بیماری قلبی عروقی و نقش زعفران در آن

miss.mohammadimiss.mohammadi
769 بازدید
بیماری قلبی عروقی

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده تا سال ۲۰۲۵ ، بیماری قلبی و عروقی مهمترین علت مرگ و میر در تمام دنیا خواهد بود. بیماری قلبی شامل بیماری های مادر زادی خود قلب یا بیماری های عروق قلب است که می تواند ناشی از افزایش سن رگ های قلب در اثر وراثت، جنسیت و یا نژاد باشد، یا این که در اثر شیوه زندگی افراد در اثر عواملی مانند چربی خون، قند خون، فشار خون بالا، مصرف سیگار، استرس یا چاقی ایجاد شود.

بسته شدن عروق خونی، مهمترین عامل مرگ و میر در کشور ایران است.

یکی از راههایی که می تواند از بروز بیماری های قلبی عروقی جلوگیری کند، استفاده از تغذیه مناسب با استفاده از ترکیباتی است که در بروز چنین بیماری هایی دارای اثرات پیشگیرانه یا درمانی است.

در مطالعات مختلف، اثرات هیپوگلیسمی زعفران نشان داده شده است. اثرات هیپوگلیسمی عصاره متانولی زعفران و عملکرد ترشحی انسولین سلولهای بتا پانکراس روی سه گروه رت های مذکر سالم شامل گروه عصاره زعفران (۵۰ میلی گرم به ازای کیلو گرم)، گروه سرم فیزیولوژی و گروه نرمال به مدت ۲ هفته به طريق داخل صفاقی نشان داد که عصاره متانولی زعفران، ۷ روز بعد از شروع درمان قادر است سطح گلوکز سرمی را بدون تاثیر روی سطح انسولین و کلسترول سرمی به طور مشخصی کاهش دهد، و ۱۴ روز پس از تجویز دارو، کاهش مشخصی در سطح کلسترول، گلوکز سرمی و افزایش مشخصی در سطح انسولین سرمی ایجاد کنند، که نشان دهنده اثرات هیپوگلیسمی و هیپرلیپیدمی زعفران در رت های مذکر سالم است. عصاره زعفران همچنین قادر است ترشح انسولین را از سلولهای بتا پانکراس افزایش دهد.

زعفران و نقش آن در محافظت از بیماری قلبی عروقی

کروسین به عنوان یکی از اجزای اصلی زعفران در اثرات هیپوگلیسمی زعفران دخیل است. مصرف خوراکی کروسین، کلسترول کاملا سرمی را در رت های مبتلا به هاپیرلیپیدمی ناشی از رژیم پر چرب کاهش می دهد.

بیماری قلبی عروقی و نقش زعفران در آن

کروستین زعفران در خرگوش از میزان پیشرفت آترواسکلروز جلوگیری می کند.

کروستین، اثرات منفی رژیم غذایی پرچرب بر سلامتی را کاهش می دهد. اگر چه تفاوت مشخصی در سطح لیپید پلاسما (لیپوپروتیین کل، LDL) و کلسترول HDL در گروه کروستین و گروه رژیم پر چرب وجود ندارد، اما کاهش مشخص در رسوب کلسترول در آیورت، آتروما، سلول های فوم و زخم های آترواسکلروزی پیشنهاد می کند که کروستین از فعال شدن NF-KB در آئورت جلوگیری می کند و بیان 1-VCAM را کاهش می دهد.

کروسین دوز ۱۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز از افزایش میزان تری گلیسرید های سرمی، لیپوپروتیین کل و LDL جلو گیری می کند و افزایش مشخصی در ترشح چربی در مدفوع و کلسترول ایجاد می نماید.

کروسین قادر است فعالیت لیپاز معده و پانکراس را مهار کند. لیپاز پانکراس، مسوول جذب چربی است، مهار فعالیت لیپاز پانکراس منجر به کاهش جذب لیپید می شود. کروسین از طریق جذب خوراکی، فعالیت لیپاز پانکراسی را به طور انتخابی مهار می کند.

اثر عصاره آبی – اتانولی کلاله زعفران روی ضربان قلب و انقباض آن با حضور چهار غلظت از عصاره زعفران ( 0.1،0.5، ۱ و ۵ میلی گرم درصد) و دی تیازم ( 0.1، 1 ،10 و ۱۰۰ میکرومولار diltiazem) در قلب تزریق شده با گروه ۱ محلول krebs معمولی گروه ۲ محلول krebs عاری از کلسیم بررسی شد. در گروه اول، سه غلظت بالاتر دی تیازم و تنها غلظت ۵ میلی گرم و دو غلظت بالاتر عصاره زعفران، کاهش مشخصی در ضربان و انقباض قلب ایجاد کردند.

با افزایش غلظت عصاره، کاهش مشخصی در ضربان و انقباض قلب مشاهده شد. در واقع یک ارتباط منفی بین غلظت های عصاره و دی تیازم با اثرات آنها در هر دو از طریق کاهش مقاومت یا جریان کاردیاک کاهش میدهد. اثرات کاهش فشار توسط سافرانال می تواند به علت بر هم کنش سافرانال با رسپتور GABAA بنزودیازپین باشد.

تیمارهای دزوکسی کورتیکوسترون استات، در حلقه های آئورت جدا شده و بستر مزانتری شریانی، اختلال آندوتلیالی ایجاد می کند. چون اثرات سافرانال روی رت های مبتلا به فشار خون و نرمال تقریبا یکسان است و این عملکرد به اندوتلیوم وابسته نیست.

در مجموع، زعفران از طریق تقویت سیستم جریان خون به کاهش بیماری قلبی عروقی کمک می نماید. وجود ترکیباتی نظیر تیامین و ریبوفلاوین از مشکلات قلبی مختلف جلوگیری می کند.

آنتی اکسیدان های موجود در چای زعفران می توانند خطر بیماری قلبی عروقی را کاهش دهد. در یک کارآزمایی بالینی، اثرات مثبت زعفران در بیماری قلبی عروقی روی ۲۰ نفر شامل ۱۰ نفر مبتلا به بیماری قلبی نشان داده شده است. همه شرکت کنندگان در این مطالعه، بهبود یافتند، اما آنهایی که بیماری قلبی عروقی داشتند، پیشرفت بهتری نشان دادند.

زعفران، غنی ترین منبع ریبوفلاوین است؛ همچنین به خاطر حضور کروستین ها در آن، به طور غیر مستقیم سطح کلسترول خون را کاهش میدهد و شدت آترواسکلروز را کم می کند؛ بنابراین شانس حمله قلبی را کاهش می دهد. به همین دلیل در اسپانیا که از زعفران به فراوانی استفاده می شود، میزان ایجاد بیماری قلبی عروقی پایین است.

حساسیت لیپوپروتیین ها به اکسیداسیون در بیماران (۳۵/۸ ٪-) و در داوطلبان سالم (٪42.3) به طور قابل توجهی کاهش می یابد. در حالی که هیچ تغییری در گروه کنترل مشاهده نمی شود (افزایش تا ۱۰۳/۶ ٪).

سافرانال زعفران در دوز 0.1 – 0.5 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به طریق تزریق داخل صفاقی در رت میزان انفارکتوس را کاهش می دهد و عملکرد بطن چپ، وضعیت همودینامیک میوکارد را تغییر می دهد.

بیماری قلبی عروقی

به دنبال ایجاد ایسکمی و خونرسانی مجدد در میوکارد، سافرانال فسفريلاسيون Akt / Gsk – 3b / eNOS را افزایش می دهد و بیان پروتیین IKK / NF – KB را کاهش می دهد. چون سافرانال افزایش بیان 2-Bcl و کاهش بیان Bax و کاسپاز ۳ را باعث میشود، می تواند به عنوان ماده شیمیایی آنتی آپوپتوز عمل کند.

سافرانال سطح نیتروتیروزین، آنتی اکسیدانی میوکارد و شاخص های آسیب قلب ( CK- MB LDH) را تنظیم می کند و سطح a-TNF را به طریق وابسته به دوز کاهش میدهد.در مدل ایسکمی و شریان مجدد، تزریق داخل صفاقی سافرانال در دوز ۰.۵، 0.۲۵، 0.1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، گونه های فعال تیوباربیتوریک اسید را به عنوان شاخص پراکسیداسیون به طور مشخصی کاهش می دهد که نشان دهنده بهبود در وضعیت آسیب ایجاد شده می باشد.

سافرانال در غلظت های 0.1، 0.25 و 0.5 میلی لیتر در کیلوگرم، در ایسکمی ایجاد شده از طریق ایجاد کلامپ در سرخرگ و سیاهرگ سطح مالون دی آلدیيد را کاهش میدهد و متوسط الکترومیوگرافیک را افزایش میدهد.

دیابت ملیتوس یک بیماری متابولیکی است که در بردارنده یک گروه از اختلالاتی است که با نقص در ترشح انسولین یا مقاومت به انسولین شناخته می شود و موجب هیپرگلیسمی مزمن و اختلال در متابولیسم لیپیدها، کربوهیدرات ها و پروتئین ها می شود. ارتباط بین دیابت و شیوع بالای مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی عروقی نشان داده شده است. 

افزایش استرس اکسیداتیو مسوول توسعه و پیشرفت این بیماری است. به عبارت دیگر، هیپر گلیسمی موجب تولید رادیکال های آزاد است که این رادیکال ها به روش های مختلف به سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی آندوژن در دوره بیماری دیابت، آسیب می زنند؛ بنابراین کنترل گلیسمی در ابتلا به دیابت می تواند از پیشرفت این بیماری جلوگیری کند.

اثرات هیپوگلیسمیک زعفران از طریق مکانیسم های مختلف القای جذب گلوکز توسط بافت های محیطی، مهار جذب گلوکز روده ای، مهار فعالیت انسولیناز در کبد و کلیه، مهار تولید گلوکز آندوژن، مهار جذب مجدد گلوکز کلیوی و یا اصلاح مقاومت به انسولین، تحریک سلول های بتای جزایر لانگرهانس به آزاد شدن انسولین بیشتر ، باززایی سلول های بتای جزایر لانگرهانس ( پانکراس یا لوزالمعده) ممکن است به بیماران دیابتی کمک کند.

تزریق سافرانال در رت های دیابتی می تواند پروفایل لیپیدی و وزن بدن را بهبود بخشد.

مکانیسم های مختلفی برای اثرات هیپو لیپیدمی عصاره زعفران و اجزای آن پیشنهاد شده است، این مکانیسم ها عبارتند از: 

  1. اثرات مهاری روی سطح مالون دی آلدیید، رادیکال آزاد اکسیژن و غلظت Ca+2 درون سلولی در سلول اندوتلیال و فعال کردن سوپراکسید دسموتاز یکی از این مکانیسم ها است. 
  2. اثر مهاری زعفران روی لیپاز پانکراس موجب کاهش جذب چربی و کلسترول میشود.
  3. مکانیسمی که کروستین اثرات آترواسکلروز آزمایشگاهی را کاهش می دهد و انتشار اکسیژن را افزایش میدهد و به آلبومین پلاسمائی محکم اتصال می یابد.
دسته بندی زعفران
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+926 محصولات
+1647 سفارشات تکمیل شده
+2187 کاربران
+4751 مطالب وبلاگ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت