درمان سرطان ریه با زعفران

miss.mohammadimiss.mohammadi
956 بازدید
سرطان ریه

زعفران و اثرات ضد توموری در سرطان ریه

زعفران ادویه­ای است که تاکنون اثرات پیشگیرانه و درمانی آن بر علیه سرطان در مطالعات دیده شده است. زعفران دارای ترکیبات متعددی است که هر کدام خواص و ویژگی های منحصر به فردی دارند. یکی از این ترکیبات کروسین می باشد. امروزه محققان از این ماده برای درمان سرطان ریه نیز بهره می گیرند.

كروسين زعفران يكي از چند كاروتنوئيد محدود موجود در طبيعت می باشد كه به آساني در آب حل مي گردد. کروسین در مدل حیوانی سرطان ریه فعالیت ضد توموری دارد.

کروسین زعفران به واسطه تغییراتی که در سطح ژن و القای آپوپتوز در سلول های سرطانی ایجاد می کند به عنوان مهمترین ترکیب ضدسرطانی زعفران شناخته می شود. کروستین ممکن است از طریق کاهش سنتز DNA، RNA  پروتیین، مهار RNA پلی مراز II در سلول های نیوپلاستیک و تداخل با ساختار هیستون H1 و H1-DNA رشد تعدادی از سلول های سرطانی مانند سرطان ریه را مهار کند.

زعفران، کروسین و کروستین آن در مدل های حیوانی نیز اثرات ضد سرطانی و پیشگیری کننده از سرطان در انواع زیادی از سرطان ها نشان می دهند. زعفران، کروسین و کروستین زعفران اثرات سمیت انتخابی بر ضد سلول های سرطان ریه و اثرات پیشگیرانه از سرطان دارند.

این اثر از طریق فعالیت رادیکال زدایی و ارزیابی فعالیت آنزیم های متابولیزه کننده انجام می شود. کروسین، رادیکال های آزاد را از طریق مهار پراکسیداسیون لیپیدی و افزایش فعالیت گلوتاتیون S – ترانسفراز ، گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز به دام می اندازد.

کروسین همچنین آنزیم های مارکر نظير آریل هیدروکربن هیدروکسید از، لاکتات دهیدروژناز، گاما گلوتامیل ترانسفراز، آدنوزین دآمیناز و ۵-نوکلئوتیداز مربوط به کارسینوژن ناشی از مصرف بنزو پیرن را در بافت های ریه کاهش می دهد.

کروسین زعفران قادر به مهار تکثیر سلولهای سرطان ریه است که قویا به اثر محافظتی کروسین روی سرطان ریه ناشی از بنزوپیرن در موش تاکید دارد که احتمالا به خاطرات اثرات مهاری روی سنتز پلی آمین و سنتز اسیدهای نوکلییک درون سلولی و تغییر گلیکوپروتیین ها است.

عصاره اتانولی زعفران در سل لاین های سرطانی ریه اثرات پیش آپوپتوتیک نشان میدهد و می تواند به عنوان یک عامل شیمی درمانی بالقوه در سرطان ریه استفاده شود.

دسته بندی زعفران
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت