اکولوژی زعفران

کاربر ۱۶کاربر ۱۶
1,247 بازدید
اکولوژی زعفران

اکولوژی یا بوم شناختی خراسان جنوبی برای کاشت زعفران

شناخت ویژگی های اقلیمی هر منطقه از نظر زیست شناسی گیاهان و جانوران واجد اهمیت بسیار است. به منظور شناخت وضعیت اقلیمی هر منطقه آشنایی با اطلاعات چندین ساله ی هواشناسی الزامی است. این اطلاعات می تواند شامل وضعیت منطقه از لحاظ جغرافیایی شامل ارتفاع از سطح دریا، جلگه ای یا کوهستانی بودن، دوری و یا نزدیکی به دریاها، میزان بارندگی، میزان رطوبت نسبی، میزان تبخیر و جنس خاک از لحاظ طبقه بندی، بافت و ساختمان خاک باشد. برای بررسی اکولوژی زعفران دستیابی به اطلاعات فوق ضروریست.

مجموعه ی این عوامل، محیط زیست گیاهان و جانوران خاصی را چه به طریق طبیعی و چه به صورت دخالت انسان تشکیل می دهد.

اقلیم

در بررسی اکولوژی زعفران با شرایط اقلیمی منطقه زیر کشت سر و کار داریم. زعفران گیاهی است که در مناطق خشک و نیمه گرمسیر رشد می کند. گرچه این گیاه در شرایط متنوع آب و هوایی می تواند رشد کند ولی در مناطقی که آب و هوای معتدل و تابستان های خشک و زمستان های ملایم داشته باشد رشد مطلوب تری دارد و کیفیت محصول آن بهتر است.

این گیاه در یک محدوده حرارتی ۱۵- درجه سانتیگراد در زمستان تا ۴۰+ درجه سانتیگراد در تابستان را تحمل می کند. ارتفاع مناطق کشت زعفران از سطح دریا از حدود ۸۰۰ تا ۲۳۰۰ متر متغیر است. در ارتفاعات بیشتر از ۱۳۰۰ متر محصول مناسب تری تولید می کند. دوره رویش زعفران بستگی به نواحی رویش از مهرماه با شروع گلدهی آغاز می شود و رشد رویشی برگهای آن در فصل پاییز و زمستان تا اواخر بهار است.

مدت گلدهی حدود ۲ الی ۳ هفته طول می کشد که در مناطق کوهستانی و ارتفاع بیشتر از سطح دریا زمان گلدهی از مهرماه شروع می شود و در نواحی دشت و مناطق گرم گلدهی آن در آخر آبان و اوایل آذر ماه می باشد. خاتمه رویش برگ در مناطق کوهستانی دیرتر از مناطق دشت و گرمتر است.

لذا طول دوره رویش مناطق کوهستانی با توجه به زودتر آغاز شدن در پاییز و دیرتر خاتمه یافتن در بهار طولانی تر از مناطق دشت و معتدل و گرم است. کمربند کشت زعفران در جهان بین عرض جغرافیائی ۳۰ تا ۴۰ درجه شمالی است.

اکولوژی زعفران – میزان باران سالانه

میزان باران سالانه خراسان جنوبی ۱۳۷ میلی متر است. این آب فوق العاده ارزشمند که می تواند به زندگی انسان، دام و گیاه کمک کند و هر قطره آن در حکم کیمیا می باشد باید در سرچشمه مهار شود تا ضمن آبادانی از فرار اهالی روستاها به علت کم آبی و هزاران مشکل دیگر جلوگیری کند.

وقتی خشک سالی آغاز می شود، نخستین بخشی که آسیب می بیند، بخش كشاورزی است و چنانچه خشک سالی مداومت پیدا کند، چشمه ها و قنات ها خشک می شوند و چنانچه باز هم مداومت پیدا کند، صرف نظر از فرار کشاورزان، سطح آب سفره های زیرزمینی به علت برداشت بی رویه افت می کند که آسیب سنگینی به قنوات و چاه های عمیق وارد می کند که شعر سعدی شیرین گفتار مصداق آنست.

چنان قحط سالی شد اندر دمشق                  که یاران فراموش کردند عشق

در این گونه از مواقع فقط سدهای مخزنی است که تا حدودی می تواند به کشاورزی و آب شرب منازل خدمت کند. باید آینده نگری را از دست ندهیم و به اصطلاح روز را نگذرانیم بلکه باید به فکر فردا باشیم. حتما بر روی رودخانه نباید سدهای بزرگ بست، کارایی سدهای کوچک بسیار بیشتر و بهتر از سدهای بزرگ است.

خشک سالی ها موجب تخریب گسترده در عرصه های جنگلی و مرتعی کشور نیز می شود و نه تنها انقراض گونه های گیاهی را به دنبال دارد، بلکه پیوسته از گونه های حیوانی نیز کاسته می شود و تعادل محیط زیست بهم می خورد.

فرسایش

در مناطق خشک که عاری از پوشش گیاهی است، پیوسته سطح زمین در حال هوازدگی است و در نتیجه پوشش خاک سست و با هر وزش باد مقادیر زیادی از خاک این مناطق برداشته (فرسایش بادی) و به مناطق دیگر حمل می شود، تا حدی که برخی از اوقات با وجود آفتاب آنچنان فضا تیره و تاریک می شود که گویی شب فرارسیده است و افراد جلوی پای خود را نمی بینند.

در حدود سال های ۱۳۳۵ – ۱۳۳۰  وزارت وقت کشاورزی با کاشت درخت گز و طاق موجب شد که خاک اطراف جاده ها تثبیت شود و درخت ها نیز خوشبختانه جان سالم بدر بردند و اکنون تبدیل به جنگل شده است. البته به همراه کشت درختان در سطح خاک مالچ هایی( موادی از جنس قیر) می پاشیدند که ذرات خاک را بهم بچسباند و از فرسایش بادی جلوگیری کند، به همراه دخل و تصرف بشر در ایجاد جنگل طبعا زندگی حیوانات نیز میسر گردید و فضای زیبایی را بوجود آورده است.

اختصاصات نواحی کشت زعفران

در ادامه روند بررسی اکولوژی زعفران به این نکته باید توجه کرد که نواحی کشت زعفران در ناحیه خشک و سرد (البته در زمستان) قرار گرفته که گرایش منطقه از شرق به غرب و از شمال به جنوب به سوی اقلیم بیابانی می باشد. این نواحی که در مرکز و جنوب خراسان بزرگ قرار دارد در عرض های جغرافیایی ۳۵/ ۵ – ۳۳ /5 درجه شمالی و طول های جغرافیایی ۶۰ – ۵۷ درجه شرقی واقع شده است.

برای آشنایی بیشتر با این منطقه چکیده آمار ۵۱ ساله شهرستان بیرجند (۱۳۸۵ – ۱۳۳۴) ۱۸ ساله فردوس و بشرویه (۱۳۸۵ – ۱۳۶۷) و ۱۹ ساله خور، نهبندان و قاین (۱۳۸۵ – ۱۳۶۶) را بررسی می کنیم. (البته در مورد سال ۱۳۸۶ که برودت هوای آن در تاریخ ۵۱ ساله بی سابقه بوده به طور مجزی صحبت خواهد شد).

وضعیت هواشناسی خراسان جنوبی (با توجه به جدول ۵۱ ساله خراسان جنوبی)

حداقل بارندگی مربوط به بشرویه ۹۷ / ۳ میلی متر و حداکثر باران مربوط به بیرجند با ۱۷۰/7 میلی متر تعداد روزهای یخبندان 3۴ روز نهبندان و ۱۵۷ روزه قاین.

حداکثر مطلق حرارت ۴۸ درجه بشرویه و حداقل مطلق حرارت قاین با ۲۳ درجه. متوسط حداقل حرارت روزانه ۶ / ۴ قاین، متوسط حداکثر حرارت نهبندان ۲۹/4 درجه.

حداقل رطوبت نسبی سالانه ۱۶ / ۴ خور و حداکثر رطوبت نسبی قاین %62/8.

ارتفاع حداقل از سطح دریا ۸۸۵ متر بشرویه و حداکثر ارتفاع از سطح دریا بیرجند ۱۴۹۱ متر.

حداکثر بارندگی در یک روز ۶۵ میلی متر نهبندان در مقابل كل بارندگی ۱۳۱ میلی متر.

حداکثر میانگین بارندگی در یک روز ۴۴ /5 میلی متر در مقابل متوسط بارندگی سالانه ۱۳۷ میلی متر .

عامل مهمی که در گل دهی زعفران موثر است، تغییرات درجه حرارت روز و شب می باشد که این دامنه تغییر از شمال به جنوب خراسان افزایش یافته و حداکثر آن در قاین است. به طوری که گل زعفران صبح زود از خاک بیرون می آید و چنانچه درجه حرارت روزها نیز به سردی بیشتری به گراید در روزها نیز می توان انتظار برداشت دور دوم گل زعفران را داشت.

هر قدر منطقه ای زودتر سرد شود گلدهی در آن منطقه زودتر آغاز می شود (قاین) و هرقدر دیرتر هوای منطقه ای سرد شود گلدهی زعفران نیز به تاخیر می افتد (گناباد و طبس).

اکولوژی زعفران – وضعیت خاک

اکولوژی زعفران

واکنش خاک به طور معمول قلیایی و بین  PH۷ / ۵ تا ۸ / ۵ می باشد.

درصد مواد آلی خاک بهتر است در حد بین ۱ – ۰/ ۵ درصد باشد.

در ضمن شوری محلول خاک ها بین ۴ – ۲ دسی زیمنس بر متر می باشد که حکایت از شوری نسبتا کم اراضی دارد.

زعفران از نظر بوم شناسی در خاک های هوموس دار با بافت متوسط لومی بهترین شرایط رشد را دارد، اما در تمامی خاک های زعفران کشت و کار می شود چه زمین های سبک و شنی و چه زمین های رسی سنگین که گیاه زعفران در هر دو نوع خاک زراعت میشود. لیکن عملکرد محصول در خاک های نامناسب پایین می باشد.

شوری خاک باعث کوچک شدن پیاز و کمی محصول زعفران میشود ولی خاکهایی که دارای PH بین ۷ /۸ میباشند مناسب زراعت زعفران است.

اکولوژی زعفران – آب

در اکولوژی زعفران محیط زندگی زعفران را بررسی می کنیم. آب های منطقه که از چاه های عمیق حاصل می شود، به اصطلاح لب شور و دارای کلر می باشد که برای زراعت زعفران زیان بخش است. اما آب قنوات شیرین تر و برای زراعت زعفران بهتر است. میزان کلر باید از ۳ میلی اکی والان کمتر باشد نسبت بالای N/C موجب گلدهی بیشتر می شود. و یا به عبارت دیگر افزودن ازت موجب کاهش N/C می شود و گلدهی را کاهش داده و یا به تاخیر می اندازد.

زعفران به علت اینکه دوره رشد رویشی آن منطبق بر فصولی از سال می باشد که معمولا ریزش باران و برف دارد، عمده نیاز آبی آن به وسیله آب برف و باران تامین می شود، لیکن میزان نیاز آبی آن در مقایسه با محصولات کمتر از غلات نمی باشد که چون عمده آن به وسیله باران تامین می شود. با ۳ الی ۵ نوبت آبیاری زعفران، مانده نیاز آبی آن مرتفع می شود.

بنابراین افزایش مواد آلی خاک موجب بالابردن نسبت N/C و در عین حال موجب بهبود خواص فیزیکی خاک می شود. و سبب می شود که عناصر غذایی N ، P و S را جذب کند و در عین حال از شستن آن ها (Leaching) جلوگیری کند.

طول دوره های رشد اولیه، توسعه، میانی و نهایی زعفران به ترتیب ۳۰، ۵۵، ۱۰۵ و ۳۰ روز بوده و ضرایب گیاهی در این مراحل 0.4 ،0.85 و 0.55 برآورد شده است.

خاک زه دار

اکولوژی زعفران از نظر خصوصیات خاک شرایط خاصی را مطالبه می کند. زعفران با خاک های زه دار بویژه در ناحیه کشت بنه و نیز باران زیاد سازش ندارد، بنابراین کاشت پیاز زعفران در گیلان و قسمت هایی از مازندران توصیه نمی شود.

در کشمیر با باران زیاد و یا در نقاطی که زه آب دارد معمولا زعفران را در پشته ها می کارند و در فاصله پشته ها جوی هایی برای خروج آب اضافی تعبیه می کنند. در رابطه با باد و بادهای محلی و نیز کمبود آب منطقه جداگانه توضیح داده می شود.

خلاصه آمار جوی ۵۱ ساله بیرجند و ۱۸ ساله فردوس ۱۳۸۵-۱۳۳۴ و بشرویه ۱۹ ساله ۱۳۸۵-۱۳۶۷

متوسط سالهابارندگیتعداد روزهای یخبندانمطلق حرارتمتوسط حرارترطوبت نسبیساعات آفتابیارتفاع از سطح دریا
حداقل 24 ساعتسالانهحداکثرحداقلروزانهحداقلحداکثرمتوسطحداقلحداکثر
بیرجند52170/777/4044-21/516/58/424/536/421/256/52681491
فردوس4414875/544/6-14/818/81024/43624532751293
خور39102/535/644/5-1119/912/926/829/816/451/32781174
بشرویه2797/353/348-1420/711/326/9372554256885
نهبندان65131/334/545-12/419/812/829/430/418/251/62821211
قاین4017315742-2314/36/422/338/421/462/82771432
میانگین44/51376943/5-161810263521/0552731248

با شرح فوق درباره اکولوژی زعفران، این گیاه مناطقی را دوست دارد که از یک آب و هوای سرد در زمستان و گرم و خشک در تابستان برخوردار باشد. تفاوت حرارت حداکثر و حداقل 59/5=16+43/5 درجه و تفاوت متوسط حرارت حداکثر و حداقل 16=10-26 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی حداکثر و حداقل نیز ۳۴٪= ۲۱٪-55% است. منطقه از آفتاب کافی برخوردار است، لیکن طبیعت زعفران و خوابیدن برگ ها بر روی هم به قسمتی است که از حداقل تشعشعات خورشیدی بهره مند است.

اکولوژی زعفران - نقشه بیرجند

آمار حداقل و حداکثر مطلق دما و آمار بارندگی ماهانه در فاصله ی سال های ۱۳۸۵- ۱۳۷۱ در بیرجند

آمار حداقل مطلق دمافروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفندمیانگین دما
1/6-/811/815/813/98/73/3-1/6-5/9-9/2-6/3-3/52/4
آمار حداکثر مطلق دما2732/837/239/237/235/731/326/319/216/718/52224/9
آمار میزان بارندگی249/41/40/13001/87/313233338جمع 150

به طوری که از جدول فوق بر می آید سردترین ماه سال در طی ۱۴ سال، دی ماه با متوسط درجه حرارت ۹ / ۲- سانتی گراد و گرم ترین ماه سال، تیرماه با ۳۹ / ۲ درجه سانتی گراد و میزان متوسط بارندگی ۱۵۰ میلی متر و ۹۰٪ بارندگی مربوط به پنج ماه آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین ماه می باشد.

در ضمن توجه شود که درجه حرارت حداقل مهرماه نسبت به شهریور ۶۵٪ کاهش داشته و به ۳/ ۳ درجه رسیده است. که این کاهش درجه حرارت موجب گل دادن زعفران را در اواخر مهرماه موجب شده است.

اکولوژی زعفران – وضعیت اقلیمی

وضعیت اقلیمی یک منطقه را از لحاظ خشکی می توان از ضریب خشکی دما نیز به دست آورد.

متوسط درجه حرارت+10 / باران سالانه = ضریب خشکی

بنابراین ضریب خشکی خراسان جنوبی عبارت است از 4.84=10+18.3/137  بنابراین ضریب خشکی از ۲۰ کمتر است و در منطقه خشک قرار داریم. در ضمن به مخرج کسر باید عدد ثابت ۱۰ اضافه نمود.

اکولوژی زعفران موقعی از اهمیت زیادی برخوردار است که فرد با رعایت آن در زمینه به زراعی از قبیل دانه درشت تر از ۲۰ – ۱۵ گرم و عمق کاشت ۲۰ – ۱۵ سانتی متر و کود و آب کافی بکوشد.

اکولوژی زعفران – وضعیت باد

اکولوژی زعفران - باد

در این مقاله به عنوان مثال از وزش باد در مرکز خراسان جنوبی یعنی شهرستان بیرجند صحبت می شود.بادهای شهرستان بیرجند بیشتر در جهت شمالی – جنوبی، شرقي – غربی، جنوب غربی – شمال شرقی می وزند، بادهای جنوب غربی – شمال شرقی در کل به «سیاه باد» موسومند و باران زا می باشند.

شرایط آب و هوایی و بوم شناختی بیرجند که از حوزه های مهم کاشت زعفران به شمار میرود به گونه ای است که در فصل تابستان به دلیل وزش بادهای گرد و خاکی کشاورزان را دچار مشکلاتی کرده است. از بادهای مخرب می توان از بادهای شرقی ، غربی ۱۲۰ روزه سیستان نام برد که در فصل تابستان می وزد و با خود مقادیری خاک و شن حمل می نماید.

برخی از اوقات این باد به طوری آسمان بیرجند را تیره و تاریک می سازد که انسان به زحمت می تواند جابجا شود. در مجموع در%34/1 از ایام سال هوا در بیرجند آرام است و در بقیه ایام سال ، انواع جریان های جوی فعال می باشند. ضمنا اکثر بادها در سه ماه گرم سال می وزند.

بادها صرف نظر از ضربه زدن به درختان و تبخیر شدید آب، ایجاد فرسایش بادی می نماید که مانند فرسایش آبی زیان بخش است. قریب ۵۰ سال قبل جاده شوسه بیرجند به مشهد آن زمان، هر روز و یا هر چند روز یک بار از تلی به ارتفاع چند متر از ماسه بادی پوشیده می شد که امکان حرکت را از ماشین ها سلب می نمود و به ناچار راننده که همیشه چند بیل در اتوبوس و یا کامیون داشت، به اتفاق سرنشینان خودرو به تمیز کردن جاده می پرداخت.

بعد از این وقایع، وزارت کشاورزی به کشت درختان گز و تاغ در جوار جاده های کویری (تا عمق نسبتا زیاد) اقدام نمود که نتیجه آن درختان سرسبز فعلی است و ضمنا نشانی از تپه های ماسه ای قبلی مشاهده نمی شود. بادهای مهم شهرستان بیرجند به شرح زیر است:

١- باد شمال شرقی جنوب غربی: که در زمستان می وزد و در حقیقت اثر آنتی سیکلون های سیبری است و در اصطلاح محلی به آن سیاه باد گویند. بادی است که برای انگور و زعفران مضر است. به این ترتیب که هنگام وزش درجه حرارت را بسرعت پایین می آورد.

۲- باد قبله (قبله باد): از جنوب غربی به شمال شرقی می وزد. بادی است گرم و مرطوب که در فصل زمستان می وزد و عموما توام با بارندگی است و در حقیقت اثر سیکلون های دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس است و در اصطلاح محلی به آن قبله باد می گویند.

٣- فرح باد: از جنوب شرقی به شمال غربی می وزد. بادی است گرم که درجه حرارت را به سرعت بالا می برد و بیشتر در اواخر زمستان و اوایل بهار می وزد.

میزان تبخیر باران و متوسط درجه حرارت در خراسان جنوبی در سال ۱۳۸۷

عنوانبیرجندخورسربیشهفردوسسرایانقایننهبنداندرمیانبشرویهمیانگین
تبخیر به میلی متر2850328720763153281223612983 2788
باران به میلی متر1478013076771007310538/792
متوسط درجه حرارت17/919/814/618/919/41620/91620/316/2

با توجه به جدول فوق حداکثر تبخیر مربوط به خور با ۳۲۸۷ میلی متر و حداقل تبخیر مربوط به سربیشه ۲۰۷۶ میلی متر است که عامل میزان باران و متوسط درجه حرارت در افزایش میزان تبخیر تاثیر مستقیمی داشته است. در ضمن نسبت میانگین تبخیر به میانگین میزان باران کمی بیشتر از ۳۰ برابر است.

دلایل افت شدید تولید زعفران در خراسان جنوبی در سال 1387

در بررسی اکولوژی زعفران باید به این نکته توجه کنیم که زعفران سرمای تا حد ۲۰ – 18 درجه سانتی گراد زیر صفر را تحمل می کند، لیکن در سال ۱۳۸۶ سرما از مرز ۲۰ درجه گذشت و به ۲/ ۲۷- درجه سانتی گراد رسید، خشک سالی های ممتد و متوالی با چند ماه گرمای شدید تابستان و متعاقب آن سرمای سخت طولانی پاییز و زمستان و یخبندان های شدید ۱۰۳ – ۷۰ روزه مزید بر علت شد. در سال ۱۳۸۶ چهار شهرستان ماه های زیر صفر آن ها به شش ماه، سه شهرستان به ۴ ماه یک شهرستان به ۳ ماه و یک شهرستان به یک ماه رسید که در تاریخ ۵۱ ساله آمار هواشناسی بی سابقه بوده است. دو امر خشکسالی و برودت ممتد بی سابقه موجب تضعیف بنه های زعفران و نیز موجب یخ زدن اندام های خارجی و حتی بنه های زعفران ها گردید.

میزان تولید در پاییز سال ۱۳۸۷ به یک پنجم تا یک ششم معمول کاهش یافت (تنها تعداد محدودی از بنه ها جان سالم بدر بردند) . جدول زیر که از آمار نقاط مختلف خراسان جنوبی به دست آمده مؤید این مطلب است، گر چه سال ۱۳۸۷ از لحاظ برودت و باران یک سال استثنایی مطلوب بود اما با تقویت و تکثیر بنه ها در این سال امید است در سال بعد با فراهم شدن شرایط لازم میزان تولید افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد.

اهم اختصاصات هواشناسی خراسان جنوبی در سال ۱۳۸۶

نام شهرحداقل مطلق دما در تیرماهحداقل مطلق دما در دی ماهماههای زیر صفرمیزان بارندگی به میلیمترروزهای یخبندان
بیرجند41/4-19/86-132/82
خور42/8-13/-374/758
درمیان36/2-25/-6-93/85
سرایان35/7-8/32124/537
فردوس41/8-20/64114/563
بشرویه45/8-20/8471/576
قاین39/4-27/26-81/103
نهبندان42/2-10/-4-78/57
میانگین40/7-18/14/37-95/70

وضعیت هواشناسی مناطق خراسان

درجه حرارت سانتی گرادمتوسط رطوبت نسبیبارندگی میلیمترروزهای بارندگیروزهای یخبندانسرعت وزش بادساعات آفتابی ماهانهارتفاع از سطح دریا
شهرمیانگین حداکثرمیانگین حداقلمتوسطحداکثر مطلقحداقل مطلقتعداد روزمتر برمسیر درجه
بیرجند24/27/415/830/4-0/437/8123338215202402811491
خور بیرجند2611/718/832/25/526/674/7265816152301174
در میان21/56/51428/3-0/435/992/9198528280
سرایان2016/216/2229/732/6124/530140
فردوس23/29/416/330/52/636/4154/5386316112401293
بشرویه25/59/617/532/51/737/971/532762810280885
قاین21/55/113/328-2/138/981/-3810322202701432
نهبندان26/612/219/432/35/829/687/4295714202161211
میانگین کل23/59/716/429/52/834/595/-30/2751622240

اکولوژی زعفران – خلاصه آمار جوی ایستگاه هواشناسی بیرجند دوره آماری (۲۰۰۶-۱۹۵۵)

ماه هابارندگیتعداد روزهای یخبندانمطلق حرارتمتوسط حرارترطوبت نسبیساعات آفتابی ماهانه
حداکثر24ساعتهماهانهحداکثرحداقلروزانهحداقلحداکثرمتوسطحداقلحداکثر
Apr36.028.00.536.0-4.517.19.624.238.121.362.4236.6
May52.08.20.040.60.022.113.730.427.516.047.3306.6
Jun7.20.50.043.07.026.517.835.021.613.135.3339.0
Jul2.00.20.044.010.227.819.835.722.113.434.5357.6
Aug2.00.10.043.06.025.817.034.522.613.436.0354.7
Sep5.30.30.040.01.022.012.331.822.813.337.7307.2
Oct18.02.51.836.0-5.616.97.226.729.016.247.3287.5
Nov17.07.910.429.0-11.010.92.319.540.621.962.7229.5
Dec39.021.020.127.0-15.86.3-1.013.653.331.275.8198.3
Jan31.032.822.525.0-21.54.5-2.211.058.835.980.3195.2
Feb35.030.815.727.0-14.76.7-0.113.553.430.778.3194.7
Mar39.037.56.532.0-12.011.54.418.646.525.873.5211.8
سال52.0170.777.444.0-21.516.58.424.536.421.255.5268.2

اکولوژی زعفران – خلاصه آمار جوی ایستگاه هواشناسی فردوس دوره آماری (۲۰۰۶–۱۹۸۸)

ماه هابارندگیتعداد روزهای یخبندانمطلق حرارتمتوسط حرارترطوبت نسبیساعات آفتابی ماهانه
حداکثر 24ساعتهماهانهحداکثرحداقلروزانهحداقلحداکثرمتوسطحداقلحداکثر
Apr44.018.20.234.8-1.219.310.524.736.022.057.0261.1
May13.05.10.039.62.224.914.930.327.017.044.0321.1
Jun3.00.40.043.212.430.319.735.722.014.034.0357.7
Jul0.70.10.044.69.231.421.836.622.014.034.0369.9
Aug7.00.40.042.47.429.519.235.222.015.035.0365.9
Sep3.00.10.039.85.225.814.532.322.014.036.0322.3
Oct14.12.40.635.0-3.619.39.325.830.019.045.0279.2
Nov17.06.55.127.6-7.212.74.318.940.026.058.0230.2
Dec23.326.013.526.0-11.57.30.912.956.039.074.0185.0
Jan38.826.019.521.5-14.85.2-1.010.360.042.079.0184.2
Feb38.028.013.424.8-10.07.50.712.753.036.074.0197.5
Mar38.034.65.230.0-7.812.14.717.347.030.070.0222.7
سال44.0147.857.544.6-14.818.810.024.436.024.053.0274.7

اکولوژی زعفران – خلاصه آمار جوی ایستگاه هواشناسی قاین دوره آماری ۱۳۸۵ – ۱۳۶۶

ماه هابارندگیتعداد روزهای یخبندانمطلق حرارتمتوسط حرارترطوبت نسبیساعات آفتابی ماهانه
حداکثر 24ساعتهماهانهحداکثرحداقلروزانهحداقلحداکثرمتوسطحداقلحداکثر
Apr20.522.90.133.2-6.415.37.723.041.48.2174.5253.9
May11.04.20.039.0-1.619.811.528.131.417.458.5326.1
Jun5.00.60.041.70.023.715.232.224.815.042.5353.6
Jul4.00.30.042.00.025.217.332.924.916.240.9380.1
Aug4.00.20.040.20.023.114.631.624.415.27.40371.2
Sep6.00.43.938.20.019.19.428.724.714.144.3323.1
Oct12.02.513.933.6-9.014.34.823.831.317.855.9286.9
Nov25.78.920.727.6-11.89.40.917.841.922.370.7235.1
Dec36.024.289.025.6-18.25.2-1.812.253.828.278.6191.2
Jan21.830.218.321.0-23.02.7-3.79.158.433.182.5189.0
Feb0.3131.810.027.4-17.05.1-1.611.753.829.882.8194.4
Mar0.4046.61.328.6-9.69.42.516.249.826.781.5217.1
سال0.40172.8157.142.0-23.014.36.422.348.44.2162.8276.8

اکولوژی زعفران – خلاصه آمار جوی ایستگاه هواشناسی نهبندان دوره آماری ۱۳۸۵ – ۱۳۶۶

ماه هابارندگیتعداد روزهای یخبندانمطلق حرارتمتوسط حرارترطوبت نسبیساعات آفتابی ماهانه
حداکثر 24ساعتهماهانهحداکثرحداقلروزانهحداقلحداکثرمتوسطحداقلحداکثر
Apr27.010.20.036.60.820.613.430.630.017.057.4267.8
May10.02.80.041.44.225.918.336.821.716.939.3320.8
Jun8.50.60.044.414.830.423.441.217.311.128.9341.2
Jul5.00.40.045.017.832.025.841.916.610.427.3363.0
Aug1.10.10.043.613.630.524.040.815.510.025.7359.3
Sep2.00.30.041.67.025.817.537.417.210.529.8317.8
Oct3.00.60.036.60.020.111.231.522.613.640.2292.6
Nov12.03.02.230.4-4.813.96.123.833.318.959.1254.1
Dec41.018.410.028.8-10.29.02.617.046.728.275.2218.6
Jan35.029.513.323.6-12.46.60.812.654.332.382.1210.6
Feb65.027.57.125.6-6.69.43.217.147.925.380.8210.2
Mar37.038.00.931.8-4.413.87.422.242.224.0173.4230.6
سال65.0131.334.545.0-12.419.812.829.430.418.251.6282.2

اکولوژی زعفران – خلاصه آمار جوی ایستگاه هواشناسی خور بیرجند دوره آماری ۱۳۸۵-۱۳۶۶

ماه هابارندگیتعداد روزهای یخبندانمطلق حرارتمتوسط حرارترطوبت نسبیساعات آفتابی ماهانه
حداکثر 24ساعتهماهانهحداکثرحداقلروزانهحداقلحداکثرمتوسطحداقلحداکثر
Apr35.014.00.036.51.520.513.627.328.215.554.6256.7
May9.02.00.040.57.025.918.833.021.611.241.5318.1
Jun0.90.10.044.617.030.723.637.817.710.331.9344.4
Jul0.00.00.046.52.431.925.338.618.411.329.7365.3
Aug0.60.00.043.815.630.824.037.418.110.531.7358.6
Sep3.00.30.041.55.026.418.734.117.89.931.7322.6
Oct9.60.80.036.52.520.312.228.324.413.842.3294.6
Nov18.04.32.831.0-6.013.86.321.235.119.360.6237.0
Dec39.015.09.526.5-11.08.82.115.545.624.172.9212.4
Jan21.022.414.422.8-10.66.60.612.849.627.176.8191.6
Feb32.018.77.028.0-7.59.23.115.942.621.973.3213.9
Mar21.524.91.931.0-6.013.57.020.038.621.570.9221.9
سال39.0102.535.646.5-11.019.912.926.829.816.451.4278.1

اکولوژی زعفران – خلاصه آمار جوی ایستگاه هواشناسی بشرویه دوره آماری ۱۳۸۵-۱۳۶۶

ماه هابارندگیتعداد روزهای یخبندانمطلق حرارتمتوسط حرارترطوبت نسبیساعات آفتابی ماهانه
حداکثر 24ساعتهماهانهحداکثرحداقلروزانهحداقلحداکثرمتوسطحداقلحداکثر
Apr26.012.30.138.6-5.022.012.428.035.022.057.0235.8
May12.05.30.042.05.627.717.433.527.018.044.0324.9
Jun3.00.20.047.413.033.322.039.121.014.033.0352.8
Jul1.00.10.048.016.034.523.940.321.015.033.0365.4
Aug0.00.00.047.012.432.421.138.921.014.034.0331.2
Sep0.50.00.042.56.027.716.335.222.015.035.0279.0
Oct7.60.80.138.0-0.421.110.528.430.020.045.0261.9
Nov14.04.25.230.6-0.613.54.520.442.029.061.0200.8
Dec17.015.314.824.6-12.07.50.613.360.044.077.0157.9
Jan23.017.518.921.6-14.05.7-5.011.264.047.082.0165.6
Feb19.017.611.229.6-8.68.71.414.653.036.076.0182.1
Mar27.024.03.033.0-5.014.36.220.246.030.069.0208.6
سال27.097.353.348.0-14.020.711.326.937.025.054.0255.5
دسته بندی زعفران
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+926 محصولات
+1647 سفارشات تکمیل شده
+2187 کاربران
+4751 مطالب وبلاگ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت