انواع عفونت و آلودگی درونی و مسمومیت

کاربر ۱۸کاربر ۱۸
1,697 بازدید
مسمومیت

مسمومیت (به انگلیسی: intoxication) مجموعه ای از اختلالات بدن است که در اثر جذب مادهای بیگانه که به آن سم گفته میشود بروز می کند. جذب ماده سمی می تواند از راه های زیر صورت بگیرد:

استشمام نوعی گاز، بخار، دود یا گرد و غبار دستگاه گوارشی (خوردن یا آشامیدن) تماس پوستی (از طریق انتشار از اپیدرم و یا عبور از زخم یا سوختگی) تزریق در خون

مسمویت های غذایی اغلب در اثر تکثیر میکروب ها یا زهرابه آزاد شده از آنها (همچون بوتولیسم) و یا جذب مواد غیرخوراکی (همچون برخی از قارچها) ظاهر می شوند. علت مسمومیت های دارویی نیز مصرف داروی نامناسب و یا جذب بیش از حد آن است.

اعتیاد نیز نوعی مسمومیت اختیاری به الكل، تریاک، کوکائین، هروئین، مرفین و غیره است، و موجب وابستگی به آن ماده می شود.

تابش های مواد رادیواکتیو نیز موجب مسمومیت می شوند.

نسخه ها

درمان سم و مسمویت وانواع عفونت‌ها با روایات (میرزایی)

خیلی مهم: برای همه انواع عفونت‌های ویروسی، میکروبی، خونی، عضوی، درونی، سطحی و همه انواع مسمومیت ها مانند زهر، نیش گزندگان، وبا، گانگاریا، کزاز وتمام امراضی که ریشه عفونی دارند، ضعف سیستم ایمنی، تزریق سم، اعتیاد، خوردن سمومات، مشاغلی که محیط کاری سمی و آلوده دارند، آثار منفی آلودگی هوا و خلاصه هر نوع الودگی وسم وناپاکی که به بدن وارد شده است. میتوان از داروهای روایی مسمومیت استفاده کرد.

چون همه این امراض معلول یک سم و آلودگی هستند. ضمن عمل به روایاتی که مستقیما به سم و مسمویت اشاره فرموده اند، عمل به روایات پاکسازی معده و درمان های مشترک ومصرف ضد عفونت ها و برخی از داروهای جذام وداروهای امراض عفونی نیز مفید است.

مخصوصا حجامت عام وموضع را سریع و در اولین فرصت انجام دهید. اگر مسمومیت شدید بود وبیمار تحمل خونی داشت، حجامت ساکرال وساق نیز انجام دهید – استفراغ عمدی – تنقیه – دود عفونت – داروی عفونت – اسهال با سنا و گل محمدی – دوسین – سیر ترشی و پیاز همراه همه غذاها – خوراکیهای تلخ – هر روز یک نخود کندر و … نیز مفید است.

توجه: در بیماری های شدید مانند مسمومیت های شدید، انقلاب در غذا کنید. یعنی هیچ غذایی غیر از، غذاهای مفید را مصرف نکنید.

١– خرمای عجوہ

مسمومیت-1

امام صادق ع فرموده اند: هرکس روزانه هفت خرمای عجوه از خرماهای عالیه را ناشتا بخورد، هیچ سمی و سحر هیچ شیطانی به او آسیب نرساند.

پیامبر و فرمود: در خرمای عجوه عالیه درمان است و مانند تریاق است در صورتی که ابتدای روز خورده شود.

عجوه از بهشت است و آن درمان زهر است زید بن حسین گفت هسته خرما را خیلی نرم بکوبید و با روغن زرد گاوی کهنه مخلوط کنید و در شیشه بگذارید و هر وقت نیاز پیدا کردید از آن استفاده کنید.

۲– قاووت

امام صادق (ع): برای مسمومیت، دارویی سودمندتر از سویق (قاووت) سیب، سراغ ندارم

۳– نمک دریا

عقرب پیامبر تل را نیش زد آن حضرت آن را گرفت انداخت و فرمود خدا تو را لعنت کند مومن و کافر از گزش او در امان نیست حضرت نمک را روی محل گزیدگی قرار داد و با انگشت شست آن را مالید تا حل شد و فرمود اگر مردم خاصيت نمک را میدانستند با وجود آن نیازمند تریاق نخواهند بود.

به نقل از محمد بن مسلم، از امام باقر علی: کژدمی، پیامبر خدا او را نیش زد. پیامبر فرمود: خدایت لعنت کند که هیچ برایت تفاوتی نمی کند که مومنی را بگزی یا کافری را؟

سپس قدری نمک خواست و جای گزش مالید و در نتیجه درد، فرو نشست. اگر مردم از آنچه در نمک هست، آگاهی داشتند، با وجود آن، دیگر هیچ پادزهری نمی جستند.

پیامبر را در حال خواندن نماز بود که عقرب او را نیش زد پیامبر (ص) فرمود خدا عقرب را لعنت کند که از نماز گزار هم نمی گذرد سپس پیامبر (ص) سوره های حمد، فلق و ناس را بر آب خواند و جرعه ای از آب را خورد سپس نمک روی محل زخم مالید و دردش آرام شد.

توجه: خوردن نمک دریا نیز مفید است

۴– آب قارچ

رسوا الله صلى الله عليه وسلم فرموده اند: قارچ همان غذایی است که خداوند از آسمان برای بنی اسرائیل فرو فرستاد و مایه شفای چشم است. و عجوه که نوعی از برنی است، میوه ای از بهشت است و مایه ی شفا از مسمومیت است.

۵ – سیب یا سویق سیب

امام کاظم(ع) فرموده اند: سیب برای درمان چند بیماری خوب است مسمومیت، سحر و جادو، جنونی که از اجنه ناشی می شود، و بلغم چیره شده. هیچ چیز سریعتر از سيب اثر مثبت ندارد. امام صادق (ع)فرموده اند: برای مسمومیت، دارویی بهتر از سیب رنده شده نمیشناسم.

امام صادق (ع)فرمود: اگر مردم بدانند در سیب چه خاصیتی است بیماران خود را جز با سیب درمان نمی کنند.

۶– کاسنی

مسمومیت-2

نبی اکرم : هر کس کاسنی بخورد و بخوابد، هیچ زهر و سحری در او اثر نکند، و هیچ جانوری از عقرب و مار باو نزدیک نگردد.

رسول الله و فرموده اند: هرکس کاسنی بخورد و سپس بخوابد، تا بامداد هیچ سحر و سمی در وی اثر نکند و هیچ حیوان گزنده ای از مار و عقرب به وی نزیک نشود.

۷– نخوردن آب و مایعات

امام صادق فرمود:  و چون ایل مارها را می خورد و سخت تشنه می شود و آب نمینوشد تا مبادا زهر در تنش بخزد و او را بکشد و بر سر گودال آب بماند و رنج تشنگی کشد و بنالد و از أن ننوشد و اگر بنوشد همان گاه بمیرد.

۸– جامع امام رضا با آب انغوزه

عبدالله بن عباس می گوید: عقرب مرا گزید احساس کردم که نیشش به شکم رسید من و پدرم نزد امام هادی رفتیم و پدرم عرض کرد عقرب پسرم را گزید میترسم پسرم بمیرد حضرت فرمود به او داروی جامع بده که داروی امام رضا است عرض کردم این دارو چیست امام هادی پاسخ داد داروی معرفی است. عرض کردم من آن را نمی شناسم حضرت فرمود سنبل الطیب، زعفران، هل درشت، عاقرقرحا، خربق سفید، بنگ (حشیش) و فلفل سفید به اندازه مساوی و ابرفيون (فرفیون) به اندازه دو برابر فراهم كن سپس مواد را خیلی نرم بکوبید و با یک حریره (گاز استریل) الک کنید سپس آن را با عسلی که کفش گرفته شده است خمیر کنید و برای مار گزیدگی به اندازه ی یک دانه جو با آنغوزه بنوشید خوب می شوید.

خربق سفید، بنگ و ابرفیون چون زهر هستند باید با عسل مخلوط شوند. برای مصرف این دارو میتوان آن را در یک لیوان آب انغوزه حل کرد یا دارو را در دهان گذاشت و با آب انغوزه خورد.

۹– عسل

مسمومیت-3

عسل، درمان زهر کشنده است.

۱۰ – سریع حجامت کنید.

پیامبر روستای خیبر را فتح کرد زنی یهودی به نام عبده گوشت گوسفند را پخت و در آن زهر ریخت و مقابل پیامبر قرار داد دست گوسفند به سخن آمد و به پیامبر خبر داد که زهر آلود است.

نبی مکرم از زن یهودی پرسید چرا این کار را کردی؟ زن یهودی پاسخ داد با خود گفتم او اگر پیامبر باشد آسیبی به او نمی رسد و اگر پیامبر نباشد قوم خود را از دست او رها می سازم

حضرت او را بخشید جبرئیل نازل شد و دعایی به پیامبر والا یاد داد پیامبر و اصحابش آن دعا را خواندند و از گوشت گوسفند خوردند سپس حضرت به اصحابش سفارش کرد که حجامت کنند.

۱۱ – اشک آهو

در بحارالانوار آمده است: آهو حریص است به خوردن مار و در هر کجا باشد به دنبالش میرود و بسا که مارها او را بگزند و اشک از چشمانش روان شود و هر دو گودی زیر پلکش بخشکد مانند شمع، و آن را برای تریاق زهر مار برگیرند و این پادزهر حیوانی است و بهترش زرد آنست و مکان آن بلا دهند و سند و ایران است و چون از آن بر جای گزیدن مار و کژدم نهند سود دارد و اگر کسی که زهر نوشیده آن را در دهان نگهدارد نافع است و در دفع سم خاصیت عجیبی دارد.؟

آهو در سند زیست می کند، اگر مار او را نیش بزند، اشک از چشمش جاری می گردد و در گودی پایین چشمش جمع می شود. این اشک که مانند موم و زرد رنگ است، درمان عقرب گزیدگی و مارگزیدگی است.

۱۲ – برگ کلم وحشی

اگر ساقه آن را خشک و آسیاب کنند و با دو درهم از سحيق خشک مخلوط کنند درمان مسمومیت با زهر افعی است.

۱۳ – داروی شافیه

اگر ۱۴ ماه از این دارو گذشته باشد برای درمان همه مسمومیت ها مفید است فردی که زهر خورده تخم بادمجان را بگیرد و بکوبد و روی آتش بجوشاند و صاف کند و از آن بنوشد. داروی شافیه را به اندازه ی یک نخود حداکثر ۴ بار هنگام سحر با آب ولرم خورده شود.

۱۴ – داروی حضرت محمد (ص)

امام صادق فرمود: این دارو داروی حضرت محمد (ص) است و مشابه دارویی است که جبرئیل به حضرت موسی داده است خواصی که این دارو دارد از نظر درمان و مقدار از آن دارو بیشتر است انبیا این دارو را درست کرده اند و حکما آن را از اوصیای انبیا آموختند.

اگر به اندازه ی دانه ای به آن اضافه یا کم از آن کم شود دارو خراب میشود و دیگر مؤثر نخواهد بود چون اگر کسی با پیامبران علت مخالفت کند نتیجه خلاف می گیرد:

داروی محمد برای درمان همه بیمارها فایده دارد. برای همه بیماری‌ها که از ناحیه هر علت و ارواح یا شیطان یا جن باشد از آن استفاده کن و به برادران مؤمن یاد بده و هر مومن که از این دارو نفع ببرد برای شما معادل آزاد کردن یک بنده از آتش جهنم ثواب دارد.

۱۵ – تریاق بزرگ

فردی از امام کاظم ع در مورد تریاق سوال کرد امام کاظم (ع) پاسخ دادند اشکالی ندارد. او گفت در آن گوشت مار وجود دارد حضرت فرمودند نظر خود را در مقابل نظر ما اظهار نکن.

امام صادق ع فرمود:آیا نمی دانی که عقرب برای درد مثانه و پروستات و شب ادراری مفید است؟ آیا نمی دانی که بهترین تریاق از گوشت مار درست می شود؟ آیا نمیدانی گوشت مار اگر با زاج خورده شود برای جذام مفید است؟

۱۶ – قران رقیه

پیامبر فرمود:

رقیه نیست مگر در سه چیز: گزیدگی (حیوانات زهردار) چشم زخم و خونی که بند نمی آید و گزیدگی یعنی زهر

رقیه خواندن اشکالی ندارد برای چشم زخم، تب، دندان درد و هر جنبنده ای که زهر دارد در صورتی که مرد بداند چه بگوید و چیزی که نمی شناسد داخل رقیه و روضه نکند.

راوی در مورد رقیه و نشره برای درمان نیش عقرب و مار، جنون، سحر و کسی که شکنجه میشود از امام صادق  سوال کرد آن حضرت فرمود:

ابن سنان، رقیه و عوذه و نشره اشکالی ندارد در صورتی که از قرآن باشد. آیا خداوند تبارک و تعالی نمی فرماید: آیاتی از قرآن نازل می کنیم که برای مؤمنان شفاست؟ آیا خداوند تبارک و تعالی نمیفرماید قرآن اگر بر کوه نازل شود کوه ترک می خورد و خاشع و فروتن خواهد بود؟ از ما بپرسید به شما می آموزیم آیات درمانی قرآن را برای هر بیماری.

امام صادق درباره سوره نازعات فرمود:

هر که سوره نازعات را بخواند خداوند او را سیراب (بی رنج عطش) به بهشت برد و در دنیا هرگز بدبختی به او نرسد و در روایتی این سوره شفاء برای مسموم و گزیدگی است و هر که (و السماء ذات البروج) را به آب آشامیدنی خود بخواند آن آب به او ضرری نرساند ان شاالله.

۱۷ – مالش و دعا

حسین بن یحیی گوید شپش کرکس مرا گزید و نیش او زیر پوستم رفت درد شدیدی مرا گرفت به امام صادق(ع) شکایت کردم ایشان فرمود محل درد را بمال. بعد از نماز صبح دستت را بر محل سجود قرار بده و بگو:

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مُحَمَّدٌ رَسُولِ اللَّهِ  سپس دستت را بردار و بر محل درد قرار بده و ۷ بار بگو: اشْفِنِي يَا شَافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سُقْماً شَفَا شقم مِنْ کل دَاءٍ وَ سُقْمٍ

مسمومیت

مسمومیت-4

خوردن یک قاشق چای خوری عسل با نصف لیوان آب و چند قطره آب لیموی تازه.

برای درمان، ابتدا باید محتویات معده را با استفراغ و قی کردن عمدی تخلیه نمود آنگاه هر دو ساعت چند قاشق شربت آب لیموی تازه مخلوط با عسل و مقداری عرق نعناع یا دارچین میل نمود.

مسمومیت (تبریزیان)

مرکب

۱- برای همه مسمومیت ها داروی جامع با آب انغوزه.

انواع مسمومیت‌ها (تبریزیان)

مانند خوردن یا بوئیدن مواد سمی و شیمیایی یا مار و عقرب گزیدگی و …

داروی جامع + آب انفوزه ۳ مرحله – كاشم – جامع + یک لیون جوشانده رازیانه – حجامت – تنقیه – استفراغ عمدی – سویق سیب.

انواع مسمومیت ها (تبریزیان)

داروی شافیه ۱۴ ماهه

مسمومیت معده (باقری)

مصرف مرغ و تخم مرغ ماشینی یکی از علل ایجاد مسمومیت است. مسمومیت معده را با روش های زیر درمان کنید:

1- لیموترش را با دوغ طبیعی مخلوط کرده، میل کنید.

2- دوغ و آبلیموی تازه را باهم مخلوط کرده، میل کنید.

3- عسل طبیعی را با روغن زرد حیوانی میل کنید.

بادکش مسمومیت

اندیکاسیونها

-درمان تکمیلی آسم شدید

– درمان تکمیلی در افراد شیمیایی

– درمان تکمیلی مسمومین

– درمان تکمیلی آنفلوآنزا

– درمان تکمیلی اختلالات گوارشی

این بادکش با بخور آب گرم تکمیل می شود و جهت بادکش از بالا به پایین و از سمت چپ به راست می باشد.

درمان اورژانسی مسمومیت (روازاده)

مرد ۲۶ سال/ مشهد مقدس

پرسش: دارویی که برای درمان سریع اسهالی در سخنرانیتان تجویز فرمودید بسیار عالی و مثمر ثمر بود میخواستم بدانم برای درمان اورژانسی و سریع مسمومیت هم داروی وجود دارد لطفا راهنمایی بفرمایید.

پاسخ: برای درمان مسمومیت های غذایی، دم کرده آویشن و زنیان و نبات میل کنید.

دسته بندی پیشگیری و بیماریها
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+926 محصولات
+1647 سفارشات تکمیل شده
+2187 کاربران
+4751 مطالب وبلاگ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت