تیره پامچال (Primulaceae)

174
تیره پامچال

تیره پامچال اکثرا گیاهانی علفی و به ندرت آبزی هستند، که در مجموع حدود ۶۰۰ گونه دارد، که در ۲۸ جنس جای داده شده اند. اغلب آن ها ساقه های راست، عده ای ساقه های خزنده و عده ای نیز ساقه های غده ای شکل دارند.

برگ های گیاهان تیره پامچال ساده، بدون استیپول و گل های آنها دارای وضع منفرد يا مجتمع، به صورت خوشه یا چتر مانند و هرمافرودیت هستند. گل ها مرکب از قطعات ۵ تایی است. فقط در تعداد کمی از آن ها، مانند برخی Primulaها، گل ها ممکن است ۴ تا ۶ و حتى ۸ قسمتی باشد.

تعداد پرچم ها در آنها ۵ عدد است، که آنها نیز به وضع منطبق با قطعات جام گل قرار گرفته اند. وجود این حالت نشان می دهد که این گیاهان در آغاز دارای دو حلقه ۵ تایی از پرچم ها بوده اند و بعدها در طی زمان، رديف خارجی آن ها از بین رفته و تنها ردیف داخلی باقی مانده است.

در بعضی از گیاهان تیره پامچال نیز مانند Glauxها، گلبرگ ها رشد پیدا نمی کند، به طوری که گیاه عاری از گلبرگ بنظر می رسد. مادگی گیاهان تیره پامچال از ۵ برچه تشکیل می یابد که در مجموع تخمدانی یک خانه و محتوای تخمک های فراوان با تمکن مرکزی بوجود می آورند.

میوه آن ها به صورت مختلف (پوشینه) کپسول یا شکوفا و محتوای دانه های معمولا دوغشایی با آلبومن گوشتدار است.

گونه ای گیاهان تیره پامچال

در بین گیاهان تیره پامچال گونه های ارزنده از نظر درمانی وجود ندارد. فقط بعضی از آن ها از نظر درمانی، در بین عموم رواج دارد. عده ای از این گیاهان نیز، مانند انواع پامچال و سیکلامن، به علت دارا بودن گل های زیبا، پیوسته پرورش می یابند. از جنس های مهم تیره پامچال، از نظر تعداد نوع، Primula ( دارای ۲۵۰ گونه)، Anagallis (دارای ۲۰ گونه) و Cyclamen (دارای ۲۰ گونه) را نام می بریم.

انواع مفید آن به شرح زیر است:

گل نگونسار (سیکلامن)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید