اصول کشاورزی ارگانیک

miss.mohammadimiss.mohammadi
1,113 بازدید
اصول کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک بر پایه اصول خاصی بنا نهاده شده است که آشنایی با این اصول جهت درک بهتر کشاورزی ارگانیک ضروری است. اصول کشاورزی ارگانیک ، اساس رشد و توسعه کشاورزی ارگانیک را فراهم نموده اند و باعث بهبود و ارتقای جهانی کشاورزی شده اند. 

به دلیل نیاز روزانه مردم به تغذیه ، کشاورزی از مهمترین و بیشترین فعالیتهای بشر از ابتدا تا به حال و در آینده خواهد بود. 

تاریخ، ارزشهای اجتماعی و فرهنگی، کشاورزی را احاطه کرده است. بکارگیری این اصول در کشاورزی به داشتن احساس مسئولیت گسترده در حمایت از خاک، آب، گیاهان و حیوانات و دستورالعمل های تولید ، فرآوری و توزیع غذا و سایر کالاها بستگی دارد. اعتقاد به این که زندگی های انسانی وابستگی شدیدی به پویایی باغات دارند و آنها میراثی ارزشمند برای نسل های آینده هستند. 

اصول کشاورزی ارگانیک برای کلیه حرکات ارگانیک در جهان و در تمام جهات سودمند می باشد و توسعه، پیشرفت و هدایت كلیه برنامه ها و استانداردها و همچنین هماهنگی را در عرصه جهان باعث شده است. 

  • اصل سلامت
  • اصل اکولوژی
  • اصل انصاف و عدالت
  • اصل مراقبت 

هریک از اصول اصول کشاورزی ارگانیک فوق در ادامه توضیح داده میشود. این اصول تماما سودمند هستند و با اصول اخلاقی و روح عمل آمیخته هستند. 

اصول کشاورزی ارگانیک – سلامت 

اصل سلامت

کشاورزی ارگانیک باید سلامت خاکها، گیاهان، حیوانات، انسانها و کره زمین را که هیچ یک از دیگری مجزا و مستقل نیست را حفظ و افزایش دهد. 

این اصل خاطر نشان می سازد که سلامت افراد و جوامع انسانی از سلامت اکوسیستم مجزا نبوده و خاکهای سالم، محصولات سالم و حیوانات و انسانهای سالم را بوجود می آورند. 

سلامت به معنی راستی و درستی در تمام سیستم های زندگی است و فقط به نبودن بیماریها نیست بلکه نگهداری فیزیکی و عقلانی جامعه و اکولوژی را نیز شامل میشود. 

مصونیت، ارتقاء و پیشرفت، تهذیب اخلاق از صفات اختصاصی و کلیدی سلامت هستند. 

نقش کشاورزی ارگانیک چه در کشاورزی و چه در فرآوری و چه در توزیع یا مصرف، پایداری و افزایش سلامت اکوسیستم ها و ارگانیسم ها از کوچکترین مخلوقات در خاک تا انسان می باشد. 

اصول کشاورزی ارگانیک در نظر دارد که از طریق تولید با کیفیت بالا و غذای مغذی، به کاهش مراقبتهای رفاهی و سلامتی کمک نماید. از سوی دیگر باید از کاربرد تقویت کننده ها (کودها)، آفت کش ها، داروهای حیوانی و افزودنیهای غذایی که ممکن است تاثیرات زیانباری به سلامت داشته باشد پرهیز شود. 

اصول کشاورزی ارگانیک – اکولوژی 

اصل اکولوژی

کشاورزی ارگانیک باید براساس سیستمها و سیکل های اکولوژیکی، کار با آنها، رقابت آنها و کمک به پایداری آنها بنیان گذاشته شود. 

ریشه های اصول کشاورزی ارگانیک درون سیستم های زنده و پویای اکولوژیکی، قرار دارد و نشان دهنده این است که تولید بر اساس چرخهها و فرآیندهای اکولوژیکی می باشد. موادغذایی و رفاه داخل اکولوژی و محیط خاص آن تولید فراهم می گردد. برای مثال در تولید محصولات زراعی و باغی در خاک زنده، حیوانات در اکوسیستم کشاورزی، ماهیها و ارگانیسم – های آبزی در محیط آبی مد نظر است. 

طبق اصول کشاورزی ارگانیک، چراگاه ها و سیستمهای برداشت از منابع وحشی(طبیعی) باید متناسب با بالانس های اکولوژیکی و سیكل های طبیعی باشد. 

مدیریت ارگانیک باید با شرایط محلی مانند اکولوژی و فرهنگ تنظیم گردد. عوامل و نهاده ها باید به وسیله استفاده مجدد (بازیافت)، باز چرخ مواد، مدیریت مناسب مواد و انرژی کاهش یابد و ارتقاء کیفیت محیط و کاهش فشار بر منابع در دستور کار قرار گیرد. 

کشاورزی ارگانیک باید در میان برنامه های نظام کشاورزی به تعادل و بالانس اکولوژیکی، استقرار طبیعت، حفظ تنوع ژنتیکی و کشاورزی توجه نماید. 

کسانی که محصولات کشاورزی ارگانیکی را تولید ، فراوری ، تجارت و یا مصرف می کنند باید از محیط عمومی شامل باغها ،اقلیم ها، مکانهای طبیعی، زیستگاهها و آب و هوا حمایت نمایند و به آنها سود برسانند. 

اصول کشاورزی ارگانیک – انصاف و عدالت 

اصل انصاف و عدالت

کشاورزی ارگانیک باید با توجه به فرصت ها و قابلیت های زندگی و محیطهای عمومی اطمینان از انصاف را ایجاد نماید. 

انصاف به وسیله عدالت، ، احترام، رعایت و ملاحظات تقسیمات جهان، ارتباطات بین انسانی تا وابستگی های دیگر زندگی های آفریده شده را شامل شود. 

تأکیدات این اصل بر این است که آنهایی که درگیر کشاورزی ارگانیک شده اند باید روابط انسانی را به طریقی هدایت نمایند که در تمام سطوح از رعایت عدالت و انصاف برای تمام اعضاء دست اندرکار، کشاورزان، کارگرها، فراوری کنندگان، تجار و مصرف کنندگان اطمینان حاصل نمایند. کشاورزی ارگانیک باید برای هر شخصی که درگیر آن می شود کیفیت خوبی از زندگی را ایجاد نماید و به کاهش تنگدستی و فقر و حاکمیت غذای سالم کمک نماید. 

این اهداف به منظور تولید و عرضه شایسته مواد غذايي و سایر محصولات با کیفیت بالا است. 

این اصل بیان می نماید که حیوانات باید در طول زندگی با شرایطی که مطابق با فیزیولوژی و رفتارهای طبیعی و رفاه آنهاست پرورش یابند. 

منابع طبیعی و محیطی که برای تولید مورد استفاده قرار می گیرند باید از لحاظ اکولوژیکی و اجتماعی مدیریت شده باشند تا در مقابل نسل های آینده حفظ شود. 

اصول کشاورزی ارگانیک – مراقبت 

اصل مراقبت

کشاورزی ارگانیک باید به صورت پیشگیرانه و مسئولانه به منظور حمایت از سلامت و آسایش نسل های بعد و محیط مدیریت شود.

کشاورزی ارگانیک سیستم پایدار و زنده ای است که به شرایط و تقاضاهای داخلی و خارجی پاسخ میدهد. 

مشاغل مرتبط با کشاورزی ارگانیک ارتقاء کارایی و افزایش سودمندی را در پی خواهند داشت که البته نباید سلامتی و رفاه را به خطر بیندازد. در نتیجه تکنولوژی های جدید و متدهای موجود باید مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرند. اطلاعات و مفاهیم اکوسیستم و کشاورزی باید تحت مراقبت قرار گیرد تا از ارائه مفاهیم معیوب و ناقص جلوگیری شود. 

اقدامات پیشگیرانه و ضمانت (گواهی کردن) به عنوان کلید مرتبط با توسعه و تکنولوژی در این اصل کشاورزی ارگانیک برگزیده شده اند. 

علوم متنوعی برای اطمینان از سلامتی و درستی کشاورزی و اکولوژی مورد نیاز است و البته دانش علمی به تنهایی کافی نیست. تجربه عملی، تجميع افکار، سنت های ملی و دانش بومی برای آزمایش و ارائه راه حل پیشنهادی صحیح نیز، ضروری است. 

کشاورزی ارگانیک باید از اظهار بدون دلیل خطرات تکنولوژی های مناسب و مورد قبول ممانعت نماید. تصمیمات باید ارزش ها و تمام نیازهای فردی که تحت تاثیر آن است را به صورت شفاف و مشترک نشان دهد. 

اصول کشاورزی ارگانیک بازگشت به خویشتن خویش 

اصول کشاورزی ارگانیک بازگشت به خویشتن خویش

آیا روش تولید محصولات ارگانیک لازم و واجب می باشد؟ آیا لازم است غذای انسانها عاری از سموم باشد؟ آیا محیطی که ما آن را محیط زیست مینامیم مانند دشتها، کوهها، رودها، دریاچه ها، اقیانوس ها، خاک و هوا باید آلوده به سموم و مواد شیمیایی باشد؟ 

ما قانون بالا را که همه چیز به هم مربوط می باشد را در نظر نگرفتیم و بعد از تعادل جسمی روحی خارج شدیم، یعنی به امراض مبتلا شده ایم بدون این که علت را برطرف کنیم، با معلول می جنگیم. 

پس علت امراض بدن سمومی هستند که ما از طریق هوا، آب، غذا وارد بدن خود می نماییم، وقتی در بدن انسان سموم وارد شوند بالاخره بعد از فعل و انفعالات متابولیسم در بدن این سموم وارد خون شده و خون هم در تمام بدن جریان دارد و بدین صورت وارد مغز شده و افکار ما را مسموم می نماید، وقتی فكر آلوده به سموم شد، اعمال ما، گفتار ما، رفتار ما و عادات ما هم سمی یا بهتر بگوییم خشن و منفی می شود، که سرنوشت ما به گفتار و عادات ما بستگی مستقیمی دارد. پس مواد غذایی سالم یا مواد غذایی آلوده به سموم رابطه مستقیم با سرنوشت انسانها دارد. 

این امری است طبیعی، چون خداوند ما انسانها را برای تغذیه طبیعی و سالم آفریده است، اگر در باک خودرویی که مهندس آن را برای گازوییل ساخته است، بنزین بریزیم، موتور گازوئیلی نمی تواند با سوخت بنزین کار کند و بر عکس آن هم صادق است، بدن انسان ساخته نشده است که با سموم و مواد سمی که در محصولات غذایی می باشد تغذیه کند، خداوند اراده فرموده که هوایی که بدون آلودگی می باشد را استشمام نماییم، آب ما باید عاری از سموم باشد پس نتیجه می گیریم که تولیدات مواد غذایی عاری از هر گونه سم و مواد شیمیایی برای انسان از واجبات است.

جواب سؤال باید این باشد که ما باید دست از مصرف کودهای شیمیایی برداشته و به هیچ وجه سموم شیمیایی مصرف نکنیم، چون باغدار و زارع که تولید مواد غذایی برای همنوعان خود می کند مسئولیت بسیار خطیری را به عهده دارد و در مقابل خداوند باید جوابگو مسئله بعدی، محیط زیست می باشد.

جهان ما میلیاردها سال عمر دارد اما ما معمولا ۸۰-۷۰ سال عمر می کنیم، مقایسه میلیاردها سال مثلا با صد سال یعنی یک چشم به هم زدن، این زمان کوتاه عمر ما می باشد. ما دارای چه علمی هستیم که میخواهیم حشرات را که آنها را مضر می نامیم را از بین ببریم، حشرات مضر نیستند، خداوند متعال این موجودات را بیهوده خلق نکرده که ما با غرور و ناآگاهی، سموم شیمیایی را برای نابودی حشرات به کار می گیریم. 

اصول کشاورزی ارگانیک

پس بنا بر اصول کشاورزی ارگانیک تولیدات ما باید صددرصد ارگانیک باشد، یعنی بدون سم و کودهای شیمیایی در درجه اول خاک، آبهای زیرزمینی را آلوده می کنند و خاک و آب را از تعادل و یا آن طوری که خداوند خواسته خارج می نماییم. 

تولید در خاک آلوده و مصرف آب آلوده و تنفس هوای آلوده ما را مریض می کند یعنی از تعادل خارج می کند. عقل سالم در بدن سالم است، عقل ما هم مریض میشود، اعمال ما هم از تعادل خارج می شود، حال باید توضیح دهیم که خاک چرا از تعادل خارج می شود. 

میلیاردها سال پیش جهان تشکیل شد، اول سنگها به وسیله آتشفشان به وجود آمدند در اثر فعل و انفعالات طبیعی مانند گرما، یخ بندان، باد، جریان آب، سنگها حرکت کرده و آهسته آهسته کوچک و کوچک تر شده، بالاخره تبدیل به خاک شده اند.

ارزش خاک را باید بدانیم، باز در اثر گذشت میلیون ها سال بلکه میلیاردها سال، تک سلول ها به وجود آمدند و بعدها خزه ها که به تدریج طی میلیونها سال تبدیل به گیاه شدند، گیاهان و موجودات تک سلولی بر روی خاک ریخته شدند، موجودات بسیار ریز و ذره بینی یا میکروسکوپی به وجود آمده و از تک سلولی ها یا خزه ها تغذیه کرده آهسته آهسته گیاهان و درختان و حشرات و کرم ها و سوسکها و … به وجود آمدند و هر کدام وجودشان لازم و ملزوم همدیگر می باشند.

جهان به هم پیوسته و مربوط به هم است، چیزی از چیزی دیگر جدا نمی باشد. این موجودات ذره بینی که آنها را میکروارگانیسم ها می نامند در درجه اول وظیفه نابود کردن مواد زائد در و روی خاک را دارند. اگر این موجودات نباشند جهان در زباله غرق و خفه میشود، میکرو ارگانیسمها ضامن بقای جهان می باشند.

آیا صحیح است که این موجودات بسیار مهم را که به بشریت و جهان خدمت می کنند به وسیله کودهای شیمیایی و سموم ضعیف نماییم، یا مقداری از آنها را نابود کنیم؟

این ها دوستان و خادمین انسان ها می باشند، اگر قدرى تعقل نماییم به این نتیجه خواهیم رسید که میکروارگانیسم ها را باید واقعا بشناسیم و خواسته های آنها را چه از نظر محیط زیستی و چه از نظر تغذیه برآورده کنیم. 

میکروارگانیسم ها از مواد زائد، تغذیه می کنند و آن چه که پس میدهند و از خودشان دفع مینمایند را هوموس مینامند، هوموس گلوله هایی هستند که اولا آب را در خود انبار می کنند، ثانيا انبار مواد مورد احتیاج درختان و گیاهان می باشند که درختان و گیاهان به وسیله ریشه و ریشه های مویی به آنها دسترسی پیدا می کنند و آنچه را که احتیاج دارند از آنها بر می دارند.

میکروارگانیسم

هوموس خاک را نرم می کند و از فشردگی خارج می کند تا هوا بتواند درون خاک وارد شود. میکروارگانیسم ها در لایه های مختلف حدودا در عمق ۳۵ سانتی متری خاک فعال می باشند دسته ای که در سطح بالای خاک فعال هستند، احتياجات مخصوص خودشان را دارند که یکی از مایحتاج آنها هوا و اکسیژن است. دسته زیرین بدون اکسیژن زندگانی می کنند، روی این اصل تولید کننده ارگانیک نباید زمین را بيل بزند چون نظم این موجودات را به هم می ریزد، این موجودات از آفتاب مستقيم، سرمای مستقیم، گرما و باران مستقیم رنج برده و ضعیف می شوند. 

طبق اصول کشاورزی ارگانیک تولید کننده مواد ارگانیک باید همیشه خاک را با مواد و زائدات طبیعی بپوشاند این عمل چند خاصیت دارد و میکروارگانیسم ها حفظ می شوند. و آب کمتر بخار می شود. و مواد زائد طبیعی، مواد مورد تغذیه برای میکروارگانیسم ها می باشد و مدفوع میکروارگانیسمها هوموس را تشکیل میدهد. 

این روش میکروارگانیسم ها را قوی و تعداد آنها را زیاد می کند، فعالیت موجودات زیاد و قوی در خاک، خاک را تقویت و سالم می کند، درختی که در خاک سالم باشد هرگز مریض و ضعیف نمیشود، جشرات برای این که بتوانند تولید نسل کرده و به بقا خود ادامه دهند، احتیاج به تغذیه دارند، درخت و گیاه ضعیف که علتش خاک ضعیف می باشد، بهترین انبار تغذیه برای حشرات می باشد، حشرات به درختان ضعیف حمله کرده و تخم گذاری و تولید نسل می کنند، چون می دانند درخت ضعیف و مریض، شهد میدهد و حشرات از این شهد تغذیه می کنند، درخت قوی و سالم شهد نمیدهد، روی این اصل، حشرات نمی توانند از آنها تغذیه کنند، پس علت ازدیاد حشرات بر روی گیاه و درختان، ضعیف و ناسالم بودن آنها هستند. 

به جای این که علت را برطرف نماییم با معلول می جنگیم این جنگ در جهان ۱۳۰ سال است که ادامه داشته و نتیجه آن فقط آلوده شدن محیط زیست انسان ها و تولید انواع امراض، مخصوصا سرطان برای بشریت بوده به جای این که میکروارگانیسم ها را که مواد طبیعی و مورد نیاز آنها می باشد، تغذیه نماییم، کارخانه های سودجو که فقط ثروت و پول هدف آن ها است، بدون کوچکترین حس مسئولیت تولیداتی به نام کودهای شیمیایی را عرضه می کنند و باغدار بی اطلاع، این تولیدات مصنوعی را به خاک وارد می سازد و نتیجه معکوس می گیرد.

وی با این کار میکروارگانیسم ها را ضعیف می کند و میکروارگانیسم های ضعیف هوموس خاک را بسیار ضعیف می سازد. خاک به علت نبود هوموس مانند تکه های سیمان می شود. در نهایت آب های زیرزمینی شور و آلوده می شود.

میوه ها و محصولاتی که با کودهای شیمیایی به دست آمده اند، سلول های آنها پر آب شده، میوه و محصولات طبیعی از حد خود بزرگتر شده ولی مزه و طعم طبیعی را ندارند. باز به علت پرآب بودن محصولات زمان انبارداری آنها بسیار کوتاه می شود. از همه مهمتر ویتامین ها و مواد معدنی که باید یک محصول طبیعی داشته باشد، را بسیار کم می کند، و پسمانده های مواد شیمیایی و سموم به وسیله محصولات آلوده به مواد شیمیایی وارد بدن انسان شده و فاجعه به بار می آورد، که آورده است.

انسان و موجودات زنده در طبیعت باید در محیط طبیعی و با تغذية طبیعی زندگانی کنند، این قانون است. برای سلامت جهان، موجودات زنده مخصوصا انسان ها باید هر چه زودتر بلکه همین امروز دست از مصرف مواد شیمیایی برداشته و خاک و میکروارگانیسم ها را به وسیله مواد طبیعی تغذیه نمایند تا آنها بتوانند سالم و قدرتمند، وظایف طبیعی خود را انجام دهند.

دسته بندی ارگانیک
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت