زنبورداری در فصل بهار، مدیریت کلنی‌ها‎ (پارت اول)

کاربر ۱۰کاربر ۱۰
2,639 بازدید
کلنی‎ها

هدف زنبوردار ممکن است تولید عسل، تولید ملکه، افزایش تعداد کلنی‌ها‎ ، تولید موم، تولید بره موم و غیره باشد. زنبوردار باید به نحوی عمل کند که در مواقع خاصی از سال، جمعیت کلنی‌ها‎را به بیشترین حد ممکن برساند.به طور مثال، اگر هدف زنبوردار تولید عسل باشد، اقدام صحیح مدیریتی، این است که قبل از وفور گلها در طبیعت، جمعیت کلنی‌ها‎را به حداکثر ممکن افزایش دهد.

با افزایش جمعیت کلنی‌ها‎ ، از هر کندو تعداد بیشتری زنبور به جمع آوری شهد و گرده گل ها می پردازند و طبعا مقدار بیشتری شهد و گرده گل در هر کندو ذخیره می شود. برای افزایش جمعیت کلنی‌ها‎ ، در زمستان باید تغذیه دستی زنبورها با شربت یا قاب‎های عسل ذخیره شده از پاییز انجام شود.

باید یادآوری شود که زنبور عسل مانند سایر حیوانات اهلی به وقت زیادی نیاز ندارد و تنها با آگاهی از اقدام های ضروری در مواقع خاص از زندگی زنبور عسل، می توان به راحتی به پرورش موفقیت آمیز آن اقدام کرد.

کلنی‌ها‎

سال زنبورداری از مرداد شروع می شود، زیرا تعویض ملکه کلنی‌ها ‎بایست در مردادماه صورت گیرد، اما چون زنبورها بیشتر در بهار خرید و فروش می شوند، روش صحیح زنبورداری در فصل بهار حکم می کند که فعالیت‏‎‎های مدیریتی کلنی‌ها‎ از فصل بهار آغاز شود.

برای اولین بازدید بهاره، روز خاصی تعیین و توصیه نشده، ولی بهتر است اولین بازدید بهاره، در اولین فرصت ممکن؛ یعنی، در یکی از روزهای بهاری که سردی زمستان کاملا از بین رفته و هوا گرم و مطلوب و توام با تابش آفتاب باشد، انجام شود. این زمان، معمولا توام با بازی شکوفه های درختان میوه است.

بیشتر زنبورداران ترجیح می‎دهند تا اواخر فروردین بازی درب کندوها را به تاخیر اندازند، زیرا گرده گل ها تقریبا چهار هفته پس از شروع بهار زنبورها قابل جمع آوری است. جمع آوری گرده گل توسط زنبوران یک کلنی، نشان دهنده وضعیت خوب آنهاست. اگر در نزدیکی زنبورستان، درختان بیدمشک نیز موجود باشد زنبوران بیشتر به جمع آوری گرده تشویق می‎شوند.

اولین بازدید بهاره

گرده گل یکی از دو غذای اصلی زنبور عسل است که نقش مهمی در رشد ونمو نوزادان دارد. نقش گرده گل ها در زندگی زنبور عسل، همانند نقش گوشت و سایر مواد پروتئینی در زندگی انسان، گوشتخواران و برخی از حیوانات اهلی است.

از «عسل» می توان به عنوان دومین غذای طبیعی که به ویژه در اوایل بهار برای پرورش نوزادان و رشد جمعیت کلنی‌ها‎ بسیار ضروری و مفید است، یادکرد. در گل های درختان بیدمشک شهد و گرده به وفور یافت می شود و کلنی‎های مستقر در مکان‎های مشجر که در آنها درختان بیدمشک هم وجود دارد، بسیار فعال تر و شاداب تر به نظر می رسند.

لذا توصیه می شود در انتخاب محل زنبورستان حتما زنبورها دسترسی به درختان بیدمشک هم داشته باشند. بنابراین در اولین بازدید بهاری زنبورداری در فصل بهار، یکی از مهم ترین اهداف زنبوردار آگاه شدن از وجود غذا در کندو و مقدار آن است، زیرا غذا اصلی ترین عامل رشد و نمو زنبورها و افزایش جمعیت کلنی‌ها‎ است.

هدف دیگر در اولین بازدید بهاره، حصول اطمینان از زنده بودن ملکه و زنبوران است. کلنی‎های مرده را هرچه زودتر باید حذف کرد و کلنی‎های بدون ملکه یا ضعیف را باید ادغام کرد. به خاطر داشته باشید که در هنگام ادغام کلنی‌ها‎ به منظور ایجاد کلنی‎های قوی، باید کلنی‎های ضعیف را وارد کلنی‎های قوی کرد.

کلنی‌ها‎ را باید از نظر وجود بیماریها و آفات بررسی کنید. اگر در اثر ضعیف بودن یک کلنی، شان های آن مورد حمله پروانه موم خوار قرار گرفته باشد، شانهای آلوده را از کلنی در آورید و با قاب های نو جایگزین کنید. در مورد کندوهای غیرآلوده نیز جای خالی قاب‎های برداشته شده در پاییز را به تدریج و به نسبتی که کلنی‌ها‎ قوی تر می‎شوند، با تعداد مناسب شان پر کنید.

پروانه موم خوار

با گذشت دو هفته از تولد اولین زنبوران که در صورت مدیریت خوب زنبورداری در فصل بهار ، مصادف با باز شدن شکوفه های درختان میوه است، بایست به جای ساخته شدن پایه شان توسط زنبورها، از پايه شان مصنوعی استفاده کنید تا مقدار کمتری از انرژی زنبورها صرف تهیه پایه شان شود. در این هنگام، غدد ترشح کننده موم زنبورها فعال است و به سرعت روی خطوط برجسته موجود روی پایه شان، دیواره های آنها را بنا می کنند و حجره‎های شان را می سازند.

برای کندوهایی که بدون طبق، زمستان را گذرانده اند و در بهار جمعیت آنها زیاد شده و دو طرف ۸ تا ۱۰  قاب را پوشانده اند نیز باید با افزودن طبقه به کندو، فضای کافی را برای رشد بیشتر آنها فراهم کنید.

به خاطر داشته باشید که اضافه کردن قاب یا طبقه، باید زمانی انجام شود که انتظارشکفتن گل های فراوان و فعالیت گسترده جمعیت وجود داشته باشد، در غیراین صورت کار شما با شکست روبرو می شود و زنبورها حتی از کار روی قاب ها و موم بافی معمولی نیز خودداری کرده و با این عمل عدم رضایت خود را از گذاشتن طبقه با قاب (دیواره) ابراز می کنند.

زنبورداری در فصل بهار در اولین بازدید بهاره کلنی، به خصوص وقتی درجه حرارت محیط کمتر از ۲۱ درجه سانتی گراد باشد، باید سریع و کوتاه مدت باشد. در هنگام بازدید، باید به طور ملایم کلنی را دود داد و پس از چند دقیقه به بررسی آن اقدام کرد. قسمتهای مختلف و دیواره داخلی کندو باید همیشه خشک باشند و در صورت خیس بودن، فورآ باید تعویض شوند.

برای تعیین وجود غذای کافی در کلنی، می توان کندو را با دست بلند کرد و آن را وزن کرد. در اواخر فروردین، یک کلنی دست کم باید حاوی ۹ کیلوگرم یا بیشتر عسل باشد. اگر بازدید از کندو طولانی شود، ممکن است لاروهای درون حجره ها سرما بخورند و بمیرند که این ضایعه سبب کاهش جمعیت کلنی می‎شود . به طور کلی، باید از بازدید طولانی مدت کندوها تا گرم شدن و مناسب شدن هوا (معمولا اردیبهشت ماه) پرهیز کرد.

زنبورداری در فصل بهار در اولین بازدید بهاره

اندازه دریچه ورودی کندو بستگی به جمعیت کلنی دارد؛ هرچه جمعیت کلنی بیشتر باشد، دریچه ورودی کندو نیز بایست بیشتر باز شود تا زنبورها به راحتی بتوانند رفت و آمد کنند.کلنی‎های تلف شده یا پر مرگ و میر را باید برای تشخیص علت مرگ و میر، به دقت مورد بررسی قرار داد. بیماری لوک آمریکایی در زمستان عامل اصلی مرگ کلنی‎هاست. بیماری نوزما  و کنه‎زدگی نیز قادرند کلنی‌ها‎را نابود کنند.

تلاش برای تقویت یک کلنی ضعیف در زنبورداری در فصل بهار ، بدون ادغام آن با دیگر کلنی‎ها بی فایده است. برای ادغام کلنی ضعیف، کافی است آن را به یک طبقه منتقل کنید و بین این طبقه و کلنی دیگر یک برگ روزنامه قرار دهید و درب اصلی کندو را روی طبقه بگذارید.

برای تسریع عمل ادغام، می توانید در ورق روزنامه چند عدد سوراخ ایجاد کنید. وقتی کلنی‌ها‎ هم بو شدند، زنبورهای موجود در آنها باهم ادغام می شوند. از دو ملكه موجود، ملکه قوی تر ملکه ضعیف را کشته و خود به عنوان تنها ملكه کندو باقی می ماند.

ادغام دو کلنی‌ها‎

 ادغام دو کلنی

یک روش ساده برای ادغام کلنی‎های ضعیف و ایجاد کلنی‎های قوی عبارت است از:

برداشتن درپوش یکی از کندوها؛  قرار دادن یک ورق روزنامه روی سطح فوقانی قاب های آن (تصویر بالا)؛ ایجاد چند سوراخ روی سطح روزنامه با سنجاق یا خلال دندان : سپس مطابق شکل پایین چپ، کندوی دیگری را که کف آن را جدا کرده اید، روی روزنامه قرار دهید و سقف کندو را روی آن مستقر کنید. سپس مثل تصویر پایین -راست، کندوی ادغام شده را به مدت چند روز به حال خود بگذارید.

زنبورها ظرف چند روز با جویدن اطراف سوراخ های ایجادشده در روزنامه آن را پاره می کنند و به طور کامل ادغام می شوند. در این روش چون ادغام به طور تدریجی انجام می شود، زنبورها به تدریج به بوی هم عادت می کنند و پس از ادغام باهم جنگ نمی کنند. بدیهی است که پس از چند روز می توانید جعبه کندوی بالایی را بردارید.

در بازدید بهاره، اگر کلنی واقعا ضعیف است و نیاز به تغذیه فوری دارد، با ریختن شربت شکر روی قاب ها، کلنی را تغذیه کنید.

این مقاله در 4 بخش ارائه شده است. برای مطالعه دیگر مقالات از مطالب زیر استفاده کنید:

زنبورداری در فصل بهار، تغذیه بهاره زنبورها (پارت دوم)

زنبورداری در فصل بهار، بچه دادن کلنی (پارت سوم)

زنبورداری در فصل بهار ، وسایل تمیز و شان های خوب (پارت چهارم)

دسته بندی پرورش زنبور عسل
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت