تیره گل میمون (Scrophulariacace)

Miss.fazlikhaniMiss.fazlikhani
1,424 بازدید
تیره گل میمون

گیاهان تیره گل میمون گیاهانی غالبا علفی یا دارای اعضای چوبی و بندرت به صورت درخت هستند. در بین آن ها، نمونه های بالارونده نیز یافت می شود. انواع علفی آن ها به سهولت تحت اثر شرایط محیط زندگی به صورت چندساله، تغییر شکل حاصل می نمایند. نوع زندگی دراین گیاهان قابل توجه است به طوری که عده ای از آن ها با آن که سبزینه دارند، به وضع نیمه طفیلی به سر می برند و با مکنده های خود شیره گیاهی را از گیاهان میزبان اخذ می کنند. برخی از آن ها نیز فاقد کلروفیل و دارای حالت انگلی کامل می باشند.

در تیره گل میمون متجاوز از ۳۰۰۰ نوع گیاه در ۲۰۰ جنس جای دارد که به طور پراکنده در نواحی مختلف کره زمین یافت می شوند. از جنس های مهم این گیاهان، Verbascum(دارای ۳۰۰ گونه)، Celsia(۱۰۰ گونه)، Linaria (۲۰۰ گونه)، Scrophularia (۱۰۰ گونه)، Veronica (۳۷ گونه)، Digitalis (۳۰ گونه) و Euphrasia(۱۰۰ گونه) را نام می بریم.

از اختصاصات گیاهان تیره گل میمون آن است که برگ هایی متناوب یا متقابل و عاری از استیپول دارند. گل های آن ها دارای رنگ های متفاوت و وضع منفرد با مجتمع به صورت گل آذین های مختلف مانند خوشه، سنبله با گرزن و غیره است. کاسه گل آن ها از پنج قطعه پیوسته به هم تشکیل می یابد که وضع پایدار داشته، پس از تشکیل میوه نیز، متصل به آن باقی می ماند. جام گل در این گیاهان به استثنای معدودی از آن ها، نامنظم و به اشکال انگشتی، زنگوله ای، مرکب از ۲ لب و یا دارای زائده نسبتا درازی به نام دنباله با ایرون Epé ron و شامل ۵ قطعه پیوسته به هم است به استثنا معدودی از آن ها، مانند Veronicaها که جام ۴ قسمتی و چرخی شکل دارند.

اختصاصات گیاهان تیره گل میمون

پرچم ها در معدودی ازگیاهان مانند Verbascumها، به تعداد ۵ ولی در غالب آنها به تعداد ۴ است که معمولا ۲تای آنها بزرگ و ۲ تای دیگر کوچک می باشد. وجود این حالت ، مجاورت گیاهان این تیره را به تیره Labiatae، باعث می گردد. بعضی ازگیاهان تیره گل میمون نیز مانند Veronica ها، منحصرا ۲ پرچم دارند. مادگی آن ها همیشه از ۲برچه تشکیل می یابد که مجموعا تخمدانی ۲ خانه و محتوی تخمک های فراوان، به وجود می آورند. میوه پوشینه، یا سته و محتوی دانه های آلبومن دار با جنین راست یا کمی خمیده دارند.

گیاهان تیره گل میمون درغالب نواحی کره زمین مخصوصا نواحی سرد و معتدله پراکنده اند. بعضی از آنها به علت دارابودن مواد موثر و گلوکزیدها یا اسانس و غیره، در ردیف انواع دارویی مهم جای دارند. عده ای از آنها نیز دارای اثر مسهلی و یا نرم کننده اند. انواع گیاهان تیره گل میمون می توان به موارد زیر اشاره کرد:

گل انگشتانه

سیزاب

دسته بندی گیاهان دارویی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت