تیره انگورک (Saxifragaceae)

75
تیره انگورک

تیره انگورک دارای گیاهان متنوعی با ظاهر متفاوت مرکب از ۳۰ جنس و در حدود ۵۸۰ گونه است. غالب گیاهان آن یعنی تعداد ۳۷۰ گونه آن ها در جنس Saxifraga جای دارند. عموما در نواحی معتدله نیمکره شمالی و فقط معدودی از آن ها در نواحی قطبی یا مناطق بسیار مرتفع می رویند.

بعضی از گیاهان تیره انگورک به صورت گیاهانی علفی و برخی دیگر به صورت درختچه اند. در بین آن ها، انواع درختی و یا گیاهانی با ساقه بالا رونده نیز دیده می شود. برگ های آن ها ساده، غالبا متناوب و گل های آن ها منظم، نر – ماده (به ندرت یک پایه یا دو پایه) و معمولا مركب از قطعات ۵ تایی است.

کاسه، جام و نافه گل گیاهان تیره انگورک غالبا در قاعده کم و بیش پیوستگی حاصل کرد، نوعی حفره پیاله مانند به وجود می آورند که مادگی در آن جای دارد. پرچم های آن ها به تعداد ۲ برابر گلبرگ ها و یا معادل تعداد آن هاست. مادگی آن ها شامل برچه هایی به تعداد متغیر و میوه آن ها به صور مختلف پوشینه (کپسول)، فولیکول و حتى سته مانند است.

جنس های مختلف این تیره در بعضی رده بندی ها، در تیره های Grossulariaceae و Vahliaceae جای داده شده است. گونه های دارویی آن ها به شرح زیر است:

انگور فرنگی، گالش انگور، گالش انگورک، دیو انگور

انگور فرنگی قرمز

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید