شکل درمانی

Miss.fazlikhaniMiss.fazlikhani
994 بازدید
شکل درمانی

شکل درمانی مجموعه ای است از درمان های متکی به این نگرش که شکل ها و نقش ها آثاری مهم بر زندگی ما دارند و می توانند وسایل درمان بیماری های ما باشند.

مردم روزگار باستان آگاه بودند که انرژی برخی شكل ها و نقش و نگارها بر زندگی روحی – روانی و درمان بیماری های آنان تاثیر دارند، زیرا آثاری محسوس می گذارند.

شکل درمانی چگونه عمل می کند؟

امروزه آشکار است که برخی شکل ها، و به ویژه شكل هرم، توان تمرکز امواجی خاص از الکترومغناطیس کره زمین و دیگر پرتوهای زمینی و کیهانی را دارند و با این تمرکز آثاری فوق العاده تولید می کنند. دانشمندان علوم تجربی می گویند تنها چیزهای دیدنی نیستند که کیفیاتی پیوسته به شکل های خود دارند، بلکه چیزهای نادیدنی یا میکروسکوپی و زیر میکروسکوپی نیز برحسب شکل خود اثر می گذارند.

این ذرات بنیادی که ذرات زیر اتمی نیز نامیده می شوند شکل های مشخص دارند. پس شکل ذرات زیر اتمی بکار گرفته شده به عنوان دارو هم می تواند در شکل درمانی موثر باشد.

روش اجرا شکل درمانی چگونه است؟

روش اجرا شکل درمانی چگونه است؟

درمان گران شکل درمانی ادعا می کنند که در برخی شکل ها باید داروی بیماری را روی شکل قرار داد. در حالی که در شکل های پیچیده تنها نیاز است که نام دارو را نوشته و در جهتی درست روی شکل قرار دهیم. پس از انتخاب داروی خاص روش باخ درمانی یا هومیوپتی درمانی برای یک بیماری، اگر قسمتی از عضو بیمار را در مرکز یک شکل یا مدل سه بعدی خاص قراردهند خواص درمانی دارو را به بیمار منتقل کنند.

فرد شفابخش ارزوی درمان فرد بیمار را می کند، طرح فکری درمان را به دارو انتقال می دهد، و اگر بدن بیمار آماده دریافت درمان باشد، نیروی شفابخش طبیعی بدن بیمار که به عللی راکد یا فرسوده یا آشفته شده تحریک به فعالیت درمانی و بازسازی تعادل طبیعی بدن می شود.

قدرتمندی حیرت انگیز داروهای هومیوپتی را نیز می توان در برخی موارد با اثر شکل های موجود در ملکول های آن توضیح داد. داروی هومیوپتی نیز مانند داروی باخ شکل انرژی ذاتی خود را به بیمار می دهد و آن اطلاعات منتقل شده که به واقع طرح ها با الگوهای انرژیایی هستند مانند یک الگوی راهنما عمل می کنند.

شاید رابطه ای بین همه هنرهای شفابخش و علوم وجود داشته باشد که شکل زنی یا نقش زنی همان رابطه است.

دسته بندی طب سنتی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت