تیره فرعی گل ارغوان (Caesalpinaceae)

کاربر 21کاربر 21
1,720 بازدید
تیره فرعی گل ارغوان

تیره فرعی گل ارغوان شامل انواعی به صور مختلف بوته های علفی، درختچه و یا درخت است. از مشخصات گیاهان آن این است که برگ هایی غالبا مركب از برگچه های متعدد شانه ای یا شانه ای مضاعف و گل هایی نر – ماده یا بر دو نوع نروماده، غالبا پلی گام و مجتمع به صورت خوشه یا به اشکال دیگر دارند.

کاسه و جام گل تیره فرعی گل ارغوان هر یک از ۵ قطعه تشکیل می یابند. با این تفاوت که جام گل آن ها غالبا به وضع نامنظم در می آید. پرچم های آن ها به تعداد برابر گل برگ ها (گاهی به تعداد کم تر) و مادگی آن ها یک برچه ای و حاوی تخمک های واژگون است. میوه آن ها نیام ولی به اشكال مختلف و حاوی دانه های آلبومن دار است.

پراکندگی گیاهان تیره فرعی گل ارغوان در کره زمین به صورتی است که غالبا در نواحی گرم یافت می گردند. تیره فرعی گل ارغون دارای ۱۳۳ جنس است. بعضی از انواع آن ها مانند Tamarindus indica و برخی گونه های Cassia، اثر مسهلی دارند. عده ای دیگر مانند Kramera ها، دارای اثر قابض اند و ریشه آن ها تحت نام راتانیا به مصارف درمانی می رسد.

در بین آن ها نمونه هایی نیز یافت می گردد که به علت دارا بودن مواد رزینی یا اولئورزینی، پیوسته مورد استفاده های درمانی مختلف قرار می گیرند. چوب معدودی از آن ها در صنعت حایز اهمیت فراوان است. درختان زینتی زیبا نیز به فراوانی در بین آن ها وجود دارد.

انواع تیره فرعی گل ارغوان

انواع تیره فرعی گل ارغوان

از جنس های تیره فرعی گل ارغوان ، Cassia(دارای حدود ۵۰۰ گونه)، Eryhrophleum (۵ گونه)، Hymenaea (۱۰ گونه)، Bauhinia (۲۰۰ گونه)، Caesalpinia (۸۰ گونه)، Gleditschia( ۱۲ گونه) و Poinciana (۳ گونه) را نام می بریم.

انواع دارویی گیاهان تیره فرعی گل ارغوان

.Cassia L

این جنس از تیره فرعی گل ارغوان ، گیاهانی به صور مختلف درخت، درختچه، بوته های سخت و چوبی یا علفی و دارای برگ هایی مرکب از برگچه های معمولا زوج هستند. در بین آن ها نمونه های دارویی متعددی یافت می شود که عموما اثر مسهلی دارند.

انواعی از آن ها که میوه و برگ هایشان تحت نام سنا (Sent) مورد استفاده قرار می گیرد، عموما گیاهانی بوته مانند با اعضای چوبی و به ارتفاع ۴۰ تا ۶۰ سانتی متر می باشند ولی در شرایط مساعد محیط زندگی و یا بر اثر پرورش مداوم، ممکن است به صورت درختچه های کوچک در آیند.

.Cassia L از انواع دارویی  گیاهان تیره فرعی گل ارغوان

پراکندگی آن ها به نحوی است که به حالت خودرو در افریقا مانند ناحیه صحرا و سودان، آسیای صغیر، عربستان و همچنین نواحی جنوبی ایران یافت می شوند. عده ای از آن ها نیز به منظور استفاده های درمانی در بعضی نقاط پرورش می یابند.

این جنس از گیاهان تیره فرعی گل ارغوان ، غالبا برگ های مرکب از برگچه های زوج دارند به طوری که به تفاوت ممکن است دارای ۳ الى ۹ زوج برگچه متقارن بر روی محور برگ باشند. گل های آن ها به رنگ زرد و شامل ۷ پرچم زایاست زیرا ۳ پرچم دیگر در آن ها به صورت استامینود در می آید.

میوه آن ها نیام و محتوی دانه های متعددی است که تعداد آن ها از روی برجستگی های سطح خارجی میوه مشخص می گردد. استفاده از برگچه و میوه سنا به عنوان مسهل، از قرن نهم و دهم میلادی، نخستین بار توسط پزشکان ایرانی و عرب معمول گردید. بهترین نوع سنا نیز تعلق به مکه دارد.

مهم ترین گونه های دارویی این گیاهان به شرح زير هستند:

سنا

درخت فلوس

خرنوب

تمرهندی

Cassia Tora

Cassia occidentalis

Bauhinia variegata

درخت بقم

Krameria ها

Erythrophloeum guineense

Copaifera officinalis

Caesalpinia echinata

دسته بندی گیاهان دارویی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت