ماهی و مواد معدنی آن

217
ماهی و مواد معدنی آن

ماهی و مواد معدنی آن

ماهی و مواد معدنی آن در انواع آن متفاوت است. در انواع سفید ماهی شامل ماهی روغنی، هداک (نوعی ماهی روغنی است)، هالیبوت اقیانوس اطلس (نوعی ماهی بزرگ خوراکی)، لمون سول، سفره ماهی، سایت و ماهی مرلان (نوعی ماهی خوراکی، بومی اقیانوس اطلس) است.

میزان ویتامین های محلول در آب و ویتامین ث آنها زیاد نیست لیکن این ماهی ها منبع مناسب ویتامین ب ۱۲ و نسبتا مناسب ویتامین ب کمپلکس هستند.

ماهی های چرب شامل مارماهی، شاه ماهی، ماهی رودی، ماهی ماکرو، ماهی ساردین، ماهی آزاد، اسپراتس، قزل آلا، ماهی تن و ریز ماهی خوراکی هستند.

میزان ویتامین های محلول در چربی، در ماهی های چرب از انواع ماهی سفید بیشتر است ولی مقدار ب کمپلکس در این دو نوع ماهی یکسان است.

تمام انواع ماهی ها فقط حاوی مقدار نسبتا مناسبی از مواد معدنی ضروری هستند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید