تیره گاوزبان (Boraginaceae)

Miss.fazlikhaniMiss.fazlikhani
1,502 بازدید
تیره گاوزبان

تیره گاوزبان شامل گیاهان غالبا علفی و مخصوص نواحی معتدله و گرم کره زمین است. در بین آن ها تعداد کمی به صورت درختچه و ندرتا انواعی به صورت درخت یافت می گردد. انواع درخت و درختچه مانند آن ها، اختصاص به نواحی حاره و گرم دارد. از مشخصات آن ها این است که عموما به استثنای معدودی مانند Cerintheها، از تارهای خشن پوشیده شده اند به طوری که این صفت خود بهترین وسیله تشخیص آن ها از گیاهان تیره های دیگر می باشد.

تیره گاوزبان دارای حدود ۲۰۰۰ نوع گیاه است که در ۱۰۰ جنس جای داده شده اند. از جنس های مهم این تیره، Heliotropium (متجاوز از ۲۰۰ گونه)، Cynoglossum(۷۵ گونه)، Anchusa (۵۰ گونه)، Borago(۴ گونه) و Tourneforthia (۱۵۰ گونه) را نام می بریم.

گیاهان تیره گاوزبان عموما دارای برگ هایی متناوب، بدون استیپول و پهنکی کامل یا لوب دار می باشند. گل های آن ها نر – ماده، غالبا منظم، ۵ قسمتی (به ندرت ۴ یا ۶ قسمتی) و مجتمع به صورت گرزن های دوسویه اند. در بعضی از آن ها، زوائد فلس مانند زبانه ای در انحنای لوله یا پهنک جام، دیده می شود که به تفاوت در عده ای مانند Boragoها و Myosotisها، شباهت به تاج دارد.

مشخصات گیاهان تیره گاو زبان

رنگ جام گل در غالب گیاهان تیره گاوزبان ، آبی است و این مربوط به ماده رنگی به نام آنتوسیانین است که در واکویل سلول ها محلول بوده در مقابل تغییرات PH شيره واکویلی، تغییر حاصل می نماید و به همین دلیل است که رنگ جام گل در هنگامی که هنوزگل به صورت غنچه است یا در موقعی که کاملا شکفته و یا در حال پژمرده شدن می باشد، یکسان نیست.

پرچم های این گیاهان معمولا به تعداد قطعات جام گل است. مادگی آن ها از ۲ برچه تشکیل می یابد که مجموعا تخمدانی ۲ خانه و محتوی ۲ تخمک در هر خانه به وجود می آورند. در قاعده تخمدان آن ها، صفحه مولد نوش به صورت حلقه ای مشاهده می شود بطوری که قاعده تخمدان واقع بر روی این حلقه به نظر می رسد. میوه گیاهان این تیره به صورت شفت و یا خشک، با ظاهر چهار فندقه ای است. دانه آن ها جنین راست و لپه های ضخیم دارد.

از اختصاصات تشریحی گیاهان تیره گاوزبان آن است که عموما فاقد آبكش حول مغزی می باشند. تارهای آن ها عموما یک سلولی است و در غالب آن ها بلورهای کربنات کلسیم به صورت سیستولیت Cystolithe و مخروطی شکل در قاعده دیده می شود.

اختصاصات تشریحی گیاهان تیره گاوزبان

عده ای از گیاهان تیره گاوزبان به علت دارای بودن موسيلاژ فراوان دارای اهمیت اند. برخی دیگر نیز اثر قابض و تلخ دارند. تعداد زیادی از آن ها در طب عوام مورد استفاده قرار می گیرند و دارای شهرت درمانی فراوان می باشند. نمونه های دارویی آن ها به شرح زیر است:

گاوزبان

گل گاو زبان

سگ زبان

گل آفتاب پرست

سپستان

دسته بندی گیاهان دارویی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت