خواص گیاه پنج انگشت (Five leaf)

کاربر ۱۶کاربر ۱۶
2,085 بازدید
پنج انگشت

پنج انگشت غازى

نام هاى دیگر پنج انگشت غازی : نقره اى Potentille anserine – Argentine – Herbe aux oies – Silver wood.

مشخصات پنج انگشت غازى

گیاهى است از خانواده ی Rosaceae ، علفى و چندساله. برگهاى آن مركب داراى دوازده تا بیست برگچه، هر برگچه بیضى با دندانه هاى درشت نامنظم كه پشت برگچه ها را كرك سفیدى پوشانیده است. ساقه هاى هوایى گیاه اغلب خوابیده و در بندهاى ساقه ها در تماس با خاك ریشه هاى اتفاقى ایجاد مى شود. گلهاى آن زرد، درشت كه در بهار ظاهر مى شود – این گیاه بیشتر در حاشیه ی آب بندها و جویبارها و در مناطق مرطوب نیمكره ی شمالى مى روید. در ایران در مناطق شمال ایران در مرزن آباد و دشت ارژن و در كوه رنگ به طور خودرو شناسایى شده است.

تركیب شیمیایى: حدود ۰/۲۸ درصد اسانس روغنى فرار – كولین – تورمانتول – بتاسیتوسترول – گاماسیتوسترول – استرول

خواص درمانى: آب دم كرده ی آن را بنوشید. تونیك و مقوى است، قابض است و براى قطع اسهال خونى مفید مى باشد.

پنج انگشت خزنده

نام هاى دیگر: بنطافلن – ذو خمسه اوراق – ذو خمسه اجنجه – Potentille – Patentille rampante – Quinte feuille – Five finger – Five leaf.

مشخصات پنج انگشت خزنده

گیاهى است از خانواده ی Rosaceae ، كوچك و خزنده، چندساله، علفى گسترده روى زمین و از ساقه هاى هوایى آن در تماس با خاك ریشه هاى اتفاقى بیرون مى آید و در خاك مستقر مى گردد.

برگهاى آن مركب شامل پنج برگچه ی سبز دندانه دار و بیضى است و به ندرت هفت برگچه دارد. گلهاى آن زردرنگ است. ساقه ی زیرزمینى یا بیخ گیاه كمى ضخیم و داراى ریشه هاى نسبتا قوى است. این گیاه در گودالها و خاكهاى مرطوب اغلب مناطق اروپا، آفریقاى شمالى و مناطق معتدله ی آسیا مى روید.

در ایران تقریبا در تمام مناطق كشور مى روید، در اطراف تهران، تفرش و نواحى جنوب ایران در شیراز، دشت ارژن، گوتوند و مناطق غربى ایران در آذربایجان غربى، سهند، خوى، قره چال و در شمال ایران در مازندران، بندر گز، كجور، سخت سر، بابلسر، چالوس و همچنین در شهمیرزاد به طور خودرو شناسایى شده است.

برگ پنج انگشت خزنده

طبیعت آن: معتدل و درعین حال خنك است.

تركیب شیمیایى: ماده ی شیمیایى؛تانن در برگ پنج انگشت دیده مى شود.

پنج انگشت خزنده

خواص درمانى

  1. ده گرم خشك آن را با سركه و عسل و یا كوبیده ی تازه ی آن را با عسل و هم وزن برگ در آن فلفل مخلوط كنید و كم كم بخورید. تب را قطع مى نماید.
  2. اگر به صورت مداوم هر روز یك تا دو گرم عصاره ی برگ تازه ی آن خورده شود. قابض و خنکكننده است، براى رفع یرقان مفید است، خونریزى هاى داخلى را قطع مى كند.
  3. ضماد عصاره ی آن براى قطع خونریزى هاى خارجى مفید است.
  4. آن را با نمك و عسل مخلوط نموده و ضماد كنید. براى التیام جراحت ها و بواسیر نافع است.
  5. گرد كوبیده ی برگ خشك آن را روى جراحت هاى تازه بپاشید التیام دهنده است.

بیخ پنج انگشت خزنده

خواص درمانى

  1. آب دم كرده ی آن را بنوشید، قابض است و براى قطع اسهال مفید مى باشد، زخم روده را درمان مى كند، درد مفاصل و سیاتیك را تسكین مى دهد.
  2. عصاره ی تازه ی آن را بگیرید و بخورید. براى قطع اسهال و درد كبد و ریه و زخم روده ها و درد مفاصل و سیاتیك نافع است، براى كاهش سمیت سموم كشنده بسیار مؤثر است.
  3. آن را همراه با تمام اعضاء گیاه چهل گرم در هزار گرم آب بجوشانید و آب صاف كرده ی آن را شیرین نموده بنوشید. اسهال و شكم روش را مداوا مى كند، محلل و ضد سم است.
  4. قرقره با آب دم كرده ی آن براى رفع خشونت حلق مفید مى باشد.

تذكر: مضر معده است. مصلح آن سكنجبین مى باشد.

 

دسته بندی گیاهان دارویی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت