بیماری تب و روش های درمان آن

کاربر ۱۸کاربر ۱۸
2,203 بازدید
بیماری تب

۱-تب ربع: بیماری تب که یک روز طول می کشد و روز دوم برطرف می شود و در روز چهارم برمی گردد، تب ربع نامیده می شود. چون خطر تب به پیوستگی و تداوم آن است، تب ربع خطرناک نیست. در تب ربع بدن به علت دوری و فراغت از تب، تجدید قوا، می کند.

۲– تب غب

تبی که یک روز در میان گریبان فرد را می گیرد، تب غب است. معلول غلبه صفرا است و بیمار باید صفرا بر بخورد.

٣– تب ثلث

تبی که روز سوم قطع می شود را تب ثلث می گویند. این تب معلول غلبه سودا است و از تب غب و تب ربع شدیدتر است. در روایت وهب بن منبه عوارض سودا را این گونه بر شمرده است:

جذام، پیسی، خارش و تب ثلث.  درمان سودا باعث درمان تب می‌شود. درمان سودا عبارت است از: افتیمون، عسل، استفراغ، فصد و استفاده مداوم از نوره. همچنین فرد تب دار باید از مواد سودازا مانند چغندر (لبو) و گوشت بز بپرهیزد. استفاده از درمان های عمومی تب برای درمان تب ثلث مؤثر است.

۴– تب مطبق

تب پیوسته و مستمر را تب مطبق می نامند. در علم پزشکی، تب مطبق را تب تیفوسی می نامند. غلبه بلغم باعث این تب میشود. درمان آن، درمان غلبه بلغم است. درمان غلبه بلغم عبارت است از: خوردن طرفیل، عسل، کندر، ترب، شکر ، طبر زرد، هاضوم و نخوردن غذاهای سرد مانند ماهی و ماست.

تب ورد

تبی که هر روز ساعاتی انسان را مبتلا و رها می کند، تب ورد می نامند. درمانش مالیدن گیاه قسط است. بهترین قسط، قسط هندی یا دریایی است. سپس قسط تلخ خوب است. قسط تلخ از قسط شیرین بهتر است. قسط را آسیاب و در آب حل کنید و به بدن بمالید تا تب برطرف شود.

۵– تب حاره

تب شدید و پیوسته را تب حاره نامند.

امام سجاد (ع) فرمود: شکم تبدار را با سویق و عسل ۳ بار تر کنید و در ظرف‌ها بگردانید و به تبدار بنوشانید که تب داغ را ببرد و همانا سویق به سفارش وحی درست شده است.

درمان تب با روایات (میرزایی)

بیماری تب-3

دعا

وَ فِي الْعَوَالِمِ لِلْحُمَّى النَّافِضِ :بِسْمِ اللَّهِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيََانِ بَيْنَهُمََا بَرْزَخٌ لََا يَبْغِيََانِ وَ جَعَلَ بَيْنَهُمََا بَرْزَخاً وَ حِجْراً مَحْجُورًا يََا نََارُ کوني بَرْداً وَ سَلََاماً عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إلَّا إِنَّ حِزْبَ اللََّهِ هُمُ الْغََالِبُونَ وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَ إِنَّ جُنْدَنََا لَهُمْ الْغَالِبُونَ

در کتاب عوالم العوم درباره تب و لرز آمده است که :

بِسْمِ اللََّهِ الرَّحْمََنِ الرَّحِيمِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيََانِ بَيْنَهُمََا بَرْزَخٌ لََا يَبْغِيََانِ وَ جَعَلَ بَيْنَهُمََا بَرْزَخاً وَ حِجْراً مَحْجُورًا

يََا نارکوني بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إبْرَاهِيمَ

إلَّا إِنَّ حِزْبَ اللههم الْغََالِبُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمْ الْغَالِبُونَ

برائتی از طرف خداوند متعال و از طرف پیامبر و به سوی ام ملدمی (کنیه تب است) که خون را می مکد و استخوان ها را سست می کند و پوست را نازک می کند و گوشت بدن را کم می کند.

امام صادق (ع) فرمود: تب، پیشوا و پیشگام مرگ است، آن زندان خداوند متعال در زمین است؛ و از سرریزهای جهنم است؛ و سهم و نصيب مومن است از (حرارت) آتش.

پیامبر(ص) فرمود: زمانی که حرارت بدن شما زیاد شد آن را با خواندن نماز ظهر سرد کنید چون که حرارت و گرمی از سرریزهای جهنم است.

نکته: تب موقت و اندک مفید است اما زیاد آن مضر است.

نشانه لطف خدا

امام باقر : هر گاه خداوند بنده ای را دوست بدارد، به او نظر اندازد، و هرگاه به او نظر انداخت یکی از این سه چیز را به او هدیه کند: سردرد، تب، و یا چشم درد.

سویق شسته

امام کاظم صلى الله عليه و سلم فرموده اند: هنگامی که قاووت را هفت بار شسته و از طرفی به ظرف دیگر بریزی، تب را برطرف ساخته و به پاها نیرو می بخشد.

گوشت کبک

امام کاظم فرموده اند: به کسی که تب دارد گوشت کبک بدهید که ساق پاها را محکم و تب را به شدت برطرف می کند.

امام صادق یا امام باقر فرموده اند: خوردن کباب، تب را می زداید.

امام کاظم فرمود: گوشت کبک به تب دار بدهید زیرا گوشت کبک پاها را تقویت می کند و تب را کاملا از بین می برد.

عسل

رسول خدا فرموده اند: عسل، مایه ی شفا است، باد شکم و تب را می زداید.

آب گرم

آب گرم چنانچه آن را هفت بار بجوشانی و از ظرفی به ظرف دیگر در آوری تب را میبرد و نیرو را به ساق پاها و قسمت پایین مچ سرازیر می کند.

شکر طبیعی

ابراهیم جعفی می گوید: خدمت امام صادق رسیدم. آن حضرت فرمودند: چرا چهره درهم کشیده ای؟

عرض کردم: به تب روز چهارم مبتلا شده ام. حضرت فرمودند: چرا از آن چیز خوشمزه‌ی مبارک استفاده نکردی؟

شکر را در هاون بكوب و نرم کن، سپس با آب در هم آمیز و صبح ناشتا و شبانگاه آن را بنوش.

من چنین کردم و دیگر تب بازنگشت.

مولف: شاید این تب از ضعف و کم خونی و بیماری‌های عفونی یا بیماری‌های سرد یا بیماری های مرطوب باشد، چون شکر طبیعی گرم است.

سیب

امیر المومنین صلى الله عليه وسلم فرموده اند: سیب بخورید که معده را دباغی می کند.

آلو

زیاد قندی می گوید: خدمت امام کاظم رسیدم. پیش روی ایشان ظرف آبی قرار داشت و درون آن آلوی سیاه نوبر بود. ایشان فرمودند: تب کرده ام و آلوى تازه حرارت را فروکش و صفرا را آرام می کند و گونه ی خشک آن، خون را تسکین و بیماری های شدید و کشنده را ریشه کن می سازد.

(علت مادی اصلی همه ی بیماری‌ها غلبه ی مزاج ها و اخلاط است و چون آلو مسهل است، همه ی این اخلاط ها را از بدن دفع می کند ولی چون سرد است، سرد مزاج ها کمی عسل اضافه کنند.)

سنجد

امام حسین فرموده اند: در حالی که علی ابن ابی طالب تب داشتند، رسول خدا به عیادت او رفتند و ایشان را به خوردن سنجد فرمان دادند.

کاسنی و روغن بنفشه

محمد بن اسماعیل می گوید: روزی امام رضا برای یکی از خدمتکاران خود که پیوسته تب می کرد و به سردرد دچار می شد، کاسنی خواستند و فرمودند تا آن را آرد کنند سپس آن را روی کاغذی ریخته و با روغن بنفشه در آمیختند و پیشانی وی نهادند. آنگاه فرمودند: بدانید که این، تب را برطرف می کند و برای سردرد خوب بوده و آن را می زداید.

امام على فرمود: گرمی تب را به گل بنفشه و آب سرد بشکنید که گرمی آن از سرریزهای جهنم است

تبریزیان: کاسنی تازه را له کنید. روغن بنفشه پایه زیتون روی آن بریزید و با آن مخلوط کنید و روی پیشانی بیمار بمالید.

پیامبر فرمود: بدن را با روغن بنفشه بمالید زیرا که آن در تابستان خنک و در زمستان گرم است.

در روایت دیگر پیامبر فرمود: برتری روغن بنفشه بر سایر روغن‌ها مثل برتری دین اسلام بر سایر ادیان است.

حضرت على فرمود:روغن بنفشه در بینی بچکانید زیرا پیامبر خدا گفتند اگر مردم می دانستند در بنفشه چه خواصی است آن را جرعه جرعه مینوشیدند.

رجله

روزگاری پیامبر اکرم تب کرده بودند به همین جهت مقداری رجله خوردند و راحت شدند. سپس فرمودند: بارالها! آن را مبارک گردان به درستی که شفای نود و نه درد در آن نهفته است هر جا که می خواهی رشد کن.

الحمد لله

پیامبر اکرم فرموده اند: هر کس به شخصی که عطسه کرده فورا بگوید الحمد لله، از باد و تب و دل درد ایمن شود.

دعای تجربه شده حضرت زهرا (ع) برای تب

بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ اللَّهِ النُّورِ بِسْمِ اللَّهِ نُورِ النُّورِ بِسْمِ اللَّهِ نُورٌ عَلَى نُورٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ مُدَبِّرُ الْأُمُورِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ الور مِنَ النُّورِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ النُّورَ مِنَ النُّورِ وَأَنْزَلَ النُّورَ عَلَى الطُّورِ فِي كِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ بِقَدَرٍ مَقْدُورٍ عَلَى نَبِيٍّ مَحْبُورٍ الْحَمْدُ اللَّهِ الَّذِي هُوَ بِالْعِزِّ مَذْكُورٌ وبالفخر مَشْهُورٌ وَعَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ مشکور وَصَلَّى اللََّهُ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ

سلمان فارسی گفته است: من این دعا را به هزار نفر از اهالی مکه و مدینه آموختم و همگی به برکت این دعا بهبودی یافتند.

نسخه مجرب

دستور مجرب دیگر این است که این سه کلمه را که خواهد آمد بر سه برگه می نویسی که باید روزی یک برگ آن را ببلعد و کمی بر آن آب بنوشند تا به اذن خداوند سالم شود: در برگه اول می نویسی: طسطسق سمدر وسقموس قُلْنَا یا نَارٍ کونی بَرْداً وَ سَلاماً عَلى مَنْ يَشْرَبُ هَذِهِ الاسماء كَمَا كَانَتْ بَرْداً وَ سَلاماً عَلى ابراهيم

در برگه دوم: طسطسق بَرَزَ سقامی ، بَا نَارٍ کونی بَرْداً وَ سَلاماً عَلى مَنْ يَشْرَبُ هَذِهِ الاسماء كَمَا كَانَتْ بَرْداً وَ سَلاماً عَلى ابراهيم

و بر سومی: طسطسق سمدر وسقموس قُلْنَا یا نَارٍ کونی بَرْداً وَ سَلاماً عَلى مَنْ يَشْرَبُ هَذِهِ الاسماء كَمَا كَانَتْ بَرْداً وَ سَلاماً عَلى ابراهيم

دستور مجرب دیگر: در برگه اول می نویسی: ح ع ع عوز ۳۸ لاعوه” و با آن بخور میدهی. وبر دومی: (۱۳ ع ع عوا هي) و بخور میدهی، و بر سومی: ۶۶۱ع ع عوه فا ۳۳ هي” و بخور میدهی.

وهم چنین بر سه برگه این کلمات را نوشته و می خوری: عبسا ، منشأ ، وَ يَنْشَأَ .

همچنین درباره تب آمده است که این ابیات را نوشته و بر بازوی راست بیمار می آویزی:

دَارُ حُوتٍ فَيْضِ الذُّنُوبِ                 فَيَا لَهَا مِنْ زَائِرُ ومودع

انت تعانقني وَ بِتْ ضجيعها           وَ زَفِيرَهَا متاجج فِي اضاعی

قالت وَقَدْ غَرَبَتِ ماذا تُرِيدُ ؟           فَقُلْتُ : أَنْ لا ترجعی

بالمصطفى بالمرتضى بالوالده         لاترجعی ، لاترجعی ، لاترجعی

امام صادق فرموده اند: روزی که رسول خدا تا به تب دچار شده بودند جبرئیل فرود آمد و عرض کرد: (بِسْمِ اللَّهِ ارقيک يَا مُحَمَّدُ وَ بِسْمِ اللَّهِ اشفيک بِسْمِ اللَّهِ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يعنيک بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ شافيک بِسْمِ اللَّهِ خُذْهَا فلتهنيک بِسْمِ اللََّهِ الرَّحْمََنِ الرَّحِيمِ فَلََا أُقْسِمُ بِمَوََاقِعِ النُّجُومِ)

شهید ثانی در کتاب الدروس می گوید: آورده اند که برای رفع حرارت تب روی بیمار آب ریخته می شود و اگر برای او دشوار است باید دست خود را به آب سرد داخل کند و هر کس به شدت بیمار است بر ظرفی از آب چهل بار حمد بخواند و کنار او ظرفی از گندم بگذارد و با دست خود به نیازمند بدهد و از وی بخواهد که برایش دعا کند به خواست خداوند سالم خواهد شد.

آب خنک

بیماری تب-3

امیر المومنین : هرگاه تب به فردی روی آورد سزاوار است با ریختن آب بر بدن بیمار درمان کنید. اگر آب بر بدن بیمار سخت است ظرف آب سردی را نزد او بیاورید و دست او را در درون ظرف آب قرار دهید.

پیامبر فرمود:  تب از سرریزهای جهنم است. آن را با آب خاموش کنید. اگر تب شدید شد، دست بیمار را در درون ظرف آب قرار دهید.

امام صادق (ع) فرمود: ما چیزی بهتر از آب سرد و دعا برای درمان تب نیافتیم.

درباره آب سرد روایت شده است که حرارت را خاموش می کند صفرا را ساکن می کند غذا را هضم می کند مواد زاید روی معده را از بین می برد و تب را می برد.

پیامبر فرمود: هر کسی مبتلا به تب شد سه روز پشت سر هم غسل کند. و بعد از غسل کردن این ذکر را بگوید خداوند تب او را می برد:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّمَا اغْتَسَلْتُ الْتِمَاسَ شفائک وَ تَصْدِيقُ لنبيک

نکته: اگر به طور ناگهانی بدن را سرد کنیم، ممکن است بیمار تب و لرز بگیرد پس دمای آب نباید زیاد سرد باشد

تفاوت تب با مزاج گرم در این است که حرارت بالاتری دارد و همچنین بیمار موقتا به تب مبتلا شده است و نیز در تب بدن حالت سستی و ضعف و بیماری دارد، اما مزاج گرم باعث قوت و قدرت می شود. البته اگر گرمی مزاج بالا باشد، با تب شباهت بیشتری پیدا می کند.

عناب

حضرت علی فرمودند: عناب تب بر است.

حضرت على فرمود: برتری عناب بر دیگر میوه ها مانند برتری ما بر دیگران است.

کم کردن لباس‌ها

عبد الله بن بکیر می گوید نزد امام صادق (ع) بودم آن حضرت تب کرده بود یکی از کنیزان آن حضرت داخل شد و پرسید: جانم به فدایت، حال شما چطور است؟ آن حضرت تمام لباس هایشان را در آورده بود.

فقط پارچه ای روی پاهایش انداخته شده بود. کنیز به آن حضرت گفت اگر بدنت را خوب بپوشانی تا عرق کنی بهتر است از اینکه خودت را در معرض باد قرار دهی.

آن حضرت فرمود: خدا افرادی را لعنت کند که بر خلاف نظر پیغمبر عمل می کنند پیامبر و فرمود تب از سرریزهای جهنم است پس آن را با آب سرد خاموش کنید.

خواندن هفت بار سوره حمد در گریبان خود

پیامبر فرمود: خواندن ۷ بار سوره حمد شفای هر دردی است.

امام صادق (ع) فرمود: هر که مبتلا به دردی شد در گریبان خود ۷ بار سوره حمد را بخواند، درد میرود اگر نرفت ۷۰ بار سوره حمد را بخواند، من سلامتی او را ضمانت می کنم.

مردی از دوستان امام صادق  که تب شدید داشت نزد آن حضرت آمد آن حضرت به او فرمود: چرا رنگت تغییر کرده است؟ گفت: فدایت شوم دو ماه است که تب شدید دارم تب مرا رها نمی کند. به نسخه همه پزشکان عمل کردم ولی فایده ای نداشت

امام صادق به او فرمود: دکمه های پیراهنت را باز کن سرت را در گریبان ببر، اذان و اقامه بگو و بعد از آن هفت بار سوره حمد را بخوان. می گوید این کار را انجام دادم و مانند فردی که از بند رها می شود از تب رها شدم.

خوردن سیب

امام صادق : اگر مردم می دانستند که سیب چه خاصیتی دارد خود را فقط با سیب درمان می کردند.

امام صادق : سیب بخورید چون حرارت را خاموش می کند و درون را سرد می کند و تب را می برد.

اهل بیت : تب را درمان نمی کنیم مگر با ریختن آب سرد بر خودمان و خوردن سیب.

امام صادق فرمود:به تب دارها سیب بدهید. چیزی بهتر از آن برای درمان وجود ندارد.

سیاهدانه

در روایت آمده است: سیاه دانه درمان همه بیماری هاست

امام صادق فرمود: من سیاه دانه را برای تب و میگرن مصرف می کنم.

تبریزیان: بنا بر روایات، ۷دانه سیاهدانه باید برای درمان استفاده شود. بعضی روایات می گوید: مصرف ۹ یا ۱۱ یا ۲۱ دانه سیاه دانه برای درمان بیمار مفید است. بنابراین روایات، تعداد دانه ها باید فرد باشد، سیاهدانه باید هر روز صبح ناشتا با عسل خورده شود.

پیاز

امام صادق فرمود: پیاز باعث رفع خستگی، تقویت عصب، افزایش قدرت جنسی، زیاد شدن گام‌ها و از بین رفتن تب می شود.

شانه زدن سر

امام صادق فرمود: شانه زدن سر وبا را برطرف می کند. سفیان می گوید پرسیدم وبا چیست؟ حضرت فرمود تب.

شانه بزنید با عاج (فیل) که عاج وبا را می برد.

شانه کردن با عاج (فیل) و با را برطرف می کند. وبا همان تب است.

اسهال – استفراغ عمدی – عرق کردن

امام باقر: خارج کردن تب در سه چیز است: استفراغ، عرق و اسهال شکم

نکته: در تمام امراض یا باید عامل بیماری را از بدن تخلیه کنیم یا دارویی مصرف شود که عامل بیماری را در بدن از بین ببرد. برای درمان کامل باید از هر دو نوع دارو استفاده شود.

حجامت و فصد

حمیری به نقل از عبدالرحمن می گوید:

امام کاظم را دیدم که در روز چهارشنبه حجامت کرد در حالی که تب داشت و تب او را رها نکرد اما در روز جمعه حجامت کرد و تب او را رها کرد.

امام رضا مبتلا به تب شد و تصمیم گرفت که فصد کند مامون نزد امام رضا آمد و امام در حضور او فصد کرد.

مرکب یک

همانا برای درمان سودا، صفرا، بلغم، درد معده، استفراغ، تب و..، یرقان و سخت شدید، تبی که بیم آن می رود که بیمار از شدت تب مبتلا به برسام (التهاب پرده دیافراگم) و یا حرارت درون شود، مفید است.

داروی شافیه ده ماهه

هرگاه ده ماهه شد آن را با روغن دانه ترب بگیرید. ناشتا، برای درمان بلبله، تب درون و اختلاط عقل مفید است؛

اگر ۱۹ ماهه شد آب دانه انار شیرین را بگیرید و از هندوانه ابوجهل به اندازه یک دانه گندم یا جو به بیمار بدهید و برای درمان فراموشی، بلغم سوخته، تب کهنه و تب جدید آن را با آب گرم بخورید.

شکر – نی شکر

هرگاه کسی از شما به تب گرفتار آید چگونه او را معالجه می کنید؟ او گفت: خدا امورت را سامان بخشد، ما با همین داروهای تلخ درمان می کنیم با سفایج و غافث و امثال آن. حضرت فرمود: سبحان الله!

خدایی که می تواند شما را با داروی تلخ بهبود بخشد می تواند با داروی شیرین نیز بهبودی ارمغانتان کند. سپس فرمود: هر گاه یکی از شما تب کرد ظرف تمیزی بیاورد و یک و نیم حبه قند در آن بیندازد آن گاه هر مقدار از قرآن که در خاطر دارد بر آن بخواند، سپس آن را در هوای آزاد بنهد و شیئی آهنی روی آن بگذارد، و چون صبح رسید روی آن آب بریزد و با دست آن را در آب حل کند و بیاشامد، و چون شب دوم رسید حبه ای دیگر بر آن بیفزاید که در مجموع دو و نیم حبه می شود، و چون سومین شب فرا رسید حبه ای دیگر بر آن اضافه کند که مجموعا سه و نیم حبه می شود.

اسفرزه

امام صادق فرمود:

هر که تب کند شب به اندازه دو درهم یا سه درهم اسفرزه بنوشد در آن شب از برصام ایمن می شود. هر درهم سه گرم و بیست و پنج صدم است و دو درهم ۶/۵ گرم است.

سویق شسته شده

بیماری تب-1

امام رضا فرمود:  اگر سویق را هفت بار بشویی و آن را از یک ظرف به ظرف دیگر منتقل کنی تب را می زداید، نیرو به دو ساق پا میدهد و دو مچ را تقویت می کند

امام فرمود: مصرف سویق خشک بصورت ناشتا حرارت و مره را تسکین می دهد ولی اگر با روغن آغشته شود این کار را نمی کند.

تبریزیان: سویق ترکیبی از آرد و سبوس است. سبوس و آرد را جداگانه تفت داده شود و بعد از تفت باهم مخلوط شود. اگر سویق تنها از گندم درست شود، اسمش سویق گندم است.

اگر از جو درست شود، اسمش سویق جو است. اگر از آرد گندم و جو درست شود اسمش سویق است. سویق سیب، سیب را ورق ورق و آسیاب کنید و تفت بدهید. سویق سنجد، سویق عدس، سویق نخود و سویق کنار جز ۱۳ نوع سویق هستند. همه سویق ها باید بدون روغن تفت داده شود.

بهترین سویق برای تب، سویق سیب است. سویق عدس هم تب بر است.

سرکه و روغن زیتون

ولید می گوید من ماه رمضان در مدینه بودم و به تب مبتلا گشتم امام صادق سرکه و زیتون برای من هدیه فرستاد و پیغام داد: روزه ات را افطار کن و نمازت را نشسته بخوان.

توجه: همانطور که در قسمت سرکه توضیح دادم، این روایت بیان نمی کند که روزه دار یک کاسه پر سرکه و زیتون را برای افطار مصرف کند، این اندازه سرکه برای یک شخص روزه دار، حتی کشنده است.

امام مقداری سرکه و زیتون هدیه فرستاده، ولی درباره اندازه مصرف چیزی بیان نفرموده است، و حتی در روایات دیگر از افطار و شروع غذا با ترشیجات منع شده است.

حتی اگر روایات و استدلال نباشد، تجربه که بالاترین استاد است، از مصرف زیاد سرکه نهی می کند و نیز با وجود داروهای فراوان برای تب، بهتر است از افطار با سرکه حتی برای فرد تب دار، پرهیز شود.و اگر کسی داروی دیگر نداشت، با مقدار بسیار اندک وهمراه با شکر و نان میل کند.

دعا برای درمان تمام بیماری ها

زمانی که به عیادت مریض رفتی این دعا را هفت مرتبه بخوان:أعيذک بِاللَّهِ الْعَظِيمِ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَفَّارٍ وَمَنَّ شَرِّ حَرِّ النَّارِ

«پناه می دهم تو را به خدای بزرگ، پروردگار عرش بزرگ، از بدی هر رگ ورم کننده، و از بدی گرمی آتش تب یا برزخ».

رقیه جبرئیل

پیامبر مبتلا به تب شد جبرئیل نازل شد و این رقیه را خواند:

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ يَا مُحَمَّدُ وَ بِسْمِ اللَّهِ أَشْفِيكَ وَ بِسْمِ اللَّهِ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يَعْنِيكَ وَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ شَافِيكَ وَ بِسْمِ اللَّهِ خُذْهَا فَلْتَهْنِيكَ بِسْمِ اللََّهِ الرَّحْمََنِ الرَّحِيمِ فَلََا أُقْسِمُ مَوَاقِعِ النُّجُومِ لَتَبْرَأَنَّ بِإِذْنِ اللَّهِ

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَشْفِيكَ مِنْ کل دَاءٍ يُؤْذِيكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ شافيک بِسْمِ اللَّهِ وَ بِسْمِ اللَّهِ خُذْهَا فَلْتَهْنِيكَ بِسْمِ اللََّهِ الرَّحْمََنِ الرَّحِيمِ فَلََا أُقْسِمُ مَوَاقِعِ النُّجُومِ لَتَبْرَأَنَّ بِإِذْنِ اللَّهِ

رقیه خوانی (تبریزیان)

رقیه درمانی، یک فن است. در قدیم افرادی تخصص در خواندن رقیه داشتند که به آنها رقیه خوان (راقی) می گفتند. در روایت آمده است که پیغمبر برای درمان بیمار فرمود: رقیه خوان بیاورید.

بنابراین پیامبر این روش درمانی را تایید کرده است. بعضی رقیه ها در روایات صحیح السند است؛ مانند رقیه جبرئیل که از چند طريق نقل شده است

توسل به حضرت زهرا سلام الله

امام صادق فرمود: خداوند به جای فدک اطاعت بیماری تب را به فاطمه (ع) اعطا کرد(بیماری تب از حضرت زهرا اطاعت می کند) پس هر که حضرت فاطمه و فرزندانش را دوست دارد هر گاه مبتلا به تب شد ۱۰۰۰ بار سوره توحید را بخواند سپس از خداوند به حق حضرت فاطمه شفای بیماری خود را بخواهد به اذن خدا تب از او برطرف می شود.

رقیه برای بیماری تب

امام صادق فرمود: برای بیماری تب و سر درد سوره حمد و معوذتین و توحید و این ذکر را بنویسد و بر بازوی راست ببندد:

بِسْمِ اللہ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ وَ اشْفِهِ يَا شَافِي فَإِنَّهُ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سُقْماً بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مََا هُوَ شِفََاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ بِسْمِ اللََّهِ الرَّحْمََنِ الرَّحِيمِ قُلْنَا يََا نََارُ کوني بَرْداً وَ سَلََاماً عَلَى إِبْرََاهِيمَ كَذَلِكَ صَاحِبُ كِتَابِي هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بِسْمِ اللََّهِ الرَّحْمََنِ الرَّجِيمِ وَ لَهُ مَا سکن فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اسْكُنْ أَيُّهَا الصُّدَاعُ وَ الْأَلَمُ بِعِزَّةِ اللَّهِ اسْكُنْ بِقُدْرَةِ اللَّهِ اسکن بِجَلَالِ اللَّهِ اسْكُنْ بِعَظَمَةِ اللَّهِ اسکن بِلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللََّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغََاضِباً إِلَى قَوْلِهِ نَجِيَّ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَ حَسْبُنَا اللََّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ

رقیه دیگر برای تب

امام صادق برای درمان تب فرمود: سر در گریبان خود می کنی و اذان و اقامه می گویی و سوره حمد و معوذتین و توحید را سه مرتبه می خوانی و این ذکر را می گویی:

أُعِيذُ نَفْسِي بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدْرَةِ اللَّهِ وَ عَظَمَةِ اللَّهِ وَ سُلْطَانِ اللَّهِ وَ بِجَمَالِ اللَّهِ وَ بِجَلَالِ اللَّهِ وَ بِرَسُولِ اللَّهِ وَ بِعِزَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ بؤلاه أَمْرِ اللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا أَخَافُ وَ أَحْذَرُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ اللََّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اللَّهُمَّ اشْفِنِي بشفائک وَ دَاوِنِي بِدَوَائِكَ وَ عَافِنِي بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ وَ أَوْلِيَائِكَ مِنْ بَلَائِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

آیه الکرسی

مردی به امام صادق برای درمان بیماری تب طولانی شکایت کرد آن حضرت فرمود: آیه الکرسی را در ظرفی بنویس سپس در ظرف آب بریز تا آن نوشته شسته شود سپس آب را بنوش.

اذان + اقامه + ۷ مرتبه سوره حمد

مردی از دوستان امام صادق که تب شدید داشت نزد آن حضرت امد آن جضرت به او فرمود چرا رنگت تغییر کرده است؟ گفت فدایت شوم دو ماه است که تب شدید دارم. تب مرا رها نمی کند به نسخه همه پزشکان عمل کردم ولی فایده ای نداشت. امام به او فرمود: دکمه های پیراهنت را باز کن سرت را در گریبان ببر اذان و اقامه بگو و بعد از آن ۷ بار سوره حمد را بخوان. می گوید این کار را انجام دادم و مانند فردی که از بند رها می شود از تب رها شدم.

تربت امام حسین

تربت امام حسین را در آب حل کنید سپس در ظرفی شیشه ای یا قلمی آهنی بنویسید: (سلام قولا من رب رحيم) هر که درد دارد از آن بنوشد.

خواندن نماز

نزد امام صادق رفتم در حالی که تب داشتم امام فرمود چرا لاغری؟ پاسخ دادم تب شدید دارم امام صادق فرمود کسی که تب دارد وارد خانه ای شود و دو رکعت نماز بخواند و گونه راستش را روی زمین قرار دهد و ۱۰ بار بگوید:

يَا فاطمه بِنْتَ مُحَمَّدٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى اللَّهِ فِيمَا نَزَلَ بِي فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ اللََّهُ تَعَالَيْ

ای فاطمه علي دختر محمد و شما را شفیع قرار میدهم به سوی خدا در این بلایی که بر من نازل شده است. به خواست خدا تبش برطرف می شود.

علت تب و بلاها و امراض

بیماری تب-4

در روایت است: هیچ مصیبتی به شما نمی رسد مگر به خاطر کارهای خودتان.

توبه و گناه

اسماعیل فرزند امام صادق مبتلا به تب شدیدی شده بود. حضرت را از تب فرزندش آگاه کردند، به من فرمود: برو نزد او بگو امروز چه کار خلافی انجام داده ای، که خداوند سريع مجازاتت نمود؟

نزد او آمدم، در حالتی که در تب شدیدی قرار داشت، از آنچه انجام داده بود، سؤال کردم، (جوابی نداد و ساکت ماند. به من گفته شد: او امروز دختر زلفي (همسرش) را کتک زده است، که بر درگاه درب افتاد و صورتش خراش برداشت.

سپس نزد امام صادق آمدم و حضرت را بر آنچه گفتند خبر کردم. اظهار داشت: شکر و سپاس برای خدای را، ما اهلبیتی هستیم که خداوند نسبت به فرزندان ما مجازات را در دنیا سریع می رساند، سپس کنیز را صدا کرد و فرمود: اسماعیل را نسبت به کتکی که به تو زده است حلال کن،

کنیز گفت: او را حلال کردم؛ و امام صادق چیزی به او هدیه داد و به من فرمود: برو ببین حالش چگونه است. من نزد او آمدم در حالتی که تب، او را رها کرده بود.

سفر حج از ابتلا به تب جلوگیری می کند.

هر که زیاد به حج برود گرفتار تب و فقر نمی شود.

یک روز تب کفاره گناهان یک سال

امام سجاد فرمودند: تب یک شب، كفاره یک سال است، چون دردش تا یک سال در بدن می ماند.

دسته بندی پیشگیری و بیماریها طب سنتی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت