Erythrophloeum guineense

کاربر 21کاربر 21
584 بازدید
Erythrophloeum guineense

نام علمی: .Erythrophloeum guineense G.Don

Erythrophloeum guineense درختی است بزرگ، زیبا، به ارتفاع ۳۰ تا ۴۰ متر و به قطر ۲ متر از تیره فرعی گل ارغوان که در سواحل خلیج گینه، مخصوصا در کنگو می روید. پوست ساقه آن تحت نام های Ecoree de Man one. Kassa و غیره در بازرگانی عرضه می شود.

این درخت برگ هایی مرکب از ۱۰ تا ۱۲ زوج برگچه دارد. گل های آن سفید، مجتمع به صورت خوشه های باریک و استوانه ای و میوه اش نیام و شامل ۵ تا ۶ دانه واقع در یک قسمت گوشت دار است.

پوست این درخت را از تنه و شاخه های قطور و نازک آن به صورت قطعات نامنظم جدا می نمایند. ضخامت آن ها در حدود ۱۲ تا ۱۵ میلی متر و رنگ سطح خارجی آن ها قهوه ای مایل به قرمز تیره است ولی سطح داخلی آن ها، رنگ قهوه ای تیره دارد و بر روی آن خطوطی قابل تشخیص می باشد.

بوی آن ها نامحسوس ولی عطسه آور و طعم آن ها کمی تلخ و قابض است.

ترکیبات شیمیایی Erythrophloeu‌m guineense

پوست ساقه این درخت، دارای نوعی رزین به مقدار ۱۳.۵ درصد، تانن، لوتئولين (Iuteoline)، ایپورانول (ipuranol) و یک الكالوئید بسیار سمی به نام اریت روفائين (erythrophle ine) است.

این الکالوئید در گیاه به حالت ترکیب با تانن است. اگر چوب درخت Erythrophloeum guineense در داخل خاک فرو رود، به سرعت رنگ قرمز در ناحیه قلب چوب حاصل می کند. از این گیاه، ماده ای به نام اریت روفلامين (Erythrophlamine) نیز استخراج شده است. از پوست آن به علاوه موادی مانند کاسائیدین (cassaidine)، کاسائين (cassaine) و همچنین کاسامین (Cassamine) به دست آمده است.

اریت روفلئين (Erythrophleine) یا نوکراسامیدین (nocrassamidine)، الكالوئیدی به فرمول C۲۴H۳۹NO۵ و به وزن ملکولی ۴۲۱.۵۶ است. این الکالوئید در سال ۱۸۷۵ توسط Hardy و Gallois کشف و توسط Harnack از Erythrophleum guineense G.Don استخراج و بررسی گردید.

اریت روفلئين از سموم قلبی است و عملی مشابه Strophanthus ها دارد. اگر به جانوران در زیر پوست آنان تزریق شود، در طی ۱۰ – ۱۵ دقیقه، قلب آنها در مرحله سیستول، از حرکت می ایستد و ضمن ایجاد تکان های تشنجی و تنگی نفس، ایجاد مرگ می شود.

اریت روفلئین موجود در درخت Erythrophloeum guineense در چشم پزشکی به عنوان بی حس کننده و در دندانپزشکی، مصرف دارد ولی استفاده از آن هنوز عمومیت پیدا نکرده است.

اریت روفلامين (Erythrophlamine)، به فرمول C۲۵H۳۹NO۶ و به وزن ملکولی ۴۴۹.۵۷ است. از گیاه مذکور و گونه دیگری از آن به نام Ecouminga Baillon، استخراج و فرمول منبسط آن در سال های بعد تعیین شده است.

اریت روفلامین، در مخلوط اتر و اتر دوپترول به حالت متبلور به دست می آید. در گرمای ۱۴۹ – ۱۵۱ درجه ذوب می شود. ملح پیکرات آن به فرمول C۶H۳N۳O۷ و C۲۵H۳۹NO۶ و به صورت بلوری های سوزنی شکل و زرد رنگ است. در گرمای ۱۸۴ – ۱۸۷ درجه ذوب می شود.

ترکیبات شیمیایی Erythrophloeum guineense

کاسائیدین (Cassaidine)، به فرمول C۲۴H۲۱NO۴ و به وزن ملکولی ۴۰۷.۵۸ است. استخراج این ماده و تعیین فرمول منبسط آن توسط Ruzicka و Dalma و سنتز آن توسط Turner و همکارانش انجام گرفت.

کاسائیدین، به صورت بلوری های منشوری شکل در مخلوط استن و اتر به دست می آید. در گرمای ۱۳۹.۵ درجه ذوب می شود. به مقدار بسیار کم در متانول، اتانول، استن و کلروفرم محلول است ولی در بنزن و اتر حل نمی شود. کاسائیدین از نظر درمانی اثر مقوی قلب دارد.

کاسائین ، به فرمول C۲۴H۳۹NO۴ و به وزن ملکولی ۴۰۵.۵۷ است. از پوست درخت Erythrophloeum guineense توسط Dalma استخراج شده است. به صورت متبلور و به شکل پوسته های در هم در اتر به دست می آید. در گرمای ۱۴۲.۵ درجه ذوب می شود. در متانول، اتانول، استن، اسید استیک، کلروفرم، اتر و بنزن حل می شود. از نظر درمانی اثر مقوی قلب دارد.

کاسامین، به فرمول C۲۵H۳۹NO۵ و به وزن ملکولی ۴۳۳.۵۷ است. از پوست درخت مذکور استخراج شده است. به حالت متبلور در پنتان (Pentane) به دست می آید. در گرمای ۸۷ – ۸۶ درجه ذوب می شود. در اثر دو پترول محلول است. املاح کلریدرات و سولفات آن به حالت متبلور به دست می آیند.

خواص درمانی Erythrophloeum guineens‌e

پوست درخت Erythrophloeum guineense سم بسیار قوی برای قلب است و مصرف آن باعث می گردد که قلب در مرحله سیستول متوقف شود. مصرف مقادیر بسیار کم آن مانند دیژیتال، اثر مقوی بر روی قلب دارد به علاوه مدر است.

صور دارویی Erythrophloeum guineense

تنطور ۰.۱ به مقدار ۵ تا ۱۰ قطره، سه مرتبه در روز – عصاره روان به مقدار ۲ تا ۱۰ قطره در روز – اریت روفلئين به مقدار ۰.۱ تا ۰.۲ میلی گرم در روز.

نام های دیگر این گیاه و یا پوست ساقه آن عبارت از Sassy ،Tcli ،Tali و Bouran است. این گیاه در ایران نیست. از نوع دیگر این گیاه به نام Erythrophloeum couminga Baillon که در ماداگاسکار می رویده ماده های به نام کومین ژین به دست می آید.

کومین ژین (Coumingine)، ماده های به فرمول C۲۹H۲۷NO۶ و به وزن ملکولی ۵۰۵.۶۷ است که از پوست ساقه گیاه مذکور توسط Ruzicka و همکارانش استخراج شده است. تعیین فرمول گسترده آن نیز توسط محققین فوق صورت گرفته است.

کومین ژین، به صورت بلوری های ظریف، شفاف و سوزنی شکل در اتانول به دست می آید و در گرمای ۱۴۲ درجه ذوب میشود. در متانول، اتانول، استن، اسید استیک، بنزن و کلروفرم محلول است ولی در آب، هگزان (Hexane) و اتر حل نمی شود. هیدروکلراید آن به فرمول C۲۹H۴۷NO۶HCI در مخلوط اتانول و اتر، حالت تبلور پیدا می کند و در گرمای ۱۹۵ درجه نیز ذوب می شود. در آب و اتانول محلول است. کومین ژین، از نظر درمانی دارای اثر مقوی قلب است.

دسته بندی گیاهان دارویی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت