Ammi Visnaga

کاربر 21کاربر 21
275 بازدید
Ammi Visnaga

نام علمی: .Ammi Visnaga Lam

نام فرانسه: Carolic cure dent، Herbe aux gencives، Herbe anx cure – dents

نام انگلیسی: Tooth – pick، Pick – tooth

نام آلمانی: Zahnstochekraut

نام ایتالیایی: Bisnaga

نام عربی: جزر شیطانی، خله (Khillah)

Ammi Visnaga گیاهی علفی، یک ساله و دارای ساقه ای به ارتفاع ۰.۸۰ تا یک متر از تیره جعفری است. در مزارع، کنار جاده های کوهستانی، حاشیه جنگل ها و زمین های ماسه ای سواحل دریاها می روید. پراکندگی آن در وسعت های پهناور ولی فاصله دار مانند منطقه مدیترانه، ایران و جزایر قناری است. برگ هایی با بریدگی های زیاد و ظاهر مشخص، منقسم به قطعات نازک و نخی شکل و گل هایی به رنگ سفید و مجتمع به صورت گل آذین چتر مرکب بزرگ دارد. چتر اصلی آن دارای شعاع های متعدد منتهی به دمگل اصلی ضخیم است.

از اختصاصات گل آذین این گیاه آن است که قاعده اشعه چتر اصلی آن، قبلا دارای برجستگی می گردد و بعدا در طی نمو کامل گل آذين، ضخامت حاصل می کند و خاتمتا نیز کلیه پایه های چتر اصلی، به سمت مرکز گل آذین جمع می شود.

رطوبت هوا در دور و نزدیک ساختن اشعه چتر اصلی مداخله کلی می نماید مانند آن که در هوای مرطوب پایه های اشعه چتر اصلی از هم دور می شوند و مجددا پس از پیش آمدن هوای خشک، به سمت مرکز گل آذین جمع می گردند. میوه این گیاه دارای مصارف درمانی است.

ترکیبات شیمیایی Ammi Visnaga

ترکیبات شیمیایی Ammi Visnaga

از کلیه قسمت های گیاه Ammi Visnaga مخصوصا پایه های چتر آن، نوعی ماده رزینی به خارج ترشح می گردد. میوه آن دارای ماده موثری به نام خل لين يا كل لين (kelline)، اسانسی با اثر سمی، آتامانتین (thailantine)، ۳ ماده قابل تبلور به نام ویناژین (Vistltagine) (α، β، γ)، ويسنادین (visnadine)، نوعی ماده رزینی به نام ویسناگول (wistiatgol) و نوعی گلوکزید به نام Khellol Glucoside یا خاموزید (khelloside) و غیره است. آتامانتین (Athamantine)، ماده ای به فرمول C۲۴H۳۰O۷ و به وزن ملکولی ۴۳۰.۴۸ است. از گیاهان زیر استخراج شده است:

1- .Petroselinum oreoselinum (L.) Moench از تیره Umbelliferae

.Athamanta oreoselinum L=

2- .Ammi Visnaga Lam از تیره Umbelliferae

آتامانتین، به صورت بلوری های ظریف سوزنی شکل در اتر دوپترول به دست می آید. نقطه ذوب آن در گرمای ۵۸ – ۶۰ درجه است. تقریبا در آب غیر محلول ولی در الكل، اتر و کلروفرم محلول می باشد.

نام عربی گیاه اول از ۲ نوع مذکور، کرفس الجبل است.

خلوزيد Khellol Glucoside) Khelloside یا Khellinin) ، به فرمول C۱۹H۳۰O۱۰ و به وزن ملکولی ۴۰۸.۳۵ است. سمیت کم تری از Khelline دارد. از میوه (دانه) .Ammi visnaga Lam و همچنین از گیاه دیگری به نام .Eranthis hyemalis L (از تیره Ranunculaceae) به دست آمده است.

این گلوکزید، به حالت متبلور در اتانول به دست می آید. در گرمای ۱۷۹ درجه ذوب می شود. در اسید استیک و اتانول خیلی گرم به مقادیر نسبتا زیاد ولی در متانول خیلی گرم به مقادیر بسیار کم محلول است. در استن، استات اتیل، کلروفرم، اتر و قلیائیات سرد عملا حل نمی شود.

دفع این گلوکزید پس از مصرف، سریع تر از Kelline است. از نظر درمانی دارای خاصیت تقویت قلب و اثر قوی در باز کردن مجاری عروق قلبي (Dilatateur coronaire) می باشد. مقدار مصرف آن ابتدا ۰.۰۶ گرم و بعد ۰.۰۳ گرم در ۳ مرتبه در ۲۴ ساعت برای اشخاص بالغ است.

گلوکزیدهای موجود در گیاه Ammi Visnaga

خل لين (Khelline) [کلین (Kellin)، ويسنامين (visnamin)، آمی کاردین (Ammicardine)، کلیکورین (Kellicorin)، کورونین (Coronin) …]، به فرمول C۱۴H۱۲O۵ و به وزن ملکولی ۲۶۰.۲۴ است. در میوه .Ammi Visnaga Lam یافت می شود.

خل لین، به صورت گرد سفید رنگ یا متبلور و به رنگ زرد روشن مایل به کرم (Creme) است. اشکال متفاوت تبلور آن، بستگی به روش تهیه و نوع حلال دارد. فاقد بو، دارای طعم تلخ و نقطه ذوب بین ۱۵۳ و ۱۵۵ است. در کلروفرم و اسید استیک گلاسیال حل می شود. در آب جوش به مقدار کم ولی در آب سرد به مقدار بسیار جزئی محلول است. با اسیدهای معدنی، ترکیبات رنگی ایجاد می کند.

ويسناژین (Visnagine) [ویسنا کورین (Visnacorin)]، به فرمول C۱۳H۱۰O۴ و به وزن ملکولی ۲۳۰.۲۱ است. به مقدار ۰.۱ درصد نیز در میوه گیاه یافت می شود. ويسناژین به صورت بلوری های نخ مانند و سوزنی شکل در آب به دست می آید. در گرمای ۱۴۲ – ۱۴۵ درجه ذوب می شود. در آب به مقدار بسیار کم، در الكل به مقادیر زیادتر ولی در کلروفرم به نسبت های خیلی زیاد حل می شود.

ويسنادین (Visnadine) [کاردین (Cardine)، کاردوبن (Cardoben)، وی بلین (Vibelline)، ويسنامين (Visnamine)]، به فرمول C۲۱H۲۴O۷ و به وزن ملکولی ۳۸۸.۴۰ است. از Ammi Visnagat توسط Smith و همکارانش، همچنین محققین دیگر استخراج شده است.

ويسنادین به صورت بلوری های سوزنی شکل در اتر دوپترول رقیق یا مخلوط اتر و همگان (hexane) به دست می آید. در همان ۸۵ تا ۸۸ درجه ذوب می شود. در آب به مقدار جزئی ولی در اتانول و متانول به طور کامل محلول است. انحلال آن در کلروفرم، استن، اتر و بنزن. به مقادیر خیلی زیاد صورت می گیرد. ويسنادین از نظر درمانی، اثر باز کننده مجرای شریان های قلب (.Vaso – dilat) را دارد.

خواص درمانی Ammi Visnaga

خواص درمانی Ammi Visnaga

میوه گیاه Ammi Visnaga، مدت ها در نواحی مختلف مشرق زمین، به صورت جوشانده جهت رفع سرفه و به عنوان مدر و ضد کرم مورد استفاده قرار می گرفته است. استفاده از آن در مصارف درمانی، به تدریج در امریکا و کشورهای اروپایی گسترش یافت زیرا بررسی های علمی دقیق، اثر بازکنندگی مجرای شریان های قلب را که پس از مصرف میوه گیاه ظاهر می شود تایید نمود که خود موجب گردید مورد استقبال فراوان قرار گیرد به طوری که امروزه صدها تن از آن به مصارف درمانی می رسد.

خل لين (Khelline) که ماده موثر گیاه است، باز شدن سریع مجاری عروق قلبی را باعث می گردد. در درمان آنژین دوپواترین (angine de poitrine)، اثر ارزنده ظاهر می کند و چون باز کننده برونش ها نیز می باشد، در معالجه آسم (asthme bronchique) و سیاه سرفه موثر واقع می شود. از خل لین می توان جهت رفع اسپاسم کیسه صفرا، درد و قولنج های ناشی از التهاب کلیه (nephrite)، استفاده به عمل آورد.

خل لين را به علت سمیت کمی که دارد و به علاوه در بدن نیز جمع نمی شود، می توان در ردیف داروهای پر ارزش در درمان بیماری های مذکور جای داد فقط از معایب آن این است که اثر ناپایدار دارد. مشتقات متعددی از خل لین، با توجه به اثرات درمانی آن ها مورد آزمایش های فراوان و بررسی های علمی از سال ۱۹۵۰ به بعد قرار گرفته است.

از میوه گیاه (دانه) Ammi Visnaga، علاوه بر آنچه که ذکر شد، به عنوان اشتها آور و مدر نیز استفاده به عمل می آید. پزشکان عرب و مردم مشرق زمین برای آن اثر بازکننده قاعدگی، دفع سنگ کلیه و در استعمال خارج، اثر رفع ورم لثه و کرم خوردگی دندان، همچنین تسکین دردهای رماتیسمی قائل هستند.

صور دارویی Ammi Visnaga

صور دارویی Ammi Visnaga

دم کرده ۵ گرم میوه Ammi Visnaga در ۱۰۰ گرم آب، برای مصرف در ۲ یا ۳ دفعه در ۲۴ ساعت – جوشانده ۱۰ درصد میوه در استعمال خارج – دم کرده ۶۰ در هزار به صورت غرغره و حمام دهان. از خل لين (khelline) باید به مقادیر زیر برای اشخاص بالغ و کودکان باید استفاده به عمل آورد:

مقدار مصرف این ماده در اشخاص بالغ، ۰.۰۵ تا ۰.۱۵ گرم در یک دفعه و ۰.۳۰ گرم در ۲۴ ساعت است که تزریق درون عضله ای آن می تواند به صورت محلول های تزریقی محتوی ۰.۰۵ تا ۰.۲۰ گرم در یک دفعه و ۰.۲۰ گرم در ۲۴ ساعت به کار رود. از معایب روش اخیر آن است که ممکن است این ماده در بدن جمع گردد. در کودکان تا یک سالگی نباید اصولا مورد مصرف قرار گیرد و در اطفال بالاتر از ۳ سال، به مقدار ۰.۰۰۵ گرم برحسب هر کیلوگرم وزن بدن در ۲۴ ساعت، می تواند مصرف شود.

khelline را باید به حالت خالص یا لااقل با خلوصی معادل ۹۵ درصد به کار برد. خل لین، اثر ضد تشنج نیز دارد و آن را در درمان آنژین صدری، انفارکتوس میوکارد، اسپاسم های معدی – روده ای و همچنین اسپاسم های ناشی از وجود سنگ و رسوبات ادراری، به صورت قرص های محتوی ۰.۰۵ گرم و یا محلول های تزریقی به کار می توان برد. محلول های تزریقی باید درون عضله ای باشد و به علاوه طوری عیار شده باشد که هر میلی لیتر محلول، محتوی ۰.۰۵ گرم از ماده مذکور باشد. از این محلول ها می توان به عنوان آنتی اسپاسمودیک، جهت رفع اسپاسم های برونش و مجاری ادرار استفاده کرد.

در بیماران مبتلا به سنگ های صفراوی، یک آمپول درون عضله ای، هنگام صبح و عصر به مدت ۱۰ روز می تواند تزریق شود. از khelline ، مخلوط با داروهای دیگر، جهت درمان سرفه های سرکش نیز به صورت شیاف و به شرح زیر استفاده درمانی به عمل می آورند:

١- شیاف جهت رفع سرفه های سرکش

khelline۰.۰۵ گرم
پرومتازین۰.۰۲۵ گرم

مقادير مذکور برای تهیه یک شیاف جهت اشخاص بالغ است. برای اطفال باید نصف مقادیر مذکور را به کار برد.

۲- نسخه جهت رفع سرفه های سرکش

khelline۰.۰۰۵ گرم
pholcodine۰.۰۲۰ گرم
پرومتازین prometazine۰.۰۰۵ گرم

به صورت کپسول جهت رفع سرفه های مقاوم در اشخاص بالغ مصرف می شود.

مشتقات خل لين موجود در گیاه Ammi Visnaga

Amikhelline (کلریدرات)، یکی از مشتقات خل لين و به صورت بلوری های زرد طلایی رنگ است. در گرمای ۲۳۸ درجه ذوب می شود. در آب به مقادیر زیاد ولی در الكل به مقدار کم محلول است. این ماده از نظر درمانی دارای همان اثرات khelline می باشد. از محسنات آن این است که سمیتی معادل ۷ برابر ضعیف تر دارد و به علاوه دارای امتیاز محلول بودن در آب است.

محلول های تزریقی آن (درون عضله ای یا زیر جلدی)، به مقدار ۰.۱۰ تا ۰.۲۰ گرم صورت می گیرد و برای این کار آمپول های ۲ میلی لیتری محتوی ۰.۰۵۰ میلی گرم کلریدرات به کار می رود. از این آمپول ها می توان ۲ تا ۴ عدد، به صورت تزریقات زیر جلدی یا درون عضله ای استفاده کرد ولی در موارد لازم برای رفع قولنج ها و دردهای حاد کلیه و کبد می تواند به صورت درون وریدی تزریق شود.

محل رویش Ammi Visnaga

نواحی شمال ایران: گیلان: بین رشت و لوشان، رستم آباد (حاشیه رودخانه مشرف به سفید رود، خوزستان، رامهرمز.

دسته بندی گیاهان دارویی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+926 محصولات
+1647 سفارشات تکمیل شده
+2187 کاربران
+4751 مطالب وبلاگ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت