درمان سرطان خون با زعفران

miss.mohammadimiss.mohammadi
1,128 بازدید
سرطان خون

سرطان خون یعنی سرطان بافت های خون ساز بدن از جمله مغز استخوان و سیستم لنفاوی می باشد و در اثر افزایش تعداد گلبول های سفید در بدن شما ایجاد می شود و گلبول های سفید سلول های قرمز خون و پلاکت هایی را که بدن شما برای سالم بودن لازم دارد را جمع می کند. در این وضعیت گلبولهای سفید اضافی درست کار نمی کنند.

اغلب مطالعات آزمایشگاهی، روی اثرات ضد سرطانی زعفران و کروسین به عنوان یک جز ضد سرطان خون، متمرکز شده اند. مهار رشد سلول های لوسمی مزمن میلوئیدیChronic Myelogenous leukemia K562 و لوسمی پرومیلولتیک Promyelocytic leukemia HL-60 توسط دی متیل کروستین، کروستین، کروسین زعفران با IDso (مهار ۵۰٪) در غلظت 0.8، 2 و 2.2 میلی مولار است.

سیتوتوکسیته دی متیل کروسین و کروسین به سل لاین های سرطان خون مختلف (لوسمی P388 و C1210) با غلظت های ایجاد کننده ۵۰٪، سیتوتوکسیته ۳۰-۷ میلی گرم در میلی لیتر برای دی متیل کروستین و از ۳۹-۱۱ میلی گرم در میلی لیتر برای کروسین محاسبه شده است.

محققان، اثر مهاری مشخصی را در سنتز اسیدهای نوکلییک تشخیص دادند و پیشنهاد کردند که دی متیل کروسین بر هم کنش DNA-پروتیین (به عنوان مثال، توپوایزومراز) که برای سنتز DNA سلول ضروری است را مختل می کند و موجب دفع سلول های سرطان خون می شود.

مصرف خوراکی عصاره زعفران به طور مشخص از ژنوتوکسیسیته القا شده توسط سیس پلاتین و میتومایسین و اورتان در تست میکرونو کلیوس مغز، در مغز استخوان موش جلوگیری می کند؛ همچنین پیش تیمار موش با عصاره های آبی زعفران (که عمدتا از اپو کاروتنوئیدها تشکیل شده) به طور موثری از ژنوتوکسیسیته سین پلاتین، سیکلوفسفامید، میتومایسین و اورتان و سرطان خون جلوگیری می کند.

سیستیین با مقدار ۲۰ میلی گرم/کیلو گرم وزن بدن همراه با عصاره زعفران به مقدار ۵۰ میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن از نفروتوکسیته و تغییر در فعالیت آنزیم ها در اثر سین پلاتین در موش صحرایی (۳ میلی گرم/کیلو گرم وزن بدن جلوگیری می کند و برای درمان سرطان خون مناسب است.

دسته بندی زعفران
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت