ورم زبان و دیگر مشکلات زبان

کاربر ۱۸کاربر ۱۸
1,931 بازدید
ورم زبان

ورم زبان در افراد پر خون و دموی مزاج با سرخی زبان و آبریزش از دهان و بدی طعم دهان همراه است که باید به عنوان اولین اقدام حجامت یا خون گیری کنند.

درمان ورم زبان در طب سنتی

برای درمان آن نیز می توانید چهار عرق خنک بنوشید و با هلیله و ایارج قیقرا بدن را پاکسازی کنید.

آب کاهوی تازه یا آب کاسنی یا آب تاجریزی یا آب بارهنگ یا آب سماق یا آب کلم یا آب کاکنج یا العاب کتان یا گلاب یا آب جوشانده عدس یا آب جوشانده پوست انار یا آب جوشانده شیرین بیان یا آب جو پوست کنده را روزی چند مرتبه در دهان نگه دارید و غرغره کنید.

آب جوشانده گل بنفشه و بابونه را روزی سه مرتبه بنوشید و هر صبح و شب هر بار یک لیوان آب انار را با سنكجبين مخلوط کرده و بنوشید. غذای تان سوپ جو، آش کدو، آش انار و آش سماق باشد.

چندین مرتبه پنبه ای را در گلاب فرو برده و در دهان بگیرید. آب کاهو، آب کاسنی یا عرق کاسنی را روزی سه بار بنوشید.

کمی کافور را در روغن بنفشه مخلوط کرده و پنبه ای را به آن آغشته کنید و در دهان بگیرید.

آب جوشانده گل بنفشه یا با آب جوشانده بابونه و یا آب خیار را گه گاهی در دهان غرغره کنید.

اگر عفونت زیاد باشد با مخلوط آب جوشانده انجیر و تخم مرو و مقداری روغن بنفشه چندین بار در روز دهان شویه کنید.

اگر ورم زبان سخت و دشوار است روزی چند مرتبه آب جوشانده شنبلیله یا آب انجیر یا لعاب تخم کتان یا آب کاهوی تازه یا آب دم کرده گل محمدی با گلاب یا آب جوشانده پوست انار یا لعاب اسپرزه یا لعاب به دانه را در دهان غرغره کنید.

درمان ورم زبان صفراوی

درمان ورم زبان صفراوی

اگر ورم زبان در اثر غلبه صفرا باشد باید رفع صفرا شود. ضمنا خوردن آلوى بخارا، آلوچه براقانی، آش تمر هندی، آب لیمو با شکر مفید می باشد. تا برای درمان آن آب کاهوی تازه یا آب کاسنی یا عرق کاسنی را روزی چند مرتبه غرغره کنید و پنبه ای را در گلاب آغشته و در دهان بگیرید.

آب خیار را روزی چند مرتبه در دهان غرغره کنید.

کمی کافور را با روغن بادام شیرین یا روغن بنفشه یا روغن بابونه مخلوط کنید و پنبه ای را بر آن آغشته کرده، در دهان بگیرید.

درمان ورم زبان افراد بلغم

اگر ورم زبان در اثر غلبه بلغم ایجاد شده است هر روز گل قند میل کنید. روزی چند مرتبه نیز نعنای ساییده شده یا آب جوشانده نعنا یا آب نعنای تازه یا عرق نعنا را با عسل مخلوط کرده و در دهان نگه دارید و غرغره کنید.

سنگینی زبان

برای رفع این بیماری باید دارچین، زنجبیل، هلیله سیاه، شیطرج، فلفل سیاه، بابونه شیرازی و نخود الوند از هر کدام ۵ گرم، آمله ى مقشر، ثعلب و تخم های مغز میوه کاج از هر کدام ۱۰ گرم.

همه را نرم بسایید بعد با ۲۰ گرم پودر نارگیل و یک کیلو مویز بیدانه کوبیده شده و یک کیلو عسل مخلوط کرده و هر روز صبح، ظهر و شب هر مرتبه یک قاشق شربت خوری از آن را میل کنید.

لک زبان

اگر بر گوشت زبان لک یا لکه هایی پدید آید که تقریبا قهوه ای رنگ و مانند خون مردگی باشد، برای درمان آن ۲۰ گرم عاقرقرها را نرم بسایید، سپس با ۵۰۰ گرم عسل مخلوط کرده و هر صبح، ظهر و شب هر مرتبه یک قاشق شربت خوری از آن را میل کنید.

یک مثقال برات دو سود و مقداری گلسیرین براته را به سطح و جوانب زبان بمالید و آب دهان را بیرون بریزید. یا گلسیرین خالص را با پنبه به سطح و جوانب زبان بمالید.

عاقرقرها، بسفایج و آویشن شیرازی را به مقدار مساوی مخلوط کرده و بجوشانید و آب آن را صاف کنید و هر صبح، ظهر و شب مقداری بنوشید.

عاقرقرها را نیم کوب کرده و بجوشانید و در طول روز چند مرتبه مقداری از آب آن را در دهان بگردانید، بعد ببلعید.

بثورات زبان

بثورات زبان

منظور از بثورات دانه هایی است که در بیماری های خونی، قارچی، حساسیت ها، بیماری ویروسی و غیره روی زبان خودنمایی می کنند که گاهی نیز باعث سوزش و ناراحتی می گردند.

برای درمان آن باید هر بار تخم گشنیز، گل محمدی و عدس از هر کدام ۱۰ گرم و ریشه کاسنی ۴۰ گرم همه را مخلوط کرده، نیم کوب کنید و بجوشانید.

آب صاف کرده آن را با آب برگ تاجریزی تازه و آب برگ شنگ تازه و سرکه از هر کدام نصف لیوان مخلوط کرده و روزی چند مرتبه هر بار مقداری از آن را در دهان غرغره کنید.

مسطکی، مازو، گلنار فارسی و پوست خشک انار را نیم کوب کرده و در مقداری آب و مقداری سرکه بجوشانید و روزی چند بار هر مرتبه مقداری از آن را در دهان غرغره کنید.

کلپوره، آویشن شیرازی و گل ختمی سفید را به اندازه مساوی مخلوط کرده و بجوشانید. روزی چند مرتبه هر بار مقداری از آن را در دهان نگه دارید.

ورم زبان کوچک

اگر زبان کوچک ورم کرده یا دراز شده است و ایجاد مزاحمت میکند و باعث حالت تهوع می شود، به دانه، گل ختمی سفید و اسپرزه را به طور مساوی در مقداری آب جوش بریزید و نگه دارید و روزی چند مرتبه آب آن را در دهان بگیرید و در گلو هم غرغره کنید.

روزی چند مرتبه آب جوشانده گزنه را در گلو غرغره کنید و از خوردن فلفل و ادویه جات و خوراکی هایی که طبیعت آن گرم است پرهیز کنید و از خوراکی هایی که طبیعت آن خنک است بیشتر استفاده کنید.

سوزش زبان

برای درمان سوزش زبان روزی چند مرتبه، هر بار مقداری لعاب به دانه را مدتی در دهان بگیرید، بعد آن را بخورید.

زخم زبان

برای درمان زخم زبان باید پیه آب کرده را روزی سه بار روی آن بمالید ویا شیر گاو را هم دایم در دهان غرغره کنید و بعد بخورید.

قارچ زبان

گاهی ممکن است روی زبان بثوراتی ایجاد شده و چرکین شده باشد و حالت قارچی به خود گیرد و باعث آزار شخص گردد. بهتر است اول بدن را از خلط غالب پاکسازی کنید و بعد حجامت کنید که در این مورد بسیار مفید خواهد بود.

برای درمان آن هم مقداری میوه های کاج را نیم کوب و پس از شستن در آب سرد بجوشانید. آب آن را در طول روز چندین مرتبه در دهان غرغره کنید.

گل محمدی، عدس، تخم گشنیز، سماق و تاجریزی را مساوی بجوشانید و روزی چند مرتبه و هر بار مقداری از آب آن را در دهان بگردانید.

روزی چند مرتبه سرکه را در دهان بمالید.

پنج گرم نشادر، ۵ گرم نمک و ۱۰ گرم زاج سفید همه را نرم بسایید و با یک لیوان سرکه مخلوط و روزی چند مرتبه در دهان مزمزه کنید یا روی قارچ های زبان بمالید.

سی گرم گل محمدی را بجوشانید و آب آن را با یک لیوان آب برگ تاجریزی تازه و یک لیوان آب برگ کاسنی تازه مخلوط و روزی چند بار هر مرتبه مقداری از آن را در دهان بگیرید.

صندل سفید، نشاسته و عدس بدون پوست (مقشر شده)، سماق، تخم گشنیز، تخم خرفه، سنامکی، گل محمدی، گلنار فارسی، تباشير هندی و شکر همه را مساوی مخلوط و نرم بسایید و روزی چند مرتبه هر بار مقداری از آن را در دهان بپاشید.

پس از کمی صبر کردن بیرون کنید و ۱۵ دقیقه بعد مقداری گلاب و سرکه را مخلوط و در دهان غرغره کنید.

هر صبح، ظهر و شب مقداری پوست هلیله زرد کوبیده را در آب خیسانده تمر هندی مخلوط و قبل از غذا بخورید و بعد از هر غذا نیز شربت گل بنفشه بنوشید.

رب اصل سوسس، نشادر و مرمکی را به طور مساوی مخلوط و بسیار نرم بسایید. روزی سه مرتبه روی قارچ زبان بپاشید و ۲۰ دقیقه بعد از آن، آب شاه توت یا توت سیاه یا آب جوشانده سماق یا آب جوشانده برگ زیتون و یا آب جوشانده عدس مقشر شده یا آب جوشانده گلنار فارسی، گل محمدی و گز مازوج و یا حنا را با گلاب مخلوط و در دهان گرفته و غرغره کنید.

سماق  و درمان ورم زبان

سماق، تخم گشنیز، عدس مقشر، صندل سرخ، فوفل و برگ حنا را بسایید و با گلاب مخلوط و روزی چند مرتبه در دهان غرغره کنید.

کتیرا و تباشیر از هر کدام ۵ گرم. نشاسته ۱۰ گرم و شکر ۱۵ گرم همه را مخلوط کرده، بسایید و روزی چند مرتبه هر بار مقداری از آن را روی قارچ زبان بپاشید.

تکمه های گل محمدی و گل بوددران از هر کدام ! مثقال، جو مقشر شده و برگ مورد از هر کدام ۲۰ گرم همه را مخلوط و بجوشانید. هر صبح، ظهر و شب هر بار مقداری از آن را در دهان بگیرید و غرغره کنید.

گل محمدی، آمله مقشر و پوست هلیله زرد از هر کدام ۱ مثقال، مغز ناخنک، گل بومادران، گل بنفشه و برگ مورد از هر کدام ۲ مثقال مخلوط و نیم کوب کنید. سپس آن را به هفت قسمت تقسیم و هر قسمت را یک روز بجوشانید.

آب صاف کرده آن را چند مرتبه در طول روز در دهان گرفته و غرغره کیند.

شقاق زبان

برای درمان شقاق لسان و یا دریدگی زبان مقداری توت کال را بکوبید و با سرکه مخلوط کنید و بر آن ضماد نمایید.

گاه گاهی خیار بزرگی را دو نیم کرده و وسط آن را بر هم بمالید تا کف کند و آن کف را روی زبان بمالید.

روزی چند مرتبه هر بار مقداری سه پستان و یا دانه های اسپرزه را در دهان بگیرید و مزمزه کنید.

غذاهای ملین بخورید و دایم ماالشعیر یا آب جوشانده جو را بنوشید.

دسته بندی پیشگیری و بیماریها طب سنتی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+926 محصولات
+1647 سفارشات تکمیل شده
+2187 کاربران
+4751 مطالب وبلاگ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت