کاربرد ژل رویال برای زنبور عسل

miss.mohammadimiss.mohammadi
1,395 بازدید
کاربرد ژل رویال برای زنبور عسل

ملکه به عنوان یک زنبور بالغ و بزرگسال، فاقد هر نوع غده ترشح کننده موم می باشد. این وظیفه زنبور کارگر است که باید کندو را بسازد. همچنین ملکه فاقد سبد های حاوی گرده در پشت پاهای خود می باشد. این نیز وظیفه زنبور کارگر می باشد که  برای یافتن گرده و شهد گل ها مدام در جستجو و کاوش باشد. همچنین ملکه فاقد غدد هیپو فارینژیال برای ترشح ژل رویال می باشد. زنبور های پرستار ژل رویال را ترشح می کنند. در این مبحث پیرامون کاربرد ژل رویال برای زنبور عسل صحبت خواهیم کرد.

کاربرد ژل رویال برای زنبور عسل – پرورش و رشد زنبور های کارگر

در طی سه روز آخر از دوره زندگی کرمی زنبور، مواد مغذی با میزان غنای کمتری در اختیار وی قرار می گیرد و میزان غذای داده شده فقط در حد نیاز وی می باشد. در مراحل نهایی رشد، رشد غدد جنسی زنبور کارگر سرکوب می شود. اما رشد غدد تغذیه ای بچه زنبور، یعنی غده هایی که ژل رویال را برای تغذیه ی ملکه ترشح می کنند، ادامه داشته و کامل می شود. غدد مومی به طور کامل رشد می کنند. زیرا ژل رویال، حتی در شکل رقیق شده اش، مدام باید ترشح شده و در اختیار ملکه قرار گیرد تا ملکه قادر به تولید مثل مداوم باشد.

کاربرد ژل رویال برای زنبور عسل – پرورش ملکه

ملکه در کل دوره کرمی خود، یعنی از زمان انتخاب تخمی که باید تبدیل به ملکه شود تا زمان تکامل رشد، باید با رویال ژل غنی از هورمون و فوق العاده مغذی تغذیه گردد. بدون این ماده شیری غلیظ و غنی، رشد کامل ملکه محقق نشده و نتیجه کار زنبور کارگر دیگری برای تداوم کار در کندو خواهد بود. در واقع این رژیم و یا جیره تغذیه ای رویال می باشد که از طریق انتقال دست به دست به ملکه رسیده و رشد آن را تکامل می بخشد.

زنبور ملکه و قدرت وی

از آنجا که ملکه پس از گذشت سه روز از زندگی کرمی خود، بر خلاف زنبور های کارگر، به تغذیه خود با ژل رویال ادامه می دهد، لذا ملکه با با میزان نیش اصلاح شده و یا متغیری رشد می کند. بر خلاف زنبور های کارگر، نیش ملکه دارای خمیدگی بوده و مستقیم و تیز نمی باشد.

در واقع گارد ملکه مسوولیت دفاع و مراقبت از ملکه را بر عهده دارند، به طوری که ملکه در طول زندگی خود متجاوز و یا مهاجمی را نیش نمی زند، و زنبور های کارگر مدافع از جان او در برابر ورود زنبور های متجاوز و یا مهاجم مراقبت می کنند. ولی با توجه به اینکه ملکه از نیش خود برای دفاع از حق سلطنتی و رویال خود برای فرمانروایی استفاده می کند، با این حال ملکه قادر به جمع کردن و یا عقب کشیدن نیش خود پس از هر بار وارد ساختن نیش خود به بدن مهاجم می باشد. بر خلاف زنبور کارگر که بعد از نیش زدن می میرد.

نحوه رشد ملکه

اندام های جنسی ملکه  به طور کامل رشد کرده و به بلوغ  می رسند زیرا ملکه از تمامی مراحل رشد کرمی و بادامه ای خود عبور می کند. زمانی که تبدیل به یک ملکه بالغ رویال می شود،  بدن او در حد قابل ملاحظه ای  بزرگ شده و اندازه ی آن به وضوح در مقایسه با خواهران و زنبور های کارگر فاقد قوه ی جنسی، بزرگ می باشد. (اندازه ی متوسط بدن یک زنبور ملکه حدود 17 میلی متر و وزن آن 200 میلی گرم می باشد که در مقایسه با زنبور های کارگر که به ترتیب 12 میلی متر  125 میلی گرم می باشند، رقم درخور توجهی است). تغذیه با ژل رویال زیبایی خاصی را به ملکه می بخشد و باعث افزایش 42 درصد در سایز آن و 60 درصد در وزن آن در مقایسه با سایر زنبور های کندو می باشد.

مزایای ملکه برای کندو

ساختار های طبیعی بدن ملکه هنوز از دیگر مزایای وی به شمار می رود.  از آنجا که ملکه برای ایجاد یک کلونی زنبور کافی می باشد،  رشد رویال وی  و رسیدن آن به دوره ی کامل بلوغ و بزرگسالی  فقط 16 روز به طول می انجامد، که این رشد کامل در اصل مدیون تغذیه ی وی با ژل رویال می باشد، که در مقایسه با زنبور کارگر این دوره ی رشد 21 روز طول می کشد.

ملکه دارای مزیت دیگری نیز می باشد. طول عمر  ملکه بر حسب سال محاسبه می شود حال آنکه طول عمر زنبور کارگر بر حسب هفته محاسبه می شود. یک ملکه چهل برابر بیشتر از بانوان حاضر در دربار رشد می کند. در دنیای وحش، ملکه دارای توان باروری و تولید مثل بیش از 5 تا 7 سال می باشد. زنبور های کارگر به طور متوسط در عرض 7 تا 8 هفته پیر و فرتوت شده و از بین می روند. کارگران دارای قابلیت مصرف پذیری می باشند اما ملکه چنین نیست.

در طول عمر قابل ملاحظه ملکه،  ملکه به طور متوسط بیش از 2000 تخم در روز تولید می کند. هر گروه و یا دسته از تخم ها دارای وزن کلی بیش از دو و نیم برابر بیشتر از وزن بدن ملکه می باشد و ملکه در کل حیات خود از ژل رویال تغذیه می کند. همین غذای شگفت انگیز برای تضمین رشد عالی وی و طول عمر باور نکردنی اش کافی است.

با آگاهی از کاربرد ژل رویال برای زنبور عسل این نکته را به خاطر داشته باشید که  یک ملکه با اولویت ژنتیکی ذاتی و نهادی متولد نمی شود بلکه این اولویت و تقدم بعد از تولد و با تغذیه تک تک سلول ها و بافت های بدن وی با ماده مغذی و غنی ژل رویال حاصل می شود که در مرحله اول باعث ایجاد ملکه و در مراحل بعدی باعث تداوم قدرت ملکه در  کل زندگی فوق العاده اش می شود.

زمان ساخت حفره های شاهانه و تولید ژل رویال در کندو

کارگران موم ساز، حفره های شاهانه را در دو حالت می سازند:

1-هنگامی که ملکه مرده باشد.

2- هنگامی که جمعیت کندو خیلی زیاد میشود و ملکه خود را آماده می سازد تا با گروهی از زنبورهای کندو مهاجرت کند.

در ساعات پس از مرگ ملکه، یا پس از تصمیم گیری برای جابجایی، کارگران موم ساز، حفره های شاهانه متعددی را با بزرگ کردن سلولهای تخم که نوزادان آنها دو روزه هستند، می سازند. پس از آن، زنبورهای تغذیه کننده به تغذیه این لاروها با ژل رویال می پردازند تا زمانی که روی سلول های انتخاب شده سرپوش گذاشته می شود.

معجزه ژل رویال برای زنبور عسل

کاربرد ژل رویال برای زنبور عسل

ژل رویال برای تغذیه لاروهای کارگر در دو تا سه روز اول رشد آنها و لاروهای ملکه به مدت ۵ روز بکار می رود. لاروی که تنها از ژل رویال تغذیه می کند، در عرض ۵ روز وزن اولیه اش ۱۲۵۰ بار افزایش پیدا می کند و این رقم خارق العاده ای است. باید پذیرفت که ژل رویال ماده غذایی است که به صورت استثنایی غنی بوده و می توان وزن را این چنین افزایش دهد.

ژل رویال همچنین ماده غذایی انحصاری ملکه برای تمام طول عمرش می باشد. می دانیم که مدت عمر ملکه حدود ۵ تا 7 سال است در حالی که یک کارگر تنها ۶ الی 7 هفته عمر می کند. زندگی ملکه به تخمگذاری میگذرد و این کار کوچکی نیست. ملکه، عمر طولانی خود را مدیون تغذیه انحصاری از ژل رویال است. و این مساله، اساس و پایه ای برای اهمیت و ارزش درمانی ژل رویال است.

ژل رویال تعیین کننده ملکه کلنی

کاربرد ژل رویال برای زنبور عسل

در بررسی کاربرد ژل رویال برای زنبور عسل به این نکته می رسیم که برای به وجود آمدن ملکه فرایندی خاص صورت می گیرد، بدین صورت که یک تخم زنبور عسل اگر به مدت سه روز با ژل رویال تغذیه شود تبدیل به زنبور کارگر می شود. اگر همان تخم به مدت ۷ روز با ژل رویال تغذیه گردد آن تخم به ملکه تبدیل می شود.این بدان معناست که تفاوتی در تخم زنبور عسل و ملکه نیست و این انتخاب تغذیه بین ژل رویال یا عسل است که از نوزاد تازه متولد شده زنبور، ملکه یا زنبور کارگر میسازد.

لاروهای ملکه برخلاف لاروهای کارگر که از سومین روز به بعد، به آنها مواد غذایی متنوعی (عسل + آب + گرده گل) داده میشود، غیر از ژل رویال ماده غذایی دیگری را نمی شناسند. بر این اساس آیا ژل رویال ماده ای است که رشد تخمکها را در ملکه امکان پذیر می سازد؟ و آیا توقف تغذیه با ژل رویال است که یک لارو را محکوم به کارگر شدن می کند؟ این قانون عجیب کندو و نیز یک تحول فیزیولوژیکی اسرارآمیز و ناشناخته است.

چند روز تغذیه بیشتر با ژل رویال باعث می گردد موجودی به وجود بیاید که ۴۳ درصد بزرگتر و از نظر وزن ۶۰ درصد سنگین تر از زنبور کارگر بشود هم چنین طول عمر طولانی آن قابل تامل می باشد یعنی هفت سال در برابر هفت هفته.

دسته بندی ژل رویال
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت