اسپس ها

36
اسپس

اسپس ها (Espè ces) به مجموعه چند گیاه دارویی و یا اعضای مفید آنها که به صورت قطعات کوچک درآمده باشند، گفته می شود.

اجزای تشکیل دهنده یک اسپس، معمولا به نسبت مساوی با یکدیگر مخلوط می شوند. از مخلوط آن ها نیز جوشانده یا دم کرده و یا خیسانده تهیه می شود که به مصارف داخلی می رسند و یا در استعمال خارجی از آن ها استفاده درمانی به عمل می آیند.

اسپس پورگاتیو (Espé cespurgatives) که به Thé de santé نیز موسوم است، از برگچه سنا (۲ گرم)، گل آقطی (یک گرم)، میوه رازیانه (۰.۵ گرم)، میوه انیس (یک گرم) و بی تارترات پتاسیم (۰.۵ گرم)، به صورت دم کرده تهیه و به مقدار یک فنجان به عنوان مسهل مصرف می شود (کدکس).

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید