نهانزادان آونددار (Pteridophytes)

کاربر 21کاربر 21
897 بازدید
نهانزادان آونددار

نهانزادان آونددار ، رستنی هایی هستند که ریشه، ساقه یا ریزوم، برگ و آوند جهت انتقال شیره های گیاهی دارند ولی در آن ها گل دیده نمی شود. مرحله اسپوروفیتی آن ها که شامل گیاه برگ دار می باشد، طولانی است. در گیاه برگ دار، بعضی از برگ ها که اسپوروفيل (Sporophylles) نامیده می شوند، حامل هاگدان ها می باشند. در داخل این هاگدان ها، بر اثر تقسیم سلول های مادرهاگ که یک دفعه آن با کاهش کروموزومی صورت می گیرد، ۴ هاگ تشکیل می گردد و چون هر سلول مادرهاگ، چهار سلول به وجود می آورد، تتراسپور (Tetraspore) نامیده می شود.

با تشکیل هاگ، دوره اسپوروفیتی در نهانزادان آونددار خاتمه می پذیرد و دوره گامتونیتی آغاز می گردد. مجموعه هاگدان ها، هاگینه (Sore) را تشکیل می دهند که ممکن است برهنه و یا پوشیده از پرده نازکی به نام اندوزی (indusic) باشد. گاهی نیز ممکن است هاگدان ها، به وضع مختلف بر روی گیاه برگ دار ظاهر شوند. هاگ این گیاهان پس از خارج شدن از هاگدان ها و قرار گرفتن در زمین نمناک و مساعد، رویش پیدا می کند و مجموعه ای از سلول ها را که به صورت ورقه نازک و سبزرنگ به نام پروتال (Protthall) است، تشکیل می دهد

گیاهان نهانزادان آونددار

بر روی پروتال، اعضای نر به نام آنتریدی (Anthridie)، مولد گامت های نر به نام آنتروزوئید (Anthrozoides) و اعضای ماده، مولد گامت های ماده به نام اورسفر(Oosphere) به وجود می آیند. اعضای نر و ماده ممکن است به تفاوت بر روی یک پروتال و یا دو پروتال عليحده تشکیل گردند.

از اتحاد گامت های نر و ماده، تخم و از نمو تخم، گیاه برگ دار به وجود می آید. نهانزادان آونددار کنونی عموما به استثنای بعضی نمونه های نادر، برخی سلاژينل ها(Selaginaella)، گیاهانی چند ساله می باشند. آوندهای چوبی آن ها از نوع ناقص و غالبا نردبانی شکل است ولی به ندرت ممکن است در بعضی از آن ها همراه آوندهای چوبی ناقص، آوندهای کامل نیز دیده شود.

بزرگترین نهانزادان آونددار

در بین فیلیسینه ها (Filicineae)، که بزرگ ترین گروه نهانزادان آونددار را تشکیل می دهند، نمونه های دارویی متعددی جای دارند که بعضی از آن ها از نظر درمانی حائز اهمیت فراوان می باشند. فیلیسینه ها شامل تیره های متعددی هستند که مهم ترین آن ها Polypodiaceae است. این تیره، خود شامل تیره های فرعی مانند Aspleniae ,Pterideae ,Polypodiae و Aspidiae می باشد که هر یک از آن ها گاهی به صورت تیره جداگانه ذکر می شوند. انواع دارویی و مهم فیلیسینه ها به شرح زیر هستند:

سرخس نر، سرخس

سرخس ماده

کرف، سرخس عقابی

بسفایج، بسپایک

پرسیاوشان، پرسیاوش

زنگی دارو

مارزبان

دم اسب

پای گرگ

دسته بندی گیاهان دارویی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت