تماس با ما

آدرس دفتر آیدانا:

بخش مرکزی ، شهر تهران، نظام آباد ، کوچه اعرابی ، کوچه شهید سعید اقدامی ، پلاک ۴ ، طبقه اول ، واحد شرقی – خیابان شهیدمدنی روبروی بیمارستان امام حسین کوچه اقدامی پلاک۴

کدپستی: ۱۶۱۸۶۴۵۶۱۳

تلفن تماس:  ۰۲۱۷۷۶۳۱۵۹۲