پیوند لارو

کاربر ۱۰کاربر ۱۰
3,605 بازدید
پیوند لارو

تهیه لارو برای پیوند

روش جستجویی پیوند لارو زنبورعسل : در مواردی که به تعداد کمی لارو مثلا چند عدد تا حدود یک صد عدد نیاز باشد بهتر است از کلنی مادری انتخاب شده یک قاب که حاوی لاروهای جوان باشد را خارج کرده و زنبورهای روی آن را با برس زدن جدا کرده و به اتاق پیوند آورد.

در اتاق پیوند لارو از بین سلول های شان، لاروهای کوچک و جوان را که در اطراف آن ها ژل سلطنتی زیادی قرار دارد جستجو و انتخاب کرده و نسبت به انتقال آنها به سلول های مصنوعی ملکه اقدام کرد.

این روش چون مستلزم جستجو برای لاروهای کوچک با غذای کافی است معمولا کند میباشد ولی به خاطر این که تعداد کمی لارو مورد نیاز است قابل اجرا و عملی است.

در صورتی که نیاز به تعداد زیادی پیوند لارو باشد به یکی از دو روش زیر می توان عمل کرد:

الف) روش قرار دادن شان در کلنی مادری و سپس انتقال آن به کلنی غذا دهنده

یک شان سیاه تمیز را در داخل کندوی مادری و در محل استقرار نوزادان قرار داده تا ملکه در آن تخم ریزی کند. پس از ۲۴ ساعت آن را خارج و به کندوی غذادهنده پرستار انتقال میدهیم. چنین شانی پس از ۳ روز از تخم ریزی ملکه در آن (یعنی روز چهارم)، حاوی لاروهای هم سن و جوان بوده که خوب تغذیه شده و مناسب برای پیوند می باشد.

کندوی غذادهنده پرستار بدین ترتیب آماده میشود که ملکه و قابهای حاوی لارو آن را خارج و در کندوی دیگری قرار داده می شوند. در کندوی بدون ملکه دو قاب محتوی گرده گل در وسط قرار داده و قابی که محتوی تخم می باشد در وسط آنها قرار داده میشود. جاهای خالی را باید به وسیله قابهای زنبورهای در حال متولد شدن پر کرد. کندوی غذادهنده پرستار را باید مرتبا با شربت شکر ۵۰ درصد تغذیه کرد.

ب) محبوس کردن ملکه مادر بر روی یک یا چند شان

 ب) محبوس کردن ملکه ی مادر بر روی یک یا چند شان

در وسط کندوی استاندارد دو شبکه ملکه طوری قرار داده می شوند که فقط یک قاب در وسط آن قرار گیرد و ملکه بر روی آن محبوس گردد. کلنی مادری را به چنین کندویی منتقل کرده و پس از محبوس کردن ملکه در وسط و قرار دادن یک شان سیاه در بین دو شبکه ملکه یک قاب محتوی گرده گل را نیز در مجاور قاب ملکه و در طرف دیگر شبکه قرار داده و بقیه فضاهای خالی را با شانهای خالی و یا شانهای زنبورهای در حال تولد پر می کنیم. این کلنی را باید با شربت شکر ۵۰ درصد مداوم تغذیه کرد.

هر ۱ یا ۲ روز قابی که در اختیار ملکه زنبورعسل بوده است و در آن تخم ریزی کرده است را برداشته و در مجاور شبکه ملکه قرار داده تا تخمها جدا شوند و قاب جدیدی در اختیار ملکه قرار داده میشود.

به این ترتیب هر ۴ روز یک مرتبه یک قاب حاوی لاروهای هم سن، جوان و کاملا تغذیه شده برای پیوند کردن آماده می باشد. باید توجه داشت که هر چند روز یک مرتبه شانهای حاوی زنبورهای در حال تولد خالی شده و باید آنها را مجددا تعویض کرد.

همچنین در صورتی که شان گرده خالی شود آن را نیز باید با شان پر از گرده جایگزین کرد. علاوه بر روشهای فوق الذکر روشهای دیگری برای تامین تعداد زیادی لارو وجود دارند که همه آنها مبتنی بر محبوس کردن ملکه بر روی یک یا چند شان جهت تخم ریزی است ولی در هریک از این روشها سلیقه های متفاوتی اعمال شده است که بستگی به وسعت عمل و امکانات زنبوردار فرق می کنند.

اتاق پیوند لارو

عمل انتقال یا پیوند کردن لارو به داخل سلول های مصنوعی ملکه باید در اتاق مخصوصی انجام شود که ضمن سهولت انجام کار، دارای نور کافی، رطوبت و حرارت مناسب بوده و در محلی نزدیک به کندوهای سازنده سلول ملکه قرار داشته باشد.

و درجه حرارت مناسب اتاق پیوند حدود ۲۳ تا ۳۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی مناسب آن حدود ۵۰ درصد می باشد. برای تامین حرارت مناسب از هر نوع وسیله گرم کن می توان استفاده کرد. ولی بخاری الکتریکی که دارای ترموستات باشد راحت تر است. برای ایجاد رطوبت مناسب می توان مقداری آب را در ظرفی ریخته و بر روی آتش جوشاند. هم چنین با پاشیدن آب در کف اتاق پیوند می توان رطوبت مناسب را تامین کرد.

برای تامین نور مناسب در جریان پیوند میتوان از هرگونه لامپی که حرارت زیادی تولید نکند استفاده کرد ولی نور فلورسنت بهتر است. لامپ باید طوری قرار گیرد که نور مستقیما به داخل سلول های شان بتابد. شان باید با زاویه ۳۰ درجه به طرف شخص پیوند کننده قرار گیرد. گاهی از ذره بینهای مخصوص برای رویت بهتر لاروها استفاده می شود.

سوزن پیوند لارو

سوزن پیوند لارو

سوزن پیوند وسیله ای است که توسط آن لارو را از ته سلول های کارگر برداشته و به داخل سلول های مصنوعی ملکه منتقل می کنند. دو نوع سوزن پیوند وجود دارد. یکی سوزن پیوند مستقیم و دیگری سوزن پیوند اتوماتیک.

نوع اول میله مسی نازکی است به طول ۱۵ سانتی متر و قطر ۲ میلی متر که انتهای آن پهن و خمیده شده و دارای زبانک کوچکی است.

نوع دوم دستگاهی است که زبانک آن به سوزن اتوماتیک پیوند (بالا) و سوزن مستقیم پیوند (پایین) سوزن می توان مهارت لازم را جهت انتقال لارو کسب کردن کمک فنری داخل و خارج می شود و به طور اتوماتیک عمل می کند.

پیوند کردن

برای انتقال لارو از سلولهای کارگر به سلول های مصنوعی ملکه سوزن پیوند را به داخل سلول کارگر برده و از کنار دیواره آن زبانک سوزن را به زیر لارو و ژله رویال برده و بدون این که سوزن به ته سلول فشار داده شود لارو را همراه با ژله بلند کرده و به داخل سلول ملکه می بریم و به آرامی آن را در وسط سلول قرار میدهیم.

بیشتر پرورش دهندگان ملکه بدون این که ماده ای در ته سلولهای ملکه قرار دهند مستقيما لارو را، همراه با ژله زیر آن، منتقل می کنند که به آن «پیوند خشک» گفته میشود که این کار مستلزم مهارت زیاد می باشد.

ولی برای افراد مبتدی بهتر است کف سلول های مصنوعی ملکه را با قطره ای از ژله سلطنتی و یا آب مقطر پوشانید تا ضمن سهولت تخلیه لارو به داخل آن، از خشک شدن و از دست رفتن آب بدن لارو جلوگیری شود.

برای تهیه ژل سلطنتی می توان آن را از سلول های طبیعی ملکه جمع آوری کرد و یا سلول های مصنوعی را به طور خشک پیوند و در روزهای سوم و چهارم بعد از پیوند لارو آن را خارج و ژله موجود در آنها را در شیشه کوچکی جمع آوری و در یخچال نگهداری کرد. تمام وسایل پیوند باید کاملا تمیز و با الكل ضد عفونی شوند.

دو پیوندی

گاهی به منظور تغذیه بیشتر و بهتر لارو ملکه، یک روز بعد از این که پیوند اول انجام شد سلول ها را از کندوهای سازنده سلول ملکه خارج کرده و در اتاق پیوند، لارو قبلی را با پنس و یا با سوزن پیوند از داخل سلول برداشته و لارو جوان دیگری را بر روی ژله موجود در همان  سلول پیوند می کنند و به کندوی سازنده عودت میدهند. به این ترتیب معمولا ملکه های بسیار خوبی پرورش می یابند.

ساختن سلولهای پیوند شده ملکه

ساختن سلولهای پیوند شده ی ملکه

در پذیرش سلول های پیوند شده و تبدیل آنها به ملکه، عوامل زیادی موثرند. تهیه لاروهایی که به خوبی تغذیه شده باشند و دارای سن مناسب برای پیوند کردن باشند از اهمیت زیادی برخوردار است. هم چنین مراقبت کردن از لاروها و تغذیه آنها پس از انجام پیوند خصوصا در ۲۴ تا ۳۶ ساعت اول حائز اهمیت است.

این امر به معنی این است که لارو جوان پیوند شده باید بلافاصله پس از این که در کلنی و در اختیار زنبورها قرار گرفت مورد توجه و مراقبت قرار گیرد و به خوبی تغذیه گردد.

مراقبت های ۲۴ تا ۳۶ ساعت اول زنبورها از لاروهای پیوند شده را مرحله «شروع» و کلنیهایی را که چنین مراقبتهایی را به عمل می آورند، «کلنیهای شروع کننده » می گویند. هم چنین مراقبتهای ۶۰ تا ۷۰ ساعت بعد از پیوند را مرحله «خاتمه» و کلنیهای آنها را «کلنیهای خاتمه دهنده» می گویند.

سلول های پیوند شده در کلنی های شروع کننده با موم تازه ساخته و بزرگ می شوند و تقریبا نصف حجم هریک از آنها محتوی ژله سلطنتی خواهد شد. همین سلول ها در کلنی های خاتمه دهنده کاملا بزرگ شده و در پوشیده میشوند و لاروها در داخل آنها مراحل پیش شفیره گی را طی کرده و آماده متولد شدن می گردند.

سلولهای مصنوعی پیوند شده ملکه را ممکن است ابتدا در کلنیهای شروع کننده قرار داد و پس از مدتی آنها را به کلنیهای خاتمه دهنده منتقل کرد. ضمنا می توان آنها را پس از پیوند در کلنیهای مخصوصی به نام «شروع کننده – خاتمه دهنده» به مدت ۹ تا ۱۰ روز نگهداری کرد. کلنیهای «شروع کننده – خاتمه دهنده» ممکن است با ملکه و یا فاقد ملکه باشند.

به طور کلی دو نوع شروع کننده مورد استفاده تولید کنندگان تجارتی ملکه قرار می گیرد: کلنیهای شروع کننده بدون سوراخ پرواز، و کلنیهای شروع کننده با سوراخ پرواز و کلنیهای شروع کننده بدون سوراخ پرواز مخصوص نگهداری در تاریک خانه.

 انواع کلنی های پیوند

 انواع کلنی های پیوند

کلنیهای شروع کننده بدون سوراخ پرواز مخصوص نگهداری در تاریک خانه

این نوع شروع کننده کندویی استانداردی است که گنجایش ۵ قاب را داشته و در زیر قابهای آن فضایی به ارتفاع ۷/۵ تا ۱۵ سانتی متر وجود دارد. به عبارت دیگر ارتفاع این کندو حدود ۷/۵ تا ۱۵ سانتی متر بیشتر از ارتفاع کندوی معمولی است.

قسمتی که در زیر قابها واقع است از شبکه توری سوراخ ریزی پوشانده شده است. این کندو سوراخ پرواز نداشته و تهویه از طریق شبکه توری انجام میشود و زنبورها مادامی که در داخل آن هستند محبوس می باشند. در وسط درب فوقانی کندو سوراخی وجود دارد که یک شیشه غذا دهنده روی آن قرار می گیرد.

برای آماده کردن آن یک قاب پر از گرده گل در وسط و دو قاب پر از عسل روباز در طرفین قرار داده و فضای باقی مانده برای قرار دادن دو قاب سلول در طرفین قاب گرده گل منظور می گردد.

حدود دو ساعت قبل از این که سلول ها پیوند شوند باید زنبور را داخل این کندو کرد. برای این کار قیف دهانه گشادی را در روی سوراخ درب کندو قرار داده و حدود ۲ تا ۳ کیلو زنبور جوان پرستار از وسط کندوهای قوی و پر جمعیت را برداشته و داخل آن تکانیده و به داخل تاریکخانه منتقل می کنیم.

باید دقت شود که ملکه و زنبورهای نر به داخل این کندو ریخته نشوند. در اطاق تاریکخانه که خنک می باشد. شیشه شربت را روی درب کندو قرار داده تا زنبورها تغذیه شوند و آرامش نسبی پیدا کنند.

حدود دو ساعت بعد از تشکیل این کندو دو قاب که هریک حاوی ۳ ردیف ۱۵ تا ۱۶ تایی سلول های مصنوعی ملکه هستند را (مجموعا حدود ۹۰ سلول) پیوند کرده و در فضای خالی طرفین قاب گرده گل قرار میدهیم.

برای قرار دادن قاب های سلولهای ملکه ابتدا باید شیشه شربت را برداشته و کندو را به آرامی به زمین زده تا زنبورهای جمع شده در قسمت بالا جدا و در فضای خالی زیر ریخته شوند. سپس درب را برداشته و کمی دود داده و یا با آب کمی اسپری کرده و قاب های سلولهای ملکه را در جای خود قرار داده و درب را مجددا روی کندو قرار میدهیم.

حدود ۲۴ ساعت بعد، قابهای سلولهای ملکه ای که اکثر آنها پذیرفته شده اند را از این کندو خارج و به کندوی خاتمه دهنده منتقل می کنیم.

در این مرحله باید دقت شود که ضربه ای به سلول ها وارد نشود و برای جدا کردن زنبورها از روی قاب ها نباید آن را به زمین زد بلکه می توان از دود و یا برس نرم استفاده کرد.

در تشکیل این گونه کلنیهای شروع کننده باید دقت شود که مقدار کافی زنبور در آنها ریخته شود. در صورتی که کمتر از حد معمول باشند درصد پذیرش سلولها کاهش می یابد و در صورتی که بیش از حد معمول زنبور داشته باشند نیز باعث ایجاد گرمای بیش از حد شده و سلولها از بین می روند.

هریک از این کندوهای شروع کننده را می توان تا ۳ مرتبه در ساختن سلولهای ملکه به کار گرفت و پس از خاتمه عملیات، زنبورهای آنها را به کندوهای اولیه عودت داد و یا بین کندوهای ضعیف تقسیم کرد.

کلنیهای شروع کننده بدون سوراخ پرواز مخصوص نگهداری در مزرعه

کلنیهای شروع کننده بدون سوراخ پرواز

برای تشکیل نمونه ای از این کلنیها باید یک کندوی دو طبقه قوی را انتخاب و با شربت شکر ۵۰ درصد آن را تغذیه کرد. سپس یک شبکه ملکه بین طبقه اول و دوم قرار داده و تمام قاب های حاوی تخم و لارو را به طبقه فوقانی منتقل کرد. در طبقه پایین فقط قابهای خالی و قابهایی که حاوی زنبورهای نزدیک به متولد شدن هستند قرار داده میشوند.

ملکه نیز در طبقه تحتانی و زیر شبکهی ملکه محدود می گردد. به این ترتیب تمام زنبورهای پرستار و موم ساز به طبقه بالا آمده و زنبورهای مزرعه ای و ملکه در طبقه پایین قرار می گیرند. پس از ۲۴ ساعت از شروع ساخت این کندو، یک بدنه کندوی معمولی را برداشته و در قاب گرده گل در وسط آن قرار میدهیم، به طوری که فقط جای یک قاب در وسط آنها خالی بماند.

همچنین دو عدد ظرف شربت خوری قابی را در طرفین قابهای گرده قرار میدهیم. درب کندو را روی زمین گذاشته و یک قاب به اندازه محیط فوقانی کندو که روی آن شبکه توری ریز کوبیده شده است را روی آن می گذاریم.

کندوی محتوی قاب گرده و شربت خوری را روی آن قرار داده و طبقه فوقانی کندوی مورد نظر را روی این بدنه گذاشته و تمام زنبورهای آن را به داخل بدنه پایینی تکان می دهیم. سپس طبقه دوم را با قابهای لارو به جای خودش روی شبکه ملکه گذاشته و بدنه ساخته شده را با قاب شبکه زیر آن، روی طبقه دوم می گذاریم و ظروف شربت خوری را از شربت شکر ۵۰ درصد پر کرده و درب آن را میبندیم.

دسته بندی پرورش زنبور عسل
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+926 محصولات
+1647 سفارشات تکمیل شده
+2187 کاربران
+4751 مطالب وبلاگ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت