بازاریابی (تاسیس مراکز معتبر خرید)

کاربر 21کاربر 21
988 بازدید
بازاریابی

در بازاریابی ، اعضای خشک گیاهان دارویی، پس از آن که به صورت بسته های بزرگ آماده فروش گردیدند، باید به دلایلی که ذکر می شود، با مراکز خرید معتبر معامله شوند و به علاوه ارسال آن ها به نحوی انجام گیرد که بسته های محتوی گیاه، ضمن حمل و نقل آسیب نبیند و سالم به مقصد برسند. هرگز نباید گیاهان خشک شده را به صورت بسته های کوچک در معرض استفاده خریداران جز قرار داد و یا برای فروش آن ها به داروخانه ها مراجعه نمود زیرا خریداران جز معمولا احتياجات خود را از مراکزی تهیه می نمایند که کلیه مواد مصرفی را به صورت خالص در اختیار آن ها قرار می دهند.

مراکز خرید به عنوان نوعی از مراکز بازاریابی ، معمولا پس از دریافت بسته های بزرگ گیاهان که معمولا با ناخالصی های مختلف همراه است، آن ها را تغییر صورت می دهند و پس از یک رشته اعمال مخصوص مانند جور کردن، تمیز کردن، عاری از ناخالصی کردن و تقسیم کردن ریشه و ساقه و غیره به قطعات کوچک (به کمک ماشین های مخصوص)، آن ها را درون بسته های مختلف الحجم جای داده، پس از تعیین مشخصات کامل هر بسته، اتیکتی که کلیه اطلاعات کامل را در اختیار خریدار بگذارد، به آن می چسبانند و نام داروساز مسئول را نیز در اتیکت تعیین می کنند تا اعتماد کامل خریدار نسبت به خرید دارو، جلب شده باشد.

متاسفانه در ایران هنوز مراكز مطمئن فروش اعضای گیاهان دارویی و بازاریابی برای آن ها که تحت نظر متخصصین مربوطه به این کار اقدام نمایند، دایر نشده است به طوری که مثلا اگر ریشه ختمی از یکی از این گونه اماکن فروش تقاضا گردد، مسلما ریشه انواع مختلف Althaea، همراه با نوع درمانی آن به خریدار عرضه می شود زیرا اصولا فروشنده ممکن است کوچک ترین اطلاعی از این کار نداشته باشد و حتی ظاهر کلی گیاهی که ریشه آن را خریدار تقاضا نموده، برای او نا آشنا باشد.

فروش ریشه انواع مختلف Althaea به جای ریشه ختمی به دلیل عدم وجود مراکز فروش مطمئن و بازاریابی مناسب

در این گونه اماکن، اعضای مختلف گیاهان دارویی که طبق تشخیص افراد عادی تهیه گردیده، به صورت ناخالص و حتی متفاوت از نوع مورد نظر خریدار، عرضه می گردد که هیچ گونه اعتمادی به مصرف آن ها نیست.

به عنوان مثال، اگر موقع جمع آوری گلبرگ های شقایق، گونه دیگری از آن به نام P. dubium که شباهت زیاد بدان دارد، چیده شود نتیجه آن می شود که به جای یک گیاه دارویی مفید و موثر در درمان بیماری های سینه، سیاه سرفه و غیره، گیاه دیگری که دارای الكالوئيد سمی به نام آپورئین (Apore ine) است در مراکز خرید در اختیار خریدار گذاشته شود (در این جا با آن که منظور از مصرف گیاه مذکور، رفع ناراحتی های سینه کودکان می باشد، خطراتی جبران ناپذیر برای آن ها پیش می آید) و یا به جای Anthemis nobilis که در کلیه داروخانه ها تحت نام بابونه، مصرف می گردد، گیاه دیگری به همان نام مانند Matricaria camomilla به خریداران عرضه شود.

اشتباهات اخیر ناشی از آن است که در کتب علمی غالبا چند گیاه دارویی متفاوت تحت یک نام مشترک، به دنبال هم شرح داده می شود ولی نام واقعی هر یک از آن ها، در واقع دارای کلماتی مکمل نام مشترک است مانند چند نوع Camomille (بابونه) به شرح زیر:

  1. Anthemis nobilis دارای نام غیرعلمی Camomille romaine
  2. Anthemis Cotula دارای نام غیر علمی Camomille puante
  3. Anthemis arvensis دارای نام غیر علمی Camomille des champs
  4. Anthemis tinctoria دارای نام غیر علمی Camomille des teinturiers
  5. Anacylus pyrethrum دارای نام غیر علمی Camomille Pyethre
  6. Matricaria Camomilla دارای نام غیر علمی Camomille commune
از اشتباهات بازاریابی وجود انواع مختلف بابونه تحت یک کلمه مکمل  به عنوان نام مشترک

که هر یک از آن ها دارای یک نام غیر علمی مخصوص خود، به طوری که شرح داده شد می باشند ولی اصولا كلمه Camomille (بابونه) در همه آن ها مشترک است. در این جا چون مصارف دارویی بعضی از این گونه گیاهان با دیگری به کلی متفاوت است و اگر همه آن ها برای یک منظور خاص به کار روند، احتمالا خطرات غیر قابل جبران ممکن است به بار آید و یا آن که اصولا از مصرف آن ها نتیجه مطلوب در مداوای بیماری ها به دست نیاید، باید حتما در این کار دقت بسیار به عمل آورد تا نمونه های واقعی به دست مصرف کنندگان برسد.

رعایت این گونه مسائل، از وظایف موسسات بزرگ است که همیشه متخصصین فنی در دستگاه های آن ها برای همین منظور، به کار گمارده شده اند تا از بروز هر گونه اشتباه احتمالی جلوگیری به عمل آید.

موسسات بزرگ معمولا چون تجهیزات کامل دارند و به علاوه، برای جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه و افزایش بازاریابی برای محصولات خود، مسئولیت خرید گیاهان مختلف دارویی را بین متخصصین مختلف تقسیم می نمایند، به ندرت ممکن است کار اشتباهی در آن پیش آید زیرا متخصصین مذکور علاوه بر تشخیص گونه واقعی گیاه، حتی المقدور ناخالصی های مختلف را نیز از آن ها جدا کرده، کالایی کاملا خالص و عاری از نقص در اختیار خریداران جز قرار می دهند.

نظایر اشتباهاتی که در فوق شرح داده شده پیوسته در کشور ما رخ می دهد و چون هیچ کس خود را مسئول عواقب وخیم این گونه اشتباهات نمی داند، به تدریج بر دامنه آن افزوده می شود و اعتماد مردم از مصرف داروهای گیاهی سلب می گردد.

آن چه که در حال حاضر ضرورت کامل دارد، وجود مراکز معتبر فروش یا بازاریابی برای اعضای مفید گیاهان دارویی تحت نظر داروسازان متخصص است تا بدین وسیله، استفاده از این ثروت سرشار کشور که می توان فراورده های ارزنده و موثر از آن ها تهیه نمود، به تدریج معمول شود و اعتماد مردم نسبت به مصرف گیاهان دارویی که همیشه بدان رغبت فراوان نشان می دهند، جلب گردد.

ضرورت وجود مراکز معتبر فروش یا بازاریابی برای اعضای مفید گیاهان دارویی

در کشورهای خارج به منظور بازاریابی ، اعضای مفید گیاهان دارویی با دقت کامل تهیه می شود به طوری که بسته های مختلف الحجمی که به بازارها عرضه می شود محتوی همان گیاه مورد نظر بدون مخلوط بودن با ناخالصی هاست. ضمنا هر بسته، دارای اتیکتی است که در آن، نام موسسه، نام داروساز مسئول، نوع گیاه و وزن خالص آن نوشته شده است تا مصرف کننده با اعتماد کامل بتواند محتویات داخل هر بسته را به میزانی که لازم است به کار برد.

در این جا بی تناسب نیست، یکی از مواردی که مشابه آن غالبا در کشور ما اتفاق می افتد به عنوان مثال ذکر شود مدت ها بود که ما در یک استاد گیاه شناس مشهور کشور ما تحت نظر اطبای مختلف تهران مداوا می گردید و چون هیچ گونه نتیجه ای از آن به دست نمی آمد و به علاوه، بیماری دائما در حال پیشرفت بود، به ناچار بنا به تقاضای بیمار، به یک طبیب دیگر که بیشتر از اعضای گیاهان دارویی جهت مداوا استفاده می کرد مراجعه شد.

پزشک معالج اخیر، پس از انجام معاینه های مختلف و پرسش های لازم از وضع بیمار، نسخه ای به مریض ارائه نمود که در آن مصرف چند گیاه به مقادیر مختلف، جهت تهیه دم کرده ای از آن ها، نوشته شده بود ضمنا از توصیه های پزشک معالج یکی این بود که این نسخه حتما به یکی از فروشندگان فراورده های گیاهی که مورد اعتماد ایشان بود، ارائه گردد زیرا او اصیل ترین و خالص ترین گیاه مورد نظر را بدون کم ترین اشتباه، به خریدار خواهد داد.

از وظایف دیگر مراکز عمده خرید جهت بازاریابی آن است که پس از انجام اعمالی که بدان اشاره شد، نمونه ای از گیاهان موجود در موسسه خود را، درون بسته های کوچک جای داده به منظور نشان دادن مرغوبیت کالاهای خود، همه آن ها را با رعایت نهایت دقت، به مراکز کوچک خرید ارسال کنند.

از وظایف مراکز عمده خرید جهت بازاریابی بسته بندی گیاهان موجود در موسسه به منظور نمایش مرغوبیت کالاها

ارسال نمونه ای از اعضای گیاهان به منظور بازاریابی برای مراکز خرید، امری الزامی است زیرا این گونه مراکز، همیشه با توجه به مرغوب بودن جنس و عاری بودن آن از ناخالصی ها، اقدام به خرید می نمایند. نمونه های ارسالی نیز همیشه باید منطبق با اصل آن باشند:

مثلا اگر از ریشه گیاهی نمونه ارسال می گردد، باید مقدار کمی از آن بدون آن که به صورت مرغوب درآید ارسال شود، یعنی در واقع اگر اعضای گیاهان آماده برای فروش، دارای ناخالصی هایی باشد و یا اعضای انواع کم ارزش و یا غیر دارویی با آن ها مخلوط باشد، نباید پس از خارج کردن ناخالصی ها، از آن ها نمونه تهیه شود زیرا در صورت اخیر به هیچ وجه تطبیق با کالای عرضه شدنی ندارند و موجبات اشکال و سلب اعتماد خریداران را فراهم می سازند.

اصولا چون وجود ناخالصی ها از ارزش گیاهان دارویی می کاهد، باید حتی المقدور مراقبت کامل شود تا گیاهان به صورت خالص و مرغوب به مراکز خرید عرضه شوند، یعنی در واقع بهتر است هنگام خشک کردن اعضای گیاهان و یا بسته بندی آن ها، دقت کامل به عمل آید تا اعضای مشابه دو گیاه، با هم مخلوط نشوند و به علاوه، این عمل در هنگام جمع آوری نیز مورد توجه قرار گیرد تا مثلا ضمن جمع آوری ریشه یک گیاه دارویی، ریشه گیاهان غیر دارویی جمع آوری نگردد.

معمولا به استثنای انواع نادر و قیمتی گیاهان، بقیه را به صورت بسته های بزرگ به نحوی جای می دهند که بر اثر جا به جا شدن کیسه، آسیبی به محتویات آن وارد نیاید. بدیهی است که اعضای ظریف گیاهان مانند برگ، گلبرگ و غیره را باید درون جعبه های چوبی جای داد.

بسته بندی گیاهان دارویی بر حسب نوع آن ها برای جلوگیری از آسیب در بازاریابی

بعضی موسسات نیز قبل از بسته بندی، اعضای گیاهان را به مدت یک شب در هوای خنک قرار می دهند تا حالت شکنندگی را از دست بدهند مشروط بر آن که در معرض رطوبت قرار نگیرند. پس از جای دادن اعضای گیاهان در داخل کیسه باید دهانه آن را به خوبی دوخت و به علاوه گوشه های کیسه ها را به صورتی درآورد که بتوان از آن ها برای جا به جا کردن کیسه استفاده کرد.

اصولا در داخل کیسه ها باید اعضا با مقاومت گیاه مانند ریشه های قطور و یا قطعات ساقه یا ترشحات آن ها مانند صمغ ها و غیره را جای داد.

جهت بازاریابی باید بر روی کیسه ها باید اتیکت های پارچه ای دوخته شود، به علاوه مشخصات مقصد و نوع گیاه به طور واضح بر روی آن نوشته گردد تا در مقصد برای جدا کردن و پیدا کردن بسته ها، به ناچار آن ها را بیش از حد معمول جا به جا ننمایند و در نتیجه، محتوی آن ها به صورت نا مرغوب درنیاید. بر روی اتیکت پارچه ای نیز باید علاوه بر مشخصات گیاه، آدرس دقیق گیرنده نوشته شود. از مطالب قابل ذکر آن که قبل از ارسال بسته های گیاهان، باید بارنامه را به ضمیمه نامه ای به مقصد فرستاد و حتی در نامه تعیین نمود که چه نوع گیاه با چه وسیله ای فرستاده شده است.

دسته بندی گیاهان دارویی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت