تیره توی (Hamamelidaceae)

54
تیره توی

تیره توی ،‌ گیاهانی به صورت درخت یا درختچه و شامل تعداد ۱۰۰ گونه در ۲۳ جنس هستند. در نواحی گرم و معتدل کره زمین به نحو فاصله دار پراکندگی دارند. بیشینه انتشار آن ها در آسیاست و فقط معدودی از آن ها در قاره های دیگر یافت می شوند. جنس های مهم آن عبارت از Hamamelis (۶ گونه)، Liquidambar (۶ گونه) است.

از اختصاصات گیاهان تیره توی این است که برگ هایی معمولا متناوب، ساده یا لوب دار و گل هایی در بعضی گونه های فاقد پوشش و گاهی منحصرا مركب از یک پوشش و یا مانند گل های عادی، با پوشش های مضاعف دارند. در عده زیادی از این گیاهان، گل آذین به صورت کاپیتول های مدوری مرکب از گل های فراوان در می آید و چون هر گل را براکته های رنگین احاطه می کند و یا آن که این براکته ها در فاصله کمی از گل قرار می گیرند، از این جهت مجموعا گل آذین زیبایی از مجموع گل ها و براکته های آن ها به وجود می آید.

گیاهان تیره توی

گل های گیاهان تیره توی به صور مختلف نر – ماده یا دارای یکی از اجزای گل، یک پایه یا پلی گام و مرکب از قطعات ۴ تا ۵ تایی است. در بین بعضی از انواع آن ها گونه هایی با گل های فاقد پوشش نیز دیده می شود.

مادگی آن ها دارای ۲ برچه و تخمدانی ۲ خانه، محتوی یک یا چند تخمک واژگون با تمكن محوری یا کم و بیش جانبی است. میوه آن ها پوشینه و محتوی دانه هایی با جنین راست و آلبومن گوشت دار است. در بین آن ها علاوه بر نمونه های دارویی، درختان زینتی زیبا نیز دیده می شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید