عناصر پر مصرف زعفران

miss.mohammadimiss.mohammadi
2,213 بازدید
عناصر پرمصرف زعفران

اثربخشی عناصر پر مصرف یا عناصر ماکرو المنت (macro element) در رشد و نمو زعفران

زعفران نیز همچون گیاهان دیگر برای رشد و نمو خود نیازمند کودهای شیمیایی می باشد. در این بخش می خواهیم درباره عناصر مورد نیاز یا عناصر پر مصرف زعفران صحبت کنیم.عناصر پر مصرف زعفران ( مواد غذایی ماکرو المنت ) شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد و ازت است. عناصر مذکور به صورت زیاد مورد نیاز زعفران می باشد.

عناصر پر مصرف زعفران یا ماکرو المنت ها

عناصر پر مصرف زعفران – نیتروژن (N) یا ازت

نیتروژن از عناصری است که در طبیعت در سطح گسترده ای وجود دارد و ۷۸ درصد هوا را تشکیل می دهد و جزو عناصر پر مصرف می باشد، اما به صورت عنصری برای گیاهان عالی از جمله زعفران قابل استفاده نمی باشد. نیتروژن گلوگاه رشد گیاه بوده و تشکیل دهنده قسمت عمده ساختمان اسید های آمینه، اسید های نوکلئیک و کلروفیل می باشد.

نیتروژن کافی باعث رشد کورم های زعفران و افزایش گل آوری زعفران می شود. در کمبود نیتروژن، کورم های ریز تولید می شود و عملکرد زعفران با کاهش شدید مواجه می گردد و همچنین برگ ها کوچک باقی مانده در نتیجه میزان فتوسنتز و تولید کربوهیدرات کاهش می یابد.

علایم کمبود آن در مزرعه به صورت رنگ پریدگی عمومی ، کوچک ماندن برگ ها و ضعف عمومی بوته های زعفران قابل مشاهده است. زمان مصرف نیتروژن در زراعت زعفران اهمیت زیادی دارد.

کودهای نیتروژنی

مصرف زیاد و یا نا به هنگام نیتروژن می تواند مانع از ظهور گل شده و یا ظهور گل و برگ را همزمان نماید و با توجه به این که اندام اقتصادی زعفران، گل آن می باشد و ظهور همزمان گل و برگ جمع آوری گل را با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد لذا تنظیم زمان و میزان مصرف نیتروژن از اهمیت خاصی برخوردار است.

ذخیره گاه اصلی نیتروژن در خاک ماده آلی خاک می باشد و با توجه به کمبود ماده آلی در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک استفاده از کود های نیتروژنی همراه با کود های آلی برای تولید پایدار زعفران ضروری است.

معمولا عنصر نیتروژن در زعفران بیشتر از سایر عناصر مصرف می شود و این عنصر در خاک متحرک بوده و علایم کمبود آن بیشتر در برگ های پیر مشاهده می شود. زعفران، نیتروژن را بیشتر به صورت آمونیم و به مقدار کم به صورت نیترات جذب می کنند.

کودهای ازته بیشتر بصورت آلی و معدنی به خاک اضافه می شود. کودهای آلی مانند کودهای دامی، گیاهان، پودر استخوان و پودر خون دارای ازت می باشند.

کودهای معدنی نیز مانند کودهای شیمیایی نیترات آمونیم، فسفات آمونیم، اوره، نیترات کلسیم، آمونیم و … به خاک اضافه می شوند.

جذب ازت توسط ریشه زعفران باعث افزایش مواد نشاسته ای، رنگ سبز تیره، رشد شاه برگ، بزرگ شدن میوه و افزایش عملکرد می شود. عنصر ازت در طول دوره رویش توسط گیاه به مقدار نیاز جذب می شود.

عناصر پر مصرف زعفران – کودهای نیتروژنی

١- اوره

اوره با ترکیب شیمیاییCo(NH4)2 دارای ۴۶ درصد نیتروژن خالص است .کاملا در آب محلول بوده و به علت تولید ماده واسط کربنات آمونیوم ابتدا قدری واکنش خاک را افزایش می دهد و امکان تصعید نیتروژن نیز وجود خواهد داشت، اما در مرحله بعد یعنی تولید نیترات واکنش خاک را کاهش می دهد.

لذا پس از استفاده از این کود باید مزرعه زعفران آبیاری شود. از این کود برای محلول پاشی نیز می توان استفاده نمود. لذا پس از استفاده از این کود باید مزرعه زعفران آبیاری شود. از این کود برای محلول پاشی نیز می توان استفاده نمود.

۲- نیترات آمونیوم

این کود دارای ۳۰-۳۳٪ نیتروژن خالص است و دارای هر دو شکل نیتروژن قابل استفاده (نیترات و آمونیوم) می باشد. به دلیل محدودیت زمانی در تغذیه زعفران و آماده بودن نیترات برای جذب گیاه بهتر است نیمی از میزان نیتروژن توصیه شده بویژه در سرک دوم پس از زاج آب از این کود استفاده شود.

٣- سولفات آمونیوم

این کود دارای حدود ۲۰ ٪ نیتروژن خالص و مقداری نیز گوگرد است. به دلیل دارا بودن بنیان اسید این کود اسید زا بوده واکنش خاک را به تدریج کاهش می دهد و می تواند باعث جذب عناصر کم مصرف نیز بشود، لذا در مناطقی که دارای پ هاش PH بالای خاک هستند استفاده از این کود توصیه می شود. تنها عیب این کود کم بودن میزان نیتروژن آن نسبت به منابع دیگر کودهای نیتروژنی است.

عناصر پرمصرف زعفران

زمان مصرف کود های نیتروژن دار

با توجه به این مساله که کود های نیتروژنی رشد رویشی گیاه را تحریک می نمایند، لذا باید از مصرف این کود ها قبل از جمع آوری گل خودداری نمود. نیمی از کود نیتروژنی در آب اول پس از اتمام گل (زاج آب) و نیم دیگر یک ماه بعد باید به مصرف برسد. کود مصرفی در نوبت دوم بهتر است از منبع نیترات آمونیوم استفاده شود.

طبق تحقیقات بهترین میزان مصرف نیتروژن در زراعت زعفران حدود ۱۰۰ کیلو گرم اوره در هکتار است و مصرف نیتروژن بیش از این مقدار می تواند باعث کاهش عملکرد زعفران شود.

استفاده بیش از حد از کود نیتروژن باعث ایجاد مشکل در گیاه می شود که به پاره ای از آن ها اشاره می شود:

۱) در مرحله اول باعث به وجود آمدن نقاط سوخته در برگ ها و در ادامه باعث گسترش سوختگی (نکروتیک) در قسمت پهنک و حاشیه برگ ها می شود.

۲) مصرف بیش از حد این عنصر باعث جلوگیری از جذب عناصر دیگر مانند کلسیم، پتاسیم، بر و مس می شود.

۳) افزایش بیش از حد ازت باعث ایجاد مسمومیت در گیاه می شود.

۴) فاصله میان گره ها کوتاه می شود.

۵) ساقه های گیاه قوی و ضخیم می شود.

۶) باعث کاهش رشد زایشی و گلدهی گیاه می شود.

۷) اندام های گیاهی ترد، آبکی و گوشتی به خود گرفته و مقاومت گیاه در برابر عوامل خشکی، سرما، دمای هوا و بیماری ها کمتر می شود.

۸) مصرف بیش از حد ازت باعث افزایش نمک های محلول در خاک می شود که این مشکل را با آبشویی خاک با آب شیرین می توان بر طرف نمود.

۹) کمبود ازت باعث کاهش رشد جوانه جانبی، ریشه زایی، گلدهی و تشکیل میوه می شود.

از علت های اصلی کمبود ازت در محیط کشت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱) پایین یا بالا بودن اسیدیته خاک.

۲) کمبود مواد آلی در خاک.

۳) آبیاری های بیش از حد خاک که باعث شسته شدن عناصر خاک می شود.

۴) رطوبت خاک که باعث کمتر شدن میزان جذب در گیاهان می شود.

۵) تبدیل نیتروژن به ازت مولكولی توسط باکتری های غیر هوازی که قابلیت جذب برای گیاهان را ندارند و به این عمل، دنیتریفیکاسیون می گویند.

عناصر پر مصرف زعفران
علایم کمبود ازت در زعفران

۱) کاهش رشد رویشی گیاه و رنگ پریدگی برگ های مسن.

۲) ایجاد مشکل در سبزینه سازی گیاه.

۳) ریزش برگ های مسن.

۴) ریزش گل ها و یا کوچک ماندن آن ها.

۵) رشد ریشه نسبت به ساقه بیشتر شده و در صورت ادامه رشد ریشه ها نیز متوقف می شود.

۶) ساقه گیاه باریک و فیبری و به رنگ تیره در می آید.

کمبود ازت را با کود دهی سرک ( کودی را که بعد از کاشت به خاک می دهند کود سرک گویند) هر ۲ هفته يك بار با کوددهی به میزان ۵۰-۲۰ کیلوگرم در هکتار می توان جبران نمود. از روش محلول پاشی هم می توان استفاده نمود که بهترین زمان محلول پاشی در اول صبح یا غروب آفتاب و یا هوای ابری می باشد.

مواد آلی در اثر تجزیه میکروب ها و انجام واکنش های شیمیایی باعث آزاد شدن نیتروژن می شود. نیتروژن آمونیمی به وسیله باکتری های نیتروزوموناس تبدیل به نیتریت شده که به این عمل نیتریفیکاسیون نیز می گویند که برای گیاه می تواند سمی باشد نیتریت توسط باکتری نیتروباکتر به نیترات تبدیل شده و نیتروژن جذب شده در گیاه به صورت آمید در آمده و با اسید ترکیب می شود و تولید اسید آمینه می کند.

PH لازم برای فعالیت باکتری های تبدیل کننده نیتروژن آمونیاکی به نیتراتی، در خاک با PH تقریبا خنثی انجام می گیرد. در PH بین ۷-۶ جمعیت باکتری ها بیشتر می شود. این باکتری ها میزان بیشتری آمونیم و اوره را تبدیل به ازت نیتراتی می کنند.

عناصر پر مصرف زعفران – عنصر فسفر(P)

فسفر با توجه به نقش آن در فرایندهای زایشی و ذخیره انرژی در گیاه عنصری ضروری است با این همه نیاز زعفران به فسفر در مقایسه با ازت و پتاسیم خیلی کمتر است. علاوه بر آن طبق بررسی های بعمل آمده امکان همزیستی میکروریزی در زعفران وجود دارد و به این طریق نیز قسمتی از نیازهای زعفران به فسفر می تواند برآورده شود.

تاکنون علایم کمبود فسفر در مزارع زعفران گزارش نگردیده است. اگرچه متاسفانه زارعين بدون توجه به وضعیت فسفر خاک هر ساله اقدام به مصرف کودهای فسفره می نمایند. این امر می تواند منجر به بروز کمبود عناصر کم مصرف به ویژه روی گردد.

اما آنچه از نتایج طرحهای تحقیقاتی محدود انجام شده مشخص است، آنست که مصرف ۵۰ کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل کفایت می نماید. زمان مصرف کود فسفره به قبل از آب اول (گل آب) می باشد.این کود دارای ۴۵٪ P2O5 می باشد.

عنصر فسفر(P)

کود فسفر به دلیل تجزیه کند، معمولا قبل از کشت به زمین اضافه می شود تا به صورت تدریجی تجزیه شده و در اختیار ریشه گیاه زعفران قرار گیرد. کود فسفر به صورت HPO4-2 و4 HPO جذب ریشه گیاهان می شود و البته بیشتر میزان کود فسفر به صورت , 4 HPO (فسفات اولیه ) جذب زعفران می شود.

این عنصر در خاک های آهکی و خیلی اسیدی معمولا با مواد معدنی ترکیب شده و جذب ریشه گیاه نمی شود. توصیه می شود زمان استفاده از کود فسفر به صورت نواری در 15  سانتی متری زیر خط کشت پخش شود. گیاهان از این کود برای رشد و توسعه ریشه و افزایش باردهی استفاده می کنند. لذا نیاز زعفران در مراحل اولیه رشد ریشه و به خصوص زمانی که دمای اولیه گیاه پایین است بیشتر می باشد.

از تاثیرات مهم فسفر روی گیاه به موارد زیر می توان اشاره نمود:

الف) افزایش مواد ذخیره ای در گیاهان.

ب) ریشه زایی مناسب در گیاهان.

پ) تاثیر روی تلقیح و تشکیل میوه.

ت) درشتی و زودرس نمودن میوه گیاهان.

از علایم کمبود عنصر فسفر در طی مراحل رشد گیاه به موارد زیر می توان اشاره نمود:

۱) رنگ برگ ها سبز تیره و متمایل به آبی می شود.

۲) باعث کاهش رشد رویشی گیاهان می شود.

۳) باعث دیررس شدن میوه ها می شود.

۴) لکه های قهوه ای در ابتدا روی برگ های مسن ایجاد شده و در ادامه در قسمت های رویشی گیاه گسترش می یابد.

۵) میوه ها بی رنگ شده و کیفیت آن ها کاهش می یابد.

دلایل عمده کمبود فسفر در گیاهان به شرح زیر می باشد:

الف) افزایش یا کاهش بیش از حد اسیدیته خاک.

ب) کاهش میزان مواد آلی خاک.

پ) افزایش میزان عناصر دیگر مانند آهن، سدیم و روی که خاصیت آنتاگونیستی روی جذب فسفر دارند و به صورت غیر قابل استفاده و تثبیت شده در می آیند.

ت) در خاک های سرد و مرطوب به دلیل تجزیه دیر هنگام، کمبود فسفر در گیاه دیده می شود.

روش های اصلی جبران کمبود فسفر در زعفران

1) استفاده از کود فسفر قبل از کشت گیاهان به علت تجزیه دیر هنگام این عنصر.

۲) به کارگیری کودهای سوپر فسفات تریپل و دی آمونیم فسفات.

۳) استفاده از فسفر در ۱۵ سانتی متری خاک به صورت نواری.

۴) آزمایش خاک قبل از کشت و اضافه نمودن به میزان مناسب به خاک.

۵) استفاده از روش محلول پاشی در طول دوره رشد.

بالا بودن عنصر فسفر در خاک، ضمن ترکیب با برخی از عناصر باعث جلوگیری از جذب آن ها توسط ریشه گیاهان می شود. PH بین ۷-۶ باعث جذب بهتر فسفر در گیاهان می شود. فسفر در خاک به صورت معدنی و آلی وجود داشته و قابلیت تثبیت بالایی دارد.

کودهای فسفره

مهم ترین کودهای فسفره

۱) کود دی آمونیم فسفات (DAP)

اثر فسفر موجود در این نوع کود بر روی گیاهان، مشابه تاثیر سوپر فسفات تریپل می باشد. ولی خاصیت اسیدی آن به علت یون آمونیم بیشتر از سوپر فسفات می باشد. این کود آلی دارای ۴۶٪ فسفر به صورت P2O5 می باشد.

۲) کود مونو فسفات آمونیم (MAP)

این کود به صورت محلول و در سیستم آبیاری قطره ای و تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرد. کود مونو فسفات آمونیم دارای ۴۸٪ فسفر بصورت P2O5 می باشد.

۳) کود سوپرفسفات تریپل (غليظ)

این کود کمی اسیدی بوده و استفاده از آن در خاک های آهکی روی PH بی تاثیر می باشد.

۴) سوپر فسفات معمولی

این نوع کود نیز از کودهای مهم فسفره می باشد که میزان فسفر آن کمتر از سوپر فسفات تریپل می باشد.

۵) پلی فسفات آمونیم

این کود جذب رطوبت بالایی داشته و در نتیجه به صورت محلول تهیه و استفاده می شود. تنها از این نوع کود در سیستم آبیاری تحت فشار می توان استفاده نمود.

۶) اسید فسفریک خالص

این نوع کود به صورت اسیدی بوده و در آبیاری تحت فشار زعفران استفاده می شود. از این نوع کود برای ساخت کودهای فسفاته مانند فسفات آمونیم و سوپر فسفات تریپل استفاده می شود.

عناصر پر مصرف زعفران – عنصر پتاسیم

پتاسیم یک کاتیون تک ظرفیتی با شعاع یون هیدراته 0.331 نانومتر بوده و انرژی هیدراتاسیون 1-۳۱۴Jmol می باشد. جذب پتاسیم کاملا انتخابی بود و شدیدا به فعالیت متابولیکی بستگی دارد. پتاسیم در تمام سطوح گیاهی اعم از سلول، بافت، آوند چوبی و آبکشی متحرک می باشد. پتاسیم عمده ترین کاتیون سیتوپلاسم است و ترکیب +K با آنیونها پتانسیل اسمزی بافتها و سلولها را تنظیم می کند.

عنصر فوق در سطح ۱۵ سانتی متری خاک بسیار فراوان می باشد و این بدان معنی نیست که به راحتی قابل جذب برای ریشه گیاهان باشد، چرا که مقدار پتاسیم قابل دسترسی برای ریشه گیاهان به میزان پتاسیم به صورت محلول و تبادلی بستگی دارد. این عنصر نیز مانند فسفر و ازت در گیاه قابل انتقال است و باعث رشد مناسب و عملکرد بالا و کیفیت مطلوب در گیاهان می شود.

عنصر پتاس نقش اساسی در تعادل اثرات منفی اسیدهای آلی تولید شده درون سلول و سایر آنیون ها مثل سولفات ها، کلریدها و نیترات ها دارد. در مقابل پتاسیم در زعفران نقش ساختمانی ندارد ولی وجود آن برای گیاه ضروری می باشد. از عوامل کمبود این عنصر در خاک قابل دسترس بودن بیش از حد برای زعفران و نیز فرسایش و آبشویی پتاسیم در اثر آبیاری های زیاد می باشد.

عملکرد پتاسیم بر زعفران

زیادی آمونیم در خاک باعث آزاد شدن عنصر پتاسیم تثبیت شده بین لایه های رس و نیز افزایش جذب این عنصر می شود و کمبود آن باعث تشدید کمبود آهن می شود.

مصرف زیاد ازت، فسفر، کلسیم و منیزیم، روی جذب این عنصر نقش آنتاگونیستی (ضد جذبی) دارند کمبود پتاسیم در بسترهای خاکی کمتر اتفاق می افتد ولی در کشت هیدروپونیک و بستر پیتی بیشتر اتفاق می افتد. علایم کمبود پتاس زمانی اتفاق می افتد که میزان این عنصر در پهنک برگ کمتر از  ۳.۵ درصد وزن خشک آن باشد.

عوامل کمبود پتاسیم در زعفران

۱) باعث پیری زودرس برگ های مسن می شود.

۲) توقف رشد و نیز کاهش فاصله میان گره ها.

۳) زرد شدن حاشیه برگ و خم شدن آن ها.

۴) کوچک و ضخیم شدن میوه ها.

۵) ترد و آبدار شدن بافت های گیاهی که باعث افزایش ورود بیماری های قارچی و آفات و حشرات به داخل بافت سلولی می شود. برای جبران کمبود پتاسیم از ۸۰ گرم پتاس در هر متر مربع خاک استفاده می شود و یا از محلول ۵۰۰-۳۰۰ میلی گرم در لیتر استفاده می شود.

[saffron]

عناصر پر مصرف زعفران – نقش مهم عنصر پتاسیم در زعفران
 1. خاصیت انبارداری محصولات را افزایش می دهد.
 2. با متعادل نمودن غلظت نور دریافتی در گیاه باعث غلظت کلروفیل و عمل کربن گیری می شود.
 3. فعالیت ریزوبیوم های تثبیت کننده ازت را افزایش می دهد.
 4. باعث افزایش مقاومت گیاهان در مقابل بیماری ها و آفات می شود.
 5. باعث افزایش مقاومت گیاهان در برابر کم آبی و سرمازدگی می شود.
 6. تحمل گیاه نسبت به شوری و کمبود رطوبت را افزایش می دهد.
 7. شدت نور را کنترل و عمل فتوسنتز را شدت میدهد.
 8. راندمان آب آبیاری را افزایش میدهد.
 9. فعالیت ریزوبیوم های تثبیت کننده ازت را افزایش میدهد.
 10. راندمان کودهای ازته را افزایش میدهد.
 11. تجمع نیترات را کاهش می دهد.
 12. اثر نامطلوب تنشهای اقلیمی را به حداقل ممکن می رساند.

نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهند که مصرف ۵۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم برای زعفران کفایت می نماید و بهترین زمان مصرف آن قبل از آب اول (گل آب) می باشد. بهترین منبع پتاسیم برای زراعت زعفران سولفات پتاسیم است. این کود حاوی ۵۰% K2O می باشد. این کود را نباید به صورت سرک مصرف نمود.

مهم ترین کودهای پتاسیم

۱) نیترات پتاسیم

میزان پتاسیم خالص این کود ۳۸٪ و پتاسیم بصورت K2 0 به میزان ۴۴٪ می باشد. با اینکه کود پتاسیم به هر روشی مورد استفاده قرار می گیرد، بهتر است از این نوع کود به صورت نواری روی خاک استفاده شود.

۲) کلرور پتاسیم

دارای ۵۰٪ پتاسیم خالص و ۶۰٪ به صورت K2 0 می باشد. دارا بودن کلر زیاد این کود می تواند باعث مسمومیت در گیاهان شود. کود کلرور پتاسیم در طبیعت به میزان بیشتری وجود دارد. در زمین های معمولی بدون شوری به دلیل ارزانی از این کود بیشتر استفاده می شود (مانند گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی)

۳) سولفات پتاسیم

ترکیب اسید سولفوریک با کلرور پتاسیم باعث به وجود آمدن سولفات پتاسیم می شود که دارای ٪۴۴ پتاسیم خالص و ۴۶٪ پتاسیم به صورت K2O می باشد. در این نوع کود، وجود سولفات باعث ایجاد مشکل در رشد گیاهان خواهد شد.

سولفات پتاسیم برای محصولات زراعی نظیر توتون، سیب زمینی به ویژه در شهرستان های خوزستان، بوشهر و یزد و … که دارای زمین های شور هستند مناسب تر از کلرور پتاسیم است.

عناصر پر مصرف زعفران – عنصر کلسیم (Ca)

کلسیم به صورت پکتات کلسیم در لایه میانی دیواره سلولی یافت می شود سفتی بافت گیاه به خاطر کلسیم می باشد. این عنصر در گیاه غیر متحرک بوده و به همین دلیل علایم کمبود بیشتر در برگ های جوان دیده می شود.

عناصر پر مصرف زعفران - عنصر کلسیم (Ca)

در فصل زمستان و اوایل بهار وقتی که نور کم و رشد سریع، تهویه کم و رطوبت بالاست، کمبود کلسیم در گیاهان مشاهده می شود. در صورت اصلاح تهویه و تنظیم رطوبت، گیاه مجددا به حالت اولیه باز می گردد. شرایط غرقابی، شوری بالا و نیز بیماری های ریشه ای باعث عدم جذب Ca توسط زعفران می شود.

علایم کمبود کلسیم در زعفران

۱) کاهش فاصله میان گیره ها

۲) رنگ پریدگی و خشک شدن حاشیه برگ های مسن که با ادامه شدت کمبود، زردی به قسمت میانی بافت نفوذ می کند.

۳) شروع کمبود کلسیم در برگ های جوان با نقاط سفید در حاشیه برگ ها بین رگبرگ ها مشخص می شود.

۴) کمبود کلسیم باعث کوچک ماندن میوه ها می شود.

۵) باعث کاهش مزه میوه و گاها عدم رشد گل ها و سپس باز شدن آن ها می شود.

۶) باعث ضخیم شدن ریشه و کوتاه ماندن آن ها می شود.

کمبود کلسیم بیشتر در خاک های شنی اتفاق می افتد که به علت شستشوی بیش از حد خاک ذخایر کلسیم از دسترس خارج می شود. علایم کمبود زمانی شروع می شود که مقدار کلسیم در برگ های جوان کمتر از ۰/۵ درصد باشد.

جبران کمبود کلسیم با اضافه نمودن کلسیم به صورت محلول پاشی با محلول نیترات کلسیم در آب به میزان ۱۰ گرم بر لیتر می باشد. بهترین زمان محلول پاشی در اوایل صبح یا غروب آفتاب و در هوای ابری صورت می گیرد تا از عمل برگ سوزی جلوگیری شود.

کمبود کلسیم باعث پوسیدگی گلوگاه در گیاهان مختلف نیز می شود. این عارضه در هندوانه، گوجه فرنگی، فلفل دیده می شود. نوک سوختگی کاهو به علت کمبود کلسیم می باشد.

عناصر پر مصرف زعفران – منیزیم (Mg)

کاهش منیزیم در گیاه در ابتدا به صورت لکه های زرد و نقاط قهوه ای بر روی برگ های مسن ظاهر می شود. در زمان ظهور علایم کمبود در نواحی میانی پهنک باعث ایجاد نقاط زرد رنگی شده و رگبرگ ها به صورت کاملا سبز باقی می ماند. منیزیم تنها جزء معدنی مولکول کلروفيل می باشد که در مرکز این مولکول قرار گرفته است و کاهش این عنصر باعث کاهش مقدار کلروفیل و کندی رشد گیاه می شود.

منیزیم در فعال کردن آنزیم های گیاهی و ساخت روغن نقش مهمی دارد. این عنصر، جذب سایر عناصر غذایی گیاه مخصوصا فسفر را تنظیم می کند و در تولید مواد قندی موثر بوده و باعث زودرسی میوه گیاه می شود. منیزیم از عناصر متحرک در گیاه می باشد و کمبود آن باعث کلروز بین رگبرگی در برگ های پیر می شود و در صورت ادامه کمبود، کل برگ کم رنگ شده و در آخر به رنگ قهوه ای در آمده و از رشد باز می ماند.

در گل داودی افزایش پتاسیم باعث کمبود منیزیم می شود. جهت جبران منیزیم می توان از کودهای جامد در خاک و نیز از کودهای مایع و یا سولفات پتاسیم به میزان ۴ در هزار به صورت محلول پاشی استفاده نمود.

عناصر پر مصرف زعفران - منیزیم (Mg)

کمبود منیزیم رایج ترین اختلال تغذیه ای در گیاه خیار می باشد. عنصر منیزیم برای تداوم سوخت و ساز و چرخه اسید سیتریک در تنفس سلولی اهمیت زیادی دارد. اثر آنتاگونیستی بین منیزیم و سایر کاتیون ها و عدم تعادل بین آن ها منجر به بروز علایم کمبود منیزیم در اغلب گیاهان می شود. منیزیم بر خلاف کلسیم در گیاه پویا و فعال بوده و به صورت دو ظرفیتی جذب می شود. منیزیم جذب سایر عناصر غذایی بخصوص فسفر را تنظیم و در تولید مواد قندی موثر است.

این عنصر می تواند به عنوان انتقال دهنده فسفر به دانه گیاهان باشد. منیزیم به عنوان ماده ضد استرس شناخته شده و در جلوگیری از حمله قلبی و همچنین سلامت دندان ها موثر می باشد. PH پایین خاک نیز می تواند باعث کاهش جذب منیزیم در گیاهان شود. منیزیم در محیط های بدون خاک هم وجود داشته و با تعادل بین عناصر و تامین منیزیم می توان این کمبود را بر طرف نمود.

علایم کمبود منیزیم در زعفران

۱) در ابتدا برگ های مسن زرد و کم رنگ شده و در ادامه لکه های موج دار و قهوه ای در برگ های مسن به وجود می آید.

۲) برگ ها به صورت پیچ خورده و ضخیم در می آیند.

۳) اولین نشانه کمبود در بخش میانی برگ ها به وجود می آید که باعث زردی بین رگبرگ ها می شود.

۴) در صورت عدم تامین منیزیم زردی و رنگ پریدگی توسعه یافته و بافت ها به تدریج قهوه ای می شود.

۵) در گیاه گوجه فرنگی باعث کوچک ماندن میوه ها و نرمی بافت آن می شود.

۶) جهت درمان کمبود منیزیم می توان هر ۲ هفته یک بار از محلول پاشی در زمانی که نور خورشید از انرژی کمتری برخوردار است استفاده کرد. در مقابل استفاده بیش از حد منیزیم باعث مسمومیت نمی شود و فقط به صورت سوختگی در حاشیه برگ های سبز دیده می شود.

عناصر پر مصرف زعفران – عنصر گوگرد (S)

گوگرد نیز یکی از عناصر پر مصرف زعفران می باشد. گوگرد قسمتی از ترکیب اسید آمینه متیونین و سیستین است؛ که در تشکیل پروتیین و تولید اسید آمینه نقش دارد. گوگرد با دخالت در بعضی از واکنش های آنزیمی باعث ایجاد ترکیبات فرار، رایحه دار در گیاهان خردل، سیر و پیاز می شود. این عنصر در ساختمان و متابولیسم گیاهی نقش دارد. گوگرد به صورت دی اکسید گوگرد از هوا و به صورت سولفات از خاک جذب گیاهان می شود.

عناصر پر مصرف زعفران - عنصر گوگرد (S)

خاک های با PH اسیدی و بافت سبک شنی که مواد آلی در آن ها کمتر می باشد و نیز غرقابی کردن مزارع زعفران باعث عدم جذب این عنصر توسط گیاهان می شود. زیادی این عنصر موجب افزایش میزان املاح در خاک شده و جذب مولیبدن را مشکل می کند. تقريبا نشانه های کمبود گوگرد مانند علایم کمبود ازت می باشد با این تفاوت که علایم کمبود از برگ های جوان زعفران شروع می شود.

علایم کمبود گوگرد در زعفران

۱) رنگ پریدگی و کوتاهی و کوچکی بوته گیاهان.

۲) ساقه گیاهان کوتاه و نازک و حالت چوبی به خود می گیرد.

۳) سطح برگ ها کوچک و تعداد آن ها نیز کاهش می یابد.

۴) باعث ذخیره مقدار زیادی کربوهیدرات در گیاه می شود.

۵) کمبود گوگرد گاه باعث فراوانی و انشعاب زیاد ریشه گیاهان می شود و افزایش کمبود در نهایت باعث کاهش رشد ریشه و تاج گیاه می شود.

۶) بر خلاف کمبود ازت، کمبود گوگرد در گیاهان باعث عدم تشکیل رنگ قرمز آنتوسیانین می شود.

از عواملی که باعث کمبود گوگرد در گیاهان می شود می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱) مصرف بی رویه کود شیمیایی فاقد گوگرد.

۲) مصرف بیش از حد سموم حشره کش و قارچ کش بدون گوگرد.

۳) کاهش مواد آلی در خاک به علت کشت پی در پی محصولات کشاورزی.

۴) کاهش PH خاک به خصوص در خاک های سبک.

جهت درمان کمبود گوگرد می توان از عنصر گوگرد به صورت معدنی و آلی استفاده نمود. معمولا گوگرد با حالت های مختلف نظیر سوپرفسفات و سولفات آمونیم، گل گوگرد، سولفات کلسیم در خاک یافت می شود. استفاده از این عنصر باعث بالا رفتن میزان آن در سطح خاک شده و جذب عنصر مولیبدن را مشکل می سازد.

دسته بندی زعفران
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+926 محصولات
+1647 سفارشات تکمیل شده
+2187 کاربران
+4751 مطالب وبلاگ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت