پیشگیری از صرع با زعفران

miss.mohammadimiss.mohammadi
1,221 بازدید
صرع

سافرانال زعفران اثرات محافظتی مشخصی در مقابل صرع ناشی از پنتیلن تترازول ایجاد می کند و دوره صرع و درصد مرگ و میر را کاهش می دهد و هجوم آشفتگی های عمومی را به تاخیر می اندازد.

اثرات ضد اضطرابی سافرانال زعفران در غلظت 72.75، 145.5 یا ۲۹۱ میلی گرم/کیلو گرم روی صرع ناشی از مواد دارویی با استفاده از اویترولاکتون یا کلوفن یا آنتاگونیست های رسپتور گابا، پنتیلن تترازول، پیکروتوکسین و پیکروکولین در دوزهای کم در موش C57BL6 ارزیابی گردیده است.

تاخیر در هجوم صرع، SWD و بر هم کنش آن با سیستم GABAergic ردیابی شد. سافرانال تاثیری روی سطح پایه گزارش دهنده الکترو کورتیکو گرافیک ندارد. کاهش مشخص در دوره SWD به طریق وابسته به دوز، برای صرع ناشی از پیروتوکسین مشاهده می شود.

با استفاده از مدل صرع ناشی از پنتیلن تترازول نشان داده شده که درمان با 145.5 و ۲۹۱ میلی گرم در کیلو گرم سافرانال ۱۵ دقیقه قبل از تزریق پنتیلن تترازول منجر به درصد محافظت بیشتر و دوره تاخیر طولانی تر در صرع کلونیک و تونیک می شود.

به منظور بررسی مکانیسم عمل سافرانال زعفران ۵ نانومول فلومازنيل و نالوکسان به ترتیب به میزان 5.5 نانومول به طریق ICV (داخل شکمی مغزی) و ۲ میلی گرم در کیلوگرم به طریق داخل صفاقی، ۱۵ دقیقه قبل از تزریق 145.5میلی گرم در کیلوگرم سافرانال استفاده شد.

پیشگیری از صرع با زعفران

فلومازنیل، فراوانی مرگ را افزایش می دهد و منجر به این فرضیه میشود که اثرات ضد صرعی زعفران از طریق کمپلکس رسپتور گابا بنزودیازپین ایجاد می شود، اما پیش تیمار با نالوکسان نشان می دهد که رسپتورهای اپوئیدی، نقش مهمی در اثرات ضد صرعی سافرانال ایفا می کنند.

سافرانال زعفران ممکن است اثرات خود را از طریق این مکانیسم ها روی اعصاب مرکزی ایجاد کنند. سافرانال در دوز ۲۹۱ میلی گرم در کیلوگرم، اتصال فلونی ترازپام در کورتکس، هیپوکامپوس و تالاموس مغز موش را به طور معینی کاهش می دهد، اما اتصال CGP54626A را تغییر نمی دهد.

نتایج نشان می دهد که سافرانال صرع پنهان را از طریق محل اتصال بنزودیازپین از کمپلکس رسپتور گابا-A کاهش می دهد و به یک مهار بازگشت در هسته رتیکولار تالاموس منجر می شود و اثرات مهاری ناشی از گابا – A را روی هسته بطنی بنیادی تالاموس تضعیف می کند.

از آن جایی که سافرانال، اتصال فلونی ترازپام را در سه ناحیه مغز کاهش می دهد، می تواند نتیجه گیری شود که سافرانال مهار GABAergic را در کورتکس و یا هیپوکامپوس تقویت می کند.

اثرات محافظتی سافرانال روی سیستم عصب مرکزی در مدل ایسکمی مغزی مطالعه شده است، سافرانال اثر محافظتی در مقابل آسیب اکسیداتیو ایجاد می کند که منجر به افزایش محتوای سولفوهیدریل و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام میشود و سطح مالون دی آلدئید را در هیپوکامپوس کاهش می دهد.

در مطالعه ای دیگر، اثرات آرام بخشی عصاره آبی و اتانولی کلاله زعفران در موش ارزیابی شده است، در تست Pentylenetetrazol هجوم حمله ها و آشفتگی های عمومی به تاخیر می افتد. اما قادر به ایجاد محافظت کامل در مقابل مرگ و میر نمی باشد؛ همچنین در تست Maximal electroshock seizure هر دو عصاره دوره صرع عمومی را کاهش می دهند. عصاره آبی زعفران از عصاره اتانولی آن ایمن تر است.

دسته بندی زعفران
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+926 محصولات
+1647 سفارشات تکمیل شده
+2187 کاربران
+4751 مطالب وبلاگ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت