پیش بینی پاییزی برای قدرت جمعیت کلنی در بهار

کاربر ۱۰کاربر ۱۰
1,322 بازدید
قدرت جمعیت کلنی در بهار

پیش بینی پاییزی برای قدرت جمعیت کلنی در بهار آینده

در شهریور و مهر به راحتی می توان قدرت جمعیت کلنی زنبورعسل در بهار سال آینده را پیش بینی کرد. با دیدن تعداد خیلی زیاد زنبورها در هر کندو در شهریور و مهرماه نباید گول خورد. چون اینها همان زنبورهای بهاری هستند که به زودی باید بمیرند.

باید فقط به مقدار تخم و لارو کندوها توجه کرد. اگر مقدار تخم و لارو در شهریور ماه و مهرماه در کندویی زیاد باشد آن کندو مسلما در بهار آینده قوی خواهد بود و عسل خوبی به کندو خواهند آورد. اگر مقدار تخم لارو کم باشد چنین جمعیتی در بهار آینده ضعیف و کم محصول و یا حتی بی محصول خواهد بود.

تغذیه ها

تغذیه کلنی زنبور عسل در طول سال با هدف های متفاوتی انجام می گردد که مهمترین آنها عبارتند از:

۱- جبران کمبود عسل موجود در کندو.

۲- تحریک ملکه به تخم گذاری بیشتر.

٣- جلوگیری از کم شدن تخم گذاری ملکه.

۴- تامین غذای زمستانی.

جبران کمبود عسل موجود در کندو

قدرت جمعیت کلنی در بهار-1

زنبوردار با باز کردن کندوها (در بهار) و یا وزن کردن آنها (ماهی ۲ بار در زمستان) متوجه کمبود عسل در یک یا چند عدد از کندوهایش می شود. در این وضعیت، جمعیتها باید هرچه زودتر تغذیه گردند. انتخاب نوع غذا بستگی به فصلی است که در آن هستیم.

الف- در فاصله اوایل بهار تا اواسط آبان ماه که زنبورها می توانند پرواز کنند آنها را با یکی از شربت ها به مدت  ۱۵ شب و از قرار شبی نیم تا یک لیتر تغذیه کنید.

ب- در ماههای آبان و آذر و دی، بهتر است ۱ الى ۲ قاب پر از عسل در داخل هرکندو کنار و وصل به خوشه زمستانی آویزان کرد. ولی پیش از آویزان کردن، باید قاب ها را ۲۴ ساعت و یا بیشتر داخل اطاق مسکونی که گرمای آن حدود ۲۰ درجه باشد گذاشت تا عسل گرم و قابل مصرف برای زنبورها شود.

ج- در بهمن و اسفند به جمعیتها خمیر شیرین میدهند. در این دو ماه اگر هدف فقط تامین کمبود عسل در کندو باشد می توان به آنها قابهای پر از عسل هم داد و اگر هدف تحریک ملکه به تخم گذاری باشد بهتر است از خمیر شیرین استفاده کرد.

تحریک ملکه به تخم گذاری بیشتر= تغذیه تقویتی

روش تخم گذاری ملکه، زمان رسیدن به حداکثر، شدت و مقدار آن، شروع و پایان تخم گذاری او در هر سال، از خواص ارثی ملکه است و از طرف دیگر همه اینها رابطه ناگسستنی با مقدار شهد و گرده گل در طبیعت نیز دارند ولی ما می توانیم با تغذیه مصنوعی و به موقع جمعیت، قدرت توارثی تخم گذاری ملکه را تقویت و وادارش کنیم که هرچه زودتر (مثلا در بهمن ماه) تخم گذاری را شروع و با سرعت زیادتری انجام دهد به طوری که جمعیت در اواخر اسفند ماه قوی شود و نیاز به طبقه دوم داشته باشد چنین جمعیتی در محیط مناسب و پر شکوفه، سال پر عسلی را به زنبوردار نوید خواهد داد.

مهمترین تغذیه تحریکی در بهمن ماه و کمی پس از باز شدن نخستین شکوفه های بیدمشک و یا همزمان با آن با حدود دو کیلو خمیر شیرین انجام می گیرد. خمیر شیرین را داخل کندو و روی قاب ها می گذارند. زیر خمیر شیرین و روی قابها یک نایلون قرار می دهند تا خمیر شیرین که در اثر گرمای داخلی کندو شل میشود به کف کندو نریزد. نایلون را طوری روی قاب ها می گذارند که تمام سطح قاب ها را نپوشاند تا زنبورها بتوانند به خمیر شیرین دسترسی داشته و از آن استفاده کنند.

این تغذیه بهتر است حدود ۱۵ روز بعد و به دنبال آن در صورت لزوم باز هم ۱۵ روز بعد از آن تکرار گردد. بعضی از زنبورداران مقداری پودر شیر خشک بدون چربی یا آرد سویا و یا مخمر آبجو و یا بالاخره همه اینها را نیز با خمیر شیرین مخلوط و در اختیار زنبورها می گذارند تا کمبود گرده را که در این زمان شدید هم هست تا اندازه ای جبران کنند. این کار در صورتی صحیح است که زنبورها با خوردن آن اسهال نگیرند.

در مناطق سرد کشور در ماههای بهمن و اسفند تغذیه جمعیت به وسیله هیچ یک از انواع شربت ها قابل توصیه نیست زیرا زنبورها به دلیل سرمای هوا در خوشه زمستانی بوده و قادر به استفاده از آن نیستند. گذاشتن قابهای عسل در داخل کندو هم در این ۲ ماه کار جالبی نیست و ما را به هدفی که داریم نزدیک نمی کند. چون ملکه باید به مدت نسبتا زیاد و همه روزه حس کند که مرتب غذا از بیرون وارد کندو می شود تا تحریک به تخم گذاری زیادتر گردد و این تنها به وسیله خمیر شیرین امکان پذیر است.

دو کیلو خمیر شیرین حدود ۲ هفته وقت لازم دارد تا زنبورها آن را از بالای قاب به داخل سلولها حمل و یا مصرف کنند. این مدت برای گول خوردن ملکه به خیال این که شهد از خارج وارد کندو میشود کافی است، به ویژه این که دو هفته بعدش نیز دوباره و حتی شاید برای بار سوم نیز خمیر شیرین در اختیار جمعیت قرار می گیرد.

جلوگیری از کم شدن تخم گذاری ملکه

جلوگیری از کم شدن تخم گذاری ملکه

در جریان سال اغلب مواردی پیش می آید که زنبوردار حتی در بهار مجبور به تغذیه تحریکی بعضی از جمعیتها می شود تا ملکه به دلیل کمبود شهد و گردهی گل در طبیعت از تعداد تخمهایی که در روز می گذارد نکاهد. بدی این کار این است که هرگاه ملکه در تخم گذاری به سیر نزولی افتاد، یعنی اگر کار به آن جا کشیده شد که تعداد تخم هایی را که هر روز می گذارد کمتر از روز پیش گردد، دیگر عوض کردن وضع و دوباره وادار نمودنش به تخم گذاری بیشتر اگر غیرممکن نباشد مسلما کار بسیار مشکلی خواهد بود. چنین حالتی معمولا زمانی پیش می آید که محیط پر از شکوفه و گل باشد و ناگهان کم گردد.

از آن جایی که در چنین وضعی مبارزه با طبیعت مقدور نیست ناچارا باید به خواسته های جمعیتها توجه کرده و نیازهایشان را در بالاترین حد ممکن رفع کرد تا راه برای ادامه فعالیت هموار گردد و ملکه هم طبق روال به تخم گذاریش ادامه دهد و از فعالیتش نکاهد. به این منظور در دو مورد باید بیش از سایر موارد دقت داشت.

الف- پر کردن فواصل گلدهی

در بعضی از نقاط کشورمان زمان شکوفه دادن و بدون گل بودن متناوبند و این تناوب در برخی از مناطق دو و یا حتی چند بار تکرار می شوند. به این طریق که در یک منطقه پس از گذراندن زمستان نخست شکوفه ها باز میشوند و مدتی حدود ۲ هفته زنبورها فعالیت می کنند، پس از آن ۲ تا ۳ هفته خبری از گل و شکوفه نیست.

در نتیجه زنبورها بیکار می شوند. بعد از آن شکوفه های گیاهان دیگری باز شده و زنبورها دوباره امکان فعالیت پیدا می کنند. به طور نمونه در گیلان و اطراف رشت معمولا حدود اواخر اسفند ماه تا ۱۰ روز پس از نوروز گل های درختان میوه های دانه دار (سیب، گیلابی، خوج …) و هسته دار (گوجه درختی، هلو و …) باز بوده و شهد و گرده گل فراوان در اختیار زنبورها قرار میدهند.

ولی از حدود ۱۰ فروردین تا هفته اول اردیبهشت هیچ نوع گل قابل بحثی به چشم نمی خورد، در نتیجه این مدت را زنبورها باید با بیکاری و سرگردانی بگذارنند و از آن جایی که شهدی وارد کندو نمی شود ملکه هم از تعداد تخم هایی که می گذارد هر روز می کاهد.

معمولا هفته اول الی ۱۰ اردیبهشت گلهای مرکبات باز میشوند که دوباره جمعیت امکان فعالیت می یابد. در فاصله ای حدود یک ماهه (۱۰ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت) اگر زنبوردار به کمک زنبورهایش نیاید، ملکه ای که معمولا میباید درست در همین موقع در شدت فعالیت باشد مجبور به کم کردن تخم گذاری می گردد و جمعیت به زودی ضعیف شده، لذا نخواهد توانست به اندازه کافی از مرکبات شهد بیاورد که آن را تبدیل به عسل کند.

جمعیت ضعیف شده هرگز قابل مقایسه با جمعیتهای قوی که گرفتار چنین وضعی شده اند، نیست. لذا در این جا نیز مثل همه کارهای دیگر پیشگیری بهتر و ارزان تر از معالجه است. زنبوردار با تجربه برای کمک به جمعیتها و جلوگیری از بیکاری زنبورها هر شب حدود نیم لیتر یا کمی بیشتر شربت در اختیار هر جمعیت قرار میدهد تا با استفاده از آن، زنبور ملکه متوجه کمبود شهد در طبیعت نشود و فعالیتش را کم نکند. یعنی تخم گذاریش را طبق روال عادی آنقدر ادامه دهد تا شکوفه های درختان مرکبات باز شوند.

از این ساعت به بعد خود زنبورها دیگر شربت را قبول نکرده و از گل های درختان، شهد جمع می کنند و به کندو می آورند. انتخاب نوع شربت مربوط به سلیقه زنبوردار است. زنبورها هم در این فصل همه انواع شربت ها را قبول می کنند ولی همیشه بهترین شربت برای زنبورها مخلوط آب و عسل به نسبت مساوی است یعنی یک كيلو عسل و یک لیتر آب.

ب- تغذیه تحریکی پس از برداشت: پس از برداشت آخرین محصول عسل و پیش از شروع تغذیه زمستانی یعنی حدود تیرماه و مرداد ماه جمعیت را با یکی از شربتها تغذیه می کنند. این تغذیه تحریکی گو این که نمی تواند مانع کم شدن تخم گذاری ملکه در این فصل گردد ولی از سرعت کم شدن آن می کاهد و در نتیجه جمعیت دیرتر ضعیف می شود.

خوبی کار در این است که چنین جمعیتی پاییز و زمستان را قوی گذرانده و اول بهار با قدرت و تعداد زیاد به دنبال شهد خواهد رفت و عسل زیادتری به کندو خواهد آورد. چون همان طوری که بارها گفته شد از تخمهایی که ملکه از اول شهریور ماه به بعد می گذارد زنبورهایی به وجود خواهند آمد که پاییز و زمستان زنده مانده و حتی در اوایل بهار نیز در پرستاری و تغذیه نوزادان و هم در آوردن گرده و شهد نخستین کمکها را به جمعیت می کنند تا زنبورهای بهاری کم کم تولد یافته و با قدرت تمام کارهای داخلی و خارجی کندو و جمعیت را به عهده گیرند. هدف از تغذیه تحریکی جمعیتها پس از برداشت محصول عسل نیز همین است.

بنابراین برای اینکه قدرت جمعیت کلنی در بهار را به نحو احسن ببینید. باید جمعیت ها را به نحو احسن و به مقدار کافی در مرداد و شهریور نخست تغذیه تحریکی و به دنبالش هم تغذیه زمستانی کنید. برای این تغذیه زنبوردار می تواند از هر یک از انواع شربت ها استفاده کند. تنها آویزان کردن قابهای پر از عسل در داخل کندو با هدف تحریکی قابل توصیه نیست.

تامین تغذیه زمستانی

بهتر بود نامش را «تغذیه برای زمستان گذرانی» می گذاشتند که با ۲ هدف انجام می گیرد:

الف: برداشت تمام عسل موجود در کندوها و جانشین کردن آن به وسیله شربتی که با شکر تهیه می گردد به این دلیل که اولا زنبور عسل به همان خوبی که با عسل کافی می تواند زمستان را بگذراند، به همان خوبی هم قادر است با شکر این فصل را بگذراند.

ثانیا بهای هر کیلو عسل در ایران چند برابر شکر است. بنابراین به نفع زنبوردار است که تمام عسل را برداشت کرده و به عوض آن به اندازه کافی شکر به صورت شربت در اختیار جمعیتها قرار دهد. هرگاه تعداد جمعیتها کم باشد، برداشت و یا عدم برداشت عسل آنها از نظر زنبوردار اهمیت مادی چندانی ندارد ولی اگر تعدادشان مثلا ۱۰۰ عدد یا بیشتر بود در زندگی وی اثر اقتصادی زیادی خواهد گذاشت.

ب- جبران کمبود عسل موجود در کندوها به مقداری که جمعیتها بتوانند با آن پاییز و زمستان را گذرانده و حتی در اوایل بهار، تا زمان باز شدن شکوفه های درختان میوه به اندازه کافی ذخیره داشته باشند.

در بازدید پاییزی مقدار عسل باقیمانده در هر کندو را (پس از برداشت آخرین محصول) حدس زده، در یک کاغذ جداگانه مینویسند. آنگاه هرچه زودتر کمبودش را به وسیله شربت جبران می کنند.

در شرایط ایران مرکزی ۱۰ کیلو شکر برای زمستان گذرانی جمعیتها کافی است. محاسبه آن به این طریق است که اگر در بازدید پاییزی مقدار عسل موجود در یک کندو حدود ۴ کیلو حدس زده شود (اگر زنبوردار نخواسته باشد که این عسل را برداشت کند) در این حال باید با ۶ کیلو شکر شربت درست کرده و اختیار جمعیت قرار داد، هرگاه شربت ۱ به ۱ باشد ۹/۶ لیتر و اگر به ۲ باشد ۷۱۶ لیتر شربت به دست می آید.

هنگام تهیه شربت اگر در هر لیتر آن یک قاشق عسل اضافه کنید و خوب هم بزنید زنبورها آن را با میل و رغبت بیشتری میخورند و اگر شربت ولرم در اختیار آنها قرارداده شود علاقه اشان باز هم زیادتر خواهد شد.

مقصود از ولرم این است که وقتی که انگشت را داخل شربت میگذارید به زخمت آن را کمی گرم حس کنید. انتخاب نوع شربت به سلیقهی زنبوردار بستگی دارد ولی در پاییز شربت ۳ به ۲ بیشتر قابل توصیه است. بهترین زمان برای دادن شربت عصرها پس از غروب آفتاب است. چون به زودی شب شده و امکان غارت به وسیله جمعیتهای قوی وجود نخواهد داشت و جعمیتها نیز معمولا شربت را تا پیش از صبح و روشن شدن هوا بر میدارند.

دسته بندی پرورش زنبور عسل
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+926 محصولات
+1647 سفارشات تکمیل شده
+2187 کاربران
+4751 مطالب وبلاگ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت