درمان سرطان پوست با زعفران

miss.mohammadimiss.mohammadi
1,346 بازدید
سرطان پوست

سرطان پوست (رشد غیرطبیعی سلول های پوستی) بیشتر در پوستهای در معرض آفتاب بروز می کند. اما این شکل رایج سرطان همچنین می تواند در مناطقی از پوست شما رخ دهد که معمولا در معرض نور خورشید نیستند.

سه نوع عمده سرطان پوست وجود دارد – سرطان سلول بازال، سرطان سلول سنگفرشی و ملانوم.

تجویز خوراکی ۲۰۰ میلی گرم عصاره حاصل از زعفران، از رشد تومورهای آسیت حاصل از سارکوما -(180-S)، کارسینومای آسیت ارلیچ ، آسیت های لنفومای دالتون به طریق وابسته به دوز جلوگیری می کند و به طور مشخص، دوره حیات موش های سوییس آلبينو مبتلا به سرطان پوست را به دو تا سه برابر افزایش می دهد.

محققان ماهیت واقعی بخش فعال کلاله زعفران را شناسایی نکرده اند، اما پیشنهاد نموده اند که ترکیبات موثر آن، دارای اتصالات گلیکوزیدی اند.

به علاوه، تزریق داخل صفاقی زعفران پوشش دار شده با لیپوزوم، به طور موثر، فعالیت ضد توموری آن را در مقابل سارکوما -(180-S)، کارسینومای آسیت آرلیچ به مانند تومورهای جامد کارسینومایی افزایش می دهد.

به عبارت دیگر، در حضور فیتوهماگلوتینین میتوژن سلول T، زعفران، تکثیر غیر اختصاصی لنفوسیت ها را در شرایط آزمایشگاهی تحریک می کند که می تواند پیشنهاد کننده اثر ضد توموری ممکن از طریق ایمونولوژیک باشد؛ همچنین تجویز خوراکی عصاره زعفران به طور مشخصی مهار رشد سلولهای DLA و 180-S را القا می کند، اما روی رشد سلولهای توموری EAC در موش، تاثیری ندارد.

توضیح احتمالی برای اثر ضد توموری مشاهده شده زعفران، افزایش سطح ویتامین A و کاروتن در سرم است، چون اپو کاروتنویید های زعفران فعالیت پروویتامینی دارند و مطابق با این فرضیه، عملکرد اپو کاروتنوییدها به تبدیل آنها به ویتامین A وابسته است. اغلب مدارک، از اثرات ضد سرطانی کاروتنوئیدها و 8- کاروتن حمایت می کنند.

علاوه بر این، سایر مولکول ها نظير ليكوپن با وجود عدم فعالیت پروویتامینی A اثرات محافظتی نشان می دهند که لازمه عملکرد ضد سرطانی زعفران را تبدیل کاروتنویید نمی دانند.

عصاره زعفران قادر به مهار القای سرطان پوست توسط مواد شیمیایی در انواعی از مدل های حیوانی آزمایشگاهی است.

درمان سرطان پوست با زعفران

مصرف موضعی عصاره زعفران (۱۰۰ میلی گرم / کیلو گرم وزن بدن) از ایجاد سرطان پوست ناشی ازدی متیل بنز (1) – آنتراسن (DMBA) در دو مرحله شروع و پیشرفت بیماری جلوگیری می کند. مصرف خوراکی همان دوز در موش، بعد و قبل از مصرف موضعی DMBA از تشکیل پاپیلومای پوستی در حیوانات جلوگیری نموده و به طور همزمان، اندازه پاپیلومای پوستی و کارسینومای پوستی ناشی از DMBA را در موش تیمار شده در مراحل اولیه کاهش می دهد.

آنتی اکسیدان ها نقش مهمی در خنثی کردن استرس اکسیداتیو ایفا می کنند. اثرات آنتی اکسیدان زعفران و اجزای آن در مطالعات فراوانی مورد بررسی شده است.

کاربرد آنتی اکسیدان های زعفران در درمان سرطان پوست نیز بررسی شده است. به طوری که برخی از محققان اثرات آنتی اکسیدانی زعفران را به القای سیستم های آنتی اکسیدانی سلولی ارتباط داده اند؛ به علاوه، اثرات مهاری وابسته به دوز عصاره آبی زعفران روی رشد سلولهای Transitional Cell Carcinoma انسانی و L929 موشی (non neoplastic fibroblast cell) نشان داده شده است.

زعفران غنی از اپو کاروتنوئیدها از طریق تنظیم پراکسیداسیون لیپیدها، آنتی اکسیدان ها و سیستم های دتوکسیک، اثرات محافظتی شیمیایی ایجاد می کند. تجویز کروستین، هجوم تومورهای پوستی اولیه را به تاخیر می اندازد و تشکیل تومور ناشی از DMBA را کاهش می دهد.

فعالیت ضد توموری کروستین زعفران در موش های بدون مو مبتلا به تومورهای پوستی ناشی از تزریق DMBA و روغن کرچک مشاهده شده است؛ علاوه بر این، مطالعات نشان میدهند که کروستین، به طور مشخص، دوره حیات حیوانات مبتلا به انواع مختلف سرطان پوست را افزایش می دهد.

کروستین از پیشرفت سرطان پوست (در اثر بنزوپیرن A) در موش جلوگیری می کند و روی اسید نوکلئیک درون سلولی، سنتز پروتئین در سلول های بدخیم، همچنین بر روی پروتئین کیناز C دارای اثر مهاری است که احتمالا به خاطر فعالیت آنتی اکسیدانی آن است.

دسته بندی زعفران
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت