درباره ما

پیشرفت جوامع بشری درکنار اکتشافات جدید علمی، سبک زندگی بسیاری از مردم را متحول ساخته است. این تغییرات اما هیچ گاه پاسخی برای فاصله بوجود آمده به همراه نداشته است. افزایش جمعیت کره زمین و بوجود آمدن نگرانی هایی در تامین امنیت غذایی ، فرصت هایی رابرای بازارهای جهانی فراهم آورده که به امید سودآوری و صرفه ی اقتصادی بیشتر، ارزش غذایی و کیفیت محصولات غذایی را جایگزین تعداد و کمیت آن کند.

بطور مثال دستاوردهای علمی بر خلاف رسالت ذاتی خود در جهت خدمت به سلامت جوامع بشری، با هدف تولید محصولات بیشتر، محصولات ناسالم و یا با ارزش غذایی ناچیز را با تولید محصولات تغییر ژنتیک یافته در سبد غذایی خانواده ها قرار داده است.

تیم تخصصی آیدانا، متشکل از پژوهشگران و کارشناسان علوم تغذیه، متخصصین طب سنتی و اسلامی، پزشکان متخصص در طب نوین، در تلاش برای یافتن بهترین راهکار برای پر کردن فاصله ی ایجاد شده ، بدور از نگاه مغرضانه، نهایت همت خود را بکار گرفته است.رسالت ذاتی آیدانا کمک به یافتن راهکاریست که بتواند پاسخی به درد و رنج یک بیماری باشد که طب نوین با جدیدترین یافته های خود از درک آن عاجز بوده و راه حلی برای آن نداشته باشد!

به عنوان مثال سردرد بیماری را در نظر بگیرید که آزمایشات پزشکان طب نوین همه شرایط بیمار را سالم و خوب تشخیص داده ولی با این حال سردرد بیمار همچنان به قوت خود باقیست و راهکاری برای این علامت و رنج پنهان بیمار ارائه نمی دهد.

آیدانا به یاری خداوند مهربان، امیدوار است خانواده را در نهایت سلامت و شادابی، از طریق ارایه سبک زندگی سالم و تغذیه سالم جهت دهی کند. سمت و سویی که بسیار دورتر از بیماری ها و مشکلات همراه با آن خواهد بود.