صیفی

281
صیفی

صیفی ها شامل طالبی، خربزه و هندوانه است. بخش خوردنی و خام طالبی سرشار از کاروتن و همچنین حاوی مقدار مناسبی ویتامین C است.

قسمت پرتقالی رنگ آن در هر ۱۰۰ گرم حاوی ۲ میلی گرم کاروتن و ۰/۱ میلی گرم ویتامین E است. ویتامین های B موجود در آن عبارت اند از (برحسب میلی گرم در ۱۰۰ گرم):

تیامین ۰/۰۵، ریبوفلاوین ۰/۳، نیکوتینیک اسید ۰/۵، پیریدوکسین ۰/۰۷، پانتوتنیک اسید ۰/۲۳، مقدار فولیک اسید طالبی ۳۰ میکروگرم در ۱۰۰ گرم است و مقدار بیوتین مشخص نشده است. مقدار ویتامین C آن ۲۵ میلی گرم به ازای ۱۰۰ گرم است.

قسمت خوردنی و خام خربزه قندک، منبع نسبتا غنی کاروتن و نیز حاوی مقدار مناسبی ویتامین C است. در هر ۱۰۰ گرم مغز سبز رنگ مقدار کاروتن ۱۰۰ میکروگرم و میزان ویتامین E ۰/۱ میلی گرم است. ویتامین های B موجود در آن (برحسب میلی گرم در هر ۱۰۰ گرم) عبارت اند از:

تیامین ۰/۰۵، ریبوفلاوین ۰/۰۳، نیکوتینیک اسید ۰/۵ ، پیریدوکسین ۰/۰۷، پانتوتنیک اسید ۰/۲۳.

مقدار فولیک اسید خربزه ۳۰ میکروگرم در هر ۱۰۰ گرم است.خربزه فاقد بیوتین است ولی مقدار ویتامین C آن ۲۵ میلی گرم در ۱۰۰ گرم است.

قسمت خوردنی و خام آن منبع فقیری از همه ویتامین ها بجز پانتوتنیک اسید و ویتامین C است. میزان کاروتن ۲۰ میکروگرم در هر ۱۰۰ گرم و میزان ویتامین ایی ۰/۱ میلی گرم در ۱۰۰ گرم است. ویتامین های ب موجود (به میلی گرم در هر ۱۰۰ گرم آن) عبارت اند از:

تیامین ۰/۰۲، ریبوفلاوین ۰/۰۲، نیکوتینیک اسید ۰/۳، پیرودوکسین ۰/۰۷، پانتوتینیک اسید ۱/۵۵.مقدار کمی فولیک اسید (۳ میکروگرم در هر ۱۰۰ گرم) دارد و فاقد بیوتین است. میزان ویتامین ث ۵ میلی گرم در ۱۰۰ گرم است.

صیفی

در همه انواع آن، میزان سدیم کم است اما مقادیر خوبی از پتاسیم است. در برخی از آن ها مقدار کمی از مواد معدنی نیز وجود دارد.

در بخش خوردنی و خام طالبی میزان (در ۱۰۰ گرم) سلیم ۱۴، پتاسیم ۳۲۰، منیزیم ۲۰، فسفر ۳۰، آهن ۰/۸، مس ۰/۰۴، روی ۰/۰۱، سولفور ۱۲، کلرید ۴۴ است.

در بخش خوردنی و خام خربزه ها، میزان ( در ۱۰۰ گرم ) سدیم ۲۰، پتاسیم ۲۲۰، کلسیم ۱۴، منیزیم ۱۳، فسفر ۹، آهن ۰/۲، مس ۰/۰۴، روی ۰/۰۱ ، سولفور ۶ و کلرید ۴۵ است.

در بخش خوردنی و خام هندوانه هم  (در ۱۰۰ گرم آن) سدیم ۴، پتاسیم ۱۲۰، کلسیم ۵، منیزیم ۱۱، فسفر ۸ و آهن ۰/۳، مس ۰/۰۳ و روی ۰/۱ است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید