درمان سرطان پروستات با زعفران

miss.mohammadimiss.mohammadi
1,403 بازدید
سرطان پروستات

یکی از مهمترین مشکلات سلامتی مردان در سراسر جهان، سرطان پروستات است. مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات، ناشی از متاستاز سلولهای سرطانی به استخوان و غدد لنفاوی است. در این مبحث اثربخشی درمانی عصاره سافرانال زعفران بر روی این بیماری بررسی می شود.

سرطان پروستات یکی از شایع ترین انواع سرطان ها در مردان است. معمولا به آرامی رشد می کند و در ابتدا محدود به غده پروستات می شود، جایی که ممکن است آسیب جدی وجود نداشته باشد.

با این حال، در حالی که برخی از انواع سرطان پروستات به آهستگی رشد می کنند و ممکن است به حداقل درمان نیاز داشته باشند یا حتی بدون درمان خوب شوند، انواع دیگر تهاجمی و بدخیم هستند و می توانند به سرعت گسترش یابند.

با توجه به تاثیر زعفران در درمان انواع سرطان ها، در یک مطالعه القای آپوپتوز و اثرات سیتوتوکسیک سافرانال زعفران روی سل لاین سرطان پروستات انسانی در تماس با غلظت های مختلف سافرانال (۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ میکروگرم در میلی لیتر) با روش MMT و الکتروفورز تعیین شد.

تیمار سلول ها با غلظت های مختلف سافرانال زعفران و گرما گذاری سلول ها و مقایسه میزان تغییرات مورفولوژیکی سلول و آپوپتوز در مقایسه با سلول های نرمال نشان داد که اثرات سیتوتوکسیک سافرانال روی سلولهای 3-PC سرطان پروستات در مقایسه با سل لاین های غیر توموری وابسته به غلظت می باشد و میزان تغییرات مورفولوژی سلول ها با نتایج MMT مطابقت دارد.

میزان ICs0 برای سافرانال زعفران روی سل لاین 3-PC بعد از ۴۸ و ۷۲ ساعت به ترتیب ۱۳- 0.07 و 6.4-0.09 میکروگرم در میلی لیتر است و سافرانال موجب آپوپتوز اولیه و تاخیری در هیستوگرام فلوسایتومتری سلولهای تیمار شده سرطان پروستات می شود، که نشان دهنده فرآیند آپوپتوز در اثر توکسیسیته سافرانال است. آنالیز DNA نشان دهنده رخداد آپوپتوز در سلولهای تیمار شده است.

دسته بندی زعفران
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت