مشکلات مربوط به لثه

کاربر ۱۸کاربر ۱۸
1,504 بازدید
مشکلات مربوط به لثه

در این مقاله برخی مشکلات رایج در لثه و دندان ها را معرفی میکنیم و راه های خلاصی از این مشکلات را نیز ذکر میکنیم.

پاک کردن لثه ها

یکی از مشکلات مربوط به لثه پاک کردن آن هاست: برای پاک کردن لثه ها عاقرقرها و هلیله زرد از هر کدام ۱۰ گرم و خردل ۲۰ گرم همه را مخلوط و نرم بکوبید و با آنها هر روز لثه را بشویید.

ضد عفونی کردن لثه

بدین منظور گه گاهی خرما خرک را خوب در دهان بجوید و بخورید و تنتور ید را هم به وسیله ی پنبه به لثه بمالید.

تقویت لثه

برای تقویت لثه ها آب دمکرده ی شاه تره یا آب جوشانده ی گزنه بنوشید.

 •  برگ های ترب سیاه را گه گاهی در دهان بجوید.
 • گه گاهی گوشت بالنگ را در دهان بگیرید و بمکید.
 • تنباکوی سوخته شده را بر لثه ها ضماد کنید.
 • خرمای سبز و کال یا خرما خرک را در دهان خوب بجوید و بخورید.
 • پوست شکوفه های خرمای نر را بسایید و به لثه ها بمالید.
 • هربار مقداری شاه تره را در دهان بگیرید و مزمزه کنید.

مقداری میخک را در لیمو فرو کنید و در کوره یا فر گذاشته تا خشک شود. بعد نرم بکوبید و با آن لثه و دندان را بشویید.

تخم رازیانه و تخم ترب سیاه از هر کدام ۳۰ گرم، پونه ۱۵ گرم همه را در یک لیتر آب انگور خیس کنید و هر بار با کمی از آن لثه ها را بشویید.

مشکلات مربوط به لثه(سستی لثه ها):

یکی از مشکلات مربوط به لثه سستی لثه هاست. برای درمان سستی لثه ها زاج سبز، سماق، گلنار فارسی، عاقرقرها، پوست انار خشک شده و مازو را به نسبت مساوی مخلوط، بعد یک پنجم وزن همه ی آنها نمک اضافه کنید و بسیار نرم بسایید و هر روز سه مرتبه، هربار کمی از آنها را با مقدار کمی سرکه مخلوط و دهان شویه کنید.

سماق، گلنارفارسی، گل محمدی، خرنوب، بلوط و تخم مورد را به نسبت مساوی مخلوط و نرم بسایید و هر روز با آن دهان شویه کنید.

محکم کردن لثه‌ها:

محکم کردن لثه‌ها:

برای اینکه لثه ها محکم تر شود از خوراکی هایی مانند پیاز، برگ ترب سیاه، برگ تربچه، کرفس، اسفناج، سیب زمینی، چاغاله بادام با پوست و سرکه بیشتر استفاده کنید و هسته ی هلو را هم در دهان خوب بجوید.

 • صمغ درخت توت را در دهان بجوید.
 • خرما خرک را در دهان بجوید.
 • گوشت بالنگ را در دهان بجوید.
 • آب گشنیز تازه را بگیرید و در دهان نگه داشته و غرغره کنید.
 • پس از صرف هر وعده غذای روزانه به وسیله ی انگشت نمک را به لثه ها بمالید.
 • زاج سفید را با سرکه مخلوط و در دهان مزمزه کنید.
 • انجیر را در شیر بجوشانید و آن شیر را در دهان نگه دارید.
 • سرکه را با آب رقیق و کمی نمک مخلوط و روزی چند مرتبه در دهان مزمزه کنید.
 • برگ درخت توت را بجوشانید و روزی چند مرتبه آب آن را در دهان مزمزه کنید.
 • گلنار فارسی را بسایید و پس از هر وعده غذا مقداری از آن را روی لثه مالش دهید.
 • خاکشیر تلخ را نرم بسایید و بعد با پوست انار خشک ساییده شده، مخلوط و اطراف لثه و پای دندان ها بپاشید.

زیره ی سبز، زیره ی سیاه، رازیانه و انیسون را مساوی مخلوط و نرم بسایید، بعد هم وزن آنها ذغال چوب تبریز و ذغال چوب گنه گنه یا ذغال چوب

اضافه کرده و نرم بسایید، قطعه پارچه ی تمیزی را تر کنید و بر گردها آغشته و روی لثه ها بمالید.

توری سوخته شده چراغ تریک (سری روشنایی) را روی لثه ها بمالید، بعد از دهان بیرون و دهان را خوب بشویید. (چون توری سری روشنایی بسیار سمی است.)

چند عدد گردوی نارس که تقریبا به اندازه ی یک فندق باشند را در سرکه بجوشانید، بعد آب آن را در دهان مزمزه کنید.

پوست سفت بادام را بسوزانید تا به صورت ذغال در آید، بعد نرم بسایید و به لثه ها بمالید.

کربنات دوشو، کربنات دو منیزی، بی کربنات دو سود و کلرات دو پلاس از هر کدام ۱۰ گرم، مانتول ۳۰ سانتی گرم و اسانس مانت (جوهر نعناع) به اندازه ۱۰ قطره را مخلوط و هر صبح و شب با آن دندان ها را مسواک کنید.

تنتور ید را به وسیله ی پنبه بر لثه ها بمالید.

پوست سیب درختی را بجوشانید و هر روز سه مرتبه و هربار مقداری از آن را در دهان نگه داشته و مزمزه کنید.

پوست سبز گردوی تازه را در سایه خشک کنید و بعد بسایید و به لثه ها بمالید.

پوسته های سنجد را جمع آوری و بجوشانید و آب صاف کرده ی آن را روزی یک تا سه مرتبه پای دندان ها نگه دارید.

تنتور میر و تنتور ید و تنتور را تانیا از هر کدام ۱۰۰ گرم مخلوط و هر روز به لثه ها بمالید.

میوه ی درخت کاج و ریشه ی نی سوخته و پوست خشک شده ی انار، گلنار فارسی، سعد کوفی، خون سیاوشان، کندر، تباشیر، کنجیده، اقاقیا، جفت و گل محمدی همه را نرم بسایید.

به اندازه ی یک پنجم وزن همه ی آنها با نمک مخلوط کنید و هر صبح، ظهر و شب بعد از صرف غذا، کمی از آن را بر لثه ها بمالید.

لثه‌آور:

لثه‌آور:

اگر لثه های شما تحلیل رفته است برای تقویت آن به را خوب بجوید و بخورید.

هر صبح، ظهر و شب پس از مسواک کردن دندان ها و شستن دهان انگشت خود را در روغن زیتون کرده و محکم به لثه ها بمالید و ماساژ دهید.

کندر، مستکی، گلنار فارسی، تخم خرفه، شهم حنظل، تبانیر، فوفل، بلوط و مازو را به نسبت مساوی مخلوط و سه برابر همه ی آنها نمک اضافه کنید و نرم بسایید، پس از هر غذا انگشت خود را تر کرده به پودرها آغشته کنید و به لثه ها بکشید و خوب مالش دهید. بعد از کمی صبر کردن از دهان خارج نمایید.

خارش لثه کودکان:

برای رفع خارش لثه ی کودکان فقط یک مرتبه لثه ی او را با گلیسیرین مالش دهید.

درد لثه

هنگامی لثه ها درد میگیرند که معیوب شده باشند. برای از بین بردن و فاسد کردن لثه ها، مسواک های معمولی و ارزان قیمت از همه چیز بدتر می باشند.

زیرا مسواکی که موهای زبری دارد، در موقع مسواک زدن موهای آن گاهی در داخل لثه میشکند.

مانند سبوس جو که داخل نان باشد، موهای مسواک ارزان قیمت با جنس نامرغوب در زیر لثه جا میگیرند و بعد آبسه کرده، ایجاد عفونت میکند و دهان بدبو و عفونی می شود، در نتیجه شخص دچار درد لثه نیز می گردد. پس سعی کنید از مسواک با جنس مرغوب استفاده کنید، در غیر این صورت تا می توانید با پنبه یا انگشتان خود مسواک کنید.

گاهی نیز به علل مختلفی بن دندان ها و لثه بیمار می گردد و باعث خون ریزی و درد می شود که ممکن است انسان آن را با پیوره اشتباه گیرد.

در صورتی که باید قبلا بر روی مزاج خود امتحان کند و بفهمد که منشا آن از حرارت است یا از رطوبت.

اگر از رطوبت بود اول رطوبت را برطرف کرده، سپس به طریق زیر به درمان پرداخت.

اگر درد از رطوبت و سردی بود پوست هلیله ی زرد را نرم ساییده با عسل مخلوط و تا یک هفته روزی سه بار لثه را با آن شستشو دهید.

کف دریا، گلنار فارسی و سماق را به طور مساوی مخلوط و نرم بسایید. بعد از هر غذا و پس از شستن دهان به وسیله ی انگشت آغشته به آن لثه ها را مالش دهید.

روزی ۸ مرتبه لثه ها و بن دندان را با گلاب و عرق تمشک به وسیله ی انگشتان شستشو و مالش دهید.

درد لثه از گرمی و حرارت:

درد لثه از گرمی و حرارت:

اگر درد لثه از گرمی و حرارت بود سماق را نرم بسایید و بعد از هر غذا به وسیله ی انگشت آغشته به آن روزی سه مرتبه لثه ها را مالش دهید.

کلرات دو بتاس را به اندازه ی ۳ گرم با مقدار نیم لیوان آب گرم مخلوط و روزی ۳ مرتبه در دهان مزمزه کنید.

تنتور را به پنبه آغشته و به لثه ها بمالید.

گل ارمنی را نرم بسایید و با ذغال چوب درخت انگور ساییده شده مخلوط و روزی ۳ مرتبه به لثه ها بمالید.

سماق، طباشیر صدفی، تخم گشنیز، پوست هلیله ی زرد، جوش شیرین و گلنار فارسی را به مقدار مساوی مخلوط و نرم بسایید و روزی سه مرتبه پس از صرف غذا بر لثه ها بپاشید و کمی بگذارید روی آنها بماند

گلنار فارسی را نرم بسایید و بر لثه ها مالش دهید.

خاک شیر تلخ را نرم بسایید و با پوست انار خشک و ساییده شده مخلوط و پای لثه ها بمالید.

ورم یا التهاب لثه ها

التهاب لثه ها معمولا در اثر سطح پایین بودن بهداشت دهان ایجاد می شود. این بیماری در زنان شایع تر است، التهاب ملايم لثه ها تحت عنوان بیماری الته شناخته می شود و بسیار رایج است، به طوری که از هر ده فرد بالغ نه نفر به آن مبتلا می شوند.

لثه های سالم، صورتی یا مایل به قهوه ای و محکم هستند. در التهاب لثه، لثه ها به رنگ قرمز ارغوانی در آمده نرم و براق می شوند و به راحتی خون ریزی می کنند، به خصوص هنگام مسواک زدن دندان ها.

این بیماری معمولا به علت تشکیل پلاک (رسوب ذرات غذایی، بزاق و باکتری ها) در محل اتصال لثه به قاعده ی دندان می باشد.

مشکلات مربوط به لثه-1

لثه ها و بافت های محافظت کننده ی دندان ها دچار التهاب شده، لثه ها پس روی کرده اند و دندان ها را بدون حمایت گذاشته اند. این شرایط دور دندان (پریودنتیت) شناخته می شود.

التهاب لثه می تواند به علت داروهای خاصی مثل فنی توئین، سرکوب کننده های ایمنی و داروهای ضد فشار خون بدتر شود.

این داروها می توانند باعث رشد بیش از حد لثه ها شده و جدا شدن پلاک را مشکل کند.

داروهای ضد حاملگی خاصی نیز می توانند باعث بدتر شدن علایم شوند. خانم های حامله به علت تغییرات زیاد هورمون ها در بدن بیشتر مستعد التهاب لثه می باشند.

اگر التهاب لثه به طور ناگهانی رخ دهد، تحت عنوان التهاب حاد نكروزان زخمی لثه یا دهان آلوده نامیده می شوند.

این بیماری اغلب ناشی از التهاب مزمن لثه می باشد و ناشی از رشد بیش از حد باکتری هایی است که به طور طبیعی در دهان زندگی می کنند و بی خطر هستند.

این ناراحتی بیشتر در افرادی که تحت استرس زیاد یا مبتلا به ایدز می باشند دیده می شود.

علایم آن چیست؟

علایم التهاب لثه (ژنیژیویت) به تدریج ظاهر شده و معمولا شامل لثه های:

متورم – درخشان (براق) – نرم و قرمز مایل به ارغوانی – لثه هایی که به آسانی در هنگام مسواک زدن خونریزی می کنند می باشند.

اگر التهاب لثه (ژنیژیویت) درمان نشود گاها لثه از دندان فاصله گرفته و دور می شود و بین لثه و دندان فضایی ایجاد می شود که می تواند در آن پلاک تشکیل شود.

ممکن است باکتری های موجود در پلاک سبب گسترش التهاب شوند. گاها ممکن است التهاب بافت محافظ دندان (پریودنتیت مزمن) یا پس رفتگی لثه ایجاد شود. در موارد شدید یک یا چند دندان ممکن است از دست رفته و بیفتند.

علایم التهاب لثه حاد نکروزان که معمولا بعد از ۱ تا ۲ روز ظاهر می شوند عبارتند از:

– لثه هایی به رنگ قرمز روشن که با یک رسوب خاکستری رنگ پوشیده شده اند.

– لثه هایی که به آسانی خون ریزی می کنند.

– تنفس بدبو و طعم فلز در دهان.

– درد در لثه ها.

وقتی التهاب لثه حاد نكروزان پیشرفت میکند غدد لنفاوی گردن ممکن است بزرگ شده و ممکن است ایجاد تب کند.

در صورتی که به ورم لثه مبتلا شده اید از خوراکی های زیر بیشتر استفاده کنید تا به مرور برطرف گردد.

 ورم لثه

آناناس، خربزه، شاه توت سیاه، توت فرنگی، سیب درختی، هلو، پرتقال، لیمو ترش، انار ترش، موز، گیلاس، آلبالو، طالبی، تمرهندی، زرشک، هویج، گوجه فرنگی، سیب زمینی، فلفل سبز، کدو، کلم، کاهو، شلغم، نخود سبز، ریواس، اسفناج، تره، شاهی، جعفری، جگر.

برای درمان آن نیز نخود سبز را خیس کنید و چند مرتبه در طول روز آب آن را در دهان بگردانید.

یک مشت انجیر خشک را در یک لیتر شیر بجوشانید و آن شیر را در جای خنک نگه دارید و در طول روز چند بار در دهان غرغره کنید.

هلیله ی زرد کوبیده شده را بجوشانید و آب آن را در دهان غرغره کنید.

پودر عدس یا پودر گشنیز یا مورد نرم و یا صندل سرخ ساییده شده و یا فوفل نرم کرده و یا سماق ساییده شده را روزی چند مرتبه به لثه ها مالش دهید.

آب برگ تاجریزی تازه یا برگ بارهنگ تازه یا آب برگ خرفه را چند بار در روز در دهان نگه دارید و پس از کمی صبر کردن از دهان خارج کنید.

سماق ساییده شده را با گلاب مخلوط کنید و روزی چندبار در دهان مزمزه کنید.

تخم ریحان کوهی یا هسته ی تمرهندی و یا تخم مرو را بسایید و در آب اسفرزه خیس کنید و روزی چند مرتبه روی لثه ها بمالید.

فوفل، کات کبود، زاج سفید و دارو فلفل را به نسبت مساوی بکوبید، بعد بجوشانید و با آب آن دهان شویه کرده و از دهان خارج کنید.

گل بابونه، مغز ناخنک، مرزنجوش، تخم شنبلیله و تخم کتان را مخلوط بجوشانید و روزی چند بار آب آن را در دهان نگه دارید.

کمی زاج سفید را با آب لیمو مخلوط و در دهان مزمزه کنید و فورا از دهان خارج سازید.

پیوره

پیوره

پیوره نوعی بیماری لثه است بدین طریق که پای دندان ها را عفونت فرا می گیرد، به نحوی که ایجاد درد می کند.

اگر هم دست به دندان ها گذاشته شود ناراحتی ایجاد می کند، همچنین به طور مرتب یا گه گاه از بن دندان ها خونابه خارج می شود و دهان عفونی و بدبو می شود، به طوری که بوی آن خود شخص و دیگران را رنج میدهد.

مبتلایان به پیوره باید هرچه زودتر به دندان پزشک مراجعه و به درمان بپردازند و حتی اگر احتیاج به کشیدن دارد فورا یک یا چند عدد یا همه ی دندان ها را بیرون بکشند، زیرا میکروب و عفونت پیوره به مرور خورده می شود و ایجاد مسمومیت میکند.

اهمیت ندادن، درمان نکردن و خوردن عفونت حاصل از پیوره ی لثه ها، حتی ممکن است به هلاکت انسان نیز بیانجامد.

عفونت های پای دندان ها را می توانید به وسیله ی سنگ جهنم (نیترات دارژان) یا به دست دندان پزشک به وسیله برق بسوزانید.

به منظور پیشگیری از مبتلا شدن به پیوره باید روزی سه مرتبه آب سرد خالص را در دهان بریزید و غرغره کنید و با انگشت سبابه محکم به لثه ها و بن دندان ها بکشید که لزجیت و لیزی که آنها را فرا گرفته است، از بین برود.

انگشت را محکم به لثه ها بکشید تا صدای جیرجیری از لثه ها به گوش برسد. این عمل را اگر ادامه دهید هرگز دندان ها و بن دندان ها خراب نخواهد شد و برای همیشه سلامت لثه های خود را حفظ خواهید کرد.

در این گونه مواقع اگر شخص پرخونی هستید بهتر است قبل از هر اقدامی زیر چانه و اطراف دهان را زالو بیندازید.

برای درمان پیوره می توانید پوست تخم مرغ را نرم بسایید و هر روز با آن پودر لثه ها را مالش دهید.

توری چراغ تریک (سری روشنایی) که سوخته است را به لثه ها بکشید.

پس از صرف هر وعده غذای روزانه لثه ها را با نمک به وسیله ی انگشت سبابه مالش دهید.

سعد کوفی، سماق، گل محمدی، جفت، پوست انار شیرین، مازو، گل ارمنی و پوست هلیله ی زرد از هر کدام به مقدار مساوی مخلوط و بسیار نرم بسایید و شب ها هنگام خوابیدن بر بن دندان ها بپاشید و بخوابید.

پوست تخم مرغ

صبح ها دهان، دندان و لثه ها را با آب سردی که در آن نمک یا جوش شیرین حل کرده باشید، پاکیزه شستشو دهید.

تباشیر قلمی، تباشیر صدفی، زرشک بدون هسته (زرشک پلویی) خشک کرده را مخلوط و نرم بسایید و شب ها هنگام خواب به لثه ها بپاشید و بخوابید و صبح با مخلوط آب سرد و گلاب دهان را خوب شستشو دهید.

پنجاه گرم ابقل را نرم بسایید و با ۱۰۰ گرم عسل مخلوط و هر روز ۳ مرتبه لثه ها را مالش و شستشو دهید.

خون سیاوشان، گل ارمنی و گل مختوم به نسبت مساوی مخلوط و بسیار نرم بسایید و هر شب کمی از آن را با سفیده ی تخم مرغ مخلوط و به لثه ها بمالید و بخوابید.

فوفل را نرم بسایید و شب ها هنگام خوابیدن کمی از آن را با سفیده ی تخم مرغ خوب مخلوط کنید و به لثه بمالید و بخوابید.

فوفل و مردار سنگ را مخلوط بسایید و با آن لثه و دندان ها را مالش دهید و شبها هنگام خوابیدن، صمغ عربی ساییده شده را بر لثه ها بپاشید و بخوابید.

یک استکان سرکه را با یک لیوان آب مخلوط و با آن هر روز لثه و دندان ها را شستشو دهید.

بلوط و کندر از هر کدام ۲۰ گرم، فوفل ۵۰ گرم، گلنار فارسی و مازو از هر کدام ۱۰۰ گرم همه را مخلوط و نرم بسایید و با آن روزی سه مرتبه لثه ها را مالش دهید.

میوه ی کاج را بجوشانید و روزی سه مرتبه با آب آن دهان شویه کنید.

ریشه ی خطمی را پس از شستن نیم کوب کنید بعد حدود ۲ ساعت خیس کرده، سپس در همان آب بجوشانید و روزی سه مرتبه با آب آن دهان شویه کنید.

روزی سه مرتبه با آب جوشانده ی گلنار فارسی دهان شویه کنید.

پوست شکوفه ی خرمای نر را بسایید و روزی سه بار به لثه ها بمالید.

شهم حنظل، گلنار فارسی، بلوط، مازو، تباشیر و نمک طعام را مخلوط و نرم بسایید بعد با رب انار مخلوط و روزی سه مرتبه به لثه ها مالش دهید.

خون سیاوشان، فوفل، بلوط، گلنار فارسی، آمله، تباشير هندی و گل ارمنی همه را به طور مساوی مخلوط و نرم بسایید و یک ششم همه ی آنها نمک ساییده شده اضافه کنید و روزی سه مرتبه با آن دهان شویه کنید.

روزی سه مرتبه با کوبیده ی مخلوط عاقرقرها و خردل لثه ها را بشویید.

زخم لثه

مشکلات مربوط به لثه-2

برای درمان زخم لثه مرزه و زیره را نرم بسایید و با سرکه مخلوط کنید و روی آن بمالید و یا مقداری از آن را در دهان نگه دارید.

خونریزی لثه

اگر لثه خونریزی می کند برای رفع آن نیم فنجان سرکه را در یک لیوان آب جوشیده ی سرد شده مخلوط کنید و مدام در دهان بگیرید و مزمزه کنید.

ده گرم مورد و ۲۵ گرم عدس را بسوزانید. خاکستر آن را با ۵ گرم تباشیر و ۲۵ گرم سماق و ۱۰ گرم مازو که همه را نرم ساییده اید، مخلوط کنید و مرتب به لثه ها بمالید و مقداری از آن را هر شب هنگام خواب روی لثه ها بپاشید و بخوابید.

اسید تانیک ۲ گرم، آنتی پرین ۲ گرم و تنتور بنژوان ۱۰ گرم را با هم مخلوط کنید و بر لثه ها بمالید.

در التهاب لثه (ژینژیویت)، لثه ها به خاطر تشکیل پلاک روی دندان ها ملتهب و نرم شده و به راحتی دچار خونریزی می شوند.

دسته بندی دهان و دندان
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت