تنوع زیستی در زراعت ارگانیک

کاربر8کاربر8
972 بازدید
تنوع زیستی در کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک برای تنوع زیستی بسیار مناسب است. تنوع زیستی به انواع تنوع در زمین مانند تنوع ژنتیکی، تنوع گونه و تنوع اکوسیستمی اشاره دارد.

تکثیر گیاهان ارگانیک

استفاده از گونه های تطبیق یافته و بذرهای مرغوب، قلمه زدن و پیوند زدن برداشت خوب در یک باغ ارگانیک مؤثر می باشد. تولید کنندگان ارگانیک در تلاش برای استفاده از این موارد می باشند.

پیش از این استانداردهای ارگانیک بین المللی استفاده از بذرهای ارگانیک را مشروط به اینکه این دانه ها در دسترس باشد الزام کردند.

از ژانویه ۲۰۰۴ استفاده از بذرهای ارگانیک و عملیات قلمه و پیوند منحصرا در اتحادیه اروپا صورت می گرفت و تولید کنندگان نیز از آنها استفاده می کردند.

علت این امر کناره گیری کامل از مهندسی ژنتیک بود. همچنین آنها نیازمند گیاهانی می باشند که با شرایط کشاورزی ارگانیک سازگاری یافته باشند.

شیوه های پرورش گیاهان ارگانیک

بذرها اساس تولید کشاورزی را شکل می دهند، اما بیشتر پرورش دهندگان ارگانیک اطلاعات کمی در مورد اینکه چگونه پایه بذری آنها تولید شده است دارند.

همراه با حرکت ارگانیک بحث بر روی سازگاری شیوه های پرورش گیاهان با بحث عمومی مهندسی ژنتیک شتاب بیشتری گرفت.

این تصمیم گیری در پیشرفت چارچوبی برای پرورش گیاهان ارگانیک و تسهیل سرمایه گذاری توسط شرکت های پرورش دهنده مهم می باشد.

همچنین شناسایی شیوه های پرورش، تکثیر، حفظ گیاهان و بررسی و ارزیابی سازگاری آنها همراه با اهداف محیطی و تکنیکی در کشاورزی ارگانیک اهمیت دارد.

مسئله شیوه های پرورش گیاهان و سازگاری آنها با مزارع ارگانیک به علت گستره شیوه های موجود و تعادل در برابر تقاضاهای مختلف برای تأیید گونه و فرآورده پیچیده می باشد.

سیستم ارگانیک پرورش گیاهان سازگار یافته مناسب گونه های تکامل یافته و اصلاح شده را به خدمت خواهد گرفت که این کار بدی خطر انداختن یکپارچگی محیط کشاورزی ارگانیک همراه خواهد بود.

 شیوه های پرورش گیاهان ارگانیک

به طور متداول استفاده از گونه های بدست آمده از طریق مهندسی ژنتیک در کشاورزی ارگانیک مقررات اتحادیه اروپا ممنوع است.

این مقررات همچنین ملزم می کند که گیاهان اصیل یک ساله تحت شرایط ارگانیک یک بار بارور شده باشند، در حالی که گیاهان دو ساله و چند ساله تحت شرایط ارگانیک حداکثر دو باروری داشته باشند.

تاکنون کشاورزان ارگانیک از گونه های تولید شده به روش سنتی استفاده می کردند، اما سوالی که همواره پرسیده می شود، این است که آیا این گونه ها به درستی نیازهای فرآورده های ارگانیک را برآورده می کند یا خیر. علاوه بر این چگونگی کیفیت محصولات ارگانیک مشخص نمی شود.

چگونگی تکثیر و پرورش گیاه

به طور کلی پرورش گیاه را می توان همانند كل فعالیت های بهبود خواص ژنتیکی یک محصول کشت شده توصیف کرد.

یک تولید کننده پرورش یک گونه جدید را همراه با یک یا چند هدف خاص گسترش می دهد. بنابراین باید ویژگی های مطلوب گیاهان را مورد بررسی قرار داد.

به منظور به دست آوردن گیاهان با ترکیبی از ویژگی های مطلوب، محقق اصلاحگر آنها را کشت می کند و نتیجه ترکیب کشت چندین رقم، وجود تعداد زیادی بذر همراه با ترکیب ژنتیکی متفاوت می باشد.

در باروری بعدی گیاه پرورش دهنده مجبور است تا گیاه منحصر به فردی را با بهترین ویژگی ها انتخاب کند که این انتخاب بستگی به محصول از نظر خود گرده افشان و دگر گرده افشان و ویژگی هایی که او انتخاب می کند دارد.

چگونگی تکثیر و پرورش گیاه

در آزمایشات مزرعه ای مفید بودن گونه های جدید با گونه های استاندارد موجود مقایسه خواهد شد. اگر گونه جدید از همه انواع گونه های دیگر ممتازتر باشد، پرورش دهنده آن را تکثیر نموده و به بازار عرضه می کند.

حفظ تنوع زیستی فقط برای مناطق حفاظت شده نیست. اغلب استراتژی های حفاظتی با حفظ گونه های موجود در مناطق حفاظت شده آغاز می شود؛ اما این اقدامات هرگز برای حفاظت تنوع زیستی کافی نیست.

برای این کار به زمین های پایدارهمراه با استراتژی های مدیریت آب و تشویق تنوع زیستی بومی در نواحی که مردم زندگی می کنند، نیاز است. حفظ تنوع زیستی برای کشاورزی و طبیعت لازم است.

کشاورزی خود یکی از عوامل حفظ تنوع زیستی است. در هر سیستم کشاورزی تنوع زیستی با اقداماتی مانند بازیافت مواد زاید، کنترل شرایط اقلیمی و بافر کردن فرآیندهای آبیاری همراه است.

در سیستم های کشاورزی انسان ها با ورود نهاده های خارجی در این اکوسیستم دخالت می کنند (استفاده از آفت کش های و کودهای شیمیایی).

در واقع تنوع زیستی، میراث ارزشمندی است که بشر آن را از نسل های قبل به امانت گرفته است و باید به نسل های بعد بسپارد.

در زراعت ارگانیک عدم مصرف کودهای شیمیایی باعث حفظ حیات وحش می گردد. همچنین آیش گذاری زمین باعث عدم فرسایش خاک در تنوع زیستی می گردد.

زراعت ارگانیک

استفاده از فرآورده های اصلاح شده ژنتیکی در کشاورزی ارگانیک جایز نیست؛ زیرا اثرات فراورده های اصلاح شده ژنتیکی هنوز به خوبی شناخته نشده اند.

هدف کشاورزی ارگانیک تشویق و توسعه تنوع زیستی، تثبیت بافت خاک، حفظ چرخه آب، چرخه کربن، چرخه مواد غذایی و آلودگی کمتر زمین می باشد.

کشاورزی ارگانیک و تنوع زیستی ( Biodiversity)

تقریبا 37% سطح زمین برای مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد (در اسیا 50% ، صحرای آفریقا٪۴۰). در اغلب این نواحی تنوع زیستی در حال از بین رفتن است.

زراعت ارگانیک یکی از عوامل حفظ تنوع زیستی است. متاسفانه تنوع زیستی کشاورزی در حال حاضر در حد بحرانی است.

امروزه کمتر از ۷۰ گونه گیاهی در بیش و ۱۳۰۰ میلیون هکتار در جهان کشت می گردد و فقط گونه های کمی از انواع گیاهان زراعی هستند.

در آمریکا ۷۰-۶۰٪ لوبیاهای کاشته شده فقط از ۳ گونه می باشند.

سازمان خواروبار جهانی ملل متحده تخمین زده که ۷۵٪ تنوع ژنتیکی محصولات کشاورزی در بسیاری از گیاهان بومی از مناطق اصلی خود از بین رفته اند.

با در نظر گرفتن ظرفیت طبیعی خاک، گیاه، حیوانات و اکوسیستم کشاورزی ارگانیک می توان به حفظ تنوع زیستی کمک نمود.

در این نوع کشاورزی ارگانیک با استفاده از عملکردهای اکولوژیکی طبیعی می توان تولید محصول زراعی را افزایش داده و آنها را در برابر آفات و بیماری ها مقاوم نمود.

تقویت تنوع

کشاورزی ارگانیک استفاده از شرایط بومی است.

سیستم های الی باعث تشویق استفاده از گونه های محلی و واریته های محصولات کرد. مزارع ارگانیک دارای تنوع زیستی بالایی هستند.

پروژه های تحقیقاتی نشان داده است که کشاورزی ارگانیک باعث افزایش تعداد و گونه های وحشی در مزرعه می گردد.

تحقیقات ۷۶ محقق کشورهای مختلف نشان داد که کشاورزی ارگانیک باعث بهبود چرخه غذایی از باکتری ها تا پستانداران می گردد؛ زیرا کشاورزی ارگانیک با حیات وحش به صورت دوستانه برخورد می کند واز مواد شیمیایی و سموم کمتر استفاده می کند.

کاکائو و قهوه گیاهان سایه دوست هستند. پرورش قهوه و کاکائو در زیر سایه را باعث افزایش قدرت زنده ماندن و افزایش عملکرد می گردد .

همچنین باعث کاهش استفاده از سموم جهت دفع آفات و بیماری ها می شود؛ بنابراین پرورش ارقامی از کاکائو به صورت زیستی در سایه نمونه ای از تنوع زیستی است.

تهدید علیه تنوع زیستی

تهدید علیه تنوع زیستی

عوامل زیر به طور خلاصه برای تنوع زیستی تهدید محسوب می شوند:

– محصولات تراریخته

– عدم حمایت از کشاورزی ارگانیک

برای اینکه توسط کشاورزی بتوان تنوع زیستی را نیز افزایش داد به فعالیت های وسیعی نیاز است.

در این زمینه کشاورزان و تشکل های غیر دولتی می توانند کمک زیادی انجام دهند.

-عدم وجود سیاست های آشکار در زراعت ارگانیک

نقش تحقیق و ترویج در تنوع زیستی محصولات ارگانیک

– ترویج تنوع زیستی موفق در بین کشاورزان و کارشناسان کشاورزی

– انتشار دستاوردهای نوین مورد کشاورزی ارگانیک و تنوع زیستی

– تحقیق در مورد تنوع کشاورزی ارگانیک (عوامل بازدارنده تنوع زیستی به خصوص در کشورهای جهان سوم)

– تشخیص، توسعه و حفظ گونه ها با پتانسیل عملکرد خوب آن در شرایط منطقه ای

-بهبود بازار فروش

-ارتقاء توسعه بازارهای محصولات کشاورزی ارگانیک

– ارتقاء نظر مصرف کنندگان در مورد کشاورزی ارگانیک

-کاهش تهدیدات

– معرفی آلاینده های کشاورزی به تولید کنندگان

– تحقیق درباره اثر و پتانسیل محصولات ژنتیکی اصلاح شده بر تنوع زیستی

– استفاده از چهارچوب قانونی توسعه تحت کنواسیون تنوع زیستی و پروتکل کارتگانا جهت توسعه قوانین زیستی سالم در سطح بین المللی

– رد منابع ژنتیکی اصلاح شده و حفظ کشاورزی بومی و تامین بذر آنها

استانداردهای تنوع زیستی

فدراسیون جهانی محصولات ارگانیک (IFOAM) اخيرا تحقیق در مورد تنوع زیستی جهانی و استانداردهای آمایش سرزمین را بر اساس استانداردهای جهانی آغاز کرده است.

این استانداردها احتیاج به مدیریت تنوع زیستی آمایش سرزمین ها در هر منطقه دارد.

مزایای کشاورزی ارگانیک برای محیط زیست

مزایای کشاورزی ارگانیک برای محیط زیست

-پایداری در مدت زمان طولانی

– بسیاری از تغییرات در محیط زیست در درازمدت اتفاق می افتد. از آنجایی که در کشاورزی ارگانیک مطابق اکوسیستم رفتار می شود، اثر مخربی برای محیط زیست ندارد.

– در مورد خاک نیز در کشاورزی ارگانیک از کمترین شخم، کودهای بیولوژیکی، تناوب کشت مناسب، گیاهان پوششی و … استفاده می شود.

– با بهبود وضعیت جانوران مفید، خاک و تخمیر مواد آلی، بافت خاک بهبود یافته و باروری خاک افزایش می یابد و میزان مواد مغذی بیشتری به خاک داده می شود.

به همین دلیل فرسایش خاک کم گردیده و تنوع زیستی خاک افزایش یافته است.

– در بسیاری از مناطق کشاورزی، آب به دلیل مصرف بی رویه کود و سموم آلوده گردیده است. به دلیل اینکه در کشاورزی ارگانیک از این مواد کمتر استفاده گردد آب نیز آلوده نمی گردد.

– برای باروری خاک در کشاورزی ارگانیک از کمپوست، کودهای حیوانی و کودهالی آلی نیز استفاده می شود.

– برای تولید کودهای شیمیایی باید از منابع تجدید نشدنی مانند نفت استفاده کرد و چون در کشاورزی ارگانیک از این مواد استفاده نمی گردد پس آلودگی هوا نیز کمتر است.

– کشاورزی ارگانیک از اثرات گلخانه ای می کاهد؛ زیرا بسیاری از فعالیت های انجام شده در کشاورزی ارگانیک مانند شخم حداقل، استفاده از گیاهان تثبیت کننده نیتروژن، باز گرداندن ضایعات کشاورزی به خاک و استفاده از گیاهان پوششی باعث افزایش بازگشت کربن به خاک و ذخیره سازی کربن می شود.

– کشاورزان ارگانیک هم نگهبان تنوع زیستی هستند و هم استفاده کننده از تنوع زیستی. مانند استفاده از بذور بومی که مقاومت بیشتری نسبت به بیماری ها و شرایط بد محیطی دارند.

– استفاده از فرآوده های اصلاح شده ژنتیکی در کشاورزی ارگانیک جایز نیست. زیرا اثرات فرآورده های اصلاح شده ژنتیکی هنوز به خوبی شناخته نشده اند.

– کشاورزی ارگانیک با اکولوژی هماهنگ است و باعث تثبیت بافت خاک، حفظ چرخه آب، چرخه کربن، چرخه مواد غذایی و آلودگی کمتر زمین است.

دسته بندی ارگانیک
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+926 محصولات
+1647 سفارشات تکمیل شده
+2187 کاربران
+4751 مطالب وبلاگ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت