خانه نویسندگان مطالب توسط کاربر 21

کاربر 21

62 مطالب 0 دیدگاه‌ها

تازه ترین ها

تیره عشقه (Araliaceae)

تیره عشقه شامل گیاهانی پراکنده در مناطق استوایی و بین استوایی، مخصوصا هند، مالزی و نواحی گرم امریکاست. فقط بعضی از انواع...