ده؛ چرا که گوشت می رویاند، استخوان را استحکام می بخشد و سبب می شود که جز فرزندانی قوی از شما زاده نگردد.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: ترک سخن گفتن در حین آمیزش

پیامبر خدا ص : خداوند تبارک و تعالی برایتان این را ناخوشایند می دارد که در هنگام آمیزش، سخن بگویید. این کار، گنگی ولالی می آورد.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: خوردن مویز (زبيب) ناشتا

پیامبر خدا ص : هر کس ناشتا برخوردن مويز مدوامت کند، فهم و حافظه و ذهن، روزی او می شود و از بلغم وی، کاسته می شود.

در رساله ذهبيه آمده: کسی که می خواهد حافظه اش قوی شود هفت مثقال (حدود ۳۰ گرم) مویز در ناشتا بخورد.

سایر روایات مویز نشان میدهد که مویز برای سلامت عقل وذهن و مغز نیز مفید است.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: به (سفرجل)

امام على ع: خوردن به، نیروی قلب ضعیف است، معده را پاک میسازد، دل را فراست میدهد و ترسو را شجاعت می بخشد.

در روایت آمده: به را فراموش نکنید و آن را بخورید که بر عقل و مروت می افزاید. 

پیامبر ص می فرمایند: به بخورید، زیرا ذهن را زیاد می کند و سنگینی که بر سینه می نشیند را برطرف می کند.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: ترک آمیزش در اول و وسط و پایان ماه

پیامبر خدا ص : در سفارش های ایشان به امام على ع : اى على! در آغاز، میان و پایان ماه با همسرت همبستری مکن که، در این صورت دیوانگی، جذام و تباه مغزی به سوی وی و فرزندش خواهد شتافت.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: ترک آمیزش در اوایل شب

امام رضا ع : در اوایل شب، چه زمستان و چه پاییز، با زنان نزدیکی مکن؛ چرا که معده و رگ ها در این هنگام، پر است و این کار، ناستوده است و از آن بیم ضعف بینایی و سست خردی می رود.

امام رضا ع فرموده اند: در تابستان و زمستان هیچ گاه در ابتدای شب با زنان در نیامیز، زیرا معده ورگ ها پر هستند و این هیچ خوب نیست. بیماری های قولنج وكج شدن فک و نقرس وسنگ کلیه یا مثانه و ریزش بی اختیار بول و فتق و ضعف بینایی از اینجا به وجود می آیند. پس هرگاه قصد آمیزشی داشتی، بهتر است در آخر شب باشد که برای سلامتی بدن بهتر و برای فرزند دار شدن مایه امید بیشتر و فرزندی را که خداوند بدهد باهوش تر خواهد بود.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش چغندر

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: چغندر

امام رضا ع : درباره فواید چغندر: عقل را استحکام می بخشد و خون را تصفیه می کند.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: انار با پیه آن

امام صادق ع : انار را با پیه آن بخورید؛ چرا که معده را می پالاید و ذهن را افزون می کند.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: حجامت

پیامبر خدا ص : حجامت، عقل را افزون می کند و بر قدرت حافظه می افزاید. حجامت بدن را سالم می کند و عقل را تقویت می کند.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: زنجبیل با عسل

امام رضا ع : هر کس بخواهد فراموشی اش کم شود و دارای حافظه ای قوی شود، هر روز، سه قطعه زنجبیل به عسل در آمیخته بخورد و در هر روز با غذای خویش چیزی که با خردل تهیه شده نیز میل کند. هرکس هم بخواهد عقل وی افزون شود از خانه بیرون نرود مگر آن که ناشتا سه هلیله سیاه با شکر طبرزد بجود.

نکته: مزاج زنجبیل و خردل و عسل گرم است. و غالب فراموشی ها هستند اما گاهی گرمی مزاج بسیار شدید می شود و خون را میسوزاند و سودا تولید می کند و این سودا ضعف حافظه می آورد در این نوع از ضعف عقل و حافظه باید سودابر و ملين و صاف کننده های عقل و خون و مزاج که در فرمایشات معصومین ع آمده است، باید مصرف کرد. واین نسخه زنجبیل توصیه نمی شود.

آنچه را که معصوم ع دستور می دهد هر روز مصرف کنیم حتما برای مجموع بدن نیز مفید است یا لااقل برای قسمتی از بدن نباید مضر باشد، والا هر روز مصرف کردن آن بیماری ایجاد می کند. پس می توان در همین حدی که دستور داده یعنی در حد ادویه برای غذا از خردل برای همه امراض استفاده کرد.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: خرما برای بعد از زایمان

امیرالمومنین ع فرموده اند: بهترین گونه خرمای شما خرمای برنی است. در دوره نفاس آن را به زنان خود بدهید که فرزندانتان حکیم به دنیا بیایند.

توجه: این توصیه را حضرت مریم س نیز بعد از زایمان عیسی به عمل نمود.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: در ظرف مسی آب نخوری

پیامبر خدا ص : در ظرف مسی آب منوش؛ چرا که «سهل» (یعنی وسواس و پریشانی عقلی) بر جای می نهد. 

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: داروی شافيه

در روایت درباره داروی شافیه آمده است: چون ده ماهه شود برای خلط سودا خوب است، همچنین برای صفرایی که لرزه آورد و برای تب درونی و اخلاط عقل مناسب است.

باید به اندازه یک عدس بردارند و با سرکه و سفیده تخم مرغ مخلوط کنند و هنگام خواب و ناشتا با هر روغنی که می خواهند بنوشند.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: سرکه شراب و نمک طبیعی

در روایت آمده:مردی نزد امام رضا ع در خراسان بود و سفره در مقابل او پهن کردند و نمک در سفره قرار دادند و امام با سرکه آغاز کردند و آن مرد اعتراض کرد که شما به ما امر کردید که با نمک شروع کنیم و امام فرمودند آن هم مانند این است (سرکه) ذهن را تقویت می کند و عقل را زیاد می کند.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش سرکه شراب و نمک طبیعی

رعایت توصیه های بارداری – ملاک اندازه هوش

اسحاق بن عمار روایت می کند: از امام صادق ع پرسیدم مردی را با او چند کلمه صحبت می کنم و او کل مطلب را می فهمد و شخص دیگری را با او صحبت می کنم و وقتی کلامم تمام شد حرفم را می فهمد و شخص دیگر که وقتی با او صحبت می کنم چون حرفم تمام می شود می گوید دوباره بگو، امام فرمودند ای اسحاق مگر نمیدانی علتش چیست؟

عرض کردم نه، امام فرمودند کسی که بعضی از کلمات را به او می گویی كل حرفهایت را می فهمد او کسی است که نطفه اش با عقلش عجین شده و آن کسی که وقتی کلامت تمام شد سپس حرفت را می فهمد کسی است که عقلش در شکم مادر به او اضافه شده و آن شخص که با او صحبت میکنی و می گوید دوباره بگو کسی است که بعد از بزرگ شدن عقل به او اضافه شده است.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: خرفه

بر شما باد خرفه؛ چرا که زیرکی میدهد و اگر تنها یک چیز باشد که عقل را افزون می کند، همان است.

درمان بیماری های عقل، مغز و هوش: کلیدهای خوشبختی و سلامتی

در روایت دیگری آمده: پنج خصلت است که اگر یکی از اینها نباشد زندگی انسان ناقص است و عقل مشغول است، اولین آن سلامتی بدن و دوم امنیت و سوم صحت روزی و چهارم انیس، موافق راوی سؤال می کند انیس موافق چیست؟ امام پاسخ می دهند همسر خوب و فرزند خوب و رفیق خوب، پنجم که مجموع همه اینها است آرامش است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید