گلابی

310
گلابی

بخش خوراکی گلابی ، چه خام و چه کنسرو شده محتوی مقدار کمی ویتامین است. ویتامین ب و ث آن در اثر کنسرو شدن از بین می رود، مقدار کاروتن آن ۱۰ میکروگرم در ۱۰۰ گرم است.

در هر دو نوع کنسرو شده و تازه مقدار ویتامین بسیار ناچیز است. مقدار ویتامین ب در انواع خوراکی و کنسرو شده (برحسب میلی گرم در ۱۰۰ گرم) به ترتیب عبارت است از: تیامین ۰/۰۱- ۰/۰۳، ریبوفلاوین ۰/۰۱- ۰/۰۳، نیکوتینیک اسید ۰/۲-۰/۳، پیریدوکسین ۰/۰۱- ۰/۰۲، پانتوتنیک اسید  ۰/۰۲-۰/۰۷

دو عدد گلابی

مقدار فولیک اسید در بخش خوراکی و تازه میوه گلابی ۱۱ میکروگرم در ۱۰۰ گرم است و این رقم در گلابی کنسرو شده، ۵ میکروگرم در ۱۰۰ گرم است. مقدار بیوتین هم در انواع تازه و کنسرو شده آن به ترتیب عبارت است از: ۱ میکروگرم در ۱۰۰ گرم به علاوه مقداری ناچیز.

زمانی که میوه کنسرو شود مقدار ویتامین ث آن از ۳ میلی گرم به ۱ میلی گرم درصد کاهش می یابد. انواع پختنی محتوای ویتامینی مشابه گلابی خوراکی دارند، فقط مقدار کمی از آن در طی آب پز شدن با شکر یا بدون شکر از بین می رود.

مقدار کاروتن برای انواع خام، گلابی پخته شده، آب پز شده بدون شکر و آب پز شده با شکر به ترتیب (برحسب میکروگرم در ۱۰۰ گرم) عبارت است از: ۹، ۱۰ و ۸.

مربای گلابی

گلابی مقدار کمی ویتامین E دارد. مقدار ویتامین ب (برحسب میلی گرم در ۱۰۰ گرم) در انواع خام، گلابی پخته شده، آب پز شده بدون شکر، آب پز شده با شکر به ترتیب عبارت است از:

تیامین ۰/۰۳- ۰/۰۳- ۰/۰۲، ریبوفلاوین ۰/۰۳- ۰/۰۳- ۰/۰۲، نیکوتینیک اسید ۰/۰۲- ۰/۰۲- ۰/۰۲، پیریدوکسین ۰/۰۲-۰/۰۲- ۰/۰۲، پیریدوکسین ۰/۰۲- ۰/۰۲- ۰/۰۲، پانتوتنیک اسید ۰/۰۷- ۰/۰۵ – ۰/۰۵ ، مقدار فولیک اسید به ترتیب عبارت است از: ۵ – ۵ – ۱۱ میکروگرم در ۱۰۰ گرم. مقدار بیوتین انواع گلابی ثابت و معادل ۰/۱ میکروگرم در ۱۰۰ گرم در هر ۳ مرحله گلابی پخته است.

گلابی ، سدیم ندارد ولی حاوی مقدار مناسبی پتاسیم است. مقدار سایر مواد معدنی بسیار کم است.

تعدادی گلابی در سبد

مقدار مواد معدنی بخش خوراکی گلابی خام از این قرار است (برحسب میلی گرم در ۱۰۰ گرم): سدیم ۲، پتاسیم ۱۳۰، منیزیم۷ ، فسفر ۱۰، آهن ۱/۲، مس ۰/۱۵، روی ۰/۱، گوگرد ۵، کلرید به مقدار کم.

مقدار مواد معدنی نوع آب پز شده بدون شکر و با شکر (برحسب میلی گرم در ۱۰۰ گرم) به ترتیب عبارت است از: سدیم ۲-۳، پتاسیم ۷۸-۸۵، کلسیم ۶/۵، منیزیم ۳-۳، فسفر ۱۲-۱۳، آهن ۰/۲-۰/۲، مس ۰/۰۹-۰/۰۹، روی ۰/۱- ۰/۱ ، گوگرد ۲-۳، کلرید ۲-۲.

انواع کنسرو شده (بر حسب میلی گرم در ۱۰۰ گرم)، حاوی مقادیر زیر است: سدیم ۱، پتاسیم ۹۰، کلسیم ۵، منیزیم ۶، فسفر ۵، آهن ۰/۳، مس ۰/۰۴، گوگرد ۱، کلرید ۳.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید