شرایط اخذ مجوز مزرعه پرورش زالو

کاربر8کاربر8
2,109 بازدید
شرایط اخذ مجوز مزرعه پرورش زالو

برای اخذ مجوز مزرعه پرورش زالو در ایران باید اصول خاصی را طی کرد، هرچند این امر از 200 سال قبل رایج بوده ولی نه به صورت امروزی.

شاید پرورش زالو تنها صنعتی باشد که نهایتا طی ۲ سال و به ندرت ۳ سال، ۳۰۰ برابر بازدهی دارد. امروزه ۲ روش اصلی پرورش زالو وجود دارد:

۱- طبیعی

۲- صنعتی.

با هر روشی که زالو را پرورش دهند، چون دوزیست است، باید دسترسی آن را به آب شیرین و خشکی (خاک و سنگ) در آن واحد برقرار کنند.

درخواست کتبی از اداره (شیلات معاونت تکثیر و پرورش)، دامپزشکی و محیط زیست جهاد کشاورزی و آن گاه اداره شیلات برای دریافت طرح توجیهی دعوت می نماید، سپس محیط زیست و دامپزشکی از ادارات مربوطه دیگر مثل استانداری و .. استعلام می کنند.

ابتدا یک موافقت اصولی داده می شود و پس از دریافت استعلام ها، طرح آزمایشی Pilot plan اجرا می گردد. برای این کار، اول زمین مورد نیاز تهیه می شود.

مزرعه پرورش زالو

این زمین باید طبق اعلام محیط زیست باشد (برای مثال، سطح زمین حداقل باید ۱۵۰۰ متر فاصله از مناطق مسکونی، تولیدی، جاده ترانزیت، مراکز نظامی، آموزشی و ..، حداقل فاصله ۱۰۰۰ متر از جاده اصلی و … که ممکن است با بخشنامه هایی قوانین اخذ مجوز مزرعه پرورش زالو به روز رسانی شوند).

سپس اداره شیلات به جهاد کشاورزی معرفی می کند و جهاد کشاورزی زمینی با مشخصات غیر زراعی و حتما غير مشجر و اگر مشجر باشد، کار پرورش باید در قسمت غير مشجر باشد، چاه عمیق یا نیمه عمیق پروانه دار که یک لیتر در ثانیه آب یا حق آب داشته باشد که بتواند حداقل ۲۰۰۰ لیتر آب در روز بدهد.

و یا مجاور رودخانه یا چشمه دایمی باشد که بتوان از آن آب بهداشتی برداشت نمود (در مورد قوانین آب باید حداقل شرایط شیمیایی مورد نیاز برای ماهی قزل آلا را داشته باشد. مشخصات این زمین ضروری است از نظام مهندسی تأیید شود؛ کپی سند یا قولنامه زمین موجود باشد و … مطالبه می نماید.

 اگر زمین از منابع طبیعی در خواست شود، معمولا حتى تا ۱۰ هکتار رایگان داده می شود. پس از دریافت مجوز ، مجوز بهره برداری داده میشود که از این جا به بها، وام مورد نیاز هم می توان اخذ نمود.

مزرعه پرورش زالو باید دامپزشک، کارشناس زیست شناس، کارگر ماهر و کارگر معمولی داشته باشد.

نکته: احتمالأ قوانینی وجود دارند یا بزودی تصویب خواهند شد که صید زالو را از اکوسیستم منع نمایند و نگهداری، حمل و استفاده بدون مجوز آن را غیرقانونی اعلام کنند، بنابراین تشویق به تأسیس ودریافت مجوز مزرعه پرورش زالو، امری معقول می باشد.

 صید  وحمل و نقل زالو

دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی بهداشتی تأسیس و بهره برداری و اخذ مجوز مزرعه پرورش زالو بنا به پیشنهاد دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و به استناد قانون سازمان مصوب ۱۳۵۰ و همچنین آئین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب 87/09/13 هیئت وزیران در خرداد سال ۱۳۹۱ نگارش شد، و در جلسه مورخ 91/05/10 کمیسیون تحول اداری سازمان با کد 13/ 91 دامپزشکی به تصویب رسید و از 91/06/01 لازم الاجرا است.

ماده ۱- هدف: تعیین حداقل شرایط و ضوابط فنی بهداشتی و جانمایی تأسیسات مورد نیاز تکثیر و پرورش زالو می باشد.

ماده ۲- دامنه کاربرد: این دستورالعمل در مورد مراکز تکثیر و پرورش زالو به منظور مصارف غیر خوراکی و طبی کاربرد دارد.

ماده ۳- مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده اداره کل می باشد و دفتر نظارت بر اجرای عمومی سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای آن است.

ماده ۴- قوانین و مقررات: قانون سازمان مصوب ۱۳۵۰

آئین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب 87/09/13 هیئت وزیران

 ماده 5- تعاریف، واژه ها و اصطلاحات:

در این شیوه نامه علاوه بر واژه ها و اصطلاحات تعریف شده در آئین نامه اجرایی نظارت دامپزشکی مصوب سال ۸۷ واژه ها و اصطلاحات زیر نیز بکار می رود:

۱- مرکز: مرکز تکثیر و پرورش زالو

۲- سازمان: سازمان دامپزشکی کشور

۳- اداره کل اداره کل دامپزشکی استان

۴- شبکه دامپزشکی: شبکه دامپزشکی شهرستان

۵- مسئول فنی بهداشتی: شخص واجد شرایطی که با اخذ پروانه مربوط از اداره کل وظیفه کنترل بهداشتی را در مراکز موضوع این دستورالعمل مطابق شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان بر عهده دارد.

اداره کل وظیفه کنترل بهداشتی زالو

۶- مخزن: هر نوع جایگاهی (از جنس شیشه، فایبر گلاس و یا بتونی) که قابلیت شستشو و ضد عفونی را دارا بوده و برای تکثیر و پرورش زالو استفاده می شود.

ماده ۶- محل و موقعیت مرکز باید دارای این شرایط باشد:

1- حوادث طبیعی مانند سیل آن را تهدید نمایند و در مسیر مسیل های شناخته شده نباشد.

۲- در مسیر قنات، چشمه های تأمین آب شرب روستایی و شهری نباشد.

٣- به راه های ارتباطی جهت حمل و نقل دسترسی داشته باشد.

۴- امکان دسترسی به آب سالم و بهداشتی وجود داشته باشد.

ماده ۷- حداقل ظرفیت در هر سال 100.000 قطعه بوده و حداکثر آن بر اساس امکانات و تجهیزات مندرج در این دستورالعمل محاسبه و تعیین می شود.

ماده ۸- مساحت زمین موردنیاز حداقل باید دو برابر مساحت زیربنای آن باشد.

ماده ۹- آب مورد استفاده (شهری و یا آب چاه) برای تکثیر و پرورش زالو باید شرایط مندرج در جدول زیر را داشته باشد:

جدول1- ویژگی های آب

ویژگی هامشخصهمقدار مطلوب
میکروبیکلی فرم تام در آب ورودی۱۰۰۰MPN/100ml
 کلی فرم در آب محل تکثیر۱۰۰MPN/100ml
 کلی فرم مدفوعیدر ۱۰۰میلی لیتر آب ورودي و محل تکثیر باید منفی باشد.
 فیزیکیدما۵تا ۷درجه سانتی گراد
( نبایستی به بالاي ۱۰درجه سانتی گراد برسد)
 کلسیم۳۰تا ۱۴۰میلی گرم در لیتر
 قلیائیت کلPH =7
 سختی کل براساس کربنات کلسیم۱۰۰تا ۴۰۰میلی گرم در لیتر
 منیزیمبیش از ۲۰میلی گرم در لیتر
 آهن تامصفر تا ۰/۱۵ میلی گرم در لیتر
 آهن دوظرفیتیمنفی
 آهن سه ظرفیتی۰/۵ میلی گرم در لیتر
 سولفاتکمتر از ۵۰۰میلی گرم در لیتر
 مسدر آب هاي سبک کمتر از ۰/۰۶ میلی گرم در لیتر
 مسدر آب هاي سخت کمتر از ۰/۰۳ میلی گرم در لیتر
 کادمیومدر آب هاي سبک کمتر از ۰/۰۰۴ میلی گرم در لیتر
 کادمیومدر آب هاي سخت کمتر از ۰/۰۰۳ میلی گرم در لیتر
 نیکلکمتر از۰/۰۲ میلی گرم در لیتر
 رويکمتر از ۰/۰۵میلی گرم در لیتر
شیمیاییکرومکمتر از ۰/۰۳ میلی گرم در لیتر
 سربکمتر از ۰/۰۳میلی گرم در لیتر
 جیوهکمتر از ۰/۰۰۰۲ میلی گرم در لیتر
 منگنزصفر تا ۰/۱۵میلی گرم در لیتر
 فسفر تام۰/۰۱ تا ۳میلی گرم در لیتر
 فسفر محلولکمتر از ۱میلی گرم در لیتر
 کلرکمتر از۰/۰۰۳ میلی گرم در لیتر
 هیدروژن سولفورهکمتر از۰/۰۰۲ میلی گرم در لیتر
 آمونیاك تامکمتر از ۲میلی گرم در لیتر
 آمونیاك غیریونیزه NH3کمتر از۰/۰۱۳ میلی گرم در لیتر
 نیتریتکمتر از۰/۰۵میلی گرم در لیتر
 دي اکسید کربنکمتر از۰/۰۵ میلی گرم در لیتر

حد مجاز COD=10mg/lit و BOD5=1mg/lit درآب ورودی محل تکثیر می باشد.

ماده ۱۰- آب مصرفی جهت شستشو و ضد عفونی تأسیسات و آشامیدن کارکنان باید دارای شرایط زیر باشد:

1) شرایط آب آشامیدنی را دارا باشد.

2) با فشار مناسب در تمام محل های مورد نیاز در دسترس باشد.

3) در مناطقی که احتمال قطع با کاهش فشار آب وجود دارد؛ امکانات کافی برای ذخیره منبع ذخیره آب برای استفاده از آب در مواقع ضروری فراهم باشد.

4) در تمام ساعات کار آب گرم بهداشتی با فشار و میزان کافی در دسترس باشد.

ویژگی آب

ماده ۱۱- رعایت حریم بهداشتی با اماکن دامی و صنایع وابسته به دام، عوارض طبیعی و تأسيسانی و مناطق مسکونی بشرح زیر الزامی است.

حریم بهداشتی با اماکن دامی و صنایع وابسته به دام مطابق با جدول شماره 2 می باشد.

جدول2- حریم بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش زالو

اماکن دامی و صنایع وابسته به دام  مراکز تکثیر و پرورش زالو
(متر)
 واحدهاي پرورش و نگهداري گاو وگاومیشاصلاح نژادي و تحقیقاتی500
  داشتی (شیري و گوشتی) و پرواربندي100
 واحدهاي پرورش و نگهداري گوسفند و بزاصلاح نژادي و تحقیقاتی500
  داشتی و پرواربندي100
 واحدهاي پرورش و نگهداري شترداشتی و پرواري100
اماکن دامیواحدهاي تکثیر، پرورش و سوارکاري اسب و استراصلاح نژادي و تحقیقاتی500
  واحدهاي تکثیر و پرورش اسب و استر و نگهداري سیلمی100
  کانون هاي سوار کاري و پرورشگاه ها و واحدهاي تربیت اسب100
 حیوانات پوستی و
آزمایشگاهی
خرگوش ، نوتریا ، چین چیلا و حیوانات آزمایشگاهی
سمور(خز)،و ایلتیس(پلی کت) وروباه
100
 سگ و گربه 100
 مراکز پروش ماکیان
(مرغ و خروس)
لاین1000
  اجداد500
  مادر ، پولت ، تخمگذار و گوشتی100
 مراکز تکثیر و پرورش آبزیان 100
 سایر ماکیانمادر و پرورشی100
 پرندگان زینتی 100
 زنبورعسلتکثیر و پرورش ملکه100
  زنبورداري
 میادین دامعرضه و کشتاري100
صنایع وابسته به دامکارخانجاتجوجه کشی100
  خوراك دام ، طیور و آبزیان100
  کارخانجات تبدیل ضایعات100
  کشتارگاه دام و طیور100
 سردخانه مواد پروتئینی100
  کارگاه هاي فرآوري وبسته بندي فرآورده هاي خام دامی100

تبصره (۱): با توجه به این که فواصل مندرج در جدول فوق به صورت تأسیسات به تأسیسات ( آخرین تأسیسات واحد با اولین تأسیسات واحد دیگر) محاسبه می گردد، لذا هر گونه توسعه در واحد بایستی ضمن رعایت فواصل فوق الاشاره با هماهنگی قبلی و موافقت اداره موافقت اداره کل انجام پذیرد.

تبصره (۲): در صورت وجود عوارض طبیعی از قبیل تپه، کوه، دره، جنگل، رودخانه و غیره که محدودیت تردد ایجاد می کنند یا در صورت درختکاری به عمق ۶ متر و کاشت درخت حداقل در ۳ ردیف، فواصل مندرج در جدول فوق می توانند حداکثر تا ۲۰ درصد کاهش یابند.

تبصره (۳): در استان های مازندران، گیلان، گلستان و مناطق اقلیمی مشابه در صورت ضرورت و بنا به نظر کمیسیون استانی، فواصل مندرج در جداول فوق را می توان حداکثر تا ۱۰ درصد کاهش داد.

تبصره (۴): فواصل مندرج در جدول شماره (۲) شامل هیچگونه تخفیف و تعدیل دیگری نمی شوند.

رعایت فاصله با سکونت گاه ها (استان، شهرستان، شهر و روستا)، دریا، رودخانه، پارک، تالاب، دریاچه، چاه های آب شرب و قنوات، برابر حریم تعیین شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست الزامی می باشد.

تبصره (۵): تکثیر و پرورش زالو در واحدهای آپارتمانی و منازل مسکونی ممنوع می باشد.

١- مراکز تکثیر و پرورش زالو در سطح ۲ مراکز پرورش دام (اماکن دامی) و صنایع وابسته به دام طبقه بندی می شوند و رعایت حریم بهداشتی با واحدهای صنعتی و خدماتی برابر دستورالعمل اجرایی ۴۶۳۸/د – 1388/06/22 (ضوابط و معیارهای استقرار اماکن دامی و صنایع وابسته به دام) الزامی است.

۲- فاصله با جاده اتوبان، بزرگراه، اصلی و فرعی و نیز با فرودگاه بین المللی و منطقه ای، حریم تعیین شده از سوی وزارت راه و شهرسازی ملاک عمل می باشد.

حریم بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش زالو

ماده ۱۲- طرح و نقشه ساختمان، تأسیسات و مشخصات دستگاه ها باید توسط متقاضی متناسب با ظرفيت و بر اساس اصول GMP (عملیات صحیح تولید =GHP ، ( Good Manufacturing Practice (عملیات صحیح پرورش = Good Handling Practice) و امنیت زیستی بنحوی تهیه و ارایه شود که علاوه بر تأمین میزان فضاهای لازم، شامل تأسیسات اصلی و جنبی با مشخصات زیر باشد:

١- سالن تکثير (انکوباسیون): مساحت این سالن که برای استقرار مخازن تکثیر و پرورش زالو استفاده می شود؛ باید متناسب با ظرفیت واحد باشد.

۲- سالن پرورش: پس از تکثیر زالو، لاروهای تولید شده به مخازن موجود که در مجاورت سالن تکثیر احداث می گردد، منتقل می شوند.

تبصره (۱): در سیستم باز احداث استخر برای تکثیر و پرورش بلامانع است.

۱- سالن پرورش و تکثیر جلبک که در مجاورت سالن پرورش و تکثیر زالو با ارتباط غیر مستقیم (دریچه) با آن احداث می شود.

۲- تبصره (۲) در شرایط اخذ مجوز مزرعه پرورش زالو : حداقل مساحت مورد نیاز ۱۲ متر مربع می باشد.

٣- تبصره (۳): در صورت تأمین غذا (جلبک) از مراکز تولید مورد تأیید سازمان، نیاز به احداث این واحد نمی باشد.

ماده ۱۳- مخازن تکثیر و پرورش زالو باید دارای ویژگی ها و شرایط زیر باشند:

1- از جنس بتن، شیشه آکواریوم و یا فایبر گلاس و به شکل مستطیل باشند.

۲- قابلیت شستشو و ضد عفونی کردن را دارا بوده و مجهز به کانال با لوله آبرسان مستقل اختصاصی، زه کشی عمومی و مجرای تخلیه آب باشند.

۳- هر مخزن بایستی جهت پیشگیری از بیماری ها و در صورت نیازعملیات درمانی دارای ورودی و خروجی جداگانه ای باشد.

۴- شیب کف استخر 2/5 درصد باشد.

کانال ها و شبکه های ورودی و خروجی آب

ماده ۱۴- کانال ها و شبکه های ورودی و خروجی آب باید دارای شرایط زیر باشند:

1- شبکه های آبرسانی باید آب مورد نیاز هر یک از بخش های تولید را با کیفیت مناسب تأمین کنند.

٢- کانال ورودی آب در مناطقی که محل گذر مردم یا مسافرین و یا عبور و مرور دام و و خطر ریزش کوه است؛ بایستی سرپوشیده باشد.

٣- کانال ها، لوله های انتقال آب و همچنین شیرها از جنس مناسب باشند تا در اثر تماس مستمر با آب دچار خوردگی و زنگ زدگی نشوند.

۴- شبکه تخلیه آب باید بصورت کانال های سیمانی برای جمع آوری آب خروجی از کلیه بخش ها طراحی شوند.

ماده ۱۵- تأسیسات مرکز تکثیر و پرورش زالو باید دارای شرایط و ضوابط بهداشتی زیر باشند:

1- سامانه تهویه بشکلی طراحی شود که جهت گردش هوا از قسمت خروج لوله به سمت قسمت دریافت (از انتها به ابتدا) باشد.

۲- رعایت سایر شرایط و ضوابط بهداشتی تأسیسات باید مطابق بخشنامه 44/21381-86/04/24 باشد.

ماده ۱۶- تجهیزات و وسایل موردنیاز مرکز باید دارای شرایط و ضوابط بهداشتی زیر باشند:

۱- بشکلی طراحی و ساخته شده باشند که تمام سطوح آنها براحتی قابل تمیز کردن و ضد عفونی باشند.

تکثیر زالو

۲- روشویی ها باید مجهز به شیرهایی باشند که بدون دخالت دست باز و بسته شوند.

۳- در کنار هر روشویی وجود صابون مایع، حوله کاغذی یکبار مصرف و ماده ضدعفونی کننده مناسب و سطل زباله درب دار پدالی ضروری می باشند.

۴- مرکز باید دارای سطل های مناسب درب دار پدالی برای جمع آوری ضایعات باشد. .

۵- کلیه اتصالات ثابت روی دیوارها مانند لوله های آب و کابل های برق باید دارای فاصله مناسب از دیوار یا کف بوده؛ بشکلی که قسمت های پشتی آنها به راحتی تمیز شده و از تجمع مواد جلوگیری شود.

ماده ۱۷- مساحت تأسیسات جنبی باید حداقل یک پنجم تا یک هفتم تأسيسات اصلی باشند و شامل ساختمان اداری و کارگری، رختکن، سرویس های بهداشتی، انبار خوراک لوازم، نماز خانه و سالن غذاخوری باشند.

ماده ۱۸ – تأسیسات جنبی مرکز باید دارای شرایط و ضوابط بهداشتی بشرح زیر باشد:

1- احداث رختکن و سرویس های بهداشتی در مبادی ورودی مرکز ضروری است.

۲- در صورت به کار گیری کارکنان خانم و آقا، ایجاد رختکن های اختصاصی الزامی است.

3- رختکن باید بنحوی طراحی شود که برای هر کارگر حداقل دو جایگاه کمد یک کمد برای لباس کار و یک کمد برای لباس شخصی) پیش بینی شوند.

۴- سرویس بهداشتی باید مجهز به امکانات لازم برای شستشو و ضد عفونی دست ها باشند و فاضلاب آن به رودخانه و همچنین مخازن نفوذ نداشته باشد.

۵- سرویس بهداشتی باید دارای نور کافی و تهویه مناسب بوده و به سالن های تکثیر و پرورش راه نداشته باشد و دارای روشویی هایی مجهز به آب سرد و گرم، صابون مایع، حوله کاغذی یکبار مصرف بوده و یک سطل درب دار وجود داشته باشد.

غذای زالو

۶- در صورتی که غذای زالو از بیرون از مرکز تأمین می شود، انبار خوراک باید در نزدیکی درب ورودی مرکز باشد تا از تردد اضافی خودرو در مرکز جلوگیری شود

۷- بر مبنای شرایط مجوز مزرعه پرورش زالو انبار خوراک باید طوری ساخته شود که از نظر کنترل رطوبت، دما، مبارزه با جوندگان و حشرات موذی دارای امکانات مناسب بوده و مجهز به پالت (محکم، مناسب و قابل شستشو و ضدعفونی) جهت نگهداری خوراک باشد.

۸- در صورتی که غذای زالو در مرکز آماده می شود، احداث اطاق آماده سازی خوراک با حداقل مساحت ۲۰ متر مربع برای استقرار دستگاه های میکسرمخلوط کن و پلت زن در مجاورت انبار خوراک الزامی است.

9- احداث انبار لوازم به منظور نگهداری لوازم جنبی مرکز الزامی است. این انبار باید دارای قفسه های اختصاصی و با امکانات لازم برای نگهداری دارو، موادشیمیایی، سموم و ضدعفونی های مجاز بصورت کاملا مجزا باشد.

 ۱۰- ساختمان اداری باید در نزدیکی درب ورودی مرکز ایجاد شود

۱۱- مرکز بایستی دارای چاه تلفات برای معدوم کردن تلفات و با امکانات لازم برای انتقال بهداشتی ضایعات به مراکز مجاز باشد. چاه تلفات باید در دورترین نقطه مرکز بسمت درب ورودی / خروجی احداث شود.

۱۲- احداث حوضچه / داکت ضدعفونی در محل ورودی مرکز برای ضدعفونی چرخ های اتومبیل ضروری است.

 محوطه مخازن تکثیر و پرورش

۱۳- در ورودی به محوطه مخازن تکثیر و پرورش، حوضچه های ضدعفونی چکمه پرسنل و روشویی برای شستشو و ضدعفونی دست ها باید تعبیه شوند.

۱۴- موتورخانه بایستی در خارج از تأسیسات احداث و تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از امکان نشت و خروج روغن و سایر آلاینده های نفتی از موتورخانه به آب پیرامون در نظر گرفته شود.

۱۵- محصور بودن مرکز به منظور کنترل ورود و خروج افراد و جلوگیری از ورود حیوانات و افراد متفرقه با نصب علايم اخطار دهنده و تعیین منطقه ممنوعه الزامی است.

۱۶- کف دیوار و سقف تأسیسات (رختکن، سرویس های بهداشتی و انبارها) باید قابل شستشو و ضدعفونی کردن باشند.

۱۷- مرکز باید نیروی برق مورد نیاز خود را از شبکه سراسری و یا از نیروگاه ژنراتور اختصاصی حداقل برابر با ظرفیت مورد نیاز تأمین نماید.

۱۸- در صورت عدم استفاده از شبکه برق سراسری، محلی باید به عنوان نیروگاه برای استقرار ژنراتور اختصاصی در نظر گرفته شود.

۱۹- محلی برای نصب مولد برق اضطراری به منظور تولید برق مورد نیاز، متناسب با نیاز تجهیزات برقی که در مواقع قطع برق شبکه و یا خرابی نیروگاه اختصاصی استفاده از آنها ضروری می باشد؛ باید در نظر گرفته شود.

تهیه زالوهای مولد (بالغين)

ماده ۱۹- طبق مجوز مزرعه پرورش زالو در صورت استفاده از سیستم باز، ارایه طرح فنی در خصوص عدم آلودگی های زیست محیطی و درمان آب خروجی بایستی انجام شود.

ماده ۲۰- تغذیه زالو با ضایعات کشتارگاهی و خون حیوانات دیگر ممنوع است.

ماده ۲۱- استفاده از جلبک، حلزون و مواد غذایی بدون پایه خون بلامانع است.

ماده ۲۲- زالوها بایستی سابقه خونخواری نداشته باشند.

ماده ۲۳- تهیه زالوهای مولد (بالغين) از طبیعت یا مراکز دیگر مجاز می باشد.

ماده ۲۴- قبل از استفاده از مخازن باید از وضعیت بهداشت مناسب و ضدعفونی آنها اطمینان کامل حاصل شود.

ماده ۲۵- برای جلوگیری از فرار زالوها باید محیط سطح مخزن توسط توری ریز بافت ریز پوشیده شود.

ماده ۲۶- صدور پروانه های بهداشتی تأسیس و بهره برداری برای اخذ مجوز مزرعه پرورش زالو برابر مفاد دستورالعمل شماره 43/94015 مورخ 89/12/18 (کد 1389/43/03 ) سازمان می باشد.

دسته بندی زالو درمانی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت