اثربخشی زعفران در کاهش درد

miss.mohammadimiss.mohammadi
661 بازدید
ضد درد

زعفران و اثرات ضد التهابی، ضد درد و آرام بخشی

اثر تزریق داخل صفاقی کروسین زعفران در حضور و در غیاب تزریق زیر جلدی مورفین و نالوکسان با تست فرمالین در رت بررسی شد. مورفین (۱ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم) به طور مشخصی هر دو فاز درد را مهار می کند. نالوکسان (۲ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم) به تنهایی شدت درد را تغییر نمی دهد، اما پیش تیمار با نالوکسان به طور مشخص از اثر ضد دردی القا شده توسط مورفین جلوگیری می کند.

کروسین زعفران در دوزهای ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم به طور مشخص درد را کاهش می دهد. نالوکسان اثر مهاری کروسین روی درد را تغییر نمی دهد.

کروسین در دوز ۴۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم به طور مشخصی فعالیت های لوكوموتوری را مهار می کند. این یافته ها نشان میدهد که مورفین از طریق مکانیسم های حساس به نالوکسان، اثر ضد دردی را ایجاد می کند.

کروسین، اثرات ضد دردی وابسته به دوز را ایجاد می کند؛ به علاوه اثر ضد دردی مورفین را نیز افزایش می دهد. مورفین از طریق رسپتورهای mu – opioid عمل می کند و نالوکسان یک آنتاگونیست رقابتی با گرایش بالا برای رسپتورهای mu کروسین از طریق مکانیسمی، اثر ضددرد را ایجاد می کند که ممکن است شامل سیستم های ضد درد غیر اپیوئیدی اندوژن باشد.

از مورفین و نالوکسان برای شناسایی دخالت سیستم ضد درد در اپیوئید اندوژن استفاده می شود. کروسین بدون تداخل با رفتارهای لوکوموتوری فاز التهابی و نوروژنیک، درد ایجاد شده توسط فرمالین را مهار می کند.

اثرات بی حسی زعفران گزارش نشده است؛ به علاوه زعفران به طور سنتی برای مشکلات درد دندان استفاده می شود. عصاره های اتانولی و آبی زعفران در موش با استفاده از تست های صفحه داغ و تست پیچش (writhing) نشان داد که عصاره های اتانولی و آبی زعفران در تست صفحه داغ اثرات ضد التهابی ندارند، ولی عصاره کلاله زعفران، رفلکس ناشی از اسید استیک را مهار می کند و این تاثیر می تواند تا حدودی به وسیله نالوکسان مهار شود.

سافرانال در متدهای تست استیک اسید و تست فرمالین اثر ضد دردی دارد و این اثر می تواند به صورت پیرامونی ایجاد شود. کروسین در تست مهار سیکلواکسیژناز، در شرایط آزمایشگاه و در تست های in vivo با استفاده از مدل اِدم ناشی از گزیلن در موش و ادم پنجه پای رت ناشی از کاراگینان (carrageenan) اثرات ضد التهابی دارد.

عصاره های آبی و اتانولی کلاله و گلبرگ های زعفران، درد ناشی از اسید استیک را مهار می کنند؛ همچنین اثرات ضد التهابی ضعیف تا متوسط عصاره های کلاله زعفران نشان داده شده است. عصاره های آبی و اتانولی کلاله زعفران، در مقابل التهاب مزمن موثر هستند.

زعفران ضد درد

سافرانال زعفران، در آزمایش فرمالین در فاز حاد اثرات ضد دردی دارد، اما روی التهاب ایجاد شده توسط متد تعلیق در جیوه، تاثیری ندارد. اثرات تجویز سیستمیک سافرانال در غلظت های 0.1، 0.25، 0.5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم به مدت ۷ روز در مدل درد نوروپاتیک، علایم رفتاری درد نوروپاتی را به طریق وابسته به دوز کاهش می دهد.

به نظر می رسد، تنظیم محل های بنزودیازپین ها روی رسپتورهای GABAA دخیل در درد نوروپاتی در میزان آسپارتات و گلوتامات فضای خارج سلولی هیپوکامپوس کاهش ایجاد می کند که به قابلیت آنتی اکسیدانی سافرانال مربوط است.

در ارتباط با اثرات آنتی اکسیدانی زعفران، تجویز سافرانال در غلظت های 0.1، 0.3 و 0.5 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به طریق داخل صفاقی در موش انقباضات شکمی ناشی از استیک اسید را مهار می کند و ۳۰ دقیقه بعد از تجویز 0.5 میلی لیتر سافرانال به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، آستانه تحمل درد، در مقابل منبع حرارتی افزایش می یابد.

در تست فرمالین، رفتارهای مرتبط با درد، در فاز اول بوسیله  0.25، 0.5 میلی لیتر سافرانال کاهش می یابد. نالوکسان، اثرات ضد درد سافرانال را به طور کامل از بین می برد که نشان دهنده اثرات ضد دردی سافرانال به خاطر اثر روی سنتز پروستاگلاندین یا عملکرد آن بیش از رسپتورهای اپیوئیدی باشد. سافرانال در تست فرمالدئید، تاثیر قوی تری روی فاز محیطی التهابی دارد.

در مطالعه ای دیگر، تاثیر تزریق داخل صفاقی کروسین زعفران به تنهایی و درمان ترکیبی با تزریق مورفین به عنوان آنتاگونیست رسپتور اپیوئیدی و نالوکسان به عنوان آنتاگونیست رسپتور اپیوئیدی روی درد حاد قرنیه در رت بررسی شد. درد حاد قرنیه از طریق استفاده موضعی یک قطره محلول NaCl پنج مولار روی سطح قرنیه ایجاد گردید.

تعداد پلک زدن های چشم به عنوان معیار پاسخ به درد در نظر گرفته شد و در طول ۳۰ ثانیه اول شمارش گردید. اثر ضد دردی مورفین به طور مشخصی از طریق تزریق سیستمیک و مرکزی کروسین افزایش می یابد، کروسین تزریق شده به طریق داخل صفاقی از نالوکسان تاثیر نمی پذیرد که نشان دهنده عدم دخالت رسپتورهای اپیوئیدی در مکانیسم های ضد درد کروسین است.

در یک مطالعه حیوانی دیگر، اثر ضد درد کروسین و سافرانال زعفران، مورفین، دیکلوفناک و نالوکسان به صورت ترکیبی و به صورت جداگانه در مدل درد دهانی صورتی در رت نشان داد که تزریق داخل صفاقی کروسین (12.5، ۲۵ میلی گرم به ازای کیلو گرم)، سافرانال ( 0.25، 0.5 میلی گرم به ازای کیلو گرم)، دیکلوفناک (۵، ۱۰ میلی گرم به ازای کیلوگرم) و مورفین (۱، ۲ میلی گرم به ازای کیلوگرم) فاز دوم درد را در رت مهار می کند.

در دوزهای پایین تر کروسین و سافرانال اثر ضد دردی نشان ندادند، در حالی که دوزهای پایین کروسین و سافرانال با دیکلوفناک و مرفین اثر هم افزایی نشان می دهد. بیشترین اثر ضد درد هنگامی مشاهده می شود که سافرانال و کروسین باهم استفاده شوند. نالوکسان اثر ضد درد مورفین را مهار می کند در حالی که اثر مهاری کروسین و سافرانال را مهار نمی کند.

سافرانال در دوز 0.5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم فعالیت لوکوموتوری را مهار می کند. نتایج این مطالعه نشان دهنده اثرات ضد درد کروسین و سافرانال در دردهای التهابی است و سافرانال و کروسین اثرات ضد درد دیکلوفناک را افزایش می دهند.

دسته بندی زعفران
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+926 محصولات
+1647 سفارشات تکمیل شده
+2187 کاربران
+4751 مطالب وبلاگ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت