انگشتی

79
انگشتی

انگشتی به مجموعه برگچه های یک برگ مرکب و یا عضو دیگری از گیاه گویند که همه آنها به یک نقطه منتهی می شوند و ظاهری شبیه انگشتان دست را پیدا می کنند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید