افزایش میل جنسی با زعفران

miss.mohammadimiss.mohammadi
2,794 بازدید
افزایش میل جنسی

علاوه بر ویژگی ادارآوری زعفران ، محرک افزایش میل جنسی نیز است. زعفران در طب سنتی یک مقوی توان جنسی (قوه باه) است.از زعفران برای معالجه ناتوانی جنسی استفاده شده است. مدارک علمی و آزمایشگاهی نشان میدهد که زعفران و پیگمانهای فعال آن، به ویژه کروسین می توانند رفتارهای جنسی را بهبود بخشند و اثرات مثبت زعفران شامل افزایش میل جنسی (ليبيدو)، درمان اختلال نعوظ و تقویت کیفیت اسپرم است.

فعالیتهای افزایش نیروی جنسی عصاره آبی (۳۲۰، ۱۶۰، ۸۰ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن) و کروسین (۴۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)، سافرانال (0.4 ، 0.2، 0.1 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و سیلدنافيل (۶۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) به طريق داخل صفاقی در موش های نر ارزیابی گردیده است.

فاکتورهای Mounting frequency و erection frequency و Mount latency و  intromission Latency و ejaculation Latency در طول مطالعه رفتار جنسی ارزیابی گردید.

کروسین زعفران در همه دوزها و عصاره خصوصا در دوز ۳۲۰ و ۱۶۰ میلی گرم رفتارهای Mounting frequency و erection frequency را افزایش داده، اما میزان پارامترهایintromission Latency و ejaculation Latency و Mount latency را کاهش می دهد.

کروسین به طریق وابسته به دوز corpus cavernosum را مهار می کند و elevation را از طریق H2O2 افزایش می دهد. کروسین می تواند ریزش corpus cavernosum خارج سلولی و ذخیره کلسیم را در رتیکولوم آندوپلاسم مهار کند. کاهش آزاد شدن درون سلولی کلسیم می تواند در ریلکس سازی کورپوس کاورنوزوم شرکت کرده و در نهایت موجب نغوظ (Erection)شود.

در مطالعه ای دیگر در خصوص افزایش میل جنسی با زعفران به دنبال تجویز داخل صفاقی سافرانال با غلظت های 0.1، 0.2 و 0.4 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن موش مشخص شد سافرانال اثر منفی روی رفتارهای جنسی دارد و این اثرات می تواند به خاطر قابلیت سافرانال در مهار جذب مجدد سروتونین باشد که مشابه مصرف فلوکستین است که انزال و ارگاسم را به تاخیر می اندازد.

عصاره آبی زعفران همچنین قادر است پارامترهای اسپرم اپیدیدیم را در موش های در معرض کادمیوم بهبود بخشد. کادمیوم قادر است اختلالات مختلفی در بیضه ایجاد کند.

ارتباط زعفران با افزایش میل جنسی

در یک مطالعه دیگر در زمینه ارتباط زعفران با افزایش میل جنسی، ۳۰ موش نر ويستار به چهار گروه تقسیم شدند؛ کادمیوم کلراید (۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) به طریق داخل صفاقی به مدت ۱۶ روز در هر ۴۸ ساعت یکبار تزریق گردید. یک گروه از موشها با زعفران (۱۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) پیش درمان شدند. حیوانات کشته شدند و تعداد اسپرم، حرکت، حیات اسپرم در آنها ارزیابی گردید.

به دنبال آلودگی با کادمیوم، تعداد اسپرم، تحرک و قابلیت حیات به طور مشخصی در مقایسه با گروه کنترل کاهش می یابد. کاهش مشخصی در حرکت اسپرم در گروه موش های درمان شده با کادمیوم در مقایسه با کنترل مشاهده شد. در گروه درمان شده با زعفران پارامترهای اسپرم به طور مشخصی در مقایسه با گروه کادمیوم بهبود می یابد؛ علاوه بر این، تغییرات مشخصی در مقایسه بین گروه کنترل و گروه درمان شده مشاهده نشد و فقط پارامترهای تحرک اسپرم در گروه درمان شده با زعفران بهبود یافت.

نتایج نشان میدهد که زعفران می تواند تعداد اسپرم، حرکت و قابلیت حیات آن را در موش های درمان شده با کادمیوم بهبود بخشد؛ بنابراین زعفران می تواند برای درمان مردان ناباروری که در معرض کادمیوم هستند، مفید باشد. شاید اثرات آنتی اکسیدانی زعفران دلیل اصلی این اثر باشد.

مصرف قرص های حاوی ۲۰۰ میلی گرم کلاله زعفران به مدت ۱۰ روز در ۲۰ بیمار، منجر به بهبود مشخصی در سفتی و تورم آلت تناسلی گردید. در این مطالعه، اثر زعفران روی اختلال نعوظ در مردان بررسی گردید.

تست های NPT (nocturnal penile tumescence)و پرسشنامهIIEF-15 (international index of erectile function) در آغاز و پایان مطالعه بعد از ۱۰ روز برای همه بیماران تکمیل گردید. در پایان مطالعه، مصرف زعفران منجر به بهبود مشخصی در سفتی و تورم در آلت تناسلی گردید. معیار كل 15-IIEF در بیماران بعد از مصرف زعفران به طور مشخصی بالاتر بود.

محققان دریافتند که زعفران دارای اثرات مثبت روی عملکرد جنسی است و باعث افزایش میل جنسی شده و تعداد و دوره حوادث نغوظ را در بیماران مبتلا به اختلال نغوظ حتی بعد از مصرف ۱۰ روزه زعفران، بهبود می بخشد. میزان کروسین و سافرانال زعفران در این مطالعه 19.7 و 0.25 میلی گرم به ازای هر گرم زعفران بود.

به نظر می رسد این اثرات به خاطر اثرات آنتی اکسیدانی سافرانال و کروسین و اثرات محافظتی آنها در مقابل آسیب های ایسکمی و شریانی باشد. مصرف قرص های ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرمی به مدت ۷ روز در داوطلبین سالم ممکن است تغییرات هماتولوژی و بیوشیمیایی ایجاد کند، اما این تغییرات در محدوده نرمال بوده و از نظر کلینیکی اهمیتی ندارد.

زعفران محرک افزایش میل جنسی

ناباروی در ۱۵٪ زوجها رخ می دهد و فاکتورهای محیطی و استفاده از عوامل شیمیایی و تماس با ترکیبات مضر روی کیفیت اسپرم(Semen)در مردان تاثیر می گذارد. تاثیر زعفران روی پارامترهای اسپرم روی ۵۲ مرد نابارور غیر سیگاری که مشکل آنها از طریق جراحی حل نشده بود، بررسی شده است.

این بیماران به مدت ۳ ماه، ۵۰ میلی گرم زعفران را سه بار در هفته دریافت کردند، درصد اسپرم با مورفولوژی نرمال و میانگین درصد اسپرم با حرکت کلاس A کلاس B کلاس C افزایش یافت، اما افزایش مشخصی در تعداد اسپرم ها مشاهده نشد.

زعفران به عنوان یک آنتی اکسیدان، اثرات مثبتی روی مورفولوژی و حرکت اسپرم در مردان نابارور دارد. مطالعات اثر رادیکال های آزاد اکسیژن را روی اسپرم نشان داده اند، مقادیر بسیار کمی از رادیکال های آزاد برای فعال کردن اسپرم ضروری است، اما این عوامل در غلظت های بالاتر می توانند به اسپرم آسیب وارد کنند.

افزایش سطح رادیکال های آزاد می تواند با کاهش حرکت اسپرماتوزوآ، موجب آسیب به DNA و حتی آپوپتوز سلولهای جنینی شوند. اسیدهای چرب موجود در غشای سلول های اسپرم، هدف اولیه رادیکال های آزاد هستند؛ زیرا رادیکال های آزاد موجب اکسیداسیون لیپید در غشای سلول های اسپرم می شوند و در نهایت موجب ناتوانی در تحرک اسپرم و ناتوانی در تلفیق با اووسیت می شوند.

اثرات آنتی اکسیدانی اجزای زعفران به ویژه کروستین و دی متیل کروستین که از کروسین حاصل می شوند قبلا به اثبات رسیده است.

در مطالعه ای دیگر که شامل ۲۶۰ مرد نابارور با علل ناشناخته(idiopathic) بود، مصرف عصاره گلبرگ های زعفران به میزان ۶۰ میلی گرم در روز به مدت ۲۶ هفته هیچ تاثیر مثبتی روی ناباروری ایجاد نکرد. شاید علت عدم اثربخشی این مطالعه در درمان ناباروری، استفاده از عصاره اتانولی گلبرگ های زعفران باشد یا این که به دوزهای بالاتری از گلبرگ های زعفران نیاز است تا اثرات خود را نشان دهد.

تقویت روابط زوجین با مصرف زعفران

به طور کلی، ترکیبات موجود در کلاله زعفران، محرک تولید هورمونهای LH ، FSH و تستوسترون هستند. در مطالعه ای که روی موش های کوچک نر بالغ انجام شد، سه دوز ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم عصاره زعفران به ازای هر کیلو گرم وزن بدن موش به مدت ۲۰ روز خورانده شد و سطح سرمي LH، FSH و سطح تستوسترون سرمی به روش الایزا تعیین گردید.

میانگین سطح سرمي FSH در گروه دریافت کننده ۱۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت، اما بین سایر گروهها تفاوت معنی داری مشاهده نشد؛ همچنین سطوح سرمی LH و تستوسترون در گروه ۱۰۰ میلی گرم در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت، اما تفاوت معنی داری در سایر گروه ها مشاهده نگردید.

هورمون آزاد کننده گنادوتروپین از هیپوتالاموس با تاثیر بر هیپوفیز پیشین، موجب افزایش ترشح FSH و LH و در نتیجه موجب تحریک ترشح تستوسترون می شود. افزایش همزمان در سطح سرمی هورمون تستوسترون و هورمونهای FSH و LH نشان دهنده تاثیر عصاره زعفران بر محور هیپوتالاموس هیپوفیز – بیضه است.

این تاثیر می تواند به دلیل افزایش میزان ترشح FSH و LH از هیپوفیز پیشین و به دنبال آن افزایش سطح هورمون تستوسترون در سرم باشد، که در نتیجه، امکان تکثیر اپی تلیال لوله های اسپرم ساز و افزایش فعالیت سلول های لیدیگ فراهم گردیده و به این ترتیت باعث افزایش معنی دار در میزان اسپرماتوسیت ها و اسپرماتوژنز می گردد.

تاثیر زعفران روی اختلالات جنسی ناشی از فلوکستین اثبات شده است. ۳۰ بیمار مبتلا به افسردگی شدید با مصرف فلوکستین، روزانه ۱۵ میلی گرم زعفران دو بار در روز را به مدت ۴ هفته دریافت کردند، نتایج مطالعه نشان داد که زعفران بهبود خوبی در عملکرد نعوظ، رضایت از مقاربت( intercourse satisfaction )، اسکور کلی و رضایت کلی و افزایش میل جنسی دارد.

در پایان مطالعه 9 بیمار در گروه زعفران و یک بیمار در گروه دارونما عملکرد نرمال نعوظ داشتند. زعفران به عنوان یک درمان موثر و قابل تحمل در درمان اختلال نعوظ ناشی از فلوکستین نقش موثری دارد.

در مطالعه ای دیگر، ایمنی و کارایی زعفران روی اختلال جنسی ناشی از مهار کننده های جذب مجدد انتخابی سروتونین در زنان ارزیابی شده است. این مطالعه به صورت دو سو کور و کنترل شده با دارونما روی ۳۸ زن مبتلا به افسردگی شدید انجام شد. این بیماران، روزانه ۴۰ میلی گرم فلوکستین را به مدت ۶ هفته دریافت کردند.

ارزیابی در فاصله های زمانی صفر، هفته دوم و چهارم با استفاده از ایندکس عملکرد جنسی زنان( Female Sexual Function Index) ارزیابی شد و عوارض جانبی درمان نیز به طور سیستمیک ثبت گردید، ۳۴ زن مطالعه را کامل کردند. در پایان هفته چهارم، بیماران در گروه زعفران، بهبود مشخصی در FSFI کل، در دومن های FSFI (درد، لغزندگی و تحریک شدن) پیدا کردند، اما در دومن های رضایت، ارگاسم و میل تفاوت معنی داری نداشتند.

میزان عوارض جانبی در هر دو گروه یکسان بود. نتایج این مطالعه نشان میدهد که زعفران می تواند یک درمان موثر و ایمن در بهبود برخی از علایم مربوط به مشکلات جنسی ناشی از فلوکستین در زنان باشد. کپسول گیاهی Tentex-Royal (هیمالیا، هند) که حاوی پودر زعفران، خارخاسک، خارسنبل، بادام و Asteracantha longifolia است، بر بیماری اختلال نعوظ در آلت تناسلی دارای تاثیری مشابه با داروی سیلدنافیل است.

Tentex- Royal میزان هورمونهای FSH و LH را افزایش می دهد و این افزایش ناشی از افزایش معنی دار در سلولهای ترشح کننده هیپوفیز پیشین است.

دسته بندی زعفران
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+926 محصولات
+1647 سفارشات تکمیل شده
+2187 کاربران
+4751 مطالب وبلاگ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت