تیره اسفناج (Chenopodiaceae)

کاربر 21کاربر 21
1,304 بازدید
تیره اسفناج

تیره اسفناج ، تیره بزرگی مرکب از ۱۴۰۰ گونه گیاه در ۱۰۳ جنس است. گیاهان فراوان آن دارای وضع پراکنده در غالب نقاط کره زمین مخصوصا در مناطق خشک و بایر می باشند. در بین آن ها نمونه هایی یافت می شود که به تفاوت به زندگی در زمین های دارای کلرور سدیم فراوان (Halophile) و یا دارای املاح آمونیاکی و نیترات ها، سازش حاصل کرده اند. بعضی از این گیاهان، آن چنان به زندگی در نواحی گرم و نامساعد، عادت نموده اند که وسعت پهناوری از این نوع مناطق، ممکن است پوشیده از آن ها دیده شود.

گیاهان تیره اسفناج به صور مختلف علفی، یک ساله، دو ساله یا پایا و یا به صورت بوته هایی با اعضای چوبی (به ندرت درختچه) می باشند. بعضی از آن ها مانند Salicornia ها، اعضای هوایی گوشت دار و بند بند دارند. برگ های آن ها ساده، متناوب ( گاهی گوشت دار)، بدون استیپول و گاهی کاملا رشد نیافته است. گل هایی نر-ماده یا بر دو نوع نروماده، بر روی یک یا دو پایه و مجتمع به صورت گرزن های متراکم دارند. کاسه گل آن ها مركب از ۲ تا ۵ (به ندرت یک قطعه) است.

برخی از گیاهان تیره اسفناج نیز ممکن است اصولا فاقد پوشش گل باشند. مادگی گل های آن ها از ۲ (به ندرت ۳ تا ۵) برچه تشکیل می یابد که مجموعا تخمدانی یک خانه و محتوی یک تخمک خمیده با غشای مضاعف، به وجود می آورند. میوه آن ها فندقه یا پوشینه و غالبا محصور در پوشش گل است.

اخصاصات تشریحی تیره اسفناج

اختصاصات تشریحی تیره اسفناج

در انواع يک ساله گیاهان تیره اسفناج ، ریشه و ساقه دارای ساختمان تشریحی طبیعی مانند سایر گیاهان دیگر است ولی در انواع دوساله و پایای آن ها، دسته های چوب – آبکش بر روی حلقه های متعدد و متحد المرکز و یا به وضع غير طبیعی دیگر به صورت زیر دیده می شود:

در Noaea ها که عموما ساقه های سخت و چوبی شده دارند، دسته های کوچک و متعدد چوب – آبکش، به وضع معکوس در ناحیه پوست ساقه دیده می شود. در بعضی دیگر از این گیاهان نیز، آبکش داخلی (آبکش در داخل منطقه چوب و حتی نزدیک مغز) مشاهده می گردد ويا صفات غیر طبیعی دیگر به چشم می خورد.

در سطح برگ آن ها به تفاوت، تارهای مخروطی و یا پایه دار و منتهی به سلول مدور دیده می شود. این سلول ها معمولا عمل ذخیره آب را عهده دارند. از خشک شدن این تارها، گرد آرد مانندی که بقایای آن هاست، بر روی سطح برگ ها باقی می ماند که در عده زیادی از گیاهان این تیره بدان برخورد می شود.

از نظر درمانی، نمونه های مهم و با ارزش در بین گیاهان تیره اسفناج کم است به طوری که منحصرا از معدودی از آن ها، آن هم برای مصارفی نظير دفع حشرات و غیره استفاده می گردد. بعضی از این گیاهان مانند اسفناج به مصارف تغذیه می رسند. ریشه متورم برخی از این گیاهان نیز مانند چغندر دارای اهمیت زیاد از نظر استخراج قند می باشد.

از جنس های مهم این تیره Chenopodium (دارای متجاوز از ۱۰۰ گونه)، Atriplex (۱۵۰ گونه)، Suaeda (متجاوز از ۱۰۰ گونه)، Salsola (متجاوز از ۱۰۰ گونه)، Salicornia (دارای حدود ۵۰ گونه)، Anabasis (۱۵ گونه) و Beta(دارای ۱۲ گونه) را نام می بریم. انواع دارویی گیاهان تیره اسفناج به شرح زیر است:

اسفناج کوهی

اسفناج

دسته بندی گیاهان دارویی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت