رزه داسه Resedaceae

55
گیاه رزه داسه

گیاه رزه داسه تیره کوچکی از گیاهان گل دار جدا گلبرگ و دارای مجموعا ۹۰ گونه است که قسمت اعظم آن را Resedaها تشکیل می دهند. عموما گیاهانی علفی و به ندرت به صورت بوته های چوبی می باشند. پراکندگی آن ها به صورتی است که بیشتر در نواحی معتدله و گرم کره زمین، مخصوصا در منطقه مدیترانه و آسیای مرکزی یافت می شوند. برگ های آن ها متناوب، ساده یا لوب دار و یا مرکب از برگچه هاست. گل هایی منظم و مجتمع به صورت سنبله یا خوشه دارند. در هر گل آن ها ۴ تا ۸ کاسبرگ آزاد یا کم و بیش پیوسته به هم و ۲ تا ۸ گلبرگ کامل یا بریدگی دار دیده می شود. بعضی از این گیاهان نیز فاقد گلبرگ اند. تعداد پرچم های آن ها زیاد و مادگی آن ها مركب از ۲ تا ۶ برچه آزاد با پیوسته به هم است که مجموعا تخمدانی یک خانه با تمکن جانبی به وجود می آورند. میوه آن ها پوشینه (کپسول) است در این تیره منحصرا معدودی گیاه دارویی کم ارزش جای دارند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید