پادزهر معدنی و حیوانی

کاربر ۱۶کاربر ۱۶
3,537 بازدید
پادزهر

پادزهر معدنی

نام های دیگر پادزهر معدنی : بادزهر كانی – زهر مهره – حجر السم.

مشخصات پادزهر معدنی

نوعی سنگ معدنی است بهترین آن خطایی و بعد از آن قندهاری و باز بعد از آن خراسانی است كه خوش بو، خوش طعم، املس و خوشرنگ می باشد كه ساییده ی آن سفید و خوش بو و كفدار است.

خواص درمانی

  1. هركس را كه زهر داده باشند یا جانوری او را گزیده باشد مقدار یك دانك پادزهر سوده به او دهید. زهر با عرق و چرك از او بیرون آید.
  2. خوردن آن موافق جمیع امزجه و دافع سموم و مقوی همه قوا و ارواح و حفظ آن ها و مانع ضرر هوای وبا و اختلاف میاه و اهویه و مانع تعفن اخلاط و ازاله ی سمیت آن ها و تقویت اعصاب و باه می باشد.

سنگ پادزهر

پادزهر حیوانی

نام های دیگر : فادزهر – بازهر – پازهر – زدزهر – تریاق – حجر التیس

مشخصات

سنگی است كه در شیردان یا كیسه ی زهره ی بعضی حیوانات مانند بز كوهی و گاو كوهی و میمون و قنفذ یافت می شود.

خواص درمانی

  1. آن را بسیار نرم بسایید و بخورید. موافق جمیع امزجه و دافع اكثر سموم حار و بارد حیوانی و نباتی و معدنی است، مقوی جمیع قوا و ارواح و حواس و اعضای رئیسه و حرارت غریزیه و باه و مفرّح و منشط و مزیل غم است.
  2. چه آشامیدن آن با گلاب و چه طلای آن همراه با گلاب جهت درمان اورام بارد مفید است.
  3. چه آشامیدن و چه طلای آن با آب گشنیز تازه جهت درمان اورام حار مفید است.
  4. خوردن آن با گلاب و آب رازیانه برای پادزهر گزیدگی مار و افعی و عقرب و جانوران سمی دیگر و هوام مفید است.

 

دسته بندی عناصر و املاح معدنی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت