ضدعفونی کردن دهان

کاربر ۱۸کاربر ۱۸
2,229 بازدید
ضدعفونی کردن دهان

برای ضدعفونی کردن دهان باید محلول کلرات ٪۳ را مزمزه و غرغره کنید.

فوت فوته (پوکه های میان درخت بید) را بسیار نرم بسایید و صبح ها دهان و دندان ها را به وسیله ی انگشت تر کرده مسواک کنید.

قطعه ای دارچین قلم را در دهان بجوید.

برای ضدعفونی کردن دهان هر روز دندان ها را با محلول بی کربنات دو سود (جوش شیرین) بشویید.

پوست سبز و تازه ی روی گردو را در سایه بخشکانید و بعد نرم بسایید و هر روز به لثه و دندان ها بمالید.

هر روز آب لیمو را در دهان غرغره کنید.

برای ضدعفونی کردن دهان هر روز پس از صرف غذا سیب درختی را بجوید و بخورید.

برای ضدعفونی کردن دهان یک تا پنج دقیقه پیاز را در دهان بجوید؛ هیچ میکروب زنده ای را در دهان باقی نمی گذارد.

کربنات دوشو و کربنات دو منیزی و بی کربنات دو سود و کلرات دو پتاس از هر کدام ۱۰ گرم و مانتول ۳۰ گرم و اسانس مانت (جوهر نعناع) ۱۰ قطره را مخلوط کره و روزی ۲ مرتبه دندان ها را با آن مسواک بزنید تا هم دندان ها سفید و درخشان شود و هم دهان ضد عفونی گردد.

ضدعفونی کردن دهان(خوش بو کردن)

ضدعفونی کردن دهان(خوش بو کردن)

برای خوشبو کردن دهان  میخک، قرفه یا دارچین، سعد کوفی، جوز بویا، صندل سرخ و سفید و گل محمدی همه را نرم بسایید بعد با کمی گلاب آنها را به صورت خمیر سفتی در آورید، سپس از آن قرصهایی به اندازه ی یک فندق درست کنید و پس از خشک شدن در طول روز تدریج در دهان نگه دارید تا به مرور آب شده و تمام شود.

خلال نارنج، صندل سرخ و سفید، مرزنجوش، برگ مورد و سعد کوفی را مخلوط و نرم بسایید بعد با کمی گلاب به صورت خمیر سفتی در آورید، سپس قرص هایی به اندازه ی یک عدد فندق درست کنید و پس از خشک شدن گه گاهی یکی از آنها را در دهان نگهداشته و بمکید تا به مرور تمام شود.

مرزنجوش، سوسن، نعنای خشک و برگ درخت سیب را با هم مخلوط کرده، بجوشانید و آب آن را روزی سه مرتبه بعد از غذاهای روزانه در دهان غرغره کنید.

قرفه، جوزهندی، هل قرابی، بسباسه، قرنفل و سعد کوفی از هر کدام ۵ گرم، آمله ی مقشر، سنبل الطیب، تخم شربتی، پوست هلیله ی زرد و گل محمدی از هر کدام ۱۰ گرم همه را بسیار نرم بسایید بعد با ۲۵۰ گرم گل قند عسلی مخلوط و هر روز صبح، ظهر و شب هر مرتبه ۱ قاشق شربت خوری از آن را بعد از غذا میل کنید.

عود بلیسان و قرنفل از هر کدام ۱۰ گرم، تخم کرفس و مصطکی رومی از هر کدام ۲۰ گرم، تخم زردک و تخم شربت از هر کدام ۳۰ گرم همه را نرم بسایید بعد با ۵۰۰ گرم عسل مخلوط کرده و هر روز صبح، ظهر و شب هر مرتبه ۱ قاشق شربت خوری از آن را میل کنید.

دارچین، زنجبیل، هلیله ی سیاه، شیطرج، فلفل سیاه، بابونه ی شیرازی و نخود الوند از هر کدام ۵ گرم، آمله ى مقشر، ثعلب و تخم های مغز میوه ی کاج از هر کدام ۱۰ گرم همه را نرم بسایید بعد با ۲۰ گرم پودر نارگیل و ۱ کیلو مویز بیدانه ی کوبیده شده و ۱ کیلو عسل مخلوط کرده و هر روز صبح، ظهر و شب هر مرتبه ۱ قاشق شربت خوری از آن را میل کنید.

خشکی دهان

ضدعفونی کردن دهان-1

برای برطرف کردن خشکی دهان اگر علت آن بیماری قند نباشد آب دم کرده ی پونه ی کوهی را بنوشید.

خاکشیر و سکنجبین را با یخ فراوان شربت کنید و میل فرمایید.

طباشیر هندی نرم شده را در نصف لیوان آب بریزید بعد نصف لیوان عرق کاسنی هم به آن اضافه کرده و بنوشید

دویست گرم پودر شیرین بیان را در ۱ لیتر آب سرد بریزید و حدود ۲۰ دقیقه بجوشانید سپس آن را صاف کرده و هر بار با آب آن، دهان را بشویید.

ليمو، کاگنج و پرسیاوشان از هر کدام ۵ گرم، گل بنفشه ۱۰ گرم، قرقات ۲۰ گرم، عناب نیم کوب شده و زرشک از هر کدام ۱۰۰ گرم، آلوچهی براقانی ۲۵۰ گرم همه را مخلوط کرده و ۲۰ قسمت کنید، هر قسمت را شب در یک ونیم لیوان آب جوش بخیسانید. صبح در همان آب بجوشانید، سپس آب آن را صاف کرده و بنوشید. تفاله های آن را نیز مجددا خیسانده و عصر همان روز باز بجوشانید و آبش را مصرف کنید.

زیاد کردن آب دهان

برای زیاد کردن آب دهان از خیار، گلابی، هندوانه، کاهو، ماست، آب لیمو، سرکه و چای زیاد استفاده کنید. ضمنا می توانید هر صبح ناشتا شکر نرم کرده را به دانه های انگور فرنگی بزنید و آن دانه ها را بخورید.

ضد کف کردن دهان

اگر دهانتان كف میکند بعد از هر غذا یک فنجان آب دمکرده ی برگ درخت توت سیاه را صاف و شیرین کرده و بنوشید.

زیادی آب دهان

آب دهان که آن را بزاق نیز می گویند و از غده های زیر زبان تراوش می کند، گاهی در اثر غلبه ی رطوبت و سردی مزاج و در اثر خوردن غذاهای سرد از قبیل هندوانه، خیار، کاهو، ماست، دوغ، چای زیاد و امثال آنها تولید میگردد و مرتب دهان پر از آب می شود.

گاهی در حین صحبت آب از دهان سرازیر می شود یا می پاشد و شخص ناراحت می شود. چون این مورد مربوط به غلبه ی رطوبت می شود بهتر است اول بدن را از رطوبت پاکسازی کنید.

برای جلوگیری از زیاد بودن آب دهان عسل، مربای شقایق، مربای شقاقل، مربای تمشک، آب نبات هل دار، نبات، پشمک، زولبیا، بامیه، قرص نعناع و خوراک های دیگری که طبیعت گرم دارند مفید هستند.

به عنوان مصرف دارویی قولنجان، دارچین و زنجبیل را از هر کدام ۵ گرم مخلوط کرده و نیم کوب کنید، بعد بجوشانید و آب آن را صاف کرده، سپس با نبات یا عسل شیرین کنید و به مرور بنوشید.

زیادی آب دهان

هر روز مقدار کمی ایارج فيقرا بخورید.

تخم ترب و تخم شوید از هر کدام ۲۰ گرم نرم بسایید، همراه با ۱۰ گرم پودر عصاره ی شیرین بیان در عسل مخلوط کرده و هر صبح، ظهر و شب هر بار مقداری از آن را بخورید.

مقداری مستکی رومی با هم وزن آن انیسون نرم بسایید بعد با مقداری گل قند مخلوط کرده و بخورید

ده گرم خردل ساییده شده را با ۱۰۰ گرم قند یا نبات ساییده مخلوط کنید و هر صبح، ظهر و شب هر بار ۱ قاشق چای خوری میل کنید.

کنجد بو داده را بکوبید و یا نبات ساییده شده مخلوط کنید و روزی سه مرتبه هر بار مقداری از آن را بخورید.

عود و قرنقل از هر کدام ۲ مثقال، مستکی رومی و تخم کرفس از هر کدام ۴ مثقال، تخم شوید، تخم زردک و تخم هویج فرنگی از هر کدام ۶ مثقال، همه را مخلوط کرده و نرم بسایید بعد با ۵۰۰ گرم عسل مصفى مخلوط کنید و هر صبح، ظهر و شب هر بار یک قاشق شربت خوری از آن را میل فرمایید

دویست و پنجاه گرم نبات را در مقداری آب بجوشانید تا قوام آید بعد ۵ مثقال زیره ی کرمانی ساییده شده که قبلا در مقداری سرکه خمیر کرده اید را با کمی زنجبیل و کمی دار و فلفل ساییده شده به آن اضافه نمایید و از آتش بردارید و روزی سه مرتبه هر بار کمی از آن را بخورید

میخک، مسطکی رومی، زعفران، ترنج (بدون پوست سبز آن)، عود، قافله، سنبل الطیب، زنجبیل، جوز ابويا و دار فلفل از هر کدام ۵ گرم را مخلوط کرده و نرم بسایید بعد هر روز با نبات شربت درست کنید، یا از چای نبات استفاده کنید و هنگام نوشیدن ۱ قاشق چای خوری از دارو را در آن مخلوط کرده و بنوشید.

آبریزش دهان که از اثر زخم باشد:

برای جلوگیری از ریزش آب دهان که به علت زخم داخلی دهان ایجاد شده باشد باید عفض را نرم بسایید بعد با آب تاجریزی و قدری سرکه مخلوط کرده و گه گاه کمی از آن را در دهان نگه دارید. ولی اگر این کار باعث خشکی دهان شد باید دهان را با روغن گل چرب کنید.

تلخی دهان

اگر احساس تلخی در دهان کردید برای برطرف کردن آن بهتر است به نحوی از خاکشیر استفاده کنید.

حرارت دهان

در صورتی که داخل دهان احساس گرمی و حرارت می کنید برای برطرف کردن آن خوردن چاقاله بادام با پوست و خوراکی هایی که طبیعت آن ها خنک است توصیه می شود.

دسته بندی دهان و دندان
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+926 محصولات
+1647 سفارشات تکمیل شده
+2187 کاربران
+4751 مطالب وبلاگ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت