گل ها و درختچه های خارجی (قسمت دوم)

کاربر ۱۸کاربر ۱۸
4,724 بازدید
درختچه های خارجی

در این سری از مقالات قصد داریم تا به معرفی گل ها و درختچه های خارجی بپردازیم. لطفا با ما همراه باشید…

درختچه های خارجی : تیره ماگنولیا Magnoliaceae ) MAGNOLIA)

Magnolia grandiflore

MAGNOLIA

بومی جنوب ایالات متحده است. در فلوریدا و هند خاوری و در مناطق گرمسیری در ارتفاع بیش از ۹۰۰ متر می روید. نباتی همیشه سبز است (به ارتفاع ۳۰ متر) از طریق بذر خوابانیدن شاخه ها و قلمه زیاد می شود.

تیره درخت نان (Annonaceae) CUSTARD APPLE

Monodora myristica

CALABASH NUTMEG

بومی آفریقای باختری گرمسیری است. نباتی است خزان برگ (۶ تا ۲۴ متر) با برگ های درخشان، گل های خوشبو و غلاف سپاه ( ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر طول و ۲۵ سانتیمتر پهنا) و بذرهایی با بوی Nutmeg که برای تهیه گردنبند و به عنوان چاشنی به کار می رود.

Cananga odorata

ILANG-ILANG

بومی هند خاوری است. درخت همیشه سبز و نازکی است( ۲۴ تا ۳۰ متر) در تمام سال شکوفه می دهد. گل های آن بسیار خوشبو است (اندازه گل ۹ سانتیمتر) روغن و عطر زیبایی می دهد و از آن تاج گل می سازند. درخت از بذر بعمل می آید.

تیره شقایقPapaveraceae ) POPPY)

Macleaya cordata

PLUME POPPY

بومی چین و ژاپن است. نباتی است علفی دایمی (۱/۵ تا ۲/۵ متر) با ریشه های خزنده و برگ های زیبا (به پهنای ۲۵ سانتیمتر) که قسمت زیرین آن سفید است. شاخه های گل به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر می رسد. از قلمه یا پاجوش زیاد می شود.

Argemone Mexicana

PRICKLY POPPY

بومی آمریکای گرمسیری است و در تمام مناطق حاره پخش شده است. نبات خار داری است (با ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتر ارتفاع). به صورت علف هرز و زینت باغ وجود دارد. اغلب در هنرهای تزینی نمایش داده می شود. گل های ممکن است سفید یا زرد باشند.

شقایق، بومی مکزیکو و جنوب کالیفرنیا است . شکل نبات بوته ای است (۹۰ سانتیمتر تا ۲/۵ متر)، و گل های زینتی و خوشبو (۷/۵ تا ۱۵ سانتیمتر پهنا دارد ). با تقسیم بوته زیاد می شود. نهال ، دیر گل می کند. در برابر نور کامل خورشید مقاومت دارد.

تیره کور یا کبر Capparidaceae) CAPER)

Crateva roxburghii

BARNA

بومی هندوستان مالايا و آفریقای مرکزی است. یک درخت با برگ های پهن زود ریز و سه برگچه ای است که ارتفاع آن به ۱۵ تا ۳۰ متر می رسد.

موقع گل بسیار تماشایی و زیباست خوشه های گل دارای ۱۰ تا ۳۰ سانتیمتر درازا و ۲۵ سانتیمتر پهنا می باشند و بوی سیر می دهند. از بذر می رویند و در مقابل آفتاب برگ ها درخشش دارند.

Cleome spinosa

SPIDERFLOWER

بومی آمریکای گرمسیری است و به میزان وسیعی اهلی شده است. نباتی خوشبو و نیشدار است(۹۰ – ۱۲۰ سانتیمتر) با ساقه های خاردار و برگ های مرکب.

غلاف بذرها طویل و باریک است. بذرها به آسانی جوانه می زنند. به نور کامل خورشید و خاک مرطوب نیازمند است. نباتی است خوشایند زنبور عسل.

تیرهMoringaceae ) MORINGA)

Moringa oleifera

HORSERADISH TREE

درخت بومی هندوستان شمالی است. درخت ۷/۵ متری زیبایی است با برگ های پر مانند سه بار شانه ای (۲۲ تا ۶۰ سانتیمتر) و گل های انبوه.

در تمام سال میوه دارد. ریشه هایش مانند ترب کوهی است. غلاف های تازه برگ ها و دانه ها به مصرف خوراکی می رسند.

از بذرهایش روغن معطری به دست می آید که برای آشپزخانه و روغن مو و پوست به کار می رود. به وسیله بذر یا قلمه زیاد می شود.

تیره ناز Crassulaceae) ORPINE)

Crassula falcate

SCARLET PAINTBRUSH

بومی دماغه Province آفریقای جنوبی است و به طور وسیعی کشت می گردد. بلندی پوشه ۹۰ سانتیمتر است با ساقه گوشت دار و برگ های بسیار گوشتی (به بلند۱۰ – ۷ سانتیمتر).

گل ها به رنگ قرمز روشن، نارنجی و گاهی سفید، و در خوشه های انتهایی مسطح و به طور متراکم مجتمع اند. طرز ازدیاد به وسیله قلمه شاخه قلمه برگ یا بذر می باشد. نیاز به زهکشی خوب دارد.

Echeveria elegans

MEXICAN SNOWBALL

بومی ( Hidalgo ) است. بدون ساقه ، طوقه فشرده و برگ های ۵ سانتیمتری دارد. شاخه های گل ۱۰ تا ۲۵ سانتیمتر بلندی و خوشه گل ۵ تا ۱۰ گل دارد و واریتهsimulansبرگ های انتهایی سرخ و گل های زرد مایل به سرخ دارد. از طریق پا جوش زیاد می شود.

Echveria glauca

ICE ROSE

بومی مکزیک است. بوته بدون ساقه طوقه نعلبکی شكل (تا ۱۰ سانتیمتر پهنا) با برگ های گرد و نازک است. شاخه گل ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر است و خوشه ها ۸ تا ۲۰ گل می دهند.

ازدیاد به طریقه پاجوش است. از این نبات بستر کاشت فشرده ای درست می کنند.

کلانکوئه بومی آفریقای خاوری گرمسیری است. نباتی است دایمی (۴۵ سانتیمتر) گوشتی با برگ های پر گوشت (۵ سانتیمتر طول) زرد تا نارنجی ، در زمستان گل های سرخ رنگ دارد.

طریقه ازدیاد به وسیله بذر و قلمه برگی است که در محل آفتابی انجام می شود.

Cotyledon undulat

PIG’S EAR

بومی دماغه Province است . نباتی است شبیه درختچه (تا ۹۰ سانتیمتر) برگ هایش ۷/۵ تا ۱۲/۵ سانتیمتر با شکوفه های نقره ای یا سفید لکه دار پوشیده شده است. گل ها نارنجی یا قرمز رنگ هستند . با بریدن ساقه های قدیمی شاخه های جدید می روید.

Aeonium glutinosum

GUMMY AEONIUM

بومی Madeira است. دارای ساقه قایم یا خوابیده و برگ های ۷/۵ تا ۱۰ سانتیمتر و بسیار چسبناک است. خوشه های گل (۳۰ سانتیمتر طول و پهنا) از شاخه برگی ۶۰ سانتیمتری بیرون می آید.

برگ هایش برای محکم کردن نخ های ماهیگیری بکار می می رود .

تیرهPittosporaceae ) PITTOSPORUM)

Bursaria spinosa

TASMANIAN CHRISTMAS BUSH

درختچه های خارجی-1

این بوته در سراسر استرالیا و تاسمانیا یافت می شود، درختچه (۴/۵ متر) یا درختی (۹-۶ متر) که برگ های تیغ دار دارد. سنبله گل انتهایی (۱۲/۵ تا ۱۵ سانتیمتر) و گل های شیرین مزه و خوشبو دارد.

به مقدار فراوانی در تابستان در موطن اصلی رشد می کند. پوشش قرمز بذر که پس از گل در می آیند، زینتی هستند. از طریق قلمه زیاد می شود.

Pittosporum undulatum

VICTORIAN LAUREL

از نواحی حاره استرالیا و تاسمانیا است. درختی (۶ تا ۱۲ متر) زیبا است. و شاخه هایی در پایین دارد. برگ های آن (۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر طول) مانند گیلاس، موج دار و درخشنده است.

گل های خوشبو دارد که تبدیل به میوه های زینتی می گردد و این میوه ها به هنگام رسیدن از هم باز می شوند. درخت به سرعت از طریق بذر زیاد می شود.

در مقابل باد و خاک شور مقاوم است و ممکن است به صورت پرچین متراکم رشد کند. یک واریته ی مشهور آن برگ های رنگارنگ دارد .

Pittosporm heterophyllum

PITCHEBERRY

بومی چین است درختچه ای است پخش شونده یا خمیده ، در صورتی که خوب نگهداری گردد به طول ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر یا تا ۳/۶۰ متر می رسد.

برگ های آن شکل های متغییر دارد. گل هایش بسیار خوشبو است. خوشه های کوچک و دانه های سیاه برجسته دارد برجستگی دانه های سیاه به خاطر رنگ سبز روشن شاخ و برگ است.

بسیار کند رشد می کند. در برابر خاک ضعیف و خشک مقاوم است . برای پر چین و تپه های سنگی نباتی مناسب است.

تیرهCunoniaceae ) CUNONIA)

Hymenosporum flavum

SWEETSHADE

بومی استرالیای نیمه گرمسیری است. ممکن است به صورت درختچه یا درخت باریکی (۷/۵ تا ۱۵ متر) باشد برگ های همیشه سبز آن (به طول ۷/۵ تا ۱۵ سانتیمتر) به طرف پایین متمایل است.

بسیار خوشبو است. گل های جذاب آن در خوشه های انتهایی (۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر) ظاهر می گردد که به دنبال آن کپسول های ضخیم (به طول ۲/۵ سانتیمتر) می آید.

دارای بذرهای بالدار است. از طریق بذر یا قلمه زیاد می شود.

Ceratopetalum

Gummiferum NEW SOUTH

WALES CHRISTMAS BUSH

درختچه ای ظریف یا درختی کوچک (۹ متر یا بیشتر) است که اکثرا در ولز جنوبی کشت می گردد. گل ها کوچک و بی بو هستند.

کاسبرگ های گل قرمز است و در اواخر پاییز از شاخه های آن برای تزیین استفاده می کنند. از طریق بذر یا قلمه زیاد می شود .

تیره گل سرخ Rosaceae) POSE )

Photinia serrulata

CHINESE HAWTHORN

بومی چین و کالیفرنیا است و در دیگر نواحی دارای آب و هوای ملایم به خاطر زینتی بودنش معروف است. درختچه یا درختی کوچک است (۹ تا ۱۲ متر) برگ ها به هنگام جوانی به رنگ سرخ مسی اند و قبل از پژمردن قرمز سیر می شوند.

گل های آن (در خوشه های ۱۵ سانتیمتری) در تابستان پدیدار می شوند. میوه ها در پاییز و زمستان می رسند. به سایه کمی نیازمند است.

Cotoneaster pannosa

SILVERLEAF COTONEASTER

بومی جنوب باختری چین است. در کالیفرنیا و هاوایی معروف است و درختچه ای است (۹۰ تا ۴۵۰ سانتیمتر) نیمه همیشه سبز با شاخه های کمانی و برگ هایی (تا ۲/۵ سانتیمتر طول) که قسمت زیرین آن نقره ای مخملی است.

در زمستان مملو از میوه های زینتی است. از طریق بذر ، قلمه یا خواباندن زیاد می شود.

Pyracantha angustifolia

NARROW-LEAVED FIRETHORN

درختچه ای است (۳ تا ۳/۶ متر) که بومی چین است. همه گونه های آن به بهترین وجهی در آب و هوای ملایم رشد می کنند.

دارای شاخه های آویزان خاردار و به هنگام جوانی به طرف پایین متمایل است. برگ های آن (۲ تا ۶ سانتیمتر) در قسمت زیرین، به رنگ مخملی خاکستری و میوه های جوان آن به رنگ خاکستری و کرکی است و میوه های صاف و رسیده زینتی دارد.

Raphiolepis indica

INDIAN HAWTHORN

بومی چین جنوبی است . درختچه ای است ۱/۵ متر با شاخه های پخش شونده نازک و برگ های چرم مانند (به طول ۴ تا ۶/۵ سانتیمتر) و گل های سفید یا صورتی، رشد آن کند است. در برابر نور کامل خورشید استقامت دارد. در خاک ضعیف و شور مقاوم است.

تیره نخود فرنگی Leguminosae ) PEA)

Amherstia nobilis

FLAME AMHERSTIA

درختی است مشهور و بومی برمه، بلندی آن ۹ تا ۱۲ متر دارای برگ های مرکب می باشد. برگچه ها به طول ۱۵ – ۳۰ سانتیمتر و پخش گل ها ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتر. ازدیاد آن مشکل است ، از طریق بذر ، قلمه و خواباندن شاخه تکثیر می یابد.

Acacia baileyana

BAILY ACACIA

درختچه های خارجی-2

بومی ولز جنوبی جدید است. درختچه یا درختی (۳ تا ۹ متر) است که شاخ و برگ آبی رنگ دارد. دارای گل های غنی زیبا در اواخر پاییز است . رقم purpurea دارای شاخ و برگ بنفش کم رنگ است.

Albizia lebbeck

WOMAN’S TONGUE

ابریشم هندی بومی آسیایی گرمسیری و شمال استرالیا است. تاج درخت گسترده است (تا ۳۰ متر ارتفاع) برگ های پر مانند آن (۲۷/۵ – ۳۰ سانتیمتر درازا) در زمستان و به هنگامی که غلاف های انبوه خشک می شوند در نتیجه وزش باد می ریزند.

به سرعت از طریق بذر زیاد می شود. درخت ابریشم بومی مناطق معتدل از ایران تا ژاپن درختی است پهن (تا ۱۲ متر) خزان برگ با برگ هایی پر مانند به طول ۲۲ تا ۲۵ سانتیمتر، در تابستان، گل بسیار دارد. در کالیفرنیا معروف و به اسم میموزای معمولی جنوب مشهور است.

Bauhinia purpurea

PURPLE ORCHID TREE

بومی هندوستان و چین است. درخت پر شاخ و برگی است تا ۱۲ متر. گل های ثعلب مانند دارد.

رنگ گل ها قرمز یا به رنگ گل ارسطو خودوس و در میان شاخ و برگ قرار دارد. پس از باز شدن نیام بذری صاف و بزرگ، دانه های قهوه ای رنگ آن پخش می شود.

یک درخت بسیار مشابه به این گونه به نام B. Variegata و واریته ی آن با گل های سفید در بهار پس از ریزش برگ ها گل می کند که رشدی بسیار سریع دارند و از طریق بذر زیاد می شوند.

این بذرها بیش از یک سال قوه نامیه خود را نگه می دارند.

Butea frondosa

FLAME-OF-THE-FOREST

بومی هندوستان و درختی است خانگی ۶ تا ۱۵ متر تنه و شاخه های خمیده دارد. برگ ها دارای ۳ برگچه به رنگ خاکستری مایل به سبز به طول ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر است که در وسط زمستان می ریزد.

فورا پس از ریزش برگ ها از انتهای شاخه هایی با ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتر طول که با غنچه های سیاه و مخملی پوشیده شده اند، گل های جالبی بیرون می آید که منظره بسیار زیبایی دارد.

هندوان از این درخت در جشن ها و مراسم عامیانه استفاده می کنند. از طریق بذر یا قلمه در فلوریدا زیاد می شود. در خاک های شور مقاوم است.

Bauhinia tomentsa

ST. THOMAS TREE

درخت توماس مقدس بومی آفریقا، چین و هندوستان گرمسیری است . درخت یا درختچه (۴/۵ متر) کوچکی است که دارای برگ های نازک به پهنای ۳/۵ تا ۷/۵ سانتیمتر است و گل های آویزان که کاملا باز نمی شوند دارد. بذرهای آن به اشکال جوانه می زند.

Bauhinia galpini

RED BAUHINIA

از افریقای گرمسیری است. نسبت به خشکی مقاوم است. پخش شونده یا درختچه ای رونده با برگ های ۵ تا ۷/۵ سانتیمتر همیشه سبز است.

در تمام تابستان گل بسیار می دهد. اگر نیام بذرهایش کمیاب نبودند و قلمه ها دیر رشد نمی کردند. این درخت به فراوانی یافت می شد.

Caesalpinia sepiaria

WAIT-A-BIT

بومی آسیای جنوبی است. درختچه ای است خزان برگ، رونده با خارهای برگشته و برگ مرکب مضاعف. قدش تا ۳۰ سانتیمتر است.

در بهار گل های بسیار می دهد. از راه بذر زیاد می شود و آن را به صورت پرچین می کارند. در هاوایی به شکل وحشی وجود دارد.

Calpurnia subdecandra

EAST AFRICAN LABURNUM

درختچه یا درختی کوچک است (۳ تا ۶ متر ارتفاع) با برگ های همیشه بهار(۱۰ تا ۲۵ سانتیمتر).

در بهار گلی خوشه ای شبیه به گلیسین دارد. نیام ها مدت زیادی باقی می مانند. به عنوان درختچه زینتی و به عنوان سایه انداز برای درختان قهوه آن را زیاد می کنند.

دسته بندی گل های آپارتمانی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت